R M Geraniums €1,99 3 voor SUPERAANBIEDING www.boot-rialto.nl te IE Groencentrum Sonneveld ■STEL Mi HUGER UT 2e Pinkst HUIDEISTs I erdag OPEN ■2,35 3,50 r per maand j EEN FEEST GEVEN MAAR F WAT KOST DAT???? UWILT BOOT-RIAL.TO Leiderdorp: Noordwijk: I WEEKAANBIEDING ■JU7 TOP FIRT "DOWN-UNDER" AUSTRALIË PRESENTATIE '1,35’ ■7,001 -■ Multi Jet. /vemotorvan de economie uur Var» 10.00 tot 17.00 •PKORting ï^planten Zijde 141 - Boskoop Rijnland SPECTACULAIRE KORTINGEN! Op 1 AANGEBODEN Kijk voor al onze occasions op: Keuze uit meer dan occasions! F x AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN MEUBELS ALGEMEEN Opi NAAI/BREIMACHINES iWS: www.rijnland.net I debitel’ 90 SIM-onlyl debitel 90SIM-only debitel'150 SIM-only I debitel'150 SIM-only BODYCARE ZEILBOTEN TUIN EN PLANTEN 'VA' 1 1 Fiat Doblö Cargo. Wat je ook bedenkt, 't kan! 1 1 1 PARTY HOME i De baldakijn Op 6 en 7 juni 2005 (aanvang 19.30) GRATIS PRESENTATIE 16 daagse rondreis op 17 oktober 2005 in ons kantoor Bergschenhoek. Noordkade 56a Waddinxveen Telefoon (0182] 63 09 66 E-mail info@flexcombv.nl Internet www.flexcombv.nl VOORRAAD LEVERBAAR! EN NOG HEEL VEEL MEER ENORME KORUNGSAAN- BIEDINGEN! 1 I 1 90,0° 18,2 I HÈT MEEST COMPLETE VIJVER- EN AQUARIUMCENTRUM AANGEBODEN AANBIEDING TELECOMMUNICATIE i DATA-I NETWERKEN Const. Huygensstraat 123 Gouda tel.: 0182 514012 info@baldakijn.nl www.baldakijn.nl Bekendmaking Wet verontreiniging oppervlaktewateren aanvraag en ontwerpbeschikking Bekendmaking Wet verontreiniging oppervlaktewateren definitieve beschikking X| PSB bacteriën om uw vijver glashelder te houden Van 27,50 VOOr 22,00 AUTOBEDRIJF B.V. 1 e en 2e pinksterdag geopend 9,50 4be*olen 70,00 per Meest complete vijver- en aquariumcentrum, 3000m2 Koi, Vijver, Tropisch aquarium en Zeeaquarium ^AANBIEDINGEN^ Koi A Nu L per maand j L per maand j l per maand j WX T Bij Party Home De Baldakijn rekenen ze dat van tevoren vrijblijvend voor u uit. ONDERLINGE reeuwijk u.a. Alles onder één dak! Opstal- en inboedel Verzekering (voor bedrijven èn porticulieren) warn Dit zijn sim-only abonnementen, waarbij u zelf een toestel dient te hebben die "sim-lock-vrij” is. Geen aansluitkosten. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. Aanbieding geldig t/m 04-06-2005. NA 30-06-2005 IS GRIJS KENTEKEN VOOR PARTICULIEREN NIET MEER BPM VRIJ! De enige in zijn klasse met MultiJet common-rail dieseltechnologie. Ontdek hoeveel u met de 1.3 16v van 70 pk/51 kW bespaart. Bel ons voor de gratis toegangskaarten. (maximaal 30 gasten per avond). - IfflliX: GOUWE KOERIER WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 MEI 2005 PAGINA 22 1 i www.onderllngereeuwijk.nl 1 Vfefish 1 1 Leiden, 10 mei 2005. www.fiat-bedrijfswagens.nl Tel. (0348) 50 16 33 uur t Beperkte beschikbaarheid I 1 U kunt de desbetreffende stukken van 12 mei t/m 23 juni 2005 inzien bij: - de afdeling Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden (op werk dagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (071) 306 36 1'0/ 306 36 11). Voor nadere informatie Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het voornemen de gevraagde lozingsvergun ning onder het stellen van voorschriften te verlenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Alge mene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de aanvraag en ontwerpbeschikking W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Vervolgens zal de definitieve beschikking W.v.o. worden vastgesteid en bekend worden gemaakt. U kunt de desbetreffende stukken van 12 mei t/m 9 juni 2005 inzien bij: - de afdeling Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden (op werk- Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de aanvraag en de definitieve beschikking W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland maken bekend dat bij hen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) is binnengekomen van: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland maken bekend dat zij hebben besloten een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte wateren (W.v.o.) te verlenen. dagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (071) 306 36 10/ 306 36 11). Voor nadere informatie kunt u zich richten tot voornoemd’e afdeling; - de gemeente Waddinxveen, afdeling V.R.O.M., Raadhuisplein 1 (op werk dagen van 08.30 tot 12.30 uur; voor inzage buiten genoemde uren na tele fonische afspraak met voornoemde afdeling, telefoon (0182) 62 48 29). Wilt u de berichten van de afgelopen periode nog eens nalezen? www.rijnland.net/bekendmaking Tevens bestaat voor eenieder de mogelijk heid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit. Men dient zich daartoe te wenden tot voornoemde af deling. Er zal dan gelegenheid worden geboden om met de aanvrager, een vertegenwoor diger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aanwezigen van gedachten te wisselen. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking W.v.o. schriftelijk - en op verzoek ook mondeling - gemoti veerde bedenkingen indienen bij het col lege van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens vóór laatstgenoemde datum worden gericht aan: de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet vóór 23 juni 2005 worden ingediend bij de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gedurende de inzagetermijn kan naar aanleiding van de definitieve beschikking W.v.o. schriftelijk - en op verzoek ook mon deling - beroep worden ingesteld door: a. de adviseurs die gebruik hebben ge maakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de aanvraag en de ontwerpbeschikking; b. degenen die tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking bedenkingen heb ben ingediend; c. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen beden kingen te hebben ingebracht tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking. kunt u zich richten tot voornoemde afdeling; - de gemeente Waddinxveen, afd V.R.O.M., Raadhuisplein 1 (op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (0182) 62 48 29). Korte Boon 6, 2632 GK Nootdorp 015 31062 62 inclusief 90 belminuten voor Op het netwerk van Telfort Op het netwerk van Telfort inclusief 150 belminuten voor Op het netwerk van Vodafone Op het netwerk van Vodafone inclusief 150 belminuten voor korting voor glashelder water UV Lamp Compleet met maar liefst 1 1 V. 40203 Boomkwekerij Gert Kwakernaak V.o.f. te Waddinxveen. Het lozen van bedrijfsafvalwater, afkom stig van voornoemd tuinbouwbedrijf, gelegen op een perceel aan Henegouwer- weg 19A te Waddinxveen. De lozingen vinden plaats in een watergang van de polder Bloemendaal. De definitieve beschikking W.v.o. is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd en wordt van kracht op 24 juni 2005. V. 40049 Maatschap B.C. en R.L.M. Blonk te Waddinxveen. Het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voornoemd tuinbouwbedrijf, gelegen op een perceel aan de Bloemendaalseweg 7A, 2741 LD Waddinxveen. De lozingen vinden plaats in watergangen van de polder Bloemendaal. Alphen a/d Rijns Zaagrrolenwes 8-4 l .Tel. 0172-441689 •Barbeque electrisch, 2 x gebruikt, merk Tefal, prijs 25 Bel: 0900- 6000.551 code 920141 (0,80e/min) Dorpsstraat 52, Bergschenhoek (010) 522 1033 Hoofs 9, Bleiswijk (010) 521 55 39 stuk OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag 8.30 - 18.00 Vrijdag 8.30 - 21.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.00 uur 1 O| l i 1 Duizende Japanse en Israëlische koi karpers en andere vijver- en aquariumvissen. Groot assortiment vijver- en aquariumplanten en toebehoren, vele soorten vijver- en aquariumfilters en nog veel meer. 1 t I c I A I I I 1 1 S c r v Olieservice bij 30.000 km. •trapnaaimachine, Mooie oude Hoogheemraadschap van BEDRIJFSWAGENS Vijverfolie rubber EPDM, meer dan 20 jaar garantie 6,25 p/m2 DE GOEDKOOPSTE!! Kerkstraat 9, Bedeel en Rodenrijs (010) 519 09 00 LEXCOM 70 pk/ 51 kW |f inclusief 90 belminuten t voor •Rollator, in nieuwstaat, overcom pleet. prijs 55 Bel: 0900-6000.551 code 979594 (0,80 e/min) Polyester zeilboot, groen, 2 sets zeilen, trapeze, etc. zeer com pleet 6pk buitenboordmotor Evinrude, z.g.a.n. prijs 1750 Bel: 0900-6000.551 code 933086 (0,80 e/min) Keerkring 4, 2801 DG GOUDA, Telefoon: 0182-52 14 55 www.huidengouda.nl •Grootbeeld/breedbeeldtv, *TV merk Philips, kleur zwart, met Toshiba, 150 cm, 1.5 jaar oud, geen afstandsbediening, 66 cm, in goede krassen, vraagprijs 975 Bel: 0900- staat, prijs 60 Bel: 0900-6000.551 6000.551 code 934080 (0,80 e/min) code 991882 (0,80 e/min) Hoofddorp: 4 Peréllaan 7 j Tel. OS3-5S1631Q L. Roerkoop Reisburö Estee AA Mrvka KM Mn ilitei* .al *- - Nu 5 halen L- 30-35 cm Norma. 1X, X 7 Meer weten? Prinses Morgrielstroat 3 3466 LL Woordet /r T 1 - is T..J Voorbeeldbedrag is gebaseerd op de JTD-uitvoering. f -Zr w- «V** Den Ham 23a (de weg N207), 2771 WX Boskoop, tel. 0172 - 21 10 74 fax 0172-211674 e-mail:job@vitalfish.com internet: www.vitalfish.com. Openingstijden: ma. 13.00 tot 18.00 uur di t/m do van 9.00 tot 18.00 uur vrij, van 9.00 tot 21.00 uur za. van 9.00 tot 17.00 uur. Van begin april tot eind augustus ook zondag van 10.00 tot 16.30 uur •staan Lamp, Creme oranje kleu rig lamp met 2 koppen, en een verstel knop om licht sterkte per kop in te stel len. 2 jaar oud en in prima staat prijs 40 Bel: 0900-6000.551 code 934903 •Plaffond lamp, creme oranje (0,80 e/min) kleurig lamp voor aan het plaffond 5 «TV Meubel, modern mat zwart lampen, in prima staat, 2 jaar oud. houten t.v. meubel, mooi modern mat prijs 40 Bel: 0900-6000.551 code zwart houten T.V. meubel Afmetingen 934727 (0,80 e/min) L 170 x B 60 X H 53 cm, met een •Salontafel, grenen salontafel met draaibaar televisie plateau op 53 cm klein lade. Afm. 130x80 cm. Stevig hoogte, prijs 80 Bel: 0900-6000.551 materiaal en goed onderhouden, code 934454 (0,80 e/min) vraagprijs 35 Bel: 0900-6000.551 code 934076 (0,80 e/min) •Set van 2 tafellampen, Wegens verandering van het interieur twee tafellampen te koop aangeboden. 1 i jaar oud zijn de tafellampen en in zeer trapnaaimachine uit grootmoederstijd. goede staat. De lampen zijn van mas- praaj houten bovenstel. Mooi om neer sief staal gemaakt en gemakkelijk af te zetten, maar ook nog goed om te te nemen met een droge doek. Kijk gebruiken, prijs 60 Bel: 0900- voor foto op de site van via via adver- 6000.551 code 935092 (0,80 e/min) X7nnn £ii T9??^! m ln «Trapnaaimachine, uit 1928, in 0900-6000.551 code 934859 (0,80 goedeH staat. en electrische naaima- e,m n' chine, singer, prijs 150 Bel: 0900- 6000.551 code 910976 (0,80 e/min) Ackershof 2, 2641 DX Preker 015 369 78 91 °P alle OO soorten keuze uit vele, merken en modellen max. 5 jaar oud 2 jaar garantie 2 jaar möbilitetis- hulp 14 dagen omruilgarantie gecontroleerd op 85 punten 100% in topconditie interessante financiering certificaat van het DEKRA kwaliteitsmerk voor auto’s, De gebruikte klasse. ouder dan 2 jaarNationale Auto Pas heldere voorwaarden Weversbaan 12 Van Benckelwég3 Tel. 071 -5898900 Tel. 071 -364004! ,vX 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 22