Be Fair toch niet in de nacompetitie [CC L i T presenteert met LIVE de band “BLENDED” DJ Alex zondag 15 mei - eerste pinksterdag BACK TO THE 70’S AND 80’5 PARTY Groeneweg mist zege op Dilettant r Duur verlies voor Dames 1 Van Uden-De Gouwe Voorwedstrijd G-elftal Be Fair Postduiven nieuws Feestavond sjoelers Derde plaats voor Biljartvereniging Moerkapelle Korbis handhaaft zich in tweede klasse Aanvang 22>00 uur, entree 3,00 Negende avondvierdaagse (0182) Ze ugstraat Gouda tel. 5 Matige vangst voor HSW i V? b De teams van Be Fair, Barendrecht en Excelsior voor aanvang van de wedstrijd. (Foto PR) van Erk in het tweede elftal speelt. Dilettant kwam in de eerste helft nauwelijks tot goed lopen de aanvallen. Pas toen de rust- van dicht bij gemist. Vijf minu ten later miste de verdediging verloor van TOP. Door dit resul taat kan de ploeg van Ronald Pieck niet meer degraderen. De Al sloot de competitie win nend af. In Eindhoven werd PSV met 15-10 verslagen. De A3 bleef in de race om het kampioens- schap door met 9-6 van OZC te winnen. De BI was minder for tuinlijk. In koploper Fortuna moest de meerdere worden er kend, 9-13. Tot slot won de B3 met 3-1 van ZKV. Leeuwen zich voor zijn eerdere verlies. Maar nu kon Kees de Knegt niet tot winst komen, zo dat de tussenstand 2-2 was. Om dat Cock Verstoep nu wel wist te winnen werd toch nog het brons in de wacht gesleept. Kampioen werd het team uit Delft, dat de 'thuisspelers' uit Roelofarends- veen wist af te troeven. De Delf- tenaren mogen over vier weken meedoen aan het Nederlands kampioenschap te Nieuwegein. him, Sven d'Ancona en Barry van Rijn. Met goede reddingen kampioenskansen in eigen hand hielden. Verdere uitslag: 1,11,14 - W. Breedijk 2,4,5,8,10,12,16,18, - Joh. L. Bol 3 - D. Breedijk 6 - C.G. Hofman 7 - Comb. J. G. Toor 9,21,25 - A. v/dMade 13,17,19,20 - K. Hofman 15,22 - C.A. Bode 24 - J. Jansen bal in de verste hoek verdween: 1-0. MOERKAPELLE - Afgelopen weekend is het eerste team van Biljartvereniging Moerkapelle op de derde plaats geëindigd in het kampioenschap van Zuid- Holland, dat in Weteringsbrug werd gehouden. Zaterdag won nen Kees de Knegt, Cock Ver stoep en Marcel Drost met re spectievelijk 5-1, 4-2 en 4-2 van hun tegenstanders. Deze resulta ten leverden een eerste plaats in poule B op. Op zondag volgde B-klasse werd Pacal van Gils, van de C-klasse Bas Koppenaal, van de D-klasse Marius Kerbsbergen en van de E-klasse Corrie Treffers. Alle kampioenen kregen bloemen en een wisselbeker. De overige spelers, die deelnamen aan de competitie kregen een leuk aan denken. De avond werd besloten met het Rad van Fortuin. Op 24 augustus start de nieuwe competitie in het gebouw van de schuttersvereniging aan de Alb. Thymlaan. maar Polar Bears vergrootte de voorsprong naar 5-7. Begin vierde periode zat de aansluitingstreffer er weer aan te komen, doch deze werd tenietgedaan en Polar Bears nam zelfs een 5-8 voorsprong. Ka ren Weerd scoorde 6-8 en de uit stekend spelende Petra Meerdink bracht met bijna twee minuten te spelen de stand op 7-9. Van Uden- De Gouwe nam risico en Polar Be ars bleef koel en wist in de eindfa se zelfs nog te scoren. Eindstand 7-10. De eerste ronde van de play-offs wordt gehouden in het weekend van week 20, ofwel in de periode van donderdag 19 tot en met zon dag 22 mei. De clubs zullen nu met elkaar in overleg gaan, wan neer de wedstrijden gaan plaats vinden. De wedstrijden zullen als volgt worden gespeeld in een se rie van 13681 of three'. Widex GZC Donk tegen PSV, Lumio het Ra vijn tegen ZVL, Polar Bears tegen Brandenburg en ZWV-Nereus te gen Van Uden-De Gouwe. De eerstgenoemde ploeg heeft bij een eventuele derde wedstrijd thuis voordeel. WADDINXVEEN - Be Fair won de laatste competitiewedstrijd met 1-5 van Schiebroek, maar toch doen de Waddinxveense voetballers niet mee aan de na competitie. WOR versloeg Spi rit met 1-5 en deze ploegen zul len met WDS wel aan de nacompetitie deelnemen, die ko mend weekeinde begint. Be Fair nam in Schiebroek in de eerste helft een 0-3 voorsprong door doelpunten van Patrick Vermeu len, William Hoogeveen en Ed win Geluk. Na de thee scoorden Stefan van Wijk en Patrick Ver meulen voor de Waddinxveners. Overigens is Be Fair op zoek naar een nieuwe secretaris en een secretaris bij de jeugd. Bo vendien zegt Harry Bakker na vele jaren de redactie van Sport- schakels vaarwel. Hij is inmid dels KNVB-afgevaardigde in het district West II. Moerkapelle sloot de competitie af met een 3-5 nederlaag tegen Leonidas. De ruststand was 2-3. Na acht minuten kwam Leonid as voor het eerst over de mid denlijn en scoorde 0-1. Vervol gens werd het 0-2. Na twintig minuten kreeg Gido Stuurman een strafschop mee, die door Pe ter Zijderhand werd benut. Kort daarna kwam Leonidas op 1-3. Een overtreding op Jum Hoog- ma leverde een vrije trap op. De bal werd gespeeld naar Peter Zij derhand, die 2-3 scoorde. Dertig de kruisfinale tegen een team uit Delft. Invaller Danny van Leeu wen verloor zijn partij ruim, kopman Kees de Knegt wist zijn tegenstander wel beentje te lich ten en bracht de tussenstand op 2-2. Maar Cock Verstoep kwam in zijn partij enkele caramboles te kort, waardoor de uitslag 4-2 voor Delft werd. In de afsluiten de strijd om de derde en vierde plaats tegen het team uit Stol wijk revancheerde Danny van Van Dam (d'Ancona), De Boer, Dilettant:Van de Cappellen, Dem mers, Cummings, Zwijnenburg, Van der Wouden, Blonk, Van de Velde, Koenders, De Vries, Van de Camillo de Boer waarbij de Herik, Gerlach. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense sjoelers hebben het sei zoen 2004-2005 afgesloten met een feestavond. Ondanks dat de scores en de opkomst lager waren dan in- voorgaande jaren was de spanning groot. De wisselbeker kwaü? uiteindelijk in hebt bezit van Kees Kuipers, die voor de derde achtereenvolgende keer kampioen werd. Op korte afstand werd Jan Karsbergen tweede, ter wijl Dick Dros zich op de derde plaats nestelde. Kampioen van de dragen bij voorinschrijving 3,50 euro en voor groepen van meer dan tien personen 3,00 euro per persoon. De loopafstanden zijn vijf kilometer en tien kilometer. Deelnameformulieren, routes en informatie over de sponsors als mede een foto-overzicht van de vorige avondvierdaagse is te vinden op de Internetsite www.waddinxveenwandelt.nl. V* A. om op voorsprong te komen. Maar ook nu bleek dat de af werking niet het sterkste punt aan Zevenhuizense kant is. Met name Menno van Dam zou op de training wat meer aandacht aan het afwerken op doel moe ten besteden. De snelle spits van kreeg vier mooie kansen, maar wijl Cor bleef in gebreke als doelman tegenwoordig evenals Arjan Remi van de Cappellen voor hem opdook. Al na twintig minuten werd de bal na een voorzet van Camillo de Boer door Menno van Dam WADDINXVEEN - De negende —Waddinxveense avondvierdaag se wordt dit jaar van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni gehou den. De voorinschrijvingen vin den plaats op zaterdag 21 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur en op dondag 26 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in de kantine van voet balvereniging Be Fair. De kosten voor individuele wandelaars be- Leeuwarden. Deze wedstrijd, tegen BW Baren drecht, werd gespeeld om aandacht te vragen voor de Special Olympics, een wereldwijd sportconcept voor mensen met een verstandelijke handicap. keer konden scoren. Korbis was gretig en dat was te zien in het aanvalsspel. De kansen werden benut en dat resulteerde in een russtand van 1-6. De tweede helft liet Korbis zich iets zakken, waardoor ONDO een paar keer wist te scoren. Maar de ploeg uit Waddinxveen bleef het eigen spel spelen en pakte de felbe geerde twee punten. De einduit slag was 6-11. Degradatiekandi daat Ventura Sport uit Strijen WADDINXVEEN - Afgelopen za terdag speelde dames 1 van de Z&PC Van Uden-De Gouwe in Gouwebad 'De Sniep' te Wad- dinxveen tegen Polar Bears 1 uit Ede. Ondanks heftig verweer zijn de Waddinxveensen er niet in ge slaagd tegen de ploeg uit Ede we derom punten te ontfutselen. Uit eindelijk werd met 7-10 verloren. Door dit resultaat behaalde da mes 1 van Van Uden-De Gouwe weliswaar evenveel punten (26 uit 20 wedstrijden) als ZWV-Ne reus, maar het onderlinge resul taat is in het voordeel van de Zaandamsen, zodat die op de vierde plaats zijn geëindigd en daardoor het thuisvoordeel bij een eventuele derde wedstrijd in de play-offs behaalden. Vrijdag avond speelde de ploeg uit Zaan dam thuis verrassend met 6-6 ge lijk tegen Lumio het Ravijn, dat hierdoor op een tweede plaats be landde, achter Widex GZC Donk. Polar Bears behoudt de derde plaats. Brandenburg, ZVL en PSV bezetten, na de competitie, re spectievelijk de zesde, zevende en achtste plaats. Na het onverwach te gelijke spel van ZWV-Nereus tegen Lumio het Ravijn moesten de dames van Van Uden-De Gou we toch nog onverwachts flink aan de bak. Ze hebben er hard voor gevochten om nog een punt van Polar Bears te pakken en zo doende de vierde plaats zeker te stellen, maar het mocht niet ba ten. In de eerste periode scoorde Petra Meerdink met slimme boogbal 1-0 en tekende ook voor de 2-2 met een schot van de zij kant. De treffers konden niet voorkomen dat Polar Bears de pe riode met een 2-3 voorsprong af sloot. In de tweede periode kwam de ploeg uit Ede zelfs op een 2-5 voorsprong, maar twee acties van Karen Weerd (één uit een overtal en één uit een midvoor) deed de ploeg van trainer/coach Jan Mid dendorp en teammanager Nico Landheer weer aansluiten. In de derde periode scoorde Brenda Hogenboom uit een overtal 4-6, WADDINXVEEN - Korfbalver eniging Korbis speelde afgelo pen zaterdag een belangrijke wedstrijd voor lijfsbehoud in de tweede klasse. Tegenstander was het laaggeklasseerde ONDO uit Middelburg. De opdracht was simpel: Er moest gewonnen worden. Korbis begon sterk. Er werd flink druk op de aanval van ON DO gezet, waardoor de Zeeu wen in de eerste helft maar één WADDINVEEN - Voor de oude rencompetitie van de Hengel- sportvereniging Waddinxveen (HSW) werd er afgelopen week gevist in de Vliet bij Voorschoten. Tien deelnemers vingen geza menlijk 19.360 gram aan voorn, bliek en een enkele brasem. Het leverde de volgende uitslag op: 1. Rob Poldervaart 4.300 gram, 2. Frans van Steenderen 3.460 gram, 3. Aat van Leeuwen 2.640 gram, 4. Jan van Gemeren 2.620 gram, 5. Rinus Reichard 2.580 gram. De tussenstand na zes wedstrijden is: 1Rinus Reichard 38.090 gram, 2. Frans van Steenderen 22.580 gram, 3. Aat van Leeuwen en Rob Poldervaart, beiden 21.080 gram, 5. Herman Kraan 17.180 gram. 0/ WADDINXVEEN - Het G-elftal van Be Fair heeft op uitnodiging van het NFSG (Nationaal Fonds Sport Gehandicapten) een voorwedstrijd gespeeld bij de Gouden Gidsdivisiewedstrijd Excelsior - Cambuur WADDINXVEEN - De duiven vlogen dit weekend vanuit Pe- ronne 264 kilometer.In concours waren 262 duiven en ze werden gelost 12.05 uur bij een westen wind. De eerste duif kwam aan om 15.42 uur en vloog 73 kilometer per uur. Deze duif was van W. Breedijk. seconden na de pauze werd het 2-4. Even later werd doelman Derk de Leeuw opnieuw gepas seerd (2-5) waarna Martijn Pe ters er een kwartier voor tijd 3-5 van maakte In het zondagvoetbal verloor WSE met 1-6 van Nieuwkoop, waardoor de Nieuwkopers in bezit kwamen van de derde pe- riodetitel. De Nieuwkopers na men de leiding doordat Peter Oosterom in eigen doel schoot. Samir Elabeidi het de gelijkma ker aantreden. In de tweede helft gaf Nieuwkoop de toon aan en scoorde het nog vijfmaal. WSE kan zich, volgens een artikel van voorzitter Frans Bruijstens in het Weekblad, niet vinden in het rapport dat naar aanleiding van het Haalbaarheidsonderzoek Centraal Sportpark is uitge bracht. WSE is voor een geza menlijke verhuizing naar dat sportpark en tegen dat Be Fair eerder gaat. Waddinxveen besloot de compe titie met een 3-0 overwinning op Bergambacht, dat niettemin een periodetitel behaalde. Voor de geelzwarten scoorden Moham med Darazzi, Rene van der Sluis en Pieter van Offeren waarna Roland van Herk tegen scoorde voor Bergambacht dat op dins dag 24 mei een afscheidswed- strijd speelt voor trainer Rob van Wilgen tegen AZ. Aanvang 19.30 uur. stand van Lekkerkerk- XerxesDZB (1-0) werd omge roepen verhoogde Dilettant de Trainer Ben Stukart liet in de druk op het doel van Groene- slotfase nog drie junioren sfeer weg. Enkele hoekschoppen proeven. Het waren Abdi Ibra- zorgden voor paniekerige situ aties, maar niet tot doelpunten. Via de vleugelspelers Clemens voorkwam doelman Reinier van de Velde en Rene Gerlach Gorissen (vervanger van Mark zocht Dilettant in de tweede de Hoog) de gelijkmaker. Na de helft nadrukkelijker de aanval, bal op de lat van Crielaard zette maar eenmaal in het strafschopgebied van Groeneweg kreeg volop kansen tegen koploper Dilettant, maar moest zich toch tevreden stellen Foto Liesbeth van der Vis ,<3kstrif^ Dilettant nog een keer alles op alles. Peter de Vries kopte de Groeneweg luid bejubelde gelijkmaker in ging het te ge- waardoor de Krimpenaren de j haast en ont- stonden er geen kansen. De hoge ballen Opstellingen: Gorissen, Klein, Zij- werden doorgaans een derhand, Eindhoven, Van Yperen, prooi voor de lange verdediger Crielaard (Van Rijn), Lekkerkerk, Bart Eindhoven. De strijd werd Terpstra, Van Leeuwen (Ibrahim), vinniger en noopte Forsthövel tot het trekken van gele kaar ten. Halverwege de tweede helft nam Groeneweg de lei ding door een verrassend schot van ZEVENHUIZEN - Dicht, heel dicht was Groeneweg bij een overwinning op koploper Dilet tant. Het klokje van scheids rechter Peter Forsthövel uit Gouda gaf al blessuretijd aan toen linkerspits Rene Gerlach van Dilettant de bal voorzette. Met een krachtige kopstoot pas seerde Peter de Vries doelman Reinier Gorissen waardoor de stand op 1-1 kwam. Genoeg voor de Krimpenaren om een beslissingswedstrijd om het kampioenschap af te dwingen tegen Lekkerkerk, dat met 2-0 van XerxesDZB won. Even voor de gelijkmaker viel kopte aan de andere kant Pascal Crielaard op de lat. Voor de laatste competitiewed strijd tegen Dilettant had Groe neweg voor het eerst dit sei zoen de loketten geopend. Niet ten onrechte. Omdat de gasten met twee bussen naar Zeven huizen kwamen stond er meer publiek dan anders langs de lijn. Groeneweg telde een recet te van driehonderd euro. Plus met een 1-1 gelijkspel, sprak voorzitter Adriaan Roos van een goede kantine-omzet. Een nipte overwinning was ge noeg geweest voor Dilettant om van Dilettant en kreeg Van Dam de kampioenvlag te hijsen, een vrije doorgang naar het Maar al gauw bleek dat de spe- doel. Maar ook nu slaagde hij er Iers uit Krimpen aan de Lek niet in de bal in het lege doel moeilijk met de druk konden werken. Uit een pass van aan omgaan. voerder Marco Terpstra kreeg Het vrij uit voetballende Groe- Menno van Dam voor de derde neweg, dat een week eerder het maal de gelegenheid om Groe- vierdeklasserschap had ver- neweg aan een voorsprong te lengd, kreeg de beste kansen helpen, maar ook nu - lukte dat niet. Vlak voor de rust werkte Van Dam de l bal na een voor- zet van Terpstra over de lat. Groene weg speelde zonder de ge- Groeneweg schorste Dennis van Vliet, ter wijl Cor Buitenhuis •- ;S i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 25 WOENSDAG 11 MEI 2005 I 1 Door Bert Hertog j- I,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 25