eeuhe 11 VIDES AUDI KTV SURF OOK NAAR WWW. FOTO KLEIN. NL Q 0 .SE EC O Q ALLES MOET WEG 3 “lOP «59- E O 0 35- ÜÏ89- ZATE o Vlieg razendsnel naar een abonnement van debitel debiteloo KORTING OP KORTING O o o o ABSOLUTE BODEMPRIIZEN O o nu 79- ocaMERASLO T DE SIMPELE SPELREGELS: DE SIMPELE SPELREGELS: OP ONS COMPLETE ASSORTIMENT w M Schrijf nu in voor de i double a-paper trekt 4. NIEUW i I Opwiuqsbal op Ük BfezafJ, U slfteiHber aterda^v«>«lvrijda„se„ Dansschool Guus Renée v.d. Lubbe debitel' debitel* fi£ fl£ savond op Rkezaterdï i Striebodamvoorti^ wieuwe cursus: Sniepweg 13, naast het Gouwe bad, dé dansschool van Waddinxveen IL Hl 17* IL Hl lil Hl III Hl 0,-* I Kennisgeving beschikkingen I I I 802 ssos^ F 1 k i I PROFESSIONALS IN COMMUNICATIE-APPARATUUR j Noord kade 56a Waddinxveen Telefoon 0182-630966 Fax 0182-617502 E-mail: info@flexcombv.nl Internet: www.flexcombv.nl DE AANKOOP DIENT U METEEN MEE TE NEMEN GEEN TELEFONISCHE PRIJSINFORMATIE DE AANKOOP DIENT U METEEN MEE TE NEMEN GEEN TELEFONISCHE PRIJSINFORMATIE Inzage Beroep Inlichtingen Nokia 6230 Nokia 6600 Sony Ericsson Z600 Siemens M65 Natuurlijk zijn er ook unieke koopjes met een beperkte voorraad. 0.a. al onze demo- en overjarige modellen. In veel gevallen betaalt u slechts de helft! Bespaar ook honderden euro’s en kom naar Foto Klein! Op alle artikelen geven wij volledige garantie! Zelfs op demomodellen. Wij verkopen alles, van nieuw in doos tot demo’s. Compleet of in-compleet Alles spotgoedkoop! Opruimen kan iedereen, maar wij kunnen SUPER OPRUIMEN! Wij geven zelfs op de nieuwste modellen SUPER OPRUIMKORTING! Wat u ook wilt kopen, echt alles gaat weg voor de laagste SUPER OPRUIMPRIJZEN VANAF s RESERVEREN NIET MOGELIJK GEKOCHTE APPARATUUR DIENT U CONTANT TE BETALEN RESERVEREN NIET MOGELIJK GEKOCHTE APPARATUUR DIENT U CONTANT TE BETALEN GOUDA-CENHUM HOOGVLIET OUO-BEIJEUANO SPI JKENISSE-CENTRUM Onderwerp - l^—TELECOMMUNICATIE—J Nu tijdelijk een extra-voordeel-actie! Ook aantrekkelijke aanbiedingen in combinatie met een debitel1 150 abonnement gfr <- Belt u slechts 3 minuten per dag, dan is dit abonnement van debitel ideaal voor u! maaknukSs^tdoubS AMPER I i 4 b«“°opiiaar,,es ffl( MULTI-OFFICE GOUDA 3,09 3? 'O..-- - PrZUIDH0LLAND i hvry j I 'i II 'ïr V - FDO-gediplomeerde leraren de zekerheid van de juiste keuze E3 ss vv o 1 A ■J I I I Kostenplaats 615000/DWM/416 I I I I 403 4 F PALLET VERKOOP IMS ti s k F k Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft tevens een aanvraag krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend voor dezelfde inrichting bij het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het lozen van afvalwater. De provincie draagt zorg voor gecoördineerde behandeling van de aanvragen. Zowel Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Wat is mijn voordeel? debitel 90 is een abonnement waarbij de eerste 90 belminuten gratis zijn. Ideaal voor als u elke maand ongeveer evenveel belt. Hoe kom ik aan dit abonnement? Wij bij Flexcom kunnen u uitgebreid verder helpen en informeren over de mogelijkheden! 1 I I I I Hl O o o o U kunt de beschikkingen en de overige relevante stukken van 13 september 2004 tot en met 25 oktober 2004 inzien op werkdagen: bij de Directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, kamer D409, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1, te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24; in het gemeentehuis van Waddinxveen, van 09.00-12.00 uur, Raadhuisplein 1, tel.nr. (0182) 62 46 24; in het gemeentehuis van Reeuwijk, van 9.00-12.00 uur tevens di van 17.00-20.00 uur, Raadhuisweg 3, tel.nr. (0182) 39 01 00; bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, afdeling Vergunningen en Emissies, van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur, Archimedesweg 1 te Leiden, tel.nr. (071) 516 84 74/63. Tot en met 25 oktober 2004 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u bedenkingen heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking of als u kunt aantonen dat u belanghebbende bent en redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest of indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in de beschikking die zijn aangebracht ten opzichte van de desbetreffende ontwerpbeschikking. De beschikkingen treden in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, de desbetreffende beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuur srechtspraak; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beide onder vermelding van DGWM 2004/8148. Voor zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Voor nadere inlichtingen kunt u zich voor de aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer M.M. van der Slikke, tel.nr. (070) 441 66 20 van de provincie Zuid-Holland en voor de aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot de heer ing. B.S. Girwar van het Hoogheemraadschap van Rijnland, tel.nr. (071) 516 84 62. Wat zijn mijn kosten per maand? €20,- I I I k z8estótNl nu«i ga gratis naarte «os- H> WK 2004 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. AJIe voorgaande aanbiedingen komen hterbn te vervallen. Voor atë aanbtedrgen geldt OP=OP. 04214 Week 37 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 29 oktober 2003 een aanvraag om revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het veranderen en tevens vervangen van de eerder verleende vergunning van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Waddinxveen Randenburg. De inrichting is gelegen aan de Henegouwerweg 4a te Waddinxveen. Gedurende deze periode kunt u de stukken buiten vermelde uren inzien na telefonische afspraak. H o o g h e e m r a 3 d s c h 3 p v 3 n Wet milieubeheer W Rijnland Wet verontreiniging oppervlaktewateren i t rLEXcom H Huishoudelijk/ schoonm Flinke Hulp in de huishouding gevraagd. 1 Ochtend of mid dag p/wk. Tel. 0172-213038. Bij het aansluiten van een k 2-jarig debitel abonnement op het netwerk van Vodafone; - geen aansluitkosten tw.v. 52,50 r - maar liefst 4 maanden lang 50% korting op het abonnementsgeld - 30 extra belminuten gratis per maand In combinatie met een 2 jarig debitel 90 abonnement op het netwerk van Vodafone. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. Zo lang de voorraad strekt. Aanbieding geldig Vm 18-09-2004. ££S UNS'EN De kwaden JM en bovendien altijd 500 vel per pak. 3,32 incl' b, 1/2 pallet (100 pak)2 grabs «oscoopkaa^es /t 3,67 ind. BTW) i b< 1/4 paBet 50 pak) 1 gratis bwscoopkaartje J 4,03 incl. BTW) Alleen verkoop aan vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen, instellingen en stichtingen -\DE KANTOORSUPER ma. t/mvr. 9.00-18.00 uur. A Goudse Poort, Hanzeweg 11,2803 MC Gouda. C 0182 57 23 88, S 0182 - 57 24 30 H Bedrijfsauto's 35 bedrijfswagens, actuele voorraad www.imexcar.nl Hoorn 234, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-441854. H Computers en accessoires Tweede hands computers. Betaalbare nieuwe compu ters. De Groene Computer shop, Lange Groenendaal 90, Gouda. Tel. 0182-582930. Open wo. t/m zaterdag. www.groenecomputershop.nl IfZv.': ASM 103 - “O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 21