//7~ Groencentrum Sonneveld ONTVANGT U EEN WAARDEBON VAN 5,- Hyacint 3 in een pot 0,99 U WILT HET ALLEMAAL?! DAT KAN! A Deze bon kunt u in januari 2005 bij ons besteden. €149,- I brother. KERSTAANBIEDING brother. ■^evishan^ Bij aankoop van een kerst! SSSL- zs €119,- o? o? S' Zijde 141 Boskoop (06) 294 671 10 voor bedrijven en particulieren Rijnland 3,- KORTING op een verpakking Prosta Totaal van €1^95" voor 14,95 Nieuwe prostaatformule, aangevuld met vitaminen en antioxidanten voor meer energie Krachtige Prostaatkruiden met vitaminen s löii DCP-HOC MFC-210C Jsta MÉ AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN 0653395874 Wilt u iets bestellen voor kerst of oud en nieuw? PROFESSIONALS IN COMMUNICAT/E-APPARATUUR j Waddinxveen: Zevenhuizen: Moerkapelle: Ga dan even vragen bij vishandel Gijs op woensdag op de Zuidplas om een bestelformulier of bel ons even, dan sturen wij hem u toe. OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag 8.30 - 18.00 uur Vrijdag 8.30 - 21.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.00 uur B. Pouw Drogisterij Mieke, Juliana van Stolberglaan 4-6; DA Drogisterij Rodenburg, Dorpsstraat 83; DA Drogisterij Rodenburg, Dorpsstraat 3 SEKSUELE ENERGIE Pakje ZALM en PALINGFILET samen voor 7,50 t Noordkade 56a Waddinxveen Telefoon 0182-630966 Fax 0182-617502 E K E-mail: info@flexcombv.nl Internet: www.flexcombv.nl Si 2 <u o 5 Kleuren inkjet 1 c GOUWE KOERIER WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 18 WOENSDAG 8 DECEMBER 2004 'C om GEVRAAGD AANGEBODEN -7 102 305 AANGEBODEN AANGEBODEN i Tegen inlevering van deze bon ontvangt u www.rijnland.net 29 november 2004 illll BOUWEN RENOVATIE WINTERSPORT BODYCARE FITNESS DIERBENODIGDHEDEN REIS(ARTIKELEN) HUISHOUDING COMPUTERSPELLEN BOEKEN Goed voor het behoud van een normale prostaat Goed voor geestelijke energie en concentratievermogen Bevat een hoogwaardig complex van o.a. saw palmetto, zink en lycopeen Bevat een uitgebreid vitaminen-complex •Verstelbare gevraagd. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. Aanbieding geldig t/m 31-12-2004. Zolang de voorraad strekt! www.rijnland.net/ bekendmakingen Grondwerk en Tuinaanleg Bestratingen en beschoeiingen •Fitness hometrainer Kettler, diplomet. prijs 90 Bel: 0900- 6000.551 code 939623 (0,80 e/min) •Fitness roeitraiher, met verstel bare trekkracht, prijs 70 Bel: 0900- 6000.551 code 915963 (0,80 e/min) Viking maat 42, Viking (Ballangrud) maat 43. prijs per paar 15 Bel: 0900- 6000.551 code 955117 (0,80 e/min) Koffers, prijs vanaf 5 Bel: 0900- 6000.551 code 901216 (0,80 e/min) •Hondenhok nieuw, prijs€45 Bel: 0900-6000.551 code 969018 (0,80 e/min) Dakplaten, polyester, gebruikte, afm. 1 m breed, 3.40 lang, gebogen. Bel: 0900-6000.551 code 987492 (0,80 e/min) Dekbedhoezen 2 stuks, van K3. per stuk 17,5 Bel: 0900-6000.551 code 960301 (0,80 e/min) RD KG WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN GOUWE KOERIER Aangevuld met Ginseng, Ginkgo biloba, Groene thee en Druivenpit, voor meer energie. Damwanden en siervlondens Gazononderhoud en maai- werkzaamheden Verhuur van mtni-kraan en diverse machines aanleg van vlonders en vijvers Hoogheemraadschap van fs tevens een kteurenfaxt vinden plaats in watergangen in de polder Laag Boskoop V. 31149 D. Veerman jr. B.V. te Boskoop - een ambtshalve wijzi ging van de op 12 juli 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergun ninghouder, Biezen 23 en Insteek 32 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang in de Gouwepolder V. 33861 R. van Eijk te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 6 april 1999 verleende vergunning voor het lozen van be drijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunninghou der, Molenkolk 32 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een wa tergang in de polder Nesse V. 35087 A.G.M. van Haastert te Boskoop - een ambtshalve wijzi ging van de op 4 september 2000 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunninghouder, Molenkolk 45 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang in de polder Nesse. De wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van de emis- sievoorschriften voor een bedrijf met containervelden. De ongewij zigde voorschriften van de lozingsvergunningen blijven onvermin derd van kracht. U kunt de desbetreffende stukken van 9 t/m 23 december 2004 inzien bij: - de afdeling Vergunningen en Emissies van het hoogheemraad schap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden (op werkdagen van 10.00 tot 42.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (071) 5168474) - de gemeente Boskoop, Raadhuisplein 3 te Boskoop (op werkda gen van 9.00 tot 12.15 uur en buiten deze tijden op verzoek, tele foon afdeling Bestuurszaken (0172) 219516). Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke bedenking indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemra den van het hoogheemraadschap van Rijnland (postbus 156,2300 AD Leiden). Als u wilt, worden uw persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt. Dit verzoek moet u schriftelijk en gelijktijdig met uw bedenking, maar apart indienen. In dezelfde periode kunt u ook een mondelinge bedenking indienen tijdens een -op verzoek te houden- gedachtewisseling. Er wordt dan gelegenheid gegeven met de vergunninghouder, een ver tegenwoordiger namens het college van dijkgraaf en hoogheemra den en eventuele andere aanwezigen van gedachten te wisselen. DECEMBERAANBIEDING: 5 'E '5 m At your side. •Konijnenhok, met nachthok, prijs 25 Bel: 0900-6000.551 code 967259 (0,80 e/min) •Puzzelencyclopedie nieuw, 1,2 miljoen woorden en rubrieken, prijs 7 Bel: 0900-6000.551 code 956912 (0,80 e/min) Reader digest 15 jaargangen, 1989 tot en met 2003. prijs 20 Bel: 0900-6000.551 code 909136 (0,80 e/min) gunninghouder, Halve Raak 84 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang in de Gouwepolder V. 33412 J. van Leeuwen te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 20 juli 1998 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunning houder, Compierekade 25 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang in de polder Nesse. De wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van de emis- sievoorschriften voor een bedrijf met containervelden. De ongewij zigde voorschriften van de lozingsvergunningen blijven onvermin derd van kracht. De definitieve beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbe schikkingen niet gewijzigd en worden van kracht op 21 januari 2005. U kunt de desbetreffende stukken van 9 december 2004 t/m 20 januari 2005 inzien op de onder 'Ontwerpwijzigingsbeschikkingen' genoemde plaatsen en tijden. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - tijdig bedenkingen hebt ingediend tegen de aanvraag en de ont werpbeschikking - belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om tijdig bedenkingen in te dienen. Ook de vergunninghouder en de betrokken adviseurs kunnen een beroepschrift indienen. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u ook -tijdens genoemde termijn- de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn (20 januari 2005), tenzij voor deze datum beroep is ingediend en een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. De beschikking treedt dan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Emissies, •Langlaufski’s, Trak, 190 cm., Rottefeller bindingen, no wax, schub ben en stokken, prijs 20 Bel: 0900- 6000.551 code 955126 (0,80 e/min) •Schaatsen, noren Fuji, maat 40, «Oude rode berkel snijmachi ne, in goede staat, prijs 125 Bel: 0900-6000.551 code 981795 (0,80 e/min) m At your side. Je bent man. Boven de veertig. En staat met beide benen in het leven. Dan is het prettig goed voor jezelf te zorgen. Ook de prostaat hoort daarbij. Nieuw is het prostaatver- zorgende product Prosta Totaal. De prostaatverzorgende kruiden zijn 'verpakt' in een multivitamine/ antioxidanten formule. Dit is goed voor het behoud van uw gezond heid, verhoogt de weerstand en ondersteunt het immuunsysteem. massagetafel Bel: 0900-6000.551 code 948807 (0,80 e/min) Printer mei een max. snelheid van 20 ppm (mono) en 15 ppm (kleur) Resolutie tób max. 1.200 X 6.000 dpi (geoptimaliseerd) Randtoos punten kleurenscanner van 19.200 dpi (gwterpoleerd) Scainen naar E-mall, OCR, Image en geheugenkaart HUURKOOP nooit afwijzing. 100 Gekeurde auto’s vanaf €1.800 geen info, direct rijden Mijdrecht 0297-242045. Verk: Fred. Aanbetaling 25% en termijnen v.a. 80 p/maand. www.autohuurkoop.nl Oppas en au-pair Wie volgt onze OPPAS op? Voor jongen 8 jr 2-4 dgn per wk. Info tel. 0172-420728. Ontwerpwijzigingsbeschikkingen lozen afvalwater bedrijven Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan vergunningen -onder voorwaarden- te wijzi gen van: V. 31021 Maatschap L. Rentes Zn te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 23 november 1994 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouw bedrijf vergunninghouder, Rijneveld 128 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang in de Gouwepolder V. 31120 PJ. Kuyf te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 6 september 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunning houder, achter Reijerskoop 211 te Boskoop, kad. bek. gem. Boskoop, sectie B, nrs. 516 en 4867 V. 31124 E.W. van Voskuilen te Boskoop - een ambtshalve wijzi ging van de op 2 augustus 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf ver gunninghouder, Insteek 58 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang in de Gouwepolder V. 31136 D. Boer te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 14 juni 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsaf valwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunninghouder, Biezen 130 en Alfensvaart 2 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen in de Gouwepolder V. 31146 M.A. Scholten te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 26 april 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunning houder, Insteek 30 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang in de Gouwepolder V. 36015 J.L. Jacobs te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 8 april 2002 verleende vergunning voor het lozen van be drijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunninghou der, Warmoeskade 3 te Boskoop. De lozingen vinden piaats in watergangen in de polder Reeuwijk V. 35724 Marcel Brand Boomkwekerijen B.V. te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 8 oktober 2001 verleende ver gunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voornoemd tuinbouwbedrijf, Insteek 64 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen in de Gouwepolder V. 36806 Koos Buitenhuis V.o.f. te Boskoop - een ambtshalve wij ziging van de op 26 januari 2004 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voornoemd tuin bouwbedrijf, Laag Boskoop 115-117 te Boskoop. De lozingen Wijzigingsbeschikkingen lozen afvalwater bedrijven Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben besloten vergunningen -onder voorwaarden- te wijzigen van: V. 32739 L.A. van Lint te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 3 september 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergun ninghouder, Insteek 75 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang in de Gouwepolder V. 32449 Hans Kompeer te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 14 mei 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunning houder, Lansing 17 en Zuidwijk nabij 26 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen in de Gouwepolder V. 32625 H. Geers te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 27 augustus 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunning houder, Laag Boskoop 104 te Boskoop, alsmede aan Sierteeltbedrijf van Egmond VOF, Koraalzwam 69 te Alphen aan den Rijn - voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van perceel Laag Boskoop 109 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in een watergang in de polder Laag Boskoop V. 32742 W.F. van Waaij te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 11 september 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf ver gunninghouder, Koetsveld 9 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang in de Gouwepolder V. 32818 RJ.G. Wijsman te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 6 augustus 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergun ninghouder, Alfensvaart 29 en 31 te Boskoop. De lozingen vin den plaats in watergangen in de Gouwepolder V. 33214 Perry Zaal B.V. te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 11 mei 1998 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunning houder, Paddegat 9 en 11 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen in de polder Nesse V. 33249 R.R. van Vliet te Alphen aan den Rijn - een ambtshalve wijziging van de op 18 mei 1999 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf ver- Voor een actueel overzicht van alle lopende zaken: Digitale Weurencopier van 600 x 1200 dpi Digitale Weurencopier van 600x1200 dpi PhotoCapture Centre seamen naar, of afdrukken vanal een geheugenkaart met SmartMedia Compact Rash /Memory Stick Memory Stick pro Secure Digital xO Picture Card. Lage afdrukkosten door 4 los te vervangen inktcartridges. Inclusief 2 jaar garantie, x-» Woonruimte te huur aangeboden •Playstation II spellen 3 stuks, Harry Potter, Pro-Ralley, Lara Croft Mooie eengezinswoning te Tomb Raider, of in 1 koop 25 euro, per huur in de wijk Goverwelle IV stuk 7,5 Bel: 0900-6000.551 code te Gouda, huurprijzen vanaf 948736 (0,80 e/min) €605,00 p/mnd. Noodzakelijk inkomen €3025,00 Bruto p/mnd. Meeus Vastgoed management West b.v. Schie- damsedijk 51 te Rotterdam. Tel: 010-4040142. Te huur per direct 3-kamer app. Woubrugge 950,- incl. 3-kamer app. Leiden 875,- excl. Eengezinsw. Alphen 1150,- excl. Voor informatie bel 0172-470600 of kijk op www.livingtoday.nl I Droge voeten en schoon water, onze zorg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 18