Trifolium MOERKAPELLE ZEVENHUIZEN A WOONKRANT BOSKOOP WADDINXVEEN VERANTWOORDING WONINGEN f Stichting ^ovnpartners ^addin^ccnsc krant .erschï w Woondiensten Boskoop Subs, huur 461,94 Subs, huur 301,60 Eenmalig bijvoegen 1 A. A W<><>on Uiterste inlevertijd: dinsdag 12 april om 12.00 uur Advertentie adres: woningnummer adv.nr. 503504 505509 505502 502503 26 april 2005 adv.nr. 502505 505508 504502 505501 22 april 2005 507002 EENGEZINSWONING 4e etage 398,28 21,47 45,00 464,75 4,25 33,00 26 april 2005 16 juni 2005 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland Begane grond 3 (woonkamer 30 m2) Eidden-Holland sncHT.NG voor bouwen EN beheren (B cj nordcnhuisv cs ting o Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Bijzonderheden Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten SWB SWB SWB Subs, huur 430,18 Huursubsidie niet mogelijk Subs, huur 430,18 Subs, huur 430,18 Subs, huur 304,60 Bijzonderheden Woonpartners M-Holland minimaal 2,maximaal 6 minimaal 2,maximaal 6 minimaal 2,maximaal 6 minimaal 1,maximaal 3 Subs, huur 387,51 Subs, huur 492,66 Huursubsidie niet mogelijk Subs, huur 496,07 Subs, huur 393,26 Bijzonderheden STARTERS BOSKOOP Huisnummer: m/v m/v Aantal volwassenen: Aantal kinderen: .sinds: in gemeente tot .te sinds Kale huurprijs Handtekening aanvrager: Handtekening partner: r 1 Belastb. gezinsinkomen p.j. minimaal 2, maximaal 6 max: 49.160,- minimaal 1,maximaal 6 max: 49.160,- 65 jaar of ouder minimaal 1,maximaal 2 Op bovengenoemde adressen is met de uitgebreide spelregels Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Speciale bestemming Aantal personen Naam en voorletters aanvrager: Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Telefoon thuis: Naam en voorletters partner: Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Totaal gezinsinkomen per jaar volgens recente salarisgegevens laatste jaaropgave(n) 1 van de drie invullen: Ingezetene van gemeente*: Maatschappelijke binding, woonde van Economische binding, mijn werkgever is Tel Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig Indien niet woonachtig in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop of Zevenhuizen-Moerkapelle: kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie met gegevens betreffende inschrijfdatum huidig adres en aantal personen met geboortedatum meesturen. Voor woningen in Waddinxveen en Zevenhuizen/Moerkapelle dient deze bon te worden ingeleverd bij: Woonpartners Midden-Holland Coenecoop 6 2741 PG Waddinxveen Naar waarheid ingevuld. Datum: 507503 DUPLEX 507504 PORTIEKWONING 507508 GALERIJFLAT MET LIFT starter max l max: 18.700,- 507507 ETAGEWONING 507502 PORTIEKWONING 507501 ETAGEWONING 65 jaar of ouder minimaal 1,maximaal 2 506510 ATRIUMWONING 55 jaar of ouder minimaal 1,maximaal 2 507008 EENGEZINSWONING 507508 EENGEZINSWONING 507506 EENGEZINSWONING 507007 DUPLEX 507505 ETAGEWONING starter max 1 max: 18.700,- 507012 EENGEZINSWONING 65 jaar of ouder minimaal 1,maximaal 2 minimaal 1,maximaal 6 max: 49160,- 507511 ETAGEWONING starter max 1 max: 18.700,- t/m 30 jaar minimaal 1,maximaal 1 Alleen invullen indien u zelfstandig woont Type huidige woning Minder-validen woning? ja/nee Aantal kamers Eigenaar: Komt de woning vrij? ja/nee U ontvangt voor deze woning individuele huursubsidie? ja/nee Inschrijfdatum op huidige adres in het bevolkingsregister BOSKOOP Lage Weide 63 WADDINXVEEN Wingerd 348 adres Voorofscheweg 147 Wilhelminalaan 14 Babsloot 170 Zuidkade 34 a ZEVENHUIZEN ZH Kratonlaan 58 271,85 combik., balkon, berg., PKM 26 april 2005 BOSKOOP Wilhelminalaan 152 WADDINXVEEN Minervalaan 1 7 BOSKOOP Azalealaan 116 WADDINXVEEN Alpherwetering 71 BOSKOOP Voorofscheweg 37 507004 EENGEZINSWONING Groenswaard 3 BOSKOOP Voorofscheweg 43 WADDINXVEEN Wingerd 113 BOSKOOP Klaverblad 55 1 e etage 3 (woonkamer 20 m2) 376,30 19,31 WADDINXVEEN Jan van Bijnenpad 67 BOSKOOP Boomgaard 105 WADDINXVEEN Jan van Bijnenpad 377 426,72 combiketel, tuin op het zuiden 3 mei 2005 ZEVENHUIZEN ZH Kratonlaan 148 BOSKOOP Poelruit 30 geb.datum 03-1979 08-1974 01-1975 08-1972 327,10 HR CV-combi, tuin o/h westen WADDINXVEEN Jan van Bijnenpad 5 pers 2 3 1 3 BOSKOOP Poelruit 23 reacties 19 7 5 20 INFORMATIE Waddinxveen: Woonpartners Midden-Holland, Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen, telefoon 0182 - 646464, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur. Zevenhuizen/Moerkapelle: Woonpartners Midden-Holland, zie boven, of Dorpsstraat 202a, 2761 AJ Zevenhuizen, telefoon 0180-63 34 02, internet: www.woonpartners-mh.nl WADDINXVEEN Jan van Bijnenpad 129 ZEVENHUIZEN ZH Wollefoppenweg 1 23 BOSKOOP Babsloot 108 bew.datum 12-2001 01-1984 11-2000 06-2001 WADDINXVEEN Havikhoek 48 BOSKOOP Babsloot 162 pers 11) 2 1) 1 1) 2 1) reacties 31 10 16 8 507006 EENGEZINSWONING Victorwijk 332,77 combiketel, tuin Oostpolderwijk begane grond 2 (woonkamer 21 m2) 303,98 22,03 55,00 381,01 cv, tuin 3 mei 2005 395,61 combik., balk., nabij dorpskern 3 mei 2005 REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Viist, Waddinxveen en Zevenhui zen-Moerkapelle. Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar vanaf 55 jaar max 3 max: 49.160,- max 3 (1 p>25jr) max: 49.160,- minimaal 1,maximaal 2 max: 49.160,- 09.00 - 12.30 uur. 13.30 - 15.30 uur vrijdagmiddag gesloten een informatiebrochure verkrijgbaar voorr. gezin minderjarige k. min 2, max 6 max: 49.160,- vanaf 55 jaar max 3 max: 49.160,- WIE KRIJGT DE WONING? De woning wordt in principe toegewezen aan de oudste starter (een woningzoe kende die geen zelfstandige woning achterlaat), of aan de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoekende die over zelfstandige woon ruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop). Bij de volgordebe- paling worden de voorrangsregels uit de thans geldende huisvestingsverordenin gen toegepast. De verordeningen liggen ter inzage op de gemeentehuizen van Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. adres Zinkeling 20 Zuidkade 28 b Zuidkade 32 c Proeftuin 32 voorrang vanaf 55 jaar max 2 max: lp tot 65 max: 18700,lp va 65 max: 16625, mp tot 65 max:25075,mp va 65 max:21675 starter max 2 max: 1 p tot 65 max: 18700,1 p va 65 max: 16625,mp tot 65 max:25075,mp va 65 max:21675 max 3 (1 p>25 jr) max: lp tot 65 max: 18700,lp va 65 max: 16625,mp tot 65 max:25075,mp va 65 max:21675 Voor woningen in Boskoop dient deze bon te worden ingeleverd bij: Trifolium Woondiensten Boskoop Zijde 27, 2771 EJ Boskoop Op de envelop vermelden: “Woonbon" Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. 4 (woonkamer 26m2) cv, berging, balkon op Z 16 juni 2005 afgesloten entree pkm Trifolium Woondiensten Begane grond 2 (woonkamer 16 m2) 198,71 19,08 30,00 247,79 cv, balkon, nabij dorpskern 22 april 2005 aparte kleine slaapkamer Trifolium Woondiensten 507010 GALERIJFLAT MET LIFT Anne Frank 2e etage (West-zijde) 2 (woonkamer 22 m2) 406,18 46,45 55,00 507,63 cv-lift-balkon-berging 1 mei 2005 507003 GALERIJFLAT MET LIFT Groenswaard 3 3e etage 3 (woonkamer 25 m2) 373,77 27,81 507011 APPARTEMENT MET LIFT v.d. Hooft-Staete (West-zijde) 7e etage 3 (woonkamer 30 m2) 603,31 41,40 644,71 combik.-lift-balkon-berging 6 april 2005 vrije vestiging SWB 507001 GALERIJFLAT MET LIFT Anne Frank (West-zijde) 1 e etage 2 (woonkamer 22 m2) 406,18 46,45 50,00 502,63 cv-lift-balkon-berging 1 april 2005 maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Boskoop: Trifolium Woondiensten Boskoop, Zijde 27, 2771 EJ Boskoop, telefoon 0172 - 210005, maandag t/m vrijdag 1) Doorstromingsvoorrang 2) Urgentieregeling 3) Urgentie Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle 4) Aangepaste invalidewoning 507009 GALERIJFLAT MET LIFT Anne Frank (Oost-zijde) 4e etage 2 (woonkamer 22 m2) 406,18 46,45 55,00 507,63 cv-lift-balkon-berging 1 mei 2005 507005 GALERIJFLAT MET LIFT Zuidplas 4e etage 2 (woonkamer 17 m2) 285,45 27,57 DOORSTROMERS BOSKOOP URGENTIE, VOORRANG BIJ NOODSITUATIES Een beschikbare woning kon worden toegekend aon een woningzoekende die door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Voor woningen uit Wad dinxveen kon de urgentie worden oangevroogd bij Woonpartners Midden-Hol land. Een urgentie voor woningen uit Boskoop en Zevenhuizen/Moerkapelle kan worden aangevraagd bij de betreffende gemeente Voor het aanvragen van een urgentie worden u behandelingskosten in rekening gebracht. 4 (woonkamer 16 m2) 387,51 6,82 511,98 combik.-zolder-tuin-berging 15 april 2005 keurmerk veilig wonen Woonpartners'M-Holland 394,33 combik.-zolder-tuin-berging 2 mei 2005 308,42 combiketel-tuin-berging 30 april 2005 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 468,76 cv-zolder-tuin-berging 28 april 2005 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland begane grond 1 (groot 20 m2) 178,51 215,76 cv, tuin 1 e etage 1 (groot 26 m2) 175,31 4,25 33,00 212,56 cv 22 april 2005 ONJUISTE VERMELDING Aan een eventueel onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten worden ontleend. De regels voor’de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordeningen van de gemeenten Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. Begane grond 2 (woonkamer 17 m2) 219,78 19,74 52,00 291,52 cv, balkon, nabij dorpskern 26 april 2005 slaapkamer 10 m2 Trifolium Woondiensten 499,48 combik.-zolder-tuin-berging SPELREGELS Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die tenmin ste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke bin ding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwoorden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren, 1 woning per bon. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen of woonbonnen die na de slui tingsdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behandeling worden genomen. Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoekenden met een lokole binding aan Waddinxveen voorrang op Waddinxveense woningen. Boskoopse woningzoekenden hebben gedurende de eerste vier weken voorrang op Boskoopse woningen. Woningzoekenden uit Zevenhuizen/Moerkapelle hebben de eerste vier weken voorrang op woningen uitZevenhuizen/Moerkapelle. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en de gelegen heid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te kloppen, dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestings- vergunning. Voor woningen in de gemeente Waddinxveen is deze verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland in Waddinxveen en bedragen de leges 48,00. Voor huurwoningen in Zevenhuizen/Moerkapelle is de huisvestingsver- gunning verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland te Zevenhuizen, tegen betaling van 39,60 legeskosten. Kandidaten voor een woning in de gemeente Boskoop kunnen de woonruimtevergunning verkrijgen bij de gemeente Boskoop tegen betaling van 36,05. 401,58 combiketel-lift-balkon-berging 3 mei 2005 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 313,02 combiketel-lift-berging 3 mei 2005 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 502,89 combik.-zolder-tuin-berging 5 mei 2005 keurmerk veilig wonen Woonpartners M-Holland 4 (woonkamer 30 m2) 496,07 6,82 4 (woonkamer 31 m2) 425,72 1,00 4 (woonkamer 27 m2) 492,66 6,82 4 (woonkamer 23 m2) 461,94 6,82 begane grond 2 (woonkamer 16 m2) 301,06 7,36 Begane grond 3 (woonkamer 18 m2) 268,15 3,70 3 (woonkamer 18 m2) 326,10 1,00 4 (woonkamer 21 m2) 505,15 6,83 328,41 4,36

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 6