Tijdrijder Akkerman wint wielerronde Rowah/Space opent clubhuis Moerkapelle ontgaat punten tegen koploper T.O.O.S. en het Malle Balie Circus HCW heren op gedeelde eerste plaats GLOBAL Nederlaag en winst Uden de Gouwe Schakers krijgen pak slaag Aat van Leeuwen wint winter competitie Uitslagen jeu de boules Ijsclub op laag pitje de'*' 425,- 395,- 920,- (Foto: Liesbeth van der Vis) niet in de aansluiting tot stand glans hoewel in het eerste deel Handballende raadsleden Wereldbedden voor Dorpse prijzen' WADDINXVEEN - Op zaterdag 2 april gaat voor handbalvereni- centrum Den Edel en naast de accommodatie van korfbalver- durf te zeggen: één van de fraai ste handbalkantines in de wijde omgeving. Met deze accommo- daar veel op kracht getraind en dat is er vandaag uit gekomen. Mijn doel dit seizoen is bij de eerste tien te eindigen bij het NK tijdrijden". de hoofdsponsor. Vóór de officiële openingshan- tal werd in de slotfase nog bedreigd door het tweetal Luit Blom en Peter van de kort achter elkaar twee vrije trappen te nemen. De eerste werd door Mohammed Rakkou- de vierde klasse. Hekkensluiter Moerkapelle heeft in de span mogelijkheid kreeg om de score te openen door middel van een strafbal. Deze werd echter for midabel gestopt door Robin An- nishte als elfde, Henk Ceelen (Ouderkerk aan den IJssel) als voorbij, maar kon Martijn Sma- ling redding brengen. Vervol gens stuitte na een half uur spe- HCW dames 1 blijft in spoor koplopers Vooraf werd gedacht, dat het een gemakkelijke wedstrijd zou wor den. De coach had deze ontmoe ting vooraf neergezet als een be langrijke wedstrijd, maar gezien de lage klassering van de tegen stander (Hoorn), werd deze aan wonnen door Joost Legtenberg (Arnhem) voor Jurgen Lind- houd (Rotterdam), Andre van Reek (Nieuw Vennep), Ronald zoek is niet aan hem besteed. Vermeulen won dan ook met een rappe spurt de eindsprint voor Rob de Graaf (Pijnacker) en Nick Vroome uit Rijswijk. De uitslag was verder: 4. Man van Ruitenbeek (Vlaardingen), 5. Sjors Spaargaren (Naarden), 6. Bas van de Graaf (Alblasser- dam), 7. Thijs Bezemer (Alphen aan den Rijn), 8. Richard Kruit hof (Zwanenburg), 9. Mazid Kramers (Ridderkerk), 10. Jel- mer Stegink (Poortugaal), 20. Rob van Werkhooven (Gouda). Uitslagen dikke bandenrace: jeugd 7/8jaar: 1. Giovanni Bus ton, 2. Matthijs de Boer, 3. Jari van de Eijk, 9/10 jaar: 1. Gert-Jan Oudijk, 2. Jannick Barendse, 3. Pieter Moer man, 11/12 jaar: 1. Stefan Hoogervorst, 2. Jelle Meijer, 3. Dennis Verboom. ste van de 58 te rijden ronden vormde zich een kopgroep van drie renners Jef Vermeulen, Nic ky Vroome en Joei Bakker waar later nog Rob de Graaf naar toe reed. Rondenlang reed dit kwartet vooruit. Na veertien minuten moest de Zaandammer Joei Bakker de overigen laten gaan. Vanuit het peloton wer den wel pogingen ondernomen om de koplopers te achterhalen, maar die liepen op niets uit. Het tempo vooraan werd hoog ge houden door de 16-jarige Rot terdammer Jef Vermeulen, een talentvolle renner die veel voor zijn sport over heeft. Disco-be- nen en uitvoeren. De kinderen kunnen natuurlijk wel heel en thousiast thuiskomen met verha len over al die leuke dingen die gedaan zijn, maar paps en mams geloven het toch pas als ze het gezien hebben. En die kans krij gen ze. Het evenement begint om 13.00 uur voor de kinderen (de zaal gaat om 12.45 uur open) en de ouders zijn vanaf 14.30 uur van harte welkom om naar de kunsten van hun en andere kin deren te kijken. De kosten voor dit evenement bedragen 4,- euro. Het zou leuk zijn als er naast de gymkleding (wordt gedragen tij dens het oefenen) ook feestelijke, gekke of fleurige kleding meege nomen wordt om aan te hebben tijdens de uitvoering voor de ou ders. Daarnaast is het verplicht om gymschoenen aan te hebben. De inschrijfformulieren worden, zoals gebruikelijk, uitgedeeld in de lessen. Voor vragen neem contact op met Jan Venema, tel 0182 - 630310. de Oudewatemaar Luit Blom in de strijd om mes uit Waddinxveen een 2-0 voorsprong, die in de rest van ken over de sloot (trainer Jan van den Heuvel: „Dit was onze slechtste wedstrijd van het sei zoen) en kan komende zaterdag het kampioenschap in de wed strijd bij Schiebroek binnen ha len. De voorsprong op Spirit be draagt met nog vier wedstrijden te spelen tien punten. De clubs, die op de elfde en twaalfde toch nog een gelijkspel voor Moerkapelle in te zetten. Een doelpunt van Hoogma werd door Korbee afgekeurd, aan de een door scheidsrechter Korbee (wordt gescout voor het betaalde voetbal, red.) geconstateerde handsbal in het strafschopge bied en het daarop volgende protest. Moerkapelle moest met tien man verder. Jager en Pols ontbreken zaterdag in de derby duiding vooraf door het team niet gedeeld. De werkelijkheid was anders. Hoorn begon feller dan verwacht, waardoor HCW veel balverlies leed en erg onrus tig ging spelen. Enkele goede kansen werden niet benut, maar dankzij een geconcentreerde ver dediging onder leiding van Dieuwke Bresser, werden geen kansen weggegeven. Een formidabel spelende Maris- ka Berrevoets stelde Denise Te- lussa in staat om de 1-0 te ma ken. Dit was ook de ruststand. Na rust werd er iets rustiger ge hockeyd, al was er geen sprake van hoogstaand spel. Het was vooral de inzet, die ervoor zorg de dat Hoorn geen vuist meer kon maken. Uit een strafcomer kon invaller Dieuwertje Rip, met een strak schot in de korte hoek, de 2-0 te maken. Hierna was het met de tegenstand van Hoorn echt gedaan. Denise Telussa kon er nog 3-0 en 4-0 van maken. Met de winst (3-1) op Magnus uit Schagen van vorige week, blijft het team zicht houden op het kampioenschap in de 4e klasse. WADDINXVEEN - Met een in drukwekkende solorit zegevier de de 22-jarige Jeroen Akker man in de dertiende wielerronde van Waddinxveen. Zestien toeren voor het einde zette de renner uit Almere, die sinds kort lid is van de wieler club Rietveld in Woerden om dat de vereniging Flevorijders werd opgeheven, aan voor een superpremie. In een mum van tijd sloeg Akkerman een gat van honderd meter tussen hem en het peloton. Het bleek later de beslissende demarrage te zijn. „Ik kan goed tijdrijden", leg- de de win- 4 naar na af- I loop nadat hij de bloe- men en kussen had van van van 1-0 de rust bereikt. De twee de helft leek een kopie te worden van de eerste helft, met Wad dinxveen dat het spel dicteerde. De zoektocht naar een tweede treffer voor Waddinxveen, bood Bleiswijk de mogelijkheid om af en toe gevaarlijk uit de hoek te komen met een venijnige coun ter. En waar Waddinxveen kans op kans liet liggen om de wed strijd definitief op slot te gooien, was het Bleiswijk dat, tegen de verhouding in, de 1-1 maakte. Vijf Minuten voor tijd strafte Bleiswijk het gebrek aan scorend vermogen aan de kant van Wad dinxveen hard af, door de win nende goal te maken en zodoen de op gelijke hoogte met Waddinxveen te komen in de competitie. WADDINXVEEN - De tiende en laatste winterwedstrijd van Hengelsportvereniging Wad- groei van onze vereniging." dinxveen (HSW) werd zaterdag gevist in de Oude Rijn bij Bode graven. De twaalf deelnemers hadden een goede vangst, bij el- Werner A werd gereden in de regen. De wedstrijd voor vrouwen Halfkoers ontstond een kop- zonder contract kende een deel groep van zes renners waar uit Roel Elgersma later weer nemerslijst met tachtig namen. Al vrij snel na het begin werd het veld uiteen gereden. Winna res werd Eefje Ottevanger uit Eindhoven voor Debby van den Berg uit Cuijk en Jolanda van Dongen-Cools (Middelharnis). Thuisrijdster Patricia Moons, dochter van organisatiecomité- voorzitter Hans Moons had al snel met een lekke band te kam pen, reed daarna wel weer dap per mee, maar slaagde er niet in bij de eerste twintig te eindigen. De Waddinxveense wielerdag was om half elf 's morgens van start gegaan met een wedstrijd voor junioren. Reeds in de eer- een schitterende kantine opge trokken. WADDINXVEEN - In de strijd om het clubkampioenschap tri pletten zijn weer de nodige wed strijden afgewerkt. Een team verloor zijn ongeslagen status en maakte daardoor een kleine val in de stand op de ranglijst. De meeste teams hebben nu vier partijen gespeeld. Aan kop gaan twee teams met vier gewonnen wedstrijden en een gelijk saldo. Rode lantaarn dragers zijn Babs Allart, Agnes de Keijzer en Jan v.Luijken, die nog geen enkele partij wisten te winnen. In de strijd om het verenigingskam- pioenschap voor sextetten heeft Waddinxveen 1 op de laatste dag verpletterend uitgehaald tegen 't Boulend Schaep uit Dordrecht. Na twee ronden was het al 4-1 voor de Waddinxveners, waar door de laatste partijen niet be hoefden te worden gespeeld. Waddinxveen 1, bestaande uit Wout Versluis, Elly Nieuwland, Andrie Roos, Rob, Ron en Fred van Dijken, mag nu op 11 sep tember uitkomen in de landelij ke finale. de echte tik werd uitgedeeld door Jeroen Akkerman. Vijf man onder wie Tom Cordes en Gouwenaar Frank Visser pro beerden nog in de achtervolging te gaan, maar die poging bleef zonder succes. Met een straat lengte voorsprong ging Akker man de finale in. Alléén bij het ingaan van de laatste ronde ge lukte het Fulco van Gulik uit Baarle Nassau, die de ronde vo rig jaar won en Jos Harms uit Oude Pekela nog aan de greep van het peloton te ontsnappen. Van Gulik („ik had geen hoop meer om hem te achterhalen, dan had ik eerder moe ten aan gaan") stel- i de aldus wel zijn tweede plaats I veilig voor de noordeling MOERKAPELLE - Door het uit blijven van ijswinters en daar mee de aanwas van nieuwe le den en vooral de toetreding van jongere bestuursleden heeft, de ijsclub Moerkapelle gekozen voor een slapend bestaan'. Als gevolg hiervan is het lidmaat schap van de KNSB opgezegd. Mochten in de toekomst nieuwe bestuursleden weer ijsactivitei- ten willen ontplooien dan be hoort een terugkeer naar de schaatsenrijdersbond weer tot de mogelijkheden. WADDINXVEEN - T.O.O.S. or ganiseert op zaterdag 16 april in samenwerking met Malabarista een sport- en spelactiviteit voor de jeugdleden. Bij dit evenement kunnen de kinderen kennisma ken met de 'verslavende' activi teiten van onder andere jongle ren met borden, ballen en kegels en lopen op grote ballen. Vrijwel iedere maand worden er activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Dit zijn, naast de jaar lijks terugkerende evenementen als Playbackshow, Sinterklaas feest en Paasfeest, activiteiten op het gebied van jazzdans, gym en acrobatiek. Tijdens deze activi teiten krijgen de leden de kans kennis te maken met een andere tak van sport dan waar ze altijd mee bezig zijn. Voor het evene ment op 16 april is contact ge legd met Marc van den Broek van Malabarista Entertainment (www.malleballecircus.nl). Het is de bedoeling zo'n twee uur bezig te zijn met leren, oefe- kunnen ondermeer plaatselijke politici als Wouter Neutel (frac tievoorzitter CDA), Dirk Lont (PVDA wethouder). Bouke (fractievoorzitter langrijke overwinning op Berkel D'66), Erwin Korevaar (PCW) en (2-1), stond nu de eveneens be- Ben Pereboom (WEWA) aan het langrijke wedstrijd tegen Bleis- werkzien. wijk op het programma. De tweede plaats in de competitie was inmiddels door Bleiswijk overgenomen van Berkel. Ge- staan in het teken van de feeste de datie rekenen we op een verdere lijke opening, maar dat betekent niet dat er niet op hoog niveau van komen. De wedstrijd tegen WIK is een voorproefje voor het ni veau van volgend jaar. Het ope- het stoppen van strafballen. Daarna was het vooral HCW dat ruim een half jaar geduurd en een koud buffet voor leden, fa- het spelbeeld bepaalde. Na twin- krijgt komend weekend haar milieleden en alle klussers. Rob tig minuten spelen liet Mike 'grande finale' met het ope- Hoefnagel: „Rowah hoopt op ve- Smeelen de 1-0 op het scorebord ningsfeest in en rond de nieuwe le geïnteresseerden. We willen noteren, door een vrijslag mooi kantine. niet alleen de opening van onze binnen .te tikken. WADDINXVEEN - Na de be nende slotfase van de competitie minuten voor de pauze kreeg na nog de kans om de nacompetitie te ontlopen. Het programma van de ploeg van trainer Peter Kerk hof, die geen goed woord voor scheidsrechter D.J.M. Korbee uit Noordwijkerhout over had, is: Be Fair en Schoonhoven uit, WOR en Leonidas thuis De stand onderin: Siveo 18 punten, tegen Be Fair in Waddinxveen. Kamerik 17, Leonidas 15, Schie- Halverwege de tweede helft broek 14 en Moerkapelle 12. kreeg invaller Ronald van Ou- Door een vroeg openingsdoel- denallen na een overtreding te- punt van Moerkapelle zat een gen Gido Stuurman zijn tweede nieuwe stunt na de wedstrijd te- gele kaart en kon ook hij vertrek- gen WDS in de lucht. Na tien mi- ken. Met tien tegen tien leek er nuten trok Menno Verschoor de toch nog een gelijkspel bal vanaf links voor en had Da niel van den Hoven de bal voor het intikken: 1-0. Tien minuten later ging Gido Stuurman de uit- andere kant hield De Leeuw de gelopen doelman Rene Hamoen score op 1-1 bij een ziedend schot van Martijn Knol. Op de vrije trap van Rakkoubi bleef de Moerkapelse sluitpost het ant- len Jum Hoogma op doelman woord schuldig: 1-2. Hamoen. Twee minuten later Programma voor zaterdag 2 scoorde Charles van der Stok april: Be Fair-Moerkapelle, zon van dichtbij de gelijkmaker dag 3 april: WSE-Wippolder, waarna de doorgebroken Rak- Stolwijk-Groeneweg en DUNO- koubi werd neergelegd door Waddinxveen. Wedstrijd van de Danny Pols wat bestraft werd week: kampioenswedstrijd van met een gele kaart. Erger was de Uden-De Gouwe-Katwijk (man rode kaart die Dennis Jager vijf nen). Aanvang 18.30 uur. MOERKAPELLE - Met nog vijf minuten te spelen leek Moerka pelle tegen ongeslagen koploper Sportlust voor een verrassing te zorgen. Maar de slotfase raakten de blauwwitte voetballers toch vereniging, dat er twee feestda- nog het hoofd kwijt en kon de gen voor zijn gepland. Op 2 april Woerdense club de winnende ging Rowah/Space een lang ge- vindt de formele opening plaats treffer te scoren. Sportlust kreeg om 14.00 uur door Adri de Schipper, tot voor kort directeur van Bakkersland Banket/van Hees in Moordrecht. Hij steunde bi fraai door het muurtje in het eniging Korbis, zal het nieuwe de vereniging Rowah als hoofd sponsor in de afgelopen jaren. NASA MATRAS, POWERMATRAS COMFORT PNEUMATIQUE WADDINXVEEN - Schaakver eniging Leiderdorp organiseerde een challenger-toemooi, waarbij teams van andere verenigingen het opnamen tegen een jeugdig, getalenteerd team. Op dinsdag 22 maart was een team van WSV de uitdager. Al snel bleek dat er weinig te halen viel, want Wim van Os was met een remise goed weggekomen en alleen Bart van Putten stond beter. Arjan Hen- nink maakte een fout in de ope ning, die door zijn tegenstander goed werd afgestraft. Ton van Nieukerke nam in zijn partij het initiatief, maar verloor een stuk en later de partij. Erik Hennink dacht met een dame-offer de partij te beslissen, maar zijn te genstander had net iets verder gekeken, weerlegde fraai de combinatie en won. Jeroen Eijge- laar pleegde ook een foutief offer en verloor in het eindspel. Bart van Putten speelde een goede partij, kwam in het middenspel een stuk voor en besliste de par tij in het eindspel. René Roelofs kwam in het eindspel een pion achter en dit voordeel werd be kwaam door zijn tegenstander verzilverd. Barthold Jansen speelde een spannende, inge wikkelde partij die in remise ein digde. WSV werd ruim, met 6-2, verslagen en daar viel weinig op af te dingen. le geïnteresseerden. We willen niet alleen de opening van onze accommodatie vieren, maar ook Voor rust Het Waddinxveen nog onze sport en onze vereniging in een aantal goede mogelijkheden onbenut en werd met de stand WADDINXVEEN - De dames van Z&PC van Uden de Gouwe speelde haar eerste wedstrijd in de Len-trophy in Siracusa tegen Skif Moscow. In het eerste part konden de dames uit Waddinx veen goed partij geven met sterk pressing spel, maar uiteindelijk won Sfif Moscow dit deel van de wedstrijd met 2-1. In het tweede part ging het beter. Deze werd met een 2-2 stand afgesloten. De dames uit Moscow bleken uiteindelijk in het derde en vier de deel van de wedstrijd te sterk koesterde wens in vervulling, voor de Nederlandse ploeg. Met Aan de Sniepweg, achter sport- een veranderde tactiek werd de weerstand van Van Uden de Gouwe gebroken. eniging Korbis, zal het nieuwe de vereniging Rowah als hoofd- doel geschoten (1-2), de tweede Het derde part eindigde in een clubhuis in gebruik worden ge- sponsor in de afgelopen jaren. werd door invaller-doelman De- 5-2 achterstand. Gebrek aan nomen. Tien jaar lang heeft de Bakkersland Banket/van Hees rek de Leeuw fraai gestopt. De schotkracht bij de Waddinx- vereniging geknokt voor haar blijft ook de komende twee jaar veense ploeg leidde uiteindelijk accommodatie- Maar het resul- tot een 8-2 nederlaag. taat mag er zijn. Uit 'Finse hout- In de tweede wedstrijd leverde bouw' zijn twee kleedkamers en deling houdt de handbalvereni- de dames van van Uden de Gouwe een knappe prestatie door tegen Novgorod (Rusland) een 9-6 overwinning te behalen. BOXSPRINGS BEDBODEMS aankomende man De Leeuw (18) verdedigde het doel omdat Mark Huisman in de afgelopen week niet was komen trainen. ging een rommelmarkt. Deze Sportlust kwam dus met de hak- start om 10.00 in en rond de nieuwe kantine. De opbrengst Zelfwerkzaamheid van deze rommelmarkt wordt In het eerste part namen de da- Het gebouw is door de leden in gebruikt voor de plaatsing van de afgelopen maanden afge- een lichtmast langs het veld. Rob bouwd. Een hechte groep vrij- Hoefnagel: „We rekenen op een de partij geen moment in gevaar willigers heeft met man en gezellige drukte." kwam. Met sterk pressing spel macht gewerkt aan het project, werd de voorsprong via 3-2 uit- waarbij alle vakmanschap bin- gebouwd naar 7-3 om uiteinde- nen de vereniging is gemobili- Na de officiële opening vindt er lijk met 9-6 de winst te pakken. seerd. Rob Hoefnagel is de secre- een handbalwedstrijd plaats tus- plaats eindigen, degraderen naar De dames uit Moscow, die in de taris van de Rowah en was de sen raadsleden van Waddinx- Russische competitie hoger ge- coördinator van het gehele veen en het bestuur van Rowah. klasseerd staan dan Skif Mos cow, bleken niet in staat om het de Waddinxveense ploeg moei lijk te maken. 0/ noordeling De wielerdag van Waddinxveen trok op tweede paasdag weer veel wielerfans. Winnaar bij de elite/beloften werd na een fraaie so- Harms. De uit- lo Jeroen Akkerman uit Almere. ontvangen X* de slag was verder: 4. rondemiss Lindsy Werner Altewischer Reep. Zij slaagden er echter net Roon uit. „Ik heb goed ge- (Amsterdam), 5. Jos Westra traind tijdens de voorbereiding (Gouda), 6. Johan Berk (Koude- te brengen. De sprint werd ge- op dit seizoen in Spanje. Ik heb kerk), 7. Martijn Stougie (Helle- voetsluis), 8. Jan Hordijk (West- maas), 9. Hein Zwinkels (Poeldijk), 10. Koen Jeroen Kers (Amstelveen), 11. Alfred de Roos (Hoogstraten) en Jaco Tet- Bruin (Stolwijk), 12. Tom Cor- telaar (Maassluis). Van de Reep Jeroen Akkerman gaf in zijn des (Baarle Nassau), 17. Jorrit (Hillegom) klopte vervolgens eentje de wielerronde van Wad- Slaman (Bergambacht). Er gin- dinxveen bij de elite en beloften gen honderd renners van start de strijd om de zesde plaats. en de publieke belangstelling Lars Rietveld (Oudewater) fi- van de wedstrijd ook de renners was ondanks het ontbreken van van de organiserende Goudse het voorjaarszonnetje redelijk. rennersclub Excelsior zich lieten De wedstrijd voor de amateurs negentiende, zien. Vooral als om de door Piet A werd gereden in de regen. De wedstrijd Versluis bijeen vergaarde pre mies werd gespurt. De Bergam bachtenaar Jorrit Slaman pakte al gauw een superpremie, na- verdween. Het leidende vijf- derhand waagden ook Jurrien van Duuren en Jos Westra zich tussen de voorste renners. Maar DE MAKERS VAN BETERE BEDDEN EN MATRASSEN JAB nen seerd. Rob Hoefnagel is de secre taris van de Rowah en was de coördinator van het gehele bouwproject. „De afgelopen Belangstellende toeschouwers maanden is elk weekend hard gewerkt aan onze nieuwe ac commodatie. Niet alleen voor de eenvoudige, maar ook voor de specialistische klussen, zoals de Zoodsma aanleg van een mechanische in stallatie, verwarming en elektra konden we binnen onze vereni gingen deskundigen vinden om Op 3 april zullen alle teams van dat aan te leggen. Er is echt een Rowah een demonstratiewed- prachtige kantine neergezet. Ik strijd spelen tegen uitgenodigde tegenstanders. Het programma zien het goede spel van de voor start om 9.30. Alle wedstrijden gaande wedstrijden, zag Heren 1 de wedstrijd vol vertrouwen te gemoet. Waddinxveen startte de wed- gehandbald wordt. Zo speelt het strijd uitstekend, alhoewel Bleis- Het bestuur wist dat een eigen hoogste dames seniorenteam wijk in de eerste helft een goede 'home' essentieel is voor de toe- van Rowah om 12.15 uur tegen komst van de vereniging. Na WIK 1 uit Vlaardingen. Rowah is kaar vingen zij meer dan 50 kilo heel wat bestuurlijke en politie- dit jaar gepromoveerd en zal witvis. Aat van Leeuwen zag ke beslommeringen, verkregen volgend jaar in de hoogste klasse zijn voorsprong vanaf de eerste de handballers medio vorig jaar van de afdeling Rotterdam uit- dringa. Dit is niet zo verwonder- wedstrijd wel teruglopen, maar uiteindelijk toestemming van de komen. De wedstrijd tegen WIK lijk, want de prima keeper van hield net voldoende marge over gemeente en tevens de noodza- is een voorproefje voor het ni- Heren 1 is een ware specialist in om winterkampioen te worden, kelijke financiën om te kunnen Rob Jenner wandelde door zijn bouwen. Het bouwproject heeft ningsfeest wordt beëindigd met ruime zege in de laatste wed- ruim een half jaar geduurd en een koud buffet voor leden, fa- strijd de top vijf binnen ten kos- krijgt komend weekend haar milieleden en alle klussers. Rob ten van Rinus Reichard. Zaterdag wordt de afsluitende wedstrijd van het winterseizoen gehouden. Inschrijfgeld be draagt 4,- euro. Vertrek vanaf De opening van het clubhuis van het station NS om 06.00 uur. Rowah is zó belangrijk voor de Waddinxveen promoten." r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 WOENSDAG 30 MAART 2005 I Consumentendagen: wo. t/m za. 10.00-17.00 uur koopavonden: do. en vr. tot 21.00 uur Door Bert Hertog Gespecialiseerd in het vervaardigen van matrassen voor mensen met rugklachten DRUKVERLAGEND SLAPEN MET OMRUILSERVICE VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT VOOR MENSEN MET REUMATISCHE KLACHTEN v.a. VERR1JDBAAR/DEELBAAR EN ZITHOOGTE OP MAAT INGEBOUWD EN VERSTELBAAR v.a. 195,- v.a. 175,- EXC LU SIEVE BEDDEN BEDDEN VOOR STARTERS KUSSENS, BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT COMFORT- SENIOR- EN VERZORGINGSUITVOER1NGEN Zuidplaspolderweg I I Moordrecht (industrieterrein) tel(0182) 375022 sl l L 15 ■O 0J re X!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 17