Winst dames Bedrijfsvoetbal Moerkapelle spitst zich toe Van Uden De Gouwe Medailleregen voor TOOS Waddinxveense turners naar NK Sporthal de Dreef Legionella vrij Nationale toppers in kadertoernooi De Brug Moerkapelle sluit seizoen met opgeheven hoofd af Uitslagen llonca Leijn GSV winnaar toernooi DONK Programma Jodan Boys tegen WDS Polosters op koers Sportieve meiden treffen elkaar Competitie Jeu de Boules afgesloten Imv zomeravondvoetbal in Moerkapelle. Op vrijdag 10 juni heeft de finale plaats. 1- In de middagwedstrijd recreatief sportprogramma. Foto: PR WADDINXVEEN - De jaarlijkse Turn- en Fundag, die afgelopen zaterdag in sporthal de Dreef werd gehouden, is voor TOOS beloond met een medailleregen. Met maar liefst acht medailles keerde de turnvereniging huis waarts. Meer dan 250 turners en turn sters tot 13 jaar lieten tijdens de ze wedstrijd, georganiseerd door de Regio in samenwerking met de Jazzdans- en Turnvereniging TOOS hun vooruitgang zien, die ze in het afgelopen jaar hadden geboekt. In tegenstelling tot voorgaande jaren, konden er naast groeps wedstrijden, ook individuele prijzen worden verdiend. TOOS initiatieven nam om te komen tot een toernooi voor kaderspelers, Scheidsrechters De commissie kan voor het toer nooi naast de clubscheidsrech- ters Kees Verhoef en Leen van Erk een beroep doen op de vol gende officiële KNVB-scheids- rechters: Adrie van der Zijden, Gert-Jan Geluk, Rob van Blijs- wijk, W. Brons, Ad van der Kraan, Cees van Leeuwen, Al bert de Koning, Rein Kamphuis en Nico Sleeuwenhoek. Sleeu- wenhoek: „De deelnemende teams betalen 150 euro om het toernooi mee te kunnen doen. De teams brengen dit zelf op. Vroeger betaalde de baas van het bedrijf het, maar dat komt tegen woordig minder voor. Met de in komsten draaien wij quitte. Wij moeten van het geld de bekers kopen, dit jaar zijn dat erg mooie in de vorm van een voetbal. Daarnaast krijgen ook de EHBO en de scheidsrechters een ver goeding. De kantine-opbrengst - vorig jaar was het op de finale- avond lekker druk, is voor de vereniging. Het bestuur van de club zou het jammer vinden als het bedrijfs- en zomeravond- taat het zilver. Tenslotte behaal de Wouter de Graaff het zilver. De derde plaatsingswedstrijd werd op 23 april gehouden in Vught. Bas van Agten werd 6e en Daan Vermeij 10e. Beide heren verdienden hiermee tevens een startbewijs voor het NK. Tenslotte behaalde Wouter de Graaff een zesde plaats en verze kerde zich hiermee van deelna me aan het NK. Zaterdag 21 mei: Spirit-SEV 3-1, WDS-RCL 2-3, Erasmus-Soccer Boys 3-0, Lekkerkerk-MSV 2-3, TAVV-Siveo 1-1, Oudewater- Reeuwijk 0-0, Delft-Aarlander- veen 2-1. Zondag 22 mei: Gouda-Nieuw- koop 1-0, Delfia-DONK 0-0, Vre- denburch 3-DONK 2 4-2, DWO- CKC 2-2, Soccer Boys-Erasmus 1-3, MSV-Lekkerkerk 2-0, Naald- wijk-Ammerstol 2-2, Leidsche Boys-Bergambacht 0-5. WADDINXVEEN - Uit de op kweek gezette monsters is geble ken dat de leidingen van sport hal de Dreef legionella vrij zijn. Na het grondig reinigen, op nieuw isoleren en aanpassen van alle leidingen zijn de douche ruimten in sprothal de Dreef vrijgegeven voor gebruik. Tij dens de periodieke controle, op woensdag 16 februari, die de ge meente liet uitvoeren door Aqua Zaterdag 28 mei: Jodan Boys- WDS, Ariston-TAVV op Gouda- terrein (onder voorbehoud). Zondag 29 mei: Nieuwkoop- Gouda, Delfia-DONK. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 p. op de tweede plaats en ook een tweede plaats voor Bonnie Huisman met 24.55 p. Na de wedstrijd was er voor alle deelne(e)m(st)ers nog een recre- gen, die we er niet meer bij wil den hebben. Die gingen dermate fel tekeer, dat de opzet van een gezellig toernooi in gevaar kwam. Uiteindelijk is het de be doeling dat iedereen's avonds la chend naar huis gaat. Er gebeurt hier en daar nog wel eens wat, maar dat wordt in goede harmo nie opgelost. Van de ploegen, die nu spelen, weten we dat zij alle maal volgend jaar weer mee wil len doen. Een team uit Koude kerk is afgevallen. Naast Kadus (onderdeel van Mokshop) is een supportersteam van BSC'68 uit Benthuizen nieuw". De teams komen overal vandaan. Voetbal lers uit Benthuizen, Zevenhui zen en Zoetermeer vinden het gezellig om in Moerkapelle te voetballen. Les Adonis, een team van jongens uit Zoetermeer, heeft jarenlang meegedaan. Te genwoordig is het het vijfde elf tal, dat op zaterdag voetbalt. Zij vonden het te prestatiegericht worden. In de meeste teams zijn dan ook eerste elftalspelers van clubs uit de omgeving terug te vinden". De tien teams zijn verdeeld over twee poules van vijf. In poule A spelen De Lordd (bekerhouder en ook winnaar in 1997, 2000, 2001 en 2004), Van Ommeren metselbedrijf, Bontenbal interi eur, Zwanenburg badkamer- specialist en Kadus en in pou le B La Baraque, Vrienden van ruimten werden grondig ge spoeld en op 15 maart bleek dat de doucheruimten van deze twee laatste sportzalen legionel la vrij waren en weer gebruikt konden worden. begin derde periode kregen de Zaandamsen meer grip op het spel en dat had tot gevolg dat ach tereenvolgens Marjolein Binneka- de (overtal) en Marit Bergers de stand op 4-3 brachten. De attente Natascha Baatje scoorde uit een overtal 5-3 voor Van Uden-De Gouwe. Ook in de vierde periode moest en de Waddinxveensen toezien dat de Zaandamsen hun scoringspogingen beter verzilver de. Na de 5-4 door Ingrid Rempt en 5-5 door Marjolein Binnekade was het wederom Karen Weerd die ruim één minuut voor tijd Van Uden-De Gouwe op een 6-5 voor sprong bracht. De time-out bracht rust in de ploeg van coach Jan Middendorp en resulteerde in bij na de gehele laatste minuut balbe zit. Eén seconde voor tijd bracht aanvoerster Brenda Hogenboom de stand op 7-5, waarmee de basis kon worden gelegd voor een eventueel vervolg in de play-offs. deed aan deze thuiswedstrijd met twintig deelnemers mee. Afhankelijk van het niveau en de leeftijd waren er voor de meisjes een oefening op de brug onge lijk, de lange mat en de trampo line en voor de jongens aan de brug, de lange mat en de tram poline. Dit alles was volgens de voorge-schreven landelijke oe fenstof. Van de vele medailles die werden uitgedeeld bleven er acht in Waddinxveense TOOS- handen. In de ochtendwedstrijd behaalde Patrick Zwijnenburg met 25.00 p. een eerste plaats, ge volgd door Vera Konijn met 26.00 p. en Marissa van Soest met 25.50 p. die respectievelijk de tweede en derde plaats inna- GOUDA - Voetbalclub Jodan Boys speelt de eerste wedstrijd in de nacompetitie voor behoud in de tweede klasse op zaterdag 28 mei op eigen veld tegen WDS. Deze ploeg won met 0-3 van RCL in Leiderdorp, maar verloor in Driebruggen met 2-3 van RCL. De wedstrijd op Oosterwei begint om 15 uur. Het program ma is verder: 28 mei: SEV-Spirit, 1 juni: WDS-Jodan Boys, 4 juni: winnaar G-winnaar H op neu traal terrein. gymnasten deelnemen aan een workshop Acrogymnastiek of re- creatiespelen, konden ze een dans aanleren en was er een Na de spanningen van de turn wedstrijden volgde een V MOERKAPELLE - In de weken tot vrijdag 10 juni wordt voor de drieëntwintigste keer het be drijfs- en zomeravondvoetbal van de voetbalvereniging Moer kapelle gehouden. Vroeger vond een dergelijk verlengstuk van het jaarlijkse voetbalseizoen in meer gemeenten plaats, maar ge leidelijk aan verdwenen de toer nooien. Op die in Boskoop en Moerkapelle na. „Het is inder daad zo dat er minder bedrijfs- en zomeravondvoetbal wordt gespeeld dan vroeger. Volgens mij komt dat doordat veel voet balclubs tegenwoordig betrok ken zijn bij de nacompetitie. De spelers kiezen dan voor hun clubs", vertelt Nico Sleeuwen hoek, die vorig jaar het voorzit terschap van de BZAV-commis- sie van Cees Tïjsen overnam. „Tijsen is als voorzitter Gerrit de Vrij opgevolgd. Die vertrok naar Lunteren waarna ik in de com missie kwam", vult secretaris Kees Verhoef aan. De commissie bestaat verder uit Bob van Spen- gen en Rein Kamphuis uit Bent huizen. Ook in Moerkapelle is het deelnemersveld wat kleiner dan een paar jaar geleden. Sleeu wenhoek: „Jarenlang namen veertien ploegen aan het toer nooi deel. Vorig jaar zijn we voor het eerst met tien clubs begon nen, verdeeld over twee poules van vijf. Er waren een paar ploe- WADDINXVEEN - Op het mo- men. In de middagwedstrijd ment dat de Waddinxveense bil- gingen de medailles voor TOOS jartvereniging De Brug de eerste naar: Roxy Zwijnenburg met 26.00 p. op de eerste plaats, Pa tricia Vergeer met 26.10 p. op de kon het nooit bevroeden dat het eerste plaats, Robin Kollman met 25.70 p. wederom een eerste zou resulteren in een finaleweek- einde met een heuse topbezet- plaats, Marit Kleiweg met 26.85 ting. Aanstaande vrijdag begint het toernooi om 19.00 uur, zater dag én zondag wordt om 11.00 uur afgestoten. In Zaal De Carambole aan de Brugweg in Waddinxveen, thuis- atief programma. Zo konden de haven van De Brug, komen in het (eerste) Carpet Clean Holland- toemooi enkele nationale top pers aan de start. De acht finalis ten zijn: Hans de Jager (Den springhaan uitgezet met twee Haag, 200 in spelsoort 57/2), opblaasbare tumblingbanen. Gerrit Johler (Gouderak, 230 in 38/2), Dick de Jong (Zoetermeer, 110 in 38/2), Wim van Leeuwen (Gouda, 130 in 38/2), Gerard ten Lohuis (Borculo, 190 in 38/2), René Luijsterburg (Oudenbosch, 500 in ankerkader 57/2), Wins ton Olivieira (Dordrecht, 230 in 57/2) en Rick Pot (Den Haag, 170 in 38/2) die allen zullen strijden om de eeuwige roem. „In oktober 2003 opende Paul Hillegers een nieuwe biljartloca- tie met de naam Zaal De Caram bole, maart vorig jaar werd De Brug opgericht. En zowel de lo catie als De Brug wilde zich pro fileren, zich op de kaart zetten," legt wedstrijdleider Martijn van den Eng uit. „En vervolgens kwamen we op de idee om zo'n kadertoernooi van de grond te tillen. Ten eerste omdat in deze WADDINXVEEN - De play-offwedstrijden van het dameswater- polo in de strijd om het landskampioenschap zijn begonnen. Af gelopen donderdagavond speelde dames 1 van de Z&PC Van Uden-De Gouwe thuis in Gouwebad 'De Sniep' tegen ZWV-Ne- reus 1 uit Zaandam. De ploeg van trainer/coach Jan Middendorp boekte een zeer verdiende 7-5 overwinning. GOUDA - Het veteranentoer- nooi van de voetbalclub DONK dat voor de zesentwintigste keer werd gehouden is gewonnen door GSV. De voetballers van tennisclub Be Quick werden tweede en DONK 5 derde. De uitslag was verder: 4. Gouda, 5. Floreant, 6. Groeneweg, 7. ONA, Serva, werd in sporthal de Dreef, 8. DONK 6. sportzaal Groenswaard en gym- nastieklokaal Joh. Postlaan een te hoog legionellagehalte aange troffen. De leidingen van de douche- tweede bij zomerbiatlon De eerste confrontatie tegen ZWV-Nereus is voor Van Uden- De Gouwe verliep uitstekend. De hardwerkende ploeg won ver diend met 7-5 en heeft aan een winst in Zaandam genoeg voor een plaats in de halve finales. Van Uden-De Gouwe was in de eerste helft van de wedstrijd opper machtig, hetgeen het best in de tweede periode tot uitdrukking kwam. In de eerste periode was het nog aftasten en ging de strijd nog aardig gelijk op. Weliswaar nam ZWV-Nereus via Ingrid Rempt een 0-1 voorsprong, maar midvoor Karen Weerd bracht de stand weer in evenwicht. Zoals gezegd, draaide het Waddinx veense team in de tweede periode uitstekend. Dit resulteerde dan ook in drie fraaie goals. Achter eenvolgens scoorden Karen Weerd, Suzan Kaynar (overtal) en Yasemin Smit en brachten de stand halverwege op 4-1. Vanaf GOUDA - De waterpolosters van Widex GZC DONK wonnen in de play offs om het kampioen schap van Nederland tweemaal van PSV. In Gouda werd PSV met 12-2 verslagen, in Eindho ven met 5-16. Komend weekein de speelt GZC DONK tegen Van Uden-De Gouwe. Overige uitslagen: Het Ravijn- ZVL 7-3, Polar Bears-Branden- burg 12-6, De Gouwe-Nereus 7- 5, ZVL-Het Ravijn 8-4, Brandenburg-Polar Bears 7-10, Nereus-De Gouwe 3-9, Het Ra- vijn-ZVL 14-5. WADDINXVEEN - Het is een spannende tijd voor Sander de Graaff, Bas van Agten, Daan Ver meij, en Wouter de Graaff van turnvereniging T.O.O.S.. Aanstaand weekend staan de Nederlandse Kampioenschap pen turnen in Prinsenbeek op het programma. Voor het eerst in de geschiedenis van T.O.O.S. zijn er vier turners die de zware opdracht hebben zich in de top van het Nederlandse turnen te nestelen. Sander de Graaf, uitkomend in Jeugd C, plaatste zich in april op Texel al voor het NK door de eer ste plaats te veroveren. Voor Bas van Agten en Daan Vermeij, bei de uitkomend in niveau Junior C, was Texel de eerste plaat singswedstrijd voor het NK in een serie van drie. Bas heeft dit seizoen de overstap gemaakt vanuit het LOS naar dit hogere niveau en sloot de wedstrijd af met een prachtige negende klassement in de zomerbiatlon om de Westfalen championat. De Nederlanders waren met een de- van vier sporters naar Harsewinkel afgereisd, onder begeleiding van de hun Reeuw- ijkse trainer Erik van Leeuwen. Met de tweede plaats voor llon ca Leijn staat zij nu ook tweede in het algemeen klassement. Er was ook nog een eerste plaats bij Agten werd de jeugd heren voor Kevin Risse- ma uit Papendrecht en een zesde sterke wedstrijd, met als resul- plaats bij de scholieren A heren voor Jorran Klaassens uit Wate ringen. voetbal zou verdwijnen. Vorig jaar dreigde even het gevaar dat we te weinig medewerkers over zouden houden. Maar gelukkig hebben zich weer mensen opge geven, die bij avonddiensten willen assisteren". Na de wed strijden van vrijdagavond leidt in poule A Kadus met acht pun ten uit vier wedstrijden voor Lordd (zeven uit drie) en Van Ommeren (vier uit vier). In pou le B gaat La Baraque soeverein aan de kop me tien punten uit vier wedstrijden voor WMP (6 uit 3) en Bozo (4 uit 3). De strijd lijkt zich evenals vorig jaar toe te spitsen tot Lordd en La Baraque. Op dinsdagavond 7 juni zijn de kruisfinales en spelen de eerste twee van elke poule tegen elkaar. Op donderdag 9 juni komen nummers vier en vijf van elke poule tegen elkaar in actie en op vrijdag 10 juni de nummers drie en dan worden ook de verlie- zersronde en finale gespeeld. De prijsuitreiking daarna in de kan tine wordt opgeluisterd door de discotheek Black Jack. Voor de kinderen is er weer vanaf 20.15 uur een ballonnenwedstrijd. Ui teraard is Grischka de Clown er weer om de ballonnen uit te rei ken. Over twee jaar hoopt het be drijfsvoetbal in Moerkapelle een jubileum te kunnen vieren. HARSEWINKEL - De Waddinx veense llonca Leijn heeft de tweede plaats in het Duitse Har sewinkel bij de scholieren A da mes in een tijd van 16.36.7 be haald. Gouwenaar Jannick Molenaar wist de derde plaats bij de scholieren A heren in een tijd van 15.46.9 te bemachtigen. Hij staat nu op een gedeelde plaats. Daan turnt al jaren op dit tweede plaats in het algemeen niveau en werd zesde. Tenslotte turnde Wouter de Graaff in Niveau Junior B. Na ja ren in de C-lijn geturnd te heb- legatie ben, maakte Wouter de overstap naar dit hogere niveau. Hij turn de een zeer goede wedstrijd en verdiende geheel onverwacht het goud. Roermond was op 9 april het to neel voor de tweede plaatsings wedstrijd. Bas van 13e en Daan turnde een zeer BSC'68, Boonstoppel Autobedrij ven, Bozo United en WMP. Naast de wisselbeker wordt er gespeeld om de Penaltybokaal en de Sportiviteitsprijs. REGIO - Afgelopen weekend heeft B.V.Moerkapelle weer be hoorlijk van zich doen spreken op het Districtskampioenschap Driebanden le klasse in Gouda. Drie weken terug speelden vijf leden van B.V.Moerkapelle, goed voor 25% van het aantal deelne mers, voorrondes om te bepalen wie het finaleweekend mee mocht spelen. Vier van hen pres teerden dermate goed dat zij uit genodigd werden om bij BC Concordia een gooi te doen naar het Districtskampioenschap. Gouwenaar, in Moerkapelse dienst, Patrick Hillegers wist 3 deelnemers achter zich te laten en werd vijfde met zes punten. Niels van der Vlist deed het iets beter en werd knap vierde, ook met zes punten maar met een be ter moyenne. De laatste twee partijen moest de kampioen op leveren. Danny van Leeuwen had in ronde zes koploper Van Wijngaarden verslagen en zo zijn clubgenoot Wiet Reeuwijk een riante uitgangspositie in de WADDINXVEEN - Afgelopen maandag werd in een zeer sfeervolle en zonnige entourage op het hoofdveld van WSE de vriendschappelijke ontmoeting gespeeld tussen Meisjes Jeugd W W'veen en WSE. De vele competitie prestatiever- halen die tussen vriendinnen en zussen in beide teams werden uitgewisseld, waren directe aanleiding voor deze uitdagen de match tussen de Waddinx veense concurrenten, die elkaar in de competitie niet waren te gengekomen. Na onderlinge afstemming vond als afsluiting van het voetbalseizoen deze zeer spor tieve wedstrijd voor enthou siast publiek plaats. Beide teams bleken behoorlijk aan el kaar gewaagd. De druk om te presteren bleek beide teams vleugels te geven. Na 1 minuut was het 0-1 voor W W'veen. Korte tijd later waren de rollen omgedraaid en stond WSE met 2-1 voor. Dat het spannend was bleek wel uit de ruststand van 2-3 voor W W'veen. Hoewel aan beide kanten in de tweede helft zich diverse kansen voor deden viel er nog slechts 1 doel punt: 2-4 was de eindstand. Twee goed draaiende teams hebben het publiek met een bij zonder leuke wedstrijd ver- maakt. schoot geworpen. Reeuwijk be gon met 1 punt voorsprong 10 - 9 aan de finalepartij tegen Van Wijngaarden. Van Leeuwen 8 punten) speelde op de andere ta fel en was kansloos voor de titel, maar kon nog wel een plekje klimmen op de ranglijst. Zelf wist hij zijn laatste partij in winst om te zetten door in 35 beurten zijn dertig caramboles te vol brengen. Op het andere biljart keek Reeuwijk constant tegen een achterstand aan. In de slotfa se kwam hij echter knap langszij, 26-26, en vervolgens pakte hij de volle winst, 30-28 in 36 beurten. Wiet Reeuwijk dus kampioen en Danny van Leeuwen op de 2e plaats. In oktober mag Reeuwijk op het Regiokampioenschap van Zuid-Holland opnieuw een gooi doen naar de volgende titel. B.V.Moerkapelle sluit dit KNBB- seizoen met opgeheven hoofd af, in de tweede klasse een tweetal spelers bij de eerste drie en in de eerste klasse driebanden vier spelers bij de eerste vijf. WADDINXVEEN - De nationa le competitie zit er op. Afgelo pen zondag werden de laatste wedstrijden gespeeld. In de eer ste klasse eindigden Rob/Ron en Fred van Dijken op de der tiende plaats. In de tweede klas se Wout Versluis/Leen en An dries Roos op de zesde en Ton ;en Jopy Hulskamp op een veerteinde plaats. Wat dit voor de teams betekent is nog niet met zekerheid te zeggen, daar juiste op de laatste dag de pro motie/ degradatieregeling op zijn kop werd gezet en men af hankelijk is van wat er op lan delijk niveau in de hogere re gionen is gebeurd. In de derde klasse A werden Hermen en Sa bina Verwaal tweede en promo veerden daardoor naar de tweede klasse. In dezelfde afde ling eindigden Imka Matla/ Corrie Monster/Anneke Grootjen als twaalfde. In de derde klasse B behaalden Wil Vons/Hans van Wouden- berg/Bert Grootjen de achtste plaats. regio, of eigenlijk in heel Neder land, weinig tot helemaal niets voor kadristen wordt geregeld, ten tweede omdat het een disci pline is die heel mooi is om te zien. Mits gespeeld uiteraard op niveau. Nou, wat dat betreft kan men komend weekeinde wel wat verwachten. In de voorronden was het niveau al erg hoog en dat zal in die finale naar verwachting wel doorzetten. In de voorron den zijn al diverse series van bo ven de honderd genoteerd, met als uitschieter de reeks van 383 van Luijsterburg. Ik bedoel maar." De dertig biljarters die in actie kwamen in de voorronden waren afkomstig uit heel Neder land. Acht van hen plaatsten zich voor de eindstrijd. Hans de Jager is de bekendste naam. De Hage naar werd in 1981 Europees kam pioen in het Biljart Artistique (kunststoten) en werd ook twee maal nationaal kampioen (1976 en 1977) in- het libre. De Jager dient in Waddinxveen elke partij 200 caramboles in de spelsoort 57/2 te maken, maar is daarmee zeker niet de speler met het hoogste aantal te maken caram boles. Die eer is weggelegd voor René Luijsterburg uit Ouden bosch. De nationaal kampioen 47/1 (2004) en Neerlands beste in 2001 in de ereklasse libre moet er 500 wegtikken in het ankerkader 57/2. De regionale inbreng komt van zowel Gerrit Johler (Goude rak) als Wim van Leeuwen (Gouda). De toegang tot het toer nooi is gratis. De commissieleden Nico Sleeuwenhoek, Kees Verhoef en Bob van Spengen zorgen voor een goed verloop van het bedrijfs- en Foto: Liesbeth van der Vis f ww WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 21 WOENSDAG 25 MEI 2005 UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN (10 eurocent per minuut) Door Bert Hertog V if

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 21