©lp)ö@©@0© Vl AVE STA EVEN NOTEREN! ue DUPREE /ÏF r M Hakkuh met Bres in de avonturen' Kom in de kas duigrendigk SFEERVO ■Tl Volksmuziek en instrumenten in Immanuëlkerk PLIKAAR-DUPREE Hagenees gaat radio programma presenteren Kinderbeurs Fietstocht voor senioren www.duijvendijkwonen.nl Open Biljart- kampioenschap Moerkapelle Bingo in de Boog Groot feest De Paddestoel Da Capo in Ontmoetings- kerk LIEFTINK SER MAKELAARS O.G. H3 ALPHA Alpha Makelaardij bibliotheek V I mogen discussiëren," aldus de bekende Hagenees. DE PUNTJES OP DE IJ www.lieftink.nl Humor Een programma van Henk Bres, Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl haar mening geven over het des betreffende onderwerp." voor even wennen worden. Hagene zen hebben hun eigen humor en der het kwaad te bedoelen. Ik noem Ron Zandvliet bijvoor beeld altijd 'bolle', ik heb hem nog nooit bij zijn naam ge- Hoe zijn tot nu toe de reacties van de luisteraars? „Ik moet zeg- lukkig wél. Die staan zelfs al om mij te lachen zonder dat ik pro- Herinneringen uit de oorlog De bibliotheek is voor de ten programmamaker." Henk Bres belt elke uitzending een bekende Nederlander op. Wie gaat hij op 8 april als eerste bellen? „Dat weet ik nog niet, ik ken zoveel mensen. Het wordt dus geen probleem om bekende Nederlanders te vinden en als ze niet willen, kan ik ze altijd nog bedreigen," grapt Bres, „of wil je nu alvast een naam weten? Oké, ik zal meteen wel iemand rege len. Ik bel mijn goede vriend en cabaretier Sjaak Bral wel even foon uit te zetten, weet ik je te vinden, haha." ming Toerusting van verschil lende kerken: Sint Victorpa- rochie, Remonstrantse gemeente en Protestantse gemeente i.w. Entree voor volwassenen be draagt 5,- euro, voor kinderen tot 12 jaar is de entree gratis. Kaarten zijn te verkrijgen bij Ti neke Doornbos, de Genestetlaan 18, Gerard Repko, Mozartlaan 32, Carla Schuurs, Hoefblad 23. LIEVER LIEFTINK RAM WADDINXVEEN - Op vrijdag 1 april is er weer een bingo in 'De Boog'. Iedereen is van harte wel kom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2. Er zijn mooie prijzen te winnen. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo be gint om 20.00 uur. MAKELAARS O.G. NFA lokken. Daar doe ik het voor, maar wel altijd met mijn eigen mening. Alles wat uit mijn mond komt, is voor de volle honderd procent gemeend.” Muziek Sjaak Bral is dus zijn eerste tele fonische gast. Zit er daarnaast nog muziek in het programma? „Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Ik houd vooral van Nederlandstali ge muziek, dus dat zal ik het meest ten gehore laten brengen. Het wordt gewoon een gezellig programma. Nogmaals, ik heb heel veel zin om met de Wad- dinxveners in discussie te gaan. Het zijn leuke mensen, tot nu toe ben ik altijd vriendelijk ontvan gen in dit dorp." „Toch is er altijd verdacht veel politie op straat te zien, wanneer Henk in Waddinx- veen is," grapt Ron Zandvliet." Bres: „Bemoei je er niet mee, Waddinxveen is een heel gezellig dorp. Volgens mij zijn de mensen hier vrij open. Hopelijk zijn ze dat ook tijdens 'Hakkuh met Bres in de Avonturen'." uitlating. Als een dens de uitzending belt en mij van mijn ongelijk weet te over- de oertijd tot heden, achtergrond en manier van bespelen. Natuur lijk worden de muziekinstru menten ook ten gehore gebracht, Rineke Marwitz is multi-instru- mentalist en bespeelt veel van deze bijzondere instrumenten, terwijl Conny Timmermans het verhaal vertelt. Deze avond wordt georgani seerd door de commissie Vor- uitgestald, die hun oorsprong voornamelijk vinden in Europa, West Azië en Afrika. Verschillen de groepen instrumenten wor den onderscheiden: trommels, percussie, accordeons, blaasins trumenten en snaarinstrumen ten. Er zijn oude maar ook splin ternieuwe muziekinstrumenten bij. Er wordt iets verteld over de herkomst, geschiedenis vanuit Dus 'Hakkuh met Bres in de Avonturen' is voor luisteraars van alle leeftijden? „Ja, absoluut. Ik ga niet met allerlei ziektes schelden, daar houd ik niet van. Ik ben ook niet van plan om ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Ook dit jaar organiseert BV Moerkapelle weer het 'Open Biljartkampioenschap van Moer kapelle'. Iedere beginnende of gevorderde biljarter (tot 6.99 moy.) kan meedoen aan dit re gionale kampioenschap. Vanaf 11 april wordt er gespeeld om de eer en diverse mooie prijzen. Ie dere deelnemer speelt minimaal vier partijen verdeeld over twee avonden en deelname is gratis. Aanmelden kan tot 2 april bij Marcel Drost, tel 079 5932722 of in Biljartcafé Het Wapen van Moerkapelle. WADDINXVEEN - Na de suc cesvolle dagen die gehouden zijn in Nieuwerkerk aan den IJs- sel, Zevenhuizen en Moerkapel le organiseert de Stichting Zuid- plaspolder opnieuw 'Kom in de Kas'. Dit jaar met acht tuin bouwbedrijven in Waddinxveen. Deze deelnemende bedrijven zetten op zaterdag 2 april aan staande van 10.00 tot 17.00 uur de deuren open voor het pu bliek. Ook fietsers, wandelaars en rol stoelgebruikers kunnen aan de G. van Dort Kroonweg terecht. Bezoekers die met de auto ko men, kunnen parkeren aan de IJ- zermanweg en op het terrein van firma Van Herk, Piasweg 26A in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Wijk en speeltuinvereniging 'De Padde stoel' organiseert op donderdag 5 mei een groot feest rondom haar speeltuin. Onder andere is er een braderie. Voor deze bra derie zijn nog kramen te huur. Voor meer informatie neem con tact op met Ricardo, tel 0624562698 of mail naar pe- ter@y oungprofessionalsgroup .nl 4- Voor meer informatie over het gehele feest, neem een kijkje op www.wsv-depaddestoel.nl. Sjaak Bral Het programma gaat 'Hakkuh met Bres in de Avonturen' heten en zal elke vrijdagavond van 21.00 tot 23.00 uur worden uitge zonden. De eerste aflevering is op 8 april. Bres: „Ik ga ook prij zen weggeven aan degene die in een uitzending het leukste vraag- op.’ gesprek met mij voert. Het gaat echt een leuk programma wor den, ik heb er veel zin in. Ik hoop dat de mensen bellen, want het programma draait om discussie. Als er niemand belt, zit ik in mijn eentje voor aap in de studio. Voorlopig gaan we vier afleve ringen maken, daarna kijken we of we er mee verder gaan. Ik ben Ron Zandvliet in elk geval dank baar dat hij mij een kans geeft als STEEK UW LICHT OP BIJ DUIJVENDIJK WONEN WADDINXVEEN - Al enige jaren weet Henk Bres de weg naar Waddinxveen te vinden. De Hagenees, bekend om het altijd en overal verkondigen van zijn ongezouten mening, is regelmatig te horen op radio-omroep RTW FM. Vanaf 8 april gaat Bres zijn eigen programma presenteren. Zuidema in Gouda (zijdeschil- deren) en Bianca Berends in Bo skoop (aquarelschilderen). Mo menteel schildert zij, zoals zij via het zelf zegt, „op gevoel", wat resulteert in uiteenlopende tech nieken. Wat is er zoal te doen? Er wordt inzicht gegeven in de laatste in- novatietechnieken die worden toegepast binnen de glastuin bouw, er zijn gratis activiteiten voor de kinderen geregeld, de hele G. van Dort Kroonweg is omgetoverd tot een attractie park, er is een springkussen, een draaimolen en een sminktafel aanwezig en er vinden verschil lende demonstraties plaats door het Wellant College. De kleurplaten die worden uit gedeeld op de basisscholen in Waddinxveen, Zevenhuizen, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel kunnen op 2 april ingeleverd worden bij firma P.J. Stolk en firma G. de Vrij aan de G. van Dort Kroonweg. Voor meer informatie over 'Kom in de kas' kijk op www.komin- dekas.nl. Gouda. Veertig jaar geleden was de glas tuinbouw al belangrijk in de ge meente Waddinxveen, toen werd de G. van Dort Kroonweg geopend. Nu is de glastuinbouw nog steeds belangrijk. WADDINXVEEN - De zang- groep Da Capo uit Boskoop geeft op zaterdag 16 april een concert in de Ontmoetingskerk, genaamd 'A new beginning'.Aan dit concert zal medewerking worden verleend door Rob van Dijk, het eigen combo van Da Capo, dwarsflui- tist Mirjam v/d Burg, drummer Rene van Vliet en verschillende andere muzikanten. Kaarten kosten 12.50 euro en zijn vanaf 16 maart verkrijgbaar bij De Kaashakker op de Passage in Waddinxveen en bij de Bruna aan de Koninginneweg in Bo skoop. De aanvang van het concert is 20.15 uur, de kerk gaat open van af 19.45 uur. Zanggroep Da Capo staat onder leiding van Peter Sie- reveld uit Alphen a/d Rijn. TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR BEZICHTIGEN ZONDER AFSPRAAK L Z^^E«Ü8MTES Bres pakt zijn telefoon, belt Sjaak Bral en begint te praten: „Goede middag mafkees, je spreekt met de meest aantrekkelijke man van Nederland. Luister eens, op 8 april heb ik een radioprogram ma. Is het goed als ik jou dan even bel, zodat je live in de uit zending je mening ergens over kunt geven? Ja? Hartstikke tof van je. Maar als jij het lef hebt om tegen die tijd voor de grap je tele- MAKELAARDIJ MIDDEN-HOLLAND werpen en foto's. Wie nog iets over deze periode heeft en dit ter con tact opnemen met de tentoon stellingscommissie van de bibli- Waddinxveen, tel 0182-640572. ZEVENHUIZEN - De kinderkle ding- en speelgoedbeurs zal op donderdag 7 en vrijdag 8 april worden gehouden. Er kan kin derkleding en speelgoed worden ingeleverd op donderdag 7 april van 9.00 tot 18.30 uur, mits schoon en heel. Er mogen maximaal 30 stuks in geleverd worden, maar wie ze thuis prijst, mag 42 stuks inleve ren. Lijsten voor het thuisprij- zen, zijn op te halen op Boslaan 52, Perkstraat 55, Kratonlaan 134. De verkoopprijs wordt (eventueel in overleg) zelf be paald. Een deel van de op brengst is bestemd voor Unicef en de rest is voor de persoon die het ingeleverd heeft. De verkoop is op donderavond 7 april van 19.30 tot 21.00 uur en op vrijdag 8 april van 8.30 tot 11.00 uur. Voor inlichtingen bel 0180 - 633971 of 633381. Het adres waar de kinderkleding- en speelgoed beurs gehouden wordt is, Gere formeerde Kerk, Dorpstraat 106, Zevenhuizen. Tel: 0182-511424 t u ook meedoen met onze Open Huizen Route of wenst u een vrijblijvende waardebepaling, neem dan contact op met een van deze NVM makelaars. actueel onderwerp uit. Vervol gens geef ik een stelling. Alle De officiële opening van het eve nement vindt plaats op 2 april om 9.30 uur bij het bedrijf van P.J. Stolk vof, G. van Dort Kroon weg 4 in Waddinxveen. De en tree is gratis. De opening wordt verricht door de heer W.H.K. Dijksterhuis, wethouder en be stuurder van de gemeente Wad dinxveen en de heer L. Heling, voormalig directeur van Veiling Hoe komt zo'n ras Hagenees als noemd. Hij mij overigens ook Henk Bres in Waddinxveen te- niet, meestal noemt hij mij 'kale.' recht? „Ruim twaalf jaar geleden Mensen willen Haagse humor werd ik gebeld door program- nog weleens verkeerd opvatten, mamaker Ron Menke," legt Bres omdat het zo recht voor zijn raap uit, „hij zei 'jij bent een bekende is. Wij zeggen altijd waar het op Nederlander, vind je het niet leuk staat. Waarom zou je ergens om- om één keer per week je mening heen draaien? Veel mensen te verkondigen op de radio'. Dat waarderen de Haagse humor ge leek me wel wat Na eerst een tijdje programma's voor een lo kale omroep in Zoetermeer ge- beer grappig te doen. Geef ik ge maakt te hebben, vertrokken we woon eerlijk mijn mening, staan naar Waddinxveen. Na een tijdje ze al te grinniken. Blijkbaar vin- werd Ron Menke bij RTW FM den ze het grappig hoe ik iets opgevolgd door Ron Zandvliet, met mijn Haagse accent zeg. Op Henk Bres gaat vanaf 8 april zijn eigen radioprogramma presenteren. „Het wordt een programma waarin luisteraars volop mee Ook hij wilde met me doorgaan die momenten voel ik me soms en zodoende zit ik nu nog steeds net een clown." in Waddinxveen." WADDINXVEEN - Rineke Mar witz en Conny Timmermans ge- WADDINXVEEN - De Stichting ven een voorstelling in de Imma- Waddinxveens Welzijnswerk, af- nuëlkerk. Circa 100 deling Senioren, houdt op 5 april muziekinstrumenten worden de eerste fietstocht van dit sei- zoen. Vanaf 9.15 uur kunt u in schrijven in het Anne Frank-acti- Expositie Reacties Voor het eerst in zijn radiocarriè- De stem van Henk Bres is dus al re,'gaat Henk Bres nu zijn eigen enige jaren te horen op RTW FM. programma presenteren. „Het wordt een discussieprogramma," aldus de Hagenees, „elke uitzen- gen dat ik al heel wat positieve mensen te kwetsen. Natuurlijk ding heb ik een item, ik kies een reacties heb gehad," vertelt Bres, kan ik het niet iedereen naar de „natuurlijk zijn er mensen die het zin maken, er zijn altijd mensen allemaal wat minder leuk vin- die zich ergens aan storen. Maar mensen mogen bellen om live te den, maar dat is dan jammer. In ik ben niet van plan om in te hou- reageren. En in elke uitzending het begin trok ik me veel aan van den, dat heb ik nog nooit ergens bel ik één bekende Nederlander negatieve reacties, nu niet meer, gedaan. En als mensen boos wor- op. Ook die persopn zal zijn of Moeten ze mij maar niet vragen den omdat ze zich aangesproken om een radioprogramma te pre- voelen, is dat juist een goed te- senteren. Iedereen weet hoe ik ken. Een teken dat er een kern ben en dat ik altijd en overal me- van waarheid zit in wat ik zeg. zelf blijf. Als je een minister hoort Overigens ben ik ook bereid om praten, kun je met zijn woorden mijn excuses aan te bieden na een dat moet wel vol Haagse humor alle kanten op. Er komt niets zin- uitlating. Als een luisteraar tij- zitten. Bres: „Inderdaad, dat zal nigs uit zijn mond. Ik zeg daar- veel Waddinxveners wel entegen altijd waar het op staat, zodat iedereen weet waar hij of tuigen, ben ik niet te trots om zij aan toe is. En de beledigende mijn mening ter plaatse bij te stel- die moet je snappen. Wij praten dingen zeg ik meestal met een len. Ik vind het juist heerlijk om op een bepaalde manier tegen el- glimlach, die zijn niet akelig be- in discussie te gaan en zeg vaak kaar. Heel beledigend, maar zon- doeld." dingen om mensen uit de tent te viteitencentrum (Jan van Bijnenpad) en een kopje koffie of thee drinken. Rond de klok van 10.00 uur wordt er gestart. Deze WADDINXVEEN - In april ex- tocht van 40 kilometer gaat langs poseert Betty van Dalen-Pleijsier de Rottemeren richting Nieu- in de bibliotheek Waddinxveen. werker a/d IJssel. De koffiestop Zij heeft lessen gevolgd bij Lysan wordt gehouden bij voetbalver eniging Nieuwerkerk. Daar kun nen ook de meegebrachte boter hammen opgegeten worden. Na de koffiestop wordt er Hitland teruggereden richting Moordrecht/Waddinxveen. Na terugkomst in het Anne Frank- centrum kan iedereen nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. De kos ten voor deelname bedragen toonstelling '60 Jaar Bevrijding 2,80 euro per persoon. Alle en- van Nederland' in mei, op zoek thousiaste fietsers van 50 jaar en naar 'herinneringen' uit de oor- ouder zijn van harte welkom. De log, bijvoorbeeld gebruiksvoor- tocht gaat alleen door bij goed fietsweer. Voor informatie daar over kan er op die dag vanaf 9.00 beschikking wil stellen, kan uur gebeld worden met de S.W.W., tel 0182 - 615555. De vol gende fietstocht is gepland op 10 otheek mei. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 MAART 2005 PAGINA 13 OPEN HUIZEN ROUTE MAKELAARS’ADVISEURS I W O N E N funda Lange Tiendeweg 66 Gouda 0182- 59 98 68 Klein Amerika 15 2806 CA Gouda +(0182) 511283 gouda@viavesta.nl www.viavesta.nl Plikaar-Dupree Makelaars O.G. B.V. Zoutmansweg 12 I 2811 ES Reeuwijk Tel: 0182-394200 reeuwijk@dupreemakelaars.nl www.dupreemakelaars.nl Dupree Makelaars O.G. B.V. Oosthaven 40 2801 PE Gouda Tel: 0182-551255 gouda@dupreemakelaars.nl www.dupreemakelaars.nl NVM NVM Jr GLASZE II LH Produktieweg 15-17, Alphen aan den Rijn tel. 0172 - 46 96 70 MAKELAARDIJ Hoge Gouwe 17 2801 LA Gouda info@alphamakelaardij.nl www.alphamakelaardij.nl Difl Winkelcentrum “De Heester” NVM Vuurdoomlaan 16a 2803 BB Gouda Tel: 0182-538400 Fax: 0182-538440 info@boer-makelaardij-gouda.nl www.boer-makelaardij-gouda.nl ZATERDAG 9 APRIL A.S. NVM 'A LU

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 13