RUnSEUOAfriends Het Punselie gevoel is terug Hoe kunt u deelnemen Wie kent ze niet uit zijn jonge joren Uitgifte nieuwe aandelen Uit school naar En waar wordt u nog meer voor uitgenodigd WEES NIET TE LAAT... Wat willen wij Maar wat willen wij het liefst lekker Wij willen u naast het dividend ook een aantal extra's bieden Waarom een nieuwe onderneming w d a t nooit eentje is genoeg. o e e s z i n z o P u n s e I i e s O Mevrouw Voorletters: Fax: E-mail adres: Sponsor of organisator van deze evenementen Woonplaats: Telefoon (vaste lijn of 06): GENERATIES LANG waren Punselie’s een begrip. Uit de Goudse binnenstad kwamen de beroemde stroop- koekjes, die met miljoenen over de gehele wereld werden geconsumeerd. Maar het verging Punselie’s zoals vele andere kleine merken: onder druk van de supermarktketens werden de producten veranderd en aan gepast en uiteindelijk lagen de koekjes, niet meer als de echte Punselie’s te herkennen, als huismerk of fancy label in de schappen. Het meer dan honderd jaar oude familie (bakkers) bedrijf kreeg een aantal zakelijke klappen en werd bedreigd in zijn voortbestaan, totdat Ronald Punselie vorig jaar een radicaal besluit nam: de oude Punselie’s moest terugkeren op de markt WIJ willen u echt BETREKKEN bij het bedrijf en u ook (mede) eigenaar maken van ons familiebedrijf en de bakkerij in het centrum van Gouda waar sinds 1872 de Punselie’s stroop- koekjes, dat unieke brosse koekje met karamelvulling, worden gebakken. Wilt u alleen het inschrijfformulier aanvragen Of wilt u de uitgebreide prospectus ontvangen Wij verzoeken u minimaal de gegevens in te vullen die gemar- keerd zijn met een sterretje O O Punselie Biscuit House Nederland BV Antwoordnummer 10475 2800 WB Gouda Voor de financiering van Punselie Biscuit House Nederland geven wij maximaal 5500 preferente aandelen op naam uit van nominaal 500,- per aandeel Beoogd wordt een rendement op de preferente aandelen te realiseren van 5% per jaar. Als preferent aandeelhouder heeft u een voorkeursrecht bij de winstverdeling. De geprognoti- seerde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Naast de dividenduitkering willen wij onze aandeelhouders iets extra’s bieden. U wordt uitgenodigd voor een aantal evenementen het hele jaar door waarbij Gouda ons toneel vormt en waarbij voor elke doel- en leeftijdsgroep wel iets te kiezen valt wat hem of haar zal aanspreken. U kunt deelnemen vanaf 500,- per preferent aandeel. De inschrijving staat open vanaf 9 december 2004 om 9.00 uur tot en met 28 februari 2005 20.00 uur, maar hoe eerder u zich aanmeldt des te meer kans maakt u dat uw inschrijving voor een preferent aandeel wordt toegekend. Tussenvoegsel: Achternaam: Indien een gehuwde vrouw deelnemer is ook hier haar meisjesnaam vermelden I I Adres: 1 Nummer toevoeging: I Postcode: Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier dat ook bij een aangevraagde prospectus wordt toegestuurd. het Goudse Keramiek Festival de Goudse Cultuur Dagen de Havendagen twee Houtmanplantsoen V concerten in de muziektent het Gouda Beach Volleybal twee Punselie&friends Sintjan concerten het Punselie&friends circus de Oranjenacht op het marktplein en ter afsluiting van het jaar de Goudse Kaarsjesavond op de markt gecombi neerd met het Kerstconcert in de Sint Janskerk Ja, wij willen de Punselie’s stroopkoekjes, gebakken sinds 1872 in Gouda als hernieuwd A-merk weer groots op de kaart zetten zoveel mogelijk Punselie’stroopkoekjes verkopen aan zoveel mogelijk consumenten jong en oud in zoveel mogelijk landen met zoveel mogelijk winst maar wel op maatschappelijk verantwoorde wijze Een uitgebreide prospectus is beschikbaar en kunt u aanvragen met onderstaande coupon of per telefoon 0900-1872 (15 cent per minuut). Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website www.punselie.nl waar u ook het inschrijfformulier en de prospectus kunt downloaden. Vul het formulier in zoals hierboven beschreven. Maak een fotokopie van deze uitgeknipte coupon, stuur het origineel op en bewaar de fotokopie voor uw eigen administratie. Sluit bij de coupon een kopie van een nog geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, een niet geldig bewijs kun nen wij niet accepteren). 1 Heeft u de Punselie spotjes voor deze campagne ook gehoord op O radio of O TV GK Mijn adresgegevens zijn I Titel: O De heer Als u vooraf toestemming heeft gege ven, kunt u vol trots aan uw gasten het register op de muur tonen waar UW NAAM en aandeelnummer staat ver meld. Na afloop wordt u in de Burgerhal van het Stadhuis van Gouda getrakteerd op een kopje koffie en natuurlijk een Punselie’s, dit alles ter afsluiting van uw bezoekje aan Gouda. EENMAAL per jaar wordt u uitgenodigd om met uw familie, vrienden en kennissen (uw) bakkerij op zaterdag te bezoeken en met hulp uw gasten rond te leiden en uitleg te geven hoe de Punselie’s worden gebakken en waar zij allemaal worden verkocht. Stuur de uitgeknipte coupon en de kopie legitimatiebewijs in een envelop naar het volgende adres: (postzegel NIET nodig) Na de succesvolle herintroductie september 2003 is gebleken dat uitbreiding van de activiteiten en het realiseren van de groeidoelstellingen door de familie Punselie niet gerealiseerd kan wor den in de bestaande bedrijven structuur. Daarom heeft zij beslo ten Punselie Biscuit House Nederland op te richten die de machines, inventaris en het gebouw gaat kopen en een licen tieovereenkomst sluit voor het gebruik van het merk, de receptuur en de knowhow met de huidige eigenaar. De stuwende kracht achter deze operatie is Ronald Punselie. the tw I I ,7^*» I I I I I punsELia i.s'. Word nu (mede) eigenaar van de Jinra gokker ij in Gouda 1 -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 17