De allerzachtste Sinterklaastekening mmf 4t Miewt Hotelplan Awerfa Umito brockure’ Een bodemvondst, deel 1 I Kerstconcert De Gouwestem Kamermuziekconcert in Kreater Voorzitter RHID ('Mister Uniqema') wil een stapje terug doen. Maar wie durft Jan Löwik op te volgen? Klaverjasavond n Kinderdisco 30+ avond Sieraden maken Collecte Diabetes Kerst bij Dierendal r MEDISCHE DIENSTEN y (Foto: Liesbeth van der Vis) KERKDIENSTEN WADDINXVEEN Avondmaal of info@kreater.nl. Jïistoriscfi ‘Waddinxveen VRAAG UW REISADVISEUR VAN TOERKOOP REISBURO ESTEE STICHTING KWADRAAD, AL GEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK. gen: Holland (HAP) Jan v Beaumont- straat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kan toortijden: van 17.30 uur 's mid dags tot 08.00 uur 's ochtends, CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE lichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttijden, terlijk om 20.15 uur. Elke avond worden er vier ronden gespeeld. Het is niet verplicht om lid te zijn van de vereniging om deel te ne men. Elke avond zijn er leuke en nuttige prijzen te winnen. zijn zakdoek pakt, vallen er wat muntjes op de grond. Dit kan gebeurd zijn in 1432, 1644, 1891 of wie weet wel gisteren. achtig is, maar haar moeder fluistert er dan stiekem achter aan dat ze niet wist hoe snel ze bij de Drie Meiden moest ko men. Na twintig minuutjes is ook burgemeester Roijers present. werkzaam als viooldocente bij Kreater. Het Dam trio bestaat vanaf 2001 en heeft lessen ge volgd bij Christiaan Bor, Thijs Kramer en Zvi Maschkovski. De jonge musici treden op door het hele land en worden gezien als een veelbelovend pianotrio. Op het concert zullen zij werken Vermist Kater, Cypers, witte buik, poten en snuit, donkere vlek over 1 oog, flin ke kat, heeft oormerk, Havikhoek (Waddinxveen) Geit, zwart, Piasweg (Waddinx veen) Bok, zwart, Piasweg (Waddinx veen) Valkparkiet, grijs, op rug gepareld met geel en wit, tam, Sperwerhoek (Waddinxveen) Gevonden Poes, zwart, met witte aftekenin gen, vl.band zwart, Zuidkade (Waddinxveen) Poes, schildpad, met wat witte aftekeningen, Brugweg (Wad dinxveen) Poes, schildpad, kitten, Hene- gouwerweg (Waddinxveen) WADDINXVEEN - De collecte week voor het Diabetesfonds Nederland heeft in Waddinx veen het bedrag van 7611,04 eu ro opgebracht. Daarmee kan ver der onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van diabetes plaatsvinden. Zo hoopt men pa tiënten een beter en gezonder le ven te geven. En de enorme groei van diabetes te stoppen! Het Diabetesfonds wil alle col lectanten bedanken voor hun in zet. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerk, Prinses Beatrix- laan zondag 10.00 uur ds. C. de Jong, Heilig Avondmaal St Victorkerk: 17.00 uur ds. C. de Jong 18.30 uur ds. M. Bos, Huize Souburg, Heilig Avondmaal JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 19 decem ber 11.00 uur, Jan Delhaas MOERKAPELLE Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuis straat Zondag 9.00 uur ds. J. van Rossem, Voorburg 18.30 uur ds. C. Gielen, Middelhamis ZEVENHUIZEN Gereformeerde kerk zondag 9.30 uur ds. J.C.W. van 't Hoff, Boskoop OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 8 december 19.45 uur geen dienst zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 15 december 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg ik mijn schepje ter hand graaf een WADDINXVEEN - Zaterdag 11 december is het weer gezellig druk in het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan 552 in Waddinx veen. Daar wordt getrouw als el ke maand weer een 30+ disco ge houden. De avond begint om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Amerika Canada WADDINXVEEN - Het mannen koor De Gouwestem geeft op 23 december haar traditionele Kerst concert in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde in Wad dinxveen. Omdat de Ontmoe tingskerk op kerstavond in ge bruik is voor kerkdiensten is het kerstconcert dit jaar op donder dagavond. Er is een afwisselend en gevarieerd programma opge steld met aloude en graag gehoor de kerstmuziek. Het echtpaar Ar jan en Edith Post zal de sonore mannenkoorklanken omlijsten 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur Heilig Avondmaal 18.30 uur ds. M.A. Bos, Heilig Avondmaal: Huize Souburgh BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat uur spreker: de heer R. Kleinhaneveld Het afgraven van het veen dat in zijn gedroogde vorm dienst deed als brandstof voor de ste den en haar bedrijven, heeft er voor gezorgd dat er vondsten gedaan kunnen worden. Aan de andere kant heeft het afgraven van het veen ook veel sporen uitgewist. Sporen van de Ger maanse stammen en de Romei nen die hier in de omgeving woonden. De turfeikers gingen volgeladen met turf naar de ste den en kwamen terug beladen met stadsafval dat diende als stikstofrijke mest voor de lande rijen. In dit afval kwamen onbe- WADDINXVEEN - Ruim elf duizend kleurplaten had de Ondernemers Vereniging Wad dinxveen huis-aan-huis ver spreid. Honderden bontge kleurde tekeningen kwamen terug bij één van de inlever- adressen. Coby Spruitenburg van de O.V.W. koos de negen mooiste tekeningen uit de enor me stapel. De tekentalentjes werden woensdagmiddag bij De Drie Meiden uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te ne men. Het is even na tweeën als zeven winnaartjes met hun mamma's (en een enkele opa en oma) aan een tafeltje zijn geschoven. De Fristi wordt enthousiast naar binnen geslurpt. Het is nog even wachten op de burgemees ter, want die zal de prijsjes uit delen. Maaike Hidding (vijf jaar) zit met haar moeder en zusje Lotte aan een tafeltje. Lot te had ook een tekening inge kleurd, maar jammer genoeg geen prijs gewonnen. Maaike heeft samen met haar mamma witte watjes op de baard van Sinterklaas en zijn witte schim mel geplakt. Zwarte Piet heeft een echte veer op zijn muts ge kregen. Zo is het een lekkere zachte kleurplaat geworden. In de hoekjes zitten mooie glitter stickers. De stickers die Maayke pas geleden nog in haar schoen heeft gekregen. Ook Armemarthe Bax (tien jaar) is met haar moeder en zus naar de brasserie gekomen. Anne- marthe heeft de baard van Sin- Enthousiast loopt hij langs de tafels om iedereen een handje te geven. „Net als Sinterklaas", lacht hij. „Heb jij de burgemees ter nou nog een knuf gegeven", vraagt een moeder aan haar zoon. Als hij nee-schuddend antwoordt, verzucht ze: „Pak die kans dan!" Pierre Bergsma (vier jaar) mag als eerste op de stoel staan naast de burgemeester. De kleine baas heeft het nog moeilijk om én het cadeau vast te houden, én het uit te pakken. Maar de nieuws gierige burgemeester is niet te beroerd om hem een handje te helpen en even later houdt Pier re een olifantje dat vlindertjes kan blazen in zijn handen. De jongste prijswinnaar is de Bo- skoopse Joey Tinkhof van drie jaar. Ook hij moet van de burge meester even op de stoel klim men. „Anders zijn we niet even groot!" Joey krijgt een playmo- bile-draak die net zo'n grote ketting heeft als de burgemees ter. Als Maaike op de stoel is ge klommen, is ze zelfs een stukje groter dan de burgemeester. Door de zenuwen laat ze per ongeluk nog haar cadeautje op de grond vallen. Gelukkig is het bedelkettinkje niet breekbaar! Thomas Oosterom (zes jaar) is binnen een mum van tijd van zijn stoel op de stoel bij de bur gemeester geklommen. „Zou jij ook wel eens een dagje burge meester willen zijn", vraagt Roijers aan Thomas terwijl hij hem de burgemeesterketting omhangt? Thomas niet, hij pakt Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen naar tel. 0186-601199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.die- rencentrale.nl. WADDINXVEEN - Het Damtrio geeft op 10 december een concert in Kreater. Het Dam trio bestaat uit pianiste Patricia Kusuma, cel liste Melinde Miguel Andres en, geen onbekende in Waddinx veen, violiste Marieke Elbertsen. Marieke is namelijk, naast uit voerend violiste, sinds 2 jaar terklaas en zijn schimmel grijs ingekleurd. „Anders was de te kening veel te wit", legt ze uit. Ach, zo zien de oude Sint en zijn trouwe viervoeter er een stuk jonger uit! Annemarthe zegt stoer dat ze niet zo zenuw- Ontmoetingskerk, Groensvoorde zondag 9.30 uur ds. D.H. Elder- man, Oudewater, Heilig Avond- zondag 10.00 maal-lopend RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafael- gemeenschap Gouda, in het ds. M.A. Bos, schoolgebouw de Goudse Waar den aan de Catslaan 100 te Gouda. GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. E. Brink, vie ring Heilig Avondmaal 16.30 uur ds. E. Brink, Heilig met hun prachtige spel op trom pet. De Rotterdamse musicus Ar jan Breukhoven begeleidt de Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur dr. C.A. vd Sluijs, Veenendaal 17.00 uur ds. J. Ontmoetingskerk, Groensvoorde Westland, Bergambacht vrijdag 10 dec. 10.00 uur Oude renviering, pastor A. vd Helm zaterdag 19.00 uur geen viering zondag 11.15 uur Eucharistievie ring, pastor A. vd Helm Bel snel of surf naar www.toerkoop.nl/estee. Maak nog tot 31 december 2004 kans op het winnen van een auto! HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 11.30 u. ds. C. Gielen, Middelhar- nis 18.30 uur ds. H. Verheul, Amersfoort De Hoeksteen, Esdoomlaan ROOMS-KATHOLIEKE KERK zondag 9.30 uur ds. A.W. van der St. Victorkerk, Zuidkade Plas 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders houdt donderdag 9 december weer haar traditione le klaverjasavond in Hotel De Unie. Inschrijven kan vanaf 19.45 uur. Het klaverjassen begint ui- doeld vele voorwerpen als muntjes, speelgoed en bestek te recht. Musketkogels, kleipijpen, aardewerk en lakenloden vin den we eveneens in dit afval. De beerput, achter op het erf, was iets waar vader zeker niet graag inkroop om de vingerhoed van moeder uit te halen. Als de beer over het land ging, werd wel- eens iets terug gevonden, maar meestal verkleurden voorwer pen onder invloed van de aan wezige zuren in de mest en ver dween het voorwerp bij het ploegen in de grond. De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur cand. A.W. van de Griend, Delft 17.00 uur ds. H.G. de Graaff, Rotterdam Nu, eeuwen later, loop ik (als de weergoden en mijn vrouw het toelaten) met een 20e eeuwse metaaldetector over Waddinx- veens weiland. Regelmatig voorwerpen die in de voorgaan de eeuwen zijn verloren, zoek geraakt of zijn weggegooid. De mens is door de tijd niet veel veranderd. Het is Zondagmorgen; de lente zon verwarmt het land, het ge zin keert na de kerkdienst huis waarts. De kinderen ravotten wat, terwijl vader het opkomen de gewas op zijn veld bekijkt. Dan gebeurt er iets alledaags: een van de jongens valt en komt huilend naar vader. Er zit een scheur in zijn hemd. Vader, boos als hij is, pakt uit zijn broekzak een zakdoek voor de vlegels tra nen en geeft hem tevens een oor vijg. Dit kan door de eeuwen heen elke dag gebeurd zijn. Ter- NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. A. Kastelein, Oudewater 17.00 uur ds. G.D. Kamphuis, Amstelveen Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorverbon den met de Vierstroom Zorglijn. VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur prof. Dr. Th.M. van Leeuwen, Utrecht koor- en samenzang afwisselend achter het orgel en de vleugel. Ook het Mannenensemble van De Gouwestem zal een aantal malen een optreden verzorgen. De alge hele muzikale leiding is in han den van Martin Mans, de dirigent van het mannenkoor. Ds. C. van Vëlzen verzorgt de opening en sluiting van dit kerstconcert. Het kerstconcert is vrij toeganke lijk. Om de kosten te bestrijden zal er een collecte worden gehou den. Het concert begint om 20.00 uur, de deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open. Voor meer in fo: Johan Krins, tel. 0182-64030 of op www.degouwestem.nl. M. Hilgers Toen de eerste kolonisten rond 1233 hun cope ontgonnen, had den zij geen idee dat de door hen zo moeizaam in gebruik ge nomen gronden vol zouden ko men te staan met grote betonnen bakken die wij fabrieken en kan toren zouden gaan noemen. Bij elke vierkante meter die men stort, wordt weer een stukje tast bare geschiedenis op een onbe reikbare plaats gestopt. Het tast- wijl het kledingstuk scheurt, bare dat ik bedoel zijn de valt er een knoopje af; als vader Huisarts en apotheek voor alle in woners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda- Inloopspreekuur Consultatiebu- HuisArtsenPost Midden- reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinxveen. (www.vierstroom.nl) zondag 9.30 uur Eucharistievie ring, pastor A. vd Helm dinsdag 19.00 uur Boeteviering, pastor A. vd Helm Jozeflöcatie Jan van Beaumont- straat. Voor het maken van poliklinische afspraken is elke polikliniek weekeinde spreekuur volgens af- rechtstreeks te bereiken. Voor in spraak, tel. 0182-610462 of 0182- 516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180-631451 of opname, afdelingen etc. kan men 06-11163246, voor minder drin- terechtopwww.ghz.nl. gende vragen: vragen@dierenkli- EERSTE HULP niekzevenhuizen.nl. Voor eerste hulp kan men alleen terecht bij de afdeling Spoedeis ende Hulp op de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda. spelen van Elgar, Haydn, Men delssohn en Schubert. Het con cert begint om 20.00 uur in de theaterzaal van Kreater, Kerk straat 13 te Waddinxveen. Kaar ten kosten 9,- euro per stuk en zijn verkrijgbaar aan de zaal of te clusief bestellen op tel.nr. 0182-614422 of via info@kreater.nl. liever zijn cadeautje uit: een le go politiebus. Annemarthe wordt door de burgemeester geprezen omdat ze zo netjes binnen de lijntjes heeft gekleurd. „Dat kan ik zelfs niet eens", verklapt hij Htiar. Ook Annemarthe krijgt, net als Maaike, een bedelkettinkje. Ja nice Warmerdam (dertien jaar) was eigenlijk iets te oud om mee te doen aan de wedstrijd. Maar toch heeft ze een prijs ge wonnen met haar tekening die versierd is met kraaltjes en stuk jes van een haarelastiek. „Er stond op de kleurplaat niet tot welke leeftijd het was!" legt ze aan de burgemeester uit. Janice is superblij met haar oorbellen. „Cool!" Als laatste kruipt Yentl de Wilde (zeven jaar) op de stoel. Ook zij krijgt een mooi be delkettinkje als cadeau. „Vraag maar snel of iemand het bij je om wil doen", lacht de burge meester als ze blij van de stoel springt. Mattheuw van de Wal (zes jaar) en Rebecca Segers (acht jaar) wonnen ook een prijs met hun tekening, maar hadden geen tijd om op de burgemeester te wachten. Rebecca kreeg een ket tinkje en Mattheuw een voetbal en een voetbal-dvd. Alle prijswinnaars gingen met tekening, cadeau en de burge meester nog even op de foto. Lindsay van de Drie Meiden kwam ze allemaal nog een glaasje met oranje kindercham- pagne brengen. Joey vond het wel lastig drinken. Zijn neus paste niet in het glas! -r^cacüttaKïjLI® WADDINXVEEN - Zaterdag 11 december gaat het dak er weer af op de daverende kinderdisco in het Zuidhonk aan de Zuidpla slaan 552 in Waddinxveen. De twee DJ's Rene en Jasper doen er dan ook alles aan om er een ge zellige avond van te maken. De disco begint om 18.30 uur en het einde is om 20.00 uur. De toe gang is 1,50 euro per persoon, in clusief een consumptiemunt en een lootje voor de loterij. In de kerstvakantie heeft Kinder boerderij Dierendal weer een doemiddag georganiseerd. Samen met de werkgroep N.M.E en ouders die mee wil len helpen gaan wij op zater dag 18 december aan de slag met kerstmaterialen. Kinde ren kunnen zich opgeven door te bellen naar de kin derboerderij. tel: 0182-610777. De kinderboerderij vraagt voor deze leuke activiteit een bijdrage van 2.50 EURO. (v.l.n.r.) Yentl, Annemarthe, Joey, Pierre, Maayke, Janice en Thomas gingen ook nog even met tekening, prijs en burge meester Roijers op de foto. VERSLAVINGSZORG MIDDEN- HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK tijdens het weekeinde en feestda- Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. gen: Dienst Apotheek Midden- 0182-563521. Bereikbaar maandag Holland (DAM), Ronsseweg 138 t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. (tegenover de Bleuland-locatie), Al-anon/Alateen is een zelfhulp- Gouda. tel. 0182-698820, groep voor kinderen, vrienden en www.dam-mh.nl. familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Peperstraat 56, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor Tel. 0182-519712 of 0653875058 spoedgevallen ieder weekeinde (dag en nacht). volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- GROENE HART ZIEKENHUIS Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, 632051. Gouda, 0182-505050. Postadres: Dierenkliniek 'Pieter Bas', me- postbus 1098,2800 BB Gouda, vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bemhardlaan 79, Wad dinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder WADDINXVEEN - Célestine de Wit geeft op woensdag 15 de cember aan de slag met een sie raad voor bij je kerst outfit op de kerstworkshop sieraden maken. Het is de bedoeling om op deze avond een glitter glamour sie raad te maken. Dit kan een cho ker met swarovski's zijn, een ketting met bedels en swarovski of knopen met metaaldraad. Als de cursist al een kerstoutfit heeft, kan deze meegenomen worden om iets bijpassends bij te maken. De workshop begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Kos ten zijn 13,- euro per persoon ex- materiaal, Célestine neemt haar eigen voorraad mee en aan het eind van de avond worden de gebruikte materialen tegen een redelijke prijs afgere- neem ik mijn schepje ter hand kend. Meer informatie bij Kre- en graaf een voorwerpje uit dat ater, Kerkstraat 13, 0182-614422 wellicht al eeuwen niet meer be schenen is door de lentezon. Thuis gekomen wordt het klei nood gereinigd, gedetermineerd en geconserveerd om dan een plaats te krijgen in mijn vitrine. Als ik dan zo sta te kijken naar de voorwerpen in mijn vitrine, besef ik dat deze vondsten ook gedaan worden in grote steden als Rotterdam en Amster-dam, maar met dat verschil dat stads archeologen meters diep moeten graven terwijl hier de geschiede- De toegang is 5,- euro per per- nis van eeuwen op luttele centi- soon, inclusief 2 consumptie- meters diepte Egt. Eén van de al- munten, tijd weer welkome vondsten is het lakenlood, een voorwerpje van slechts enkele centimeters in doorsnede, maar met een mooie achtergrond. Ik zal probe ren deze voor u op papier te zet ten. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 WOENSDAG 8 DECEMBER 2004 Hl 4 L H» De zomergidsen loten nog even op zich wochten. Hotelplon biedt u streks in de nieuwe gidsen 2005 een werkelijk fantastisch oonbod voor heel Ameriko/Conodo. U kunt de gids nu ol bij ons oonvrogen en wij zorgen dot u deze binnenkort thuisbezorgd krijgt. Vraag bij onze kontoren noor de, bijna niet te missen, speciale estee aanbieding voor een reis naar Washington USA. Al vanaf 426. per persoon. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. U leest het 10 december a.s. in Gouda IntoBusiness, hét zakenmagazine voor en door Gouda e.o. (verschijnt gratis bij alle ondernemingen in Gouda, Waddinxveen, Moordrecht en Reeuwijk). ^TOERKOOP Reisburo Estee Mrvke matewi Kanaalstraat 12, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 688 488 E-mail e5tee.waddinxveen@toerkoop.nl Fax 0182 688 588 Personal 'Ty 4 4 ROUTE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 11