LITI E Medische diensten Kerkdiensten Dierën centrale Xt s China'boat ft Als fotograaf moet je 'het moment' proberen vast te leggen duijKendi|k Zanggroep Da Capo in Ontmoetingskerk Nieuws uit Waddinxveen fe 3 n www.duijvendijkwonen.nl Paaseieren schilderen bij Dierendal Standhouders voor braderie gezocht Knipperij blijft bij de tijd Moerkapelse wint laatste iPod g MID- allerlei verenigingen voor drukt dan 'normale' foto's." GROENE HART ZIEKENHUIS Voor gratis registratie en infor- vens op www.dierencentrale.nl Uit een op het Machtelderf ge- Vries, Alphen ad Rijn DE PUNTJES OP DE IJ van Dunne, Schiedam TOT IN DE DETAILS. Uitreiking Toen Bennemeer hoorde dat hij was ge- Puzzel „Het maken van bruidsfoto's is één van STICHTING KWADRAAD, AL GEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK. De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. M.C. Baten burg 18.30 uur ds. K. van Me- ijeren, Barneveld boom, Avondmaal 15.00 uur ds. W. Groe nenboom, Waardenburg, dank zegging Heilig Avondmaal 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ev. G. van den Bos, Ede 19.30 uur vesper in Im- manuelkerk dag 16 maart 19.45 uur geen dienst zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg vrijdag 25 maart Gode Vrijdag 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Wat is er zo bijzonder aan de genomi neerde foto's? Bennemeer: „Ik zal een bruid met haar rug naar de lens staat en maar wazig in beeld is. De beide oma's In de periode tussen vrijdag 4 en maandag 7 maart is er ingebro ken in een bedrijf aan de Wilhel- minakade. Van het pand werd een ruit vernield, waarna twee computers zijn ontvreemd. Ver moedelijk zijn de daders niet binnen geweest en hebben zij de computers door de kapotte ruit kunnen wegpakken. Tussen woensdag 9 en donder dag 10 maart is er ingebroken in een winkel aan de Passage. Van het pand werd de voordeurruit vernield waarna men binnen wist te komen. Uit de winkel worden computerschermen ver mist. Varen door de Rotterdamse haven EN ONBEPERKT RIJSTTAFEL ETEN Een nacht later werd ingebroken in een andere winkel aan de Pas sage. Er werd een ruit ingegooid. De dieven gingen er met een on bekend aantal portemonnees vandoor. Gevonden Kat, rood, halsband rood, Ka naaldijk, Waddinxveen Kater, zwart, witte poten, kraag, kin door over borst naar buik, staart, Onderweg, Waddinxveen Agapornis, groen, gele borst, bruin op kop, tam, Zuidkade, Waddinxveen maart, nabij de jaarlijkse wieler ronde. WADDINXVEEN - YP-Events is nog op zoek naar standhouders EERSTE HULP Voor eerste hulp kan men alleen terecht bij de afdeling Spoedeis ende Hulp op de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda. RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecombi- BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer W. Woning MOERKAPELLE Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuis- ZEVENHUIZEN Gereformeerde kerk zondag 9.30 uur drs. H.H. Muns, Eten Dolder maandag 21 maart Reserveer NU! TEL 010-4361911 www.chinaboat.nl den dieren kunt u bellen 0186- 601199. Binnen 24 uur uw melding op OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerk, Prinses Beatrix- laan zondag 10.00 uur ds. C. de Jong 19.30 uur en dhr. J.D. Geel WADDINXVEEN - Vanaf december konden vakfotografen in Nederland hun favoriete foto insturen voor de Bruid Bruidegom Bruidsfoto Award 2005, een initiatief van Bruid Brui degom Magazine. Insturen kon in vier categorieën, waaronder de categorie 'Bruid in Beeld'. Er kwamen vele hon derden foto's binnen, portretten in al lerlei kleuren en maten. De Waddinx- veense fotograaf Ton Bennemeer, met zijn eigen fotostudio op de Dorpstraat, stuurde ook vier digitale foto's op, waarvan er drie werden genomineerd en één in de prijzen viel. zo beredeneerde ik, is de bruid pas echt in beeld. Vol in beeld van de trotse grootmoeders." hun houding, hoe ze staan. Leunen ze met hun handen ergens op of staan ze vereniging houdt bijvootbeeld eens in de zoveel tijd een workshop. Er komen soms ook buitenlandse fotografen en daar leer ik dan ontzettend veel van. Het bevalt me uitstekend om aangesloten te zijn bij een vereniging. Van praten met collega's en onderling veel van elkaar le ren, krijg ik heel veel positieve energie." „maar eigenlijk is het fotograferen van mensen in het algemeen mijn specialisa tie: portretfoto's, groepsfoto's, gezinsfo- to's, noem maar op. Personen op een CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woens- controle uitgevoerd bij de weg versmalling op de Noordkade. Hier werden vier bestuurders bekeurd voor het negeren van het rode licht. Hobby Hoe is Ton Bennemeer eigenlijk zo 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur vol gens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-11163246, voor min der dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhuizen. nl. Bethelkerk, Bilderdijklaan Ontmoetingskerk, Groensvoorde zondag 9.30 uur ds. T. van 't Veld vrijdag 10.00 uur Ouderenviering 17.00 uur ds. M.C. Batenburg zaterdag 19.00 uur geen viering zondag 11.30 uur gezinsviering HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 9.30 u. ds. W. Groenen- JEHOVA'S GETUIGEN Waardenburg, Heilig Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking De politie hield op zondag 6 maart rond 6.50 uur aan de Bre- deweg twee inwoners uit Schie dam aan. De twee mannen van 35 en 28 jaar kwamen met een bestelbus door hen zelf klaarge zette pallets met kratten bier en blikjes frisdrank ophalen. Zij werkten bij het levensmiddelen- bedrijf. Al sinds augustus 2004 werd vermoed dat er interne diefstallen van kratten bier en Kruiskerk, Passage zondag 9.30 frisdrank plaatsvonden. Een in- uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. K. de tem onderzoek kwam uit bij het tweetal. De politie werd vervol- mooier dan van je hobby je beroep ma ken. Ik heb een opleiding gevolgd, een tijdje in een fotostudio gewerkt en op 29- jarige leeftijd ben ik een eigen zaak be- Poes, cypers, donker van kleur, gonnen. Toen wist ik voor 500% zeker dat lichte poten, wit op kin, knik in mijn zaak een succes ging worden, an ders zou ik er ook niet aan begonnen zijn." Waar moet een goede fotograaf aan vol doen? „Hij moet zijn eigen weg inslaan, Vermist daar ga ik Kater, cypers, witte voeten, bef en wit op neus, pluimpjes op oren, schuw, is gechipt, Konin gin Wilhelminasingel, Waddinx veen Kater, zwart, witte buik, bef, voeten en snuit door in streep WADDINXVEEN - Het was op 7 maart een drukke boel bij de Knipperij. Alle twintig mede werkers waren aanwezig en er waren ook modellen van de par? tij. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maan dag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Al-anon/Alateen is een zelfhulp groep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Industrie- straat la, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). In de avond van dinsdag 8 maart kreeg een conducteur van de ligthrail problemen met twee mannen, die zonder vervoersbe wijs in de lightrail zaten. Omdat zij zich agressief opstelden riep de conducteur de hulp in van de machinist, die de lightrail ter hoogte van de Zuidelijke Dwars weg tot stilstand bracht. Hierop wierp een van de mannen een bankbiljet op de grond, waarop het duo de lightrail verliet. Een maal buiten gooiden de twee mannen twee ruiten van de lightrail in met stenen. De daders zijn via het spoor ontkomen. De spoorwegpolitie stelt een nader onderzoek in. Door het regionaal verkeers- handhavingsteam is op maan dag 7 maart een autogordelcon- trole gehouden op de Noordkade. In twee uur tijd wer den 21 automobilisten bekeurd, omdat zij de gordel niet droegen. Tevens werd ook een roodlicht een geweldig combo. Ook zal de bekende Rob van Dijk deze avond zijn medewerking verle nen. Rob van Dijk werkte als pia nist/ dirigent mee aan ruim hon derd Ip's en cd's en talrijke televisieprogramma's. Daar naast werkt hij met veel koren, orkesten in binnen- en buiten land. De toegangsprijs is 12,50 euro en kaartjes zijn vanaf 19 maart ver krijgbaar bij de Bruna, Passage in Waddinxveen. MOERKAPELLE - Met de uitrei king van de achtste en laatste hoofdprijs heeft Zorgverzeke raar Trias begin maart het inter netspel 'Neem snel op' afgeslo ten. Het digitale behendigheidsspel kon in janu ari en februari op de website van Trias gespeeld worden en was een groot succes: in acht weken tijd werd het meer dan 35.000 maal gespeeld. Deelnemers kon den, door op tijd op oplichtende telefoontjes te klikken, wekelijks diverse prijzen winnen. Daar naast werd er wekelijks één hoofdprijs, een iPod, toegekend. Met dit apparaat kunnen digita le muziekbestanden worden af gespeeld. De winnares van de laatste iPod, mevrouw Jacqueline Kerste uit Moerkapelle, ontving vorige week in het Trias-kantoor in Gouda uit handen van marke tingmanager Bert Haanappel, behalve haar hoofdprijs, ook een grote bos bloemen. Zij speelde het belspel meer dan eens voor ze in de prijzen viel; zij bezocht de website van Trias maar liefst 120 keer. Ontmoetingskerk, Groensvoorde zondag 9.30 uur ds. J.P. Koning, Reeuwijk, openbare geloofsbelij denis 19.30 uur vesper in Imma- Sterrenlaan 2 zondag 27 maart nuelkerk 11.00 uur, Jan Delhaas in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. Na de pauze staat de uitvoering van 'The Young Schubert' op het pro gramma. Voor de pauze zullen enkele oude nummers te horen zijn, maar het merendeel is uit het nieuwe repertoire. Dit alles onder leiding van onze dirigent Peter Siereveld, bijgestaan door gens ingeschakeld en de mannen werden aangehouden. De ver dachten zijn ingesloten en wor den woensdag 9 maart bij de of ficier van justitie in Den Haag voorgeleid. Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050. Postadres: postbus 1098, 2800 BB Gouda. Jozeflocatie Jan van Beaumont- straat. Voor het maken van poliklini sche afspraken is elke polikliniek rechtstreeks te bereiken. Voor in lichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttij den, opname, afdelingen etc. kan men terecht op www.ghz.nl. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade zondag 10.30 uur eucharistievie ring dinsdag 22 maart 19.00 uur boeteviering Emanualkerk Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda gen: HuisArtsenPost Midden- Holland (HAP) Jan v Beaumont- straat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kan toortijden: van 17.30 uur 's mid dags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda gen: Dienst Apotheek Midden- Holland (DAM), Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie), Gouda. tel. 0182-698820, www. dam-mh.nl REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzin nige Hervormden) Kerkgebouw straat Zondag 9.30 uur kand. D. Zuidkade zondag 10.00 uur ds. E. Burggraaf, Wijk en Aalburg 16.00 uur kand. J.B. Boesaard, Kat- Freek Wigmans, trainer van het wijk aan Zee KOC, net terug van Hairstyle 2005 en zelf eigenaar van een ex clusieve kapsalon in Breda, kwam om het personeel van de Knipperij te trainen voor de nieuwe haarmodelijn voor- 19.30 uur vesperdienst dinsdag 22 jaar/zomer 2005. maart 19.30 uur vesperdienst Na een duidelijke uitleg via fo- woensdag 23 maart 19.30 uur ves- to's, demonstreerde Freek op een perdienst model de allernieuwste technie- PROTESTANTSE KERK NEDER LAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 17.00 uur ds. R.W. de Koe- ijer, Hardinxveld-Giessendam WADDINXVEEN - Zanggroep Da Capo uit Boskoop laat op 16 april weer eens goed van zich neerd gehouden met de Rafaelge- horen door een concert te geven meenschap Gouda, in het school pastor G. Martini gebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. „Na een tijdje werd ik opgebeld met de mededeling dat mijn foto's genomineerd waren," aldus Bennemeer, „en of ik de genomineerde foto's op een formaat van 50 bij 60 wilde opsturen. Vervolgens heeft een vakjury, bestaande uit verschillende De Waddinxveense fotograaf Ton Bennemeer viel onlangs in de prijzen bij de minder op de foto gaan. Dat willen mensen van allerlei verenigingen voor Bruid Bruidegom Bruidsfoto Award 2005, een initiatief van Bruid Bruideg- doorbreken, daar gaan we ook acties beroepsfotografen, uit alle inzendingen om Magazine. voor opzetten. Foto's maken die de jeugd ciastraat, Waddinxveen de winnende foto's uitgekozen." aanspreekt. Je merkt dat ze zich op die leeftijd spiegelen aan beroemdheden. Als aan De politie maakt proces-verbaal op tegen een 59-jarige Waddinx- vener voor het rijden onder in vloed. In eerste instantie trof de politie de man op zondagavond 13 maart aan in zijn geparkeerde auto terwijl de motor draaide. Vanwege alcoholgebruik zou hij WADDINXVEEN - Bij Dierendal niet gaan rijden maar te voet ver- kunnen er op woensdag 23 en der gaan. Een uur later zag de vrijdag 25 maart paaseieren ge- surveillance de man toch rijden, schilderd worden. Kosten zijn 2,- waarop hij werd staande gehou- euro en opgeven kan bij de kin- den. Na een ademanalyse blies derboerderij of via tel 0182- de man 485 ug/1. 610777. In de namiddag van dinsdag 8 maart werd ingebroken in een op het Raadhuisplein geparkeerde stationwagen. De achterruit van de auto werd ingeslagen, waarbij echter niets ontvreemd werd uit het voertuig. Het gaat vermoede lijk om twee daders, die op een scooter zijn ontkomen. Kater, cypers, zilvergrijs licht hebben. Vervolgens gaan ze poseren en leeftijd spiegelen aan beroemdheden. Als van kleur, witte bef, tenen voor, dan nog fotografeer ik ze niet. Ik let op Jennifer Lopez een bepaalde broek aan laarzen, jong, is gechipt, Peuley- heeft, willen zij die ook. Daar gaan we op en, Waddinxveen inspelen. Het moeten stoere, hippe foto's met de armen over elkaar heen? Op deze worden, die net iets 'harder' zijn afge- manier maak ik een puzzel, op het mo ment dat ik de foto neem, zet ik de puz zel pas in elkaar. Vlak daarvoor stel ik meestal een vraag die ze totaal niet ver- Hoe is Ton Bennemeer eigenlijk zo goed wachten, zodat ze even afgeleid zijn. Dan geworden? „Sinds ik een klein jongetje witte neus, Havikhoek, Wad- maak ik stiekem de foto, zodat het er veel ben, loop ik al met een fototoestel rond. Zoals bij alle beroepsfotografen, was het Vakvereniging Een aantal maanden geleden heeft Ton Bennemeer zichzelf aangesloten bij een vereniging voor beroepsfotografen: „Dat leek ons verstandig om te doen. Inder daad, ik heb het over 'ons'. Mijn vrouw en ik runnen samen deze zaak, dat zou ik alleen niet kunnen. Zij helpt me met al- heel stevig achter het stuur zitten, precies les." weten wat hij wil. Als je werk aangebo- matie over vermiste en gevon- Maar we hadden het over een vereniging den krijgt waar je geen lekker gevoel bij voor beroepsfotografen. Wat houdt dat hebt, moet je het niet aannemen. Iedere precies in? „Dat je veel in contact komt fotograaf heeft zijn eigen stijl. Je moet en- met collega's en dat heeft heel veel voor- kei en alleen maar doen waar je goed in internet. Kijk voor recente gege- delen," legt Bennemeer uit, „je kunt met bent, dat is de enige manier om kwali- elkaar discussiëren over het vak. Zo'n teitsfoto's te maken." Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorver bonden met de Vierstroom Zorg lijn. VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinx veen. (www.vierstroom.nl) 74 ken en trends. Daarna ging het team van de Knipperij op de mo dellen aan de slag. De trainer liep rond en gaf tips en aanwijzingen. De meiden van de Knipperij zijn weer helemaal op de hoogte van de soepel val lende en trendy kapsels. De medewerkers van De Knip perij worden sowieso voortdu rend getraind om de laatste tech nieken in de praktijk te brengen. Op deze manier blijven zij een vlotte en gezellige salon, gespe cialiseerd in extensions en op de hoogte van de nieuwste kleur en kniptrends. voorbeeld geven. Voor de categorie 'Bruid in Beeld' heb ik een bruid gefoto grafeerd, in de laatste minuten voordat nomineerd, kreeg hij meteen een uitnodi- haar bruiloft begint. Ze staat zich in haar ging voor de uitreiking. „In het telefoon- kamer klaar te maken voor het grote mo- gesprek lieten ze duidelijk merken dat ze ment. Haar oma's kijken vol trots toe. wel heel graag wilden dat ik ook daad- Het bijzondere aan deze foto is dat de werkelijk naar de uitreiking kwam," ver telt hij, „daardoor vermoedde ik al dat ik in de prijzen was gevallen, ze gaven het zijn daarentegen scherp ingezoomd. Op eigenlijk een beetje weg. De uitreiking die manier, werd gehouden in Nieuwegein, in een groot congrescentrum, en werd gecombi neerd met de jaarlijkse fotovakbeurs. Al les wat met fotografie te maken heeft, was daar aanwezig. Toen mijn foto won, werd ik naar voren geroepen om op het mijn specialisaties," zegt Bennemeer, podium een bedankwoordje te houden. Uiteraard was ik hartstikke trots, het is toch een enorme waardering die je krijgt. Een bevestiging dat je lekker bezig bent. Ik ben ook trots op de foto's die ik heb in- dusdanige manier neerzetten dat zij zich- gezonden. Die zijn zo puur, alles klopt er zelf er in herkennen. Ik fotografeer als het aan. Als ik ze nog eens op precies dezelf- ware het karakter. Hoe ik dat doe? Als er de manier zou proberen te maken, wor- een klant hier in mijn studio komt, maak den het toch andere foto's. Als fotograaf ik daar eerst een praatje mee, een kort moet je echt 'het moment' proberen vast voorgesprekje. Daarbij let ik heel goed te leggen." op, ik observeer de persoon en luister naar wat hij of zij te vertellen heeft. Met een omweg geven zij namelijk aan wat voor een foto ze precies gemaakt willen Op donderdagavond 10 maart werd ingebroken in een bedrijfs pand aan de Staringlaan. Een ge tuige zag een auto met een aantal personen zich verdacht ophou den bij het bedrijf en waar schuwde de politie. De politie voor de braderie op maandag 28 stelde vast dat er was ingebro ken. De daders hadden een ruit vernield en een computerscherm Standhouders met nieuwe pro- ontvreemd. ducten zijn welkom om deze te verkopen. Kramen kosten slechts 25,- euro, inclusief BTW. parkeerde auto werd in de nacht Inschrijven kan door te bellen van vrijdag 11 op zaterdag 12 naar 06-24562698. Naast de bra- maart een navigatieapparaat derie worden er ook nog deelne- ontvreemd. Een portier werd mers gezocht die willen mee opengebroken. doen aan een talentenjacht. dinxveen spontaner uitziet. Daarnaast zorg ik er- Zoals bij alle beroepsfotografen, was het Poes, schildpad, met veel wit, voor dat ik het allemaal niet te eng maak eerst een hobby van me. En wat is er nou Zwarteweg, Waddinxveen voor de klant. Het blijft tenslotte maar mooier dan van je hobby je beroep ma- Kat, zwart, halsband rood, gewoon een foto die ik neem. ken. Ik heb een opleiding gevolgd, een Tweede Bloksweg, Waddinx veen De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. M. Messema- GEREFORMEERDE KERK ker, Oud Beijerland (VRIJGEMAAKT) 17.00 uur cand. J. de Groot, Wezep CHINA CRUISE h Hij heeft al tientallen fotoprijzen gewon nen. Heeft hij nog wel ambities? „Na tuurlijk, alles veranderd en vervolgens in mee. Foto's veranderen continu, waardoor je niet stil kunt blijven zitten. Elke keer is de insteek weer an ders, het gaat nooit vervelen. Eén van mijn nieuwe doestellingen is het vaker fotograferen van mensen in de leeftijd van 12 tot 21 jaar en zorgen dat zij het tussen ogen, Graanakker, Wad- ook leuk vinden. Het is bewezen dat dinxveen mensen in die periode van hun leven Kater, zwart, witte sokken, wit in we snuit en onder kin, witte staart punt met zwarte ring erin, Aca- ZONDAGVAARTEN PAGINA 7 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 16 MAART 2005 H II U> i X [W O N E N Lange Tiendeweg 66 Gouda 0182 - 59 98 68 Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. !i EN ZATERDAGAVOND EEN CULINAIRE REIS VAN DRIE UUR DOOR DE ROTTERDAMSE HAVEN MET ONBEPERKT GENIETEN VAN ONZE OOSTERSE RUSTTAFEL EN... EEN USBUFFET TOE. Vertrek: 20?° uur. Prus: Volwassenen 29.50 rp. TWEE UURVAARTEN Twee uur varen en onbeperkt Zg; GENIETEN VAN ONZE SSS OOSTERSE RUSnAFEL. Vertrektuden: 1 8?° UUR: WOENSDAG EN DONDERDAG 17.30 uur: vrudag en zaterdag Prus: Volwassenen €24.50p.p. MIN. VOOR VERTREK VANUIT DE PARKHAVEN, aan de voet van oe Euromast Iedere VRUDAG- GENIETEN VAN ONZE OOSTERSE RUSnAFEL. Vertrektuden: 1 8?° UUR: WOENSDAG EN DONDERDAG 17.30 uur: vrudag en zaterdag Prus: Volwassenen €24.50p.p. Kinderent/m 12jaar€ 1 te50 p.p. Drie uur varen en onbeperkt GENIETEN VAN DE RUSTTAFEL EN US TOE. Van 13°° uur tot 16P0 uur en van 17?° uur tot 2000 uur Kinderen t/m 12 jaar 17?° p.p. Prus: Volwassenen 27?° p.p. zV VY'' Ulkincotkl t/11 13 IA AD 1 1 50 D D Voor alle vaarten geldt: inschepen 15 aan de voet van de Euromast

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 7