WSE komt sterk terug tegen RVC 1 duijKendijk SV Waddinxveen vernieuwt schietlokaal Rolschaats-Wintershow Be Fair trapt laat op versnelling Spanning in W'veense schaaktop Pereboom blijft raak schieten Overwinning Flyers .o 7 1 ongenaakbaar Snerttoernooi www.duijvendijkwonen.nl ,Atletiek op de weg is leuker' Derde prijs Tino Verburg Eremetaal voor Wiersma Districts finale Libre Sjoel- prijzen BVO zaalvoetbal- toernooi DE PUNTJES OP DE IJ re van 391 punten, maar er zat staat TOT IN DE DETAILS balclub Be Fair met 3-2 van WDS in Driebruggen. Tien minuten voor tijd had WDS een 3-0 voor sprong en eerst toen versnelden de Waddinxveners en kwamen door twee doelpunten van Pa trick Vermeulen op 3-2. Aan de vlak voor de rust de leiding. Scheidsrechter Dick Schuijt uit te Waddinxveense schutter. Mi reille Raaphorst liet 11 punten noteren. weg). Echter, RVC telde drie mu taties. Naast de al geruime tijd geblesseerde Paul van Leeuwen ontbraken aanvaller Nic den Hollander en Andre Verwey (kaakoperatie). ne Roelofs met de zwarte stuk ken tegen Eduard Philipse. Er WADDINXVEEN - Mooi, mo dem maar vooral ook functio- ken en de tafels trek je zo uit de grond", zegt voorzitter Colla. De stroomkabels voor de baantrans- teniet werd gedaan door doel man Streng. Twee minuten later werd De Haas door Rikkert Sna- Luit Bloem en tussen Albert Prins en Arjen Zuurmond, ein- 3. R. Roelofs, 4. B. van Putten en 5. W. Mourits. score op kop, met regelmaat ligt er vis in zijn net, met 2.200 gram is hij de winnaar, voor hem is dat dik- Opstellingen: RVC'33: Van der Ak ker, Pasturel, Sdwonderwoerd, Ver meulen, Snaterse, Kruidenier, Ko nings (Van der Lem), Van Paassen, Van der Werf (Verwey), De Haas, Hogenelst, WSE: Streng, Whalid Assoulyamni, Schenk, Ooserom, Luuk Schwiebbe, Hishe Berhane, Wolfgram (Den Houdijker), Klijn (Steenwinkel), Elabeidi, Hack, Ver laan (Van Leeuwen). daan. De kaarten kosten 10,- eu ro voor een volwassene en 6,50 die nog wel aan de leiding gaat in het klassement. Bergen uit Gouda tot grote ver wondering van voor rust. De arbiter werd al gauw op zijn snelle beslissing at- Tot de WSE'ers, die na het derde doelpunt van RVC rekening hield met een nederlaag behoor de ook trainer Marcel van Dijk. „Zo'n derde doelpunt mag zeker niet vallen. Wij zijn daarna goed blijven voetballen, hebben opge haald en hadden zelfs nog kun nen winnen al ben ik met het ge lijkspel ook tevreden". WSE moest het dit keer stellen zonder Hafid Assoulymani (ge schorst), Frans Schwiebbe en Ihmad Saouny (geblesseerd) en Ramon van Swieten (weekend WADDINXVEEN - Twintig le den van de Jeu de Boulesvereni- ging Waddinxveen speelden za terdag van de kemploegschutters ach ter me heb gelaten." Dat de overgang naar SV Post- schutters in Rotterdam haar geen windeieren legt, blijkt uit het feit dat de Waddinxveense schutster zich, naast de wed strijd op Urk, in een serie van BLEISWIJK/WADDINXVEEN - De jaarlijkse Sint Nicolaasloop van de AV De Kieviten in Bleis- wijk door het Rottemerengebied werd op de vijfiten kilometer gewonnen door thuisloper Ar jan de Gier in 53.23. De Bosko per Leon van Prooyen (AV'47) werd tweede in 53.28 en Frans van Haaster (Zoetermeer) derde in,56.26. De tien kilometer leverde een zege op voor Bert Koster (AV'47) in 35.17 voor Hans Zee- lenberg (Bleiswijk) in 36.20 en Tino Verburg van het Waddinx veense Antilope in 40.08. zoek bij BS Leiden 2 en daar een seren. Een nederlaag die in feite al in het eerste kwart tot stand 25+; 6.Norbert Schifferling 5-3- 10 minuten al tegen een 26-9 ach terstand aan. De overige drie kwarten gingen gelijk op, maar WADDINXVEEN - De prijzen van zijn gegaan naar: Wim Slingerland jr., Dick Dros, Cor van Herk, C. Endeveld, Bas Koppemaal, Otto Supusepa, Jan sfeer er niet beter op maakte. Olie, Kees Slingerland, Ans En- In de zondagcompetitie verloor develd, Cor Kersbergen, Gert Kersbergen, M. Kaptein, Yvonne van Beek en Dick Esveldt. In de tweede ronde zijn de prij zen gegaan naar Sjack van Rijn, Corry Treffers, Marius Kersber gen en Jan Kersbergen. REEUWIJK - Weinig supporters van WSE gaven nog iets voor de kansen van hun favoriete voet balclub toen RVC'33 na amper tien minuten spelen in de tweede helft op 3-1 bracht. Door een communicatiefout in de Wad dinxveense verdediging kreeg de geroutineerde aanvaller Arjan de Haas de gelegenheid om doel man Rogier Streng te passeren. WSE toonde echter verkracht en kwam door doelpunten van Pim Verlaan en de prima spelende Sa mir Elabeidi op gelijke hoogte waarna de bezoekers de Reeuw ijkers onder druk hielden. Bij de niet ongevaarlijke counters van RVC'33 zorgde doelman Rogier Streng er voor dat WSE in elk geval y een punt aan de wedstrijd op Kaagjes- land overhield. ken tegen Wim Mulder. In een open stelling wist Erik een toren te winnen en dus ook de partij. Bart van Putten moest in zijn partij tegen Barthold Jansen zijn eerste nederlaag incasseren. Dit zaterdag 11 december: Be gold ook voor Christiaan Noor- land die verloor van Arjan Hen nink. In de top is alleen Rene Roelofs nog ongeslagen. In de partij tussen de teamgenoten Je roen Eijgelaar en Hans van Wou denberg werden al vrij snel de dames geruild. Laat op de avond werd uiteindelijk tot remise be- WADDINXVEEN - De Waddinx veense juniore Nynke Pereboom zich meer dan voortreffelijk staande gehouden op de grote open luchtgeweer wedstrijd in Urk. Omdat er in Urk niet in een dames- of juniorenklasse inge schreven kon worden besloot de Waddinxveense zich in te schrij ven in de algemene hoofdklasse bij de senioren, waar zij dus ge confronteerd werd met olympi sche tegenstand. Uiterst geconcentreerd werd de eerste serie met 98 punten afge sloten, om in de tweede serie dit resultaat met één punt te over treffen. „Na twintig schoten was sloten. De partij tussen Wim van ik er pas drie kwijt", aldus Nyn- Vuuren en Wim Hennink was al ke, daarbij doelend op de drie eerder afgelopen, omdat Wim negens die ze in die twee series Vuuren met zijn koning de produceerde. „Dat maakte me best een beetje nerveus, je voelt dan dat het echt lekker gaat en dat je heel veel tienen schiet". Ondanks de toenemende nervo siteit blijkt ook de derde serie voor 98 punten. „Waar ik dan echt van baal is dat in de laatste serie van tien schoten de laatste zes schoten zo moeizaam avond, die tussen Ton Kuiper en gingen, daar verspeelde ik nog vier punten", aldus de studente bedrijfseconomie. „Natuurlijk digden allebei in een gelijkspel, ben ik meer dan blij met een sco- Dit was ook de uitslag in de par tij tussen Gerard Torenbeek en Herman van Offeren. Stand aan De leden konden vorige week voor het eerst de nieuwe con structie op de baan gebruiken. De banen stonden vol en wan klanken waren er niet. „In het begin zal het best even wennen zijn. Het oogt meer ruimtelijker en de houten schotten zijn weg. Daarmee waren we apart in de schutterswereld", be sluit Colla. Mensen die eens een kijkje willen nemen, zijn van harte welkom tijdens de cluba- uur) zijn er nog enkele te koop. Op maandag 3 januari is de laat ste show; een vip show. Hier zijn de kaarten iets duurder. Enkele kaarten zijn in de verkoop ge- cours in het Groenhovenpark. Gerrit Visser werd tweede en Harald van der Ham derde. Dit is eveneens de stand na twee wedstrijden. In de B-klasse bepa len de jeugdleden het wedstrijd- beeld. De 13-jarige Jelle Lugten uit Gouda won van de 1 jaar ou dere Rutger Schellevis uit Stol wijk. In de jeugdklasse ging de zege naar Diederik Deelen. De twaalf jarige uit Berkenwoude euro voor een kind. Er zijn stoel- versloeg Martijn van Wensveen, kaarten voor 50+ en voor perso nen die om gezondheidsredenen niet op de tribune kunnen plaatsnemen. Per voorstelling zijn 2 tot 3 rolstoelen mogelijk. Zowel stoelen als ruimte voor rolstoelen dienen bij het kopen van de kaarten aangevraagd/ doorgegeven te worden. gefreesde kabelgoot. Een ijzeren stootbalk houdt de schutters aan de reglementaire afstand van tien meter tot aan de kaart. Eenmaal verwijderd, zijn de ta fels gemakkelijk op te slaan en van verkeerde kant op ging en dus verloor. Wim van Os houdt aan sluiting met de top door een goe de overwinning op Ad Multem. Teun van der Linden speelde al weer zijn zesde remise van dit goed jaar. Deze keer wist Peter de Louw niet van hem te winnen. De twee langste partijen van de vonden tussen 20.00 en 23.00 uur op dinsdag en donderdag. Een set kaarten en een verenigings- wapen ligt klaar. Woudenberg 5-2-9+. De volledi ge uitslag staat op www.jdbvw.tk. WADDINXVEEN - Vv WSE orga niseert op donderdag 6 januari in de Sporthal de Dreef in Waddinx veen het veertiende opeenvolgen de zaalvoetbaltoemooi voor Be taald Voetbal Organisaties (BVO's). WSE zal een zware dob ber krijgen op dit toernooi. Er wordt gespeeld in twee poules van vier, waarbij WSE het op moet nemen tegen Feyenoord 1, Excelsior en UVS. In de andere poule strijden Stormvogels Tel star, RBC Roosendaal, Feyenoord 2 en Spartaan'20 om de eerste plaats. In de middag volgen de kruisfinales. Het toernooi start om 10.00 uur en om 17.00 uur is de prijsuitreiking. Behalve de uit reiking van de Kees Verwoerd Wisselbokaal en de reguliere prij zen, zijn er ook bekers voor de beste speler, beste keeper en de topscoorder. De toegang is gratis. MOERKAPELLE - Op Vrijdag 10 December is er nog één voorver koop voor kaarten voor de Win- redelijk tershow van Rolling'90. De show heeft dit jaar de titel 'Whe re is the Sunshine'. Er zijn alleen voor de woensdagmiddag (13.00 de bal na een pass van Erik Klijn acher doelman Lars van der Akker tikte: 1-1. WSE bleef sterker, maar na een snelle Waddinxveense aanval terse met een lange bal opnieuw- werd het schot van Guido Hack de ruimte ingestuurd en dit keer gestopt door Van der Akker, die knalde hij de bal wel langs Streng in de negentiende minuut even- in het Waddinxveense doel: 2-1. eens redde op een inzet van Klijn Kort hierna floot scheidsrecher S. na een goedeactie van linker spits Pim Verlaan. De WSE'ers moesten echer beducht blijven voor de tegenaanvallen van RVC'33, die niet zonder gevaar waren. Op een pass van Maar ten Konings kreeg Arjan de Haas een uitstekende kans, die WADDINXVEEN - Zaterdag 4 december vissen in Nieuwer- brug, zou de Sint nog aan de Ou de Rijn komen, het weer is hem slecht gezind, maar vissers heb ben toch hun eigen dromen. Twaalf deelnemers starten goed- ze nemen weinig ruimte in. „We gemutst, en staren naar him dob- kunnen met deze constructie ber of hengeltop, er is heel wei- weer jaren vooruit en we hebben nig beweging te bespeuren, weer een stap gezet om de ver- wordt het beter of is het weer eniging te moderniseren", zegt een flop. de voorzitter. Zo volgt in januari Wim Houtman opent de ook nog een nieuwe keuken. vrije trap van Ferdy Schenk, maar dit doelpunt werd door scheidsrechter Bergen afgekeurd. Drie minuten had Pim Verlaan na een pass van Luuk Schwiebbe meer succes: 3-2. WSE kwam daarna goed weg toen Maarten Konings na een pass van De Haas de lat raakte. Vervolgens weifelde aan de andere kant de Reeuwijkse verdediging met in grijpen en daarvan profiteerde met een mooi schot Samir Elabei di: 3-3. WSE kwam in de slotfase met de schrik vrij toen de bal na een schot van Maarten Konings via de vingertoppen van doelman Streng over doel verdween waar na de Waddinxveense sluitpost zich bij een volgende aanval on- veschrokken voor de voeten van de doorgeroken De Haas wierp om de winnende treffer voor de Reeuwijkers te voorkomen. Scheidsrecher Bergen deelde gele kaarten uit aan de RVC'ers Remy van Paassen en Arjan de Haas en Tobias Wolfgram en Ferdy Schenk van WSE. WADDINXVEEN - In afgelopen sinterklaasweekend werd ver spreid over twee dagen in Breda de schaatsinterland voor junio ren tussen Nederland en Duits land verreden. Dit is een vanaf 1989 jaarlijks terugkerend evene ment dat dit jaar in Nederland plaats vond. Kwalificatie vindt plaats via de SARA lijst van de KNSB. De vier beste B en C juni oren bij de jongens en de meisjes van beide landen werden voor deze wedstrijd uitgenodigd. Als C juniore werd Jetske Wiersma van De Gouwe Streek opgeroe pen. Jetske imponeerde op de 1500 m met een mooie derde plaats achter winnares Brecht Kramer. In het landen eindklas- zeker meer in. Ik had 393 of 394 sement was Nederland uiteinde- punten kunnen halen. Ik merk lijk de duidelijke winnaar, ook dat ik iedere keer dicht bij mijn persoonlijke record van 396 punten kom en dat geeft ver trouwen voor de naaste toe komst." Met haar score van 391 punten pakte Nynke Pereboom het brons op Urk. „Als je achter WADDINXVEEN - Bij biljartver- Dick Boschman (399) en Denny eniging de Burg, bestaande uit Nikkelen (393), beiden kemploe- zeven teams en 28 leden, wordt gleden, derde wordt dan mag je op 17,18 en 19 december de Dis heel erg tevreden zijn. Zeker als tricts Finale libre le klasse ge- ik bedenk dat ik een groot deel speeld. De vereniging, opgericht in maart van dit jaar, heeft in middels al diverse persoonlijke kampioenschappen gespeeld in het 3 banden le klas, 3 banden hoofd klasse, libre 2e klas en li bre le klas. Kampioen 3 banden le klas is J. Monteiro. De kam pioen 3 banden hoofd klas J. vier kwalificatiewedstrijden als V/D Krogt. Een tweede plaats li- tweede heeft gekwalificeerd bre 2e klas is voor P.J. Hillegers. voor de landelijke juniorenfina- Alle spelen voor BV de Brug, le, die op 19 januari 2005 in het In de districts finale zitten vier Gelderse Bemmel zal worden spelers van BV de Brug. Op de verschoten. Daar zal zij proberen eerste plaats staat Erik Winkster de familie trilogie vol te maken; met 8,12. Op de derde plaats staat Cees de Knegt van BV Moerkapelle met 5,66. Vierde is Johan v/d Krogt met 5,53. Op de vijfde plaats staat Cor Kooij met 4,70. De laatste is Joachim Mon- Ondanks een 3-0 nederlaag in Reeuwijk-dorp tegen Floreant (0- 3) blijft het dit seizoen in de vier de klasse teruggekeerde RVC op het vertrouwde veld aan Kaag- jesland een lastig te bestrijden te genstander. De ploeg van trainer Paul van Veen weet te scoren op momenten dat niemand het ver wacht. Na vijf minuten keek WSE al tegen een 1-0 achterstand door een doelpunt van Menno Hogenelst. Het technisch beter voetballende WSE kwam zes mi nuten later langszij f toen Samir Elabeidi WSE keek in de uitwedstrijd tegen RVC'33 tegen een 3-1 achterstand aan. De Waddinxveners lie ten zich niet uit het veld slaan en haalden op tot 3-3. (Foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - Heren 2 enburg was met 11 punten tops- boekte thuis tegen het op derde coorder bij de Waddinxveners. plaats staande Rotterdam Zuid 2 een knappe 85-76 overwinning, De dames van Flyers hebben een die vooral in de eerste twee rechtstreekse plaatsing in de kwarten tot stand kwam. De 15 punten voorsprong bij rust, 50- 35, bleken voldoende voor de tweede overwinning. Topscoor ders Edwin van Heiningen 32 het punten en Niels Scheps 31. Sinterklaas/Snerttoernooi. In dit Erik Koppenaal was het afgelo- toemooi worden vijf partijen pen ongetwijfeld de meest suc- doublette gespeeld en per partij cesvolle Flyer. Naast winst met wisselt de medespeler door een vooraf vastgestelde loting of schema. Hierdoor krijgt men een individuele eindstand. Eén spe ler wist alle vijf partijen met winst te beëindigen. De eind stand. l.Wout Versluis 5-5-40+; 2.Arnold Janssen 5-4-26+; 3.Wil in 2003 won Nynke deze junio rentrofee, om hem in 2004 'af te staan' aan broer Niels. „In m'n laatste juniorenjaar wil ik die prijs nog wel een keer pakken", zo kijkt ze hoopvol naar de wed- teiro op de achtste plaats met strijd in januari. 4,80. De districtsfinale is bij BV de Brug, Brugweg 8. Op vrijdag 17 december start men om 19.00 uur. Op zaterdag 18 december om 11.00 uur en op zondag 19 ke pret. Jan Verhoef laat ook van december om 12.00 uur. zich horen, na een traag begin doet hij aardig mee, met 2.140 gram is hij niet de minste, dit ge- Spek wicht is zelfs goed voor plaats twee. Rinus Reichard blijft daar weer onder, bij hem bijten de vis sen op het laatst, 1.840 gram is GOUDA - De 33-jarige Waddinx- vanmorgen een gewicht, dat veense John Spek won bij het goed blijkt voor de derde plaats, veldrijden opnieuw op het par- 10 kilo met z'n allen lijkt niet al te veel, maar bedenk, men is met niets begonnen, Sint Het niette min twaalf pakjes brengen, op deze manier heeft iedereen ge wonnen. Groeneweg met 0-2 van CKC. De positie in de vierde klasse ver slechterde voor de Zevenhuize naren omdat Soccer Boys verras send met 0-2 won van Stolwijk en ook Haastrecht een puntje pakte bij Xerxes/DZB: 1-1. De wed strijd Cabauw-Swift Boys werd bij de stand 2-1 gestaakt. In een gelijkopgaande eerste helft waar in de verdediging van Groene weg niets weg gaf Hepen de Ze venhuizenaren in de laatste vijf minuten een 0-2 achterstand op. Op slag van rust werd de bal na een vrije trap ingekopt en vervol gens maakte doelman Reinier Gorissen hands buiten het straf schopgebied waarna CKC in WADDINXVEEN - In de interne blessuretijd ook dit buitenkansje competitie speelde koploper Re- via het lichaam van Alex Vroegop benutte. In de tweede helft had Groeneweg een numerieke meer- kwam al snel een gelijke stelling derheid nadat scheidsrechter P. op het bord en remise was dus Rietkerk (Zoetermeer) een een logische uitslag. Erik Hen- CKC'er na tweemaal geel had nink speelde met de witte stuk- weggestuurd. Waddinxveen verloor met 3-1 van Nicolaas Boys. Voor de geel zwarten, die ondanks het veriies goed partij gaen, redde Moham med Darazzi de eer. Programma voor Fair-WOR, Moerkapelle-Kame- rik, zondag 12 december: Lekker- kerk-Groeneweg, Waddinxveen- GSV (wedstrijd van de week). GOUDA/WADDINXVEEN - De Gouda-atleet Maarten Blokland (17) vertrekt op 10 december met de Nederlandse crossploeg naar het Duitse Heringsdorf waar op zondag 12 december de Europese crosskampioenschap- pen voor mannen en vrouwen worden gehouden. De Waddinxveense atleet is ge selecteerd voor de juniorenaf- vaardiging evenals Michel But ter, Gerwin van der Hurk, Jorit van Malsen en Tom Wiggers. De mannen-selectie bestaat uit Pa trick Stitzinger, Erik Negerman, Sander Schutgens, Evert Gielen en Dennis Licht. „Atletiek op de weg is leuker dan die rondjes lo pen op de baan", zegt Maarten Blokland in een persbericht in het blad Atletiek Actueel. Afge lopen zomer hep de eerste jaars A-junior over het algemeen 3000 en 5000 meter op de baan onder leiding van trainer Hans van der Water. WADDINXVEEN - In de zater- Inmiddels is gebleken dat ook dagcompetitie verloor de voet- het crossen hem goed ligt. Afgelopen weekeinde werkte Maarten Blokland met de Ne derlandse ploegen een trai ningskamp af in het Noord-Hol- landse Schoorl onder leiding van de trainers Jack Wouters en Bram Wassenaar. Volgend jaar gehjkmaker kwam Be Fair, dat in worden de EK cross gehouden de middenmoot staat, niet toe. in Tilburg en Luc Krotwaar en Moerkapelle verloor met 2-1 van Kamiel Maase hebben aange- Siveo en blijft daardoor op de kondigd beschikbaar te zijn. laatste plaats in de derde klasse. Programma komende weken: In een aantrekkehjke gehjkop- zondag 12 december: Loetcross gaande eerste helft nam Siveo van AV Start in Lekkerkerk van af 10.30 uur, zaterdag 18 decem ber: Linschotenloop over 21 km Gouda negeerde daarbij het vlag- (13.40 uur) en 10 km (13.30 uur), signaal van grensrechter Kees vrijdag 31 december: Oliebollen- van Helden. Daarvoor had Jum loop van Avantri in Schoonho- Hoogma de paal geraakt. Na de ven vanaf 11 uur, Sylvesterloop hervatting kwam Siveo na zeven in Soest. minuten op 2-0. Vijf minuten la ter scoorde Moerkapelle de aan- sluitingstreffer. Na goed doorzet ten van Alex Hertog kopte Jum Hoogma de bal door naar Daniel van de Hoven die de bal in het doel schoot. Met nog een half uur te gaan waren er kansen voor de Waddinxveense sjoelers Moerkapelle. Een doelpunt van Kees Kuipers, Gido Stuurman werd na inter ventie van de grensrechter van Siveo afgekeurd hetgeen wat de uit een vrije trap van Tobias beide partijen Wolfgram was de zacht om doel man Lars van der Akker te ver ontrusten. tent gemaakt, er was immers nog Duidelijk was dat de ploeg van tien minuten te spelen. Daarin Marcel van Dijk na de pauze op was W SE nog dicht bij de gehjk- jacht ging naar de gehjkmaker. maker, maar de kopbal van Hack Maar een onverwacht doelpunt van Arjan de Haas na een pass van aanvoerder Kees Schoon- derwoerd (3-1) verstoorde de Waddinxveense plannen. Ge- lukkg voor de oranjezwarten het de aansluitingstreffer niet lang op zich wachten. Hack scoorde met een kopbal uit een eer ste klas rayon voor de tweede helft van de competitie niet meer in eigen hand. Daarvoor was vrijdagavond winst op het be- neel. Zo is de nieuwe inrichting zoekende DAS 2 uit Delft nood- van het schietlokaal van de zakelijk geweest. De Waddinx- Schuttersvereniging Waddinx- veensen trokken met 54-59 veen het best te omschrijven. De echter aan het kortste eind. De oude, lompe constructie is ver- teams waren aan elkaar ge- vangen door demontabele tafels. Heren 2 won hij met Heren 3 ook waagd en het verschil bij rust En passant kreeg de vereniging van het bezoekende Springers 3. was dan ook minimaal, 24-26. Bij er ook nog een tiende baan bij. Heren 1 ging in Leiden op be- het ingaan van de laatste minuut De tafels zijn bij andere gelegen- moest stond Flyers 1 punt voor, 54-53. heden dan de schietavonden ge- 73-48 nederlaag incas- Twee vrije worpen brachten de makkehjk uit elkaar te halen, dames uit Delft echter op voor- „Een kwestie van stekker uit het sprong en had Flyers fouten no- stopcontact, de touwbaan losma- kwam. Flyers had namelijk niet dig om weer in balbezit te ko- Vons 5-4-20+; 4.Herman Verwaal direct een antwoord op het fysie- men. Van de zes toegekende 5-4-15+; 5.Agnes de Keijzer 5-3- ke spel van BS Leiden en keek na vrije worpen wist DAS er vier te benutten. Flyers zocht teveel de porten lopen via een in de vloer 12+; 7.Cees Voskuilen 5-3-9+; terstand aan. De overige drie drukte onder het bord en kwam 8.Henk Lagendijk 5-3-9+; 9.Cor- kwarten gingen gehjk op, maar niet meer tot scorert. Anita van rie Monster 5-3-9-; lO.Hans van de in het eerste kwart opgelopen Unen was met 21 punten de bes achterstand was te groot om een eventuele winst mee naar Wad dinxveen te nemen. Wolter Zwij- - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 23 WOENSDAG 8 DECEMBER 2004 kop: 1. E. Hennink, 2. B. Jansen, Sint aan de haak i WONEN Lange Tiendeweg 66 Gouda 0182 - 59 98 68 Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Door Bert Hertog 77; S A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 23