Langlaufers in de ban van biathlon Marcel Drost biljartkampioen van Moerkapelle lief Weekblad-cartoon van Elias mm Taaie tegenstand voor Zijderhand Ijsclub Nooit Gedacht 2005 Jubileumjaar De Gouwe Streek Zwemmers Van Uden- opgenomen in schaatsclub FLEXIBEL, LIEFTINK VOUWWANDEN ^Paanakker ‘Tl De Gouwe presteren goed op NJK zwemmen I.-5' Nieuw record voor Niels Koetsier Veel derby's waterpolo Derde plaats Van de Leur Korfballers ingedeeld RUIM 1000 KOSTUUMS OP VOORRAAD Joëlle Scheps wint van den Berg Trophy WADDINXVEEN - Tijdens de jaarlijkse afsluiting van het sei zoen van de Z&PC Van Uden-De Gouwe in Gouwebad 'De Sniep', reikte Gillian van den Berg de naar haar genoemde trofee uit aan één van de genomineerde le den van de Z&PC van Uden-De Gouwe. De genomineerden wa ren: Joëlle Scheps, Mark de Vos, Patrick Witjes en Esmé Spoor. De ze aanstormende talenten wer den uitverkoren door het comité van aanbeveling dat bestond uit Röb Hukker, Kors van Tilburg, Ruud Scheps en Jan van Rijs. \\i/ in Mi il êL'AS' LIEVER LIEFTINK RAMEN 7< www.lieftink.nl JUBILEUM WEDSTFMJO 1990 - 200? UFA /-I ixT J Door Bert Hertog ■I I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 23 WOENSDAG 22 JUNI 2005 daan in Zweden. Ik ben ook lid Aj ter ook doen. Normaal mag je niet eerder dan op vijfjarige kom ik nu in langlaufwedstrij- den uit. Vijf maal heb ik het NK gewonnen. Met langlaufwed- Beierse Woud in Duitsland. La ter zijn we naar Ramsau am Dachstein waar jaarlijks ook wordt gestreden om de Neder landse titels gegaan. Op 12-jari- MARKT 32 GOUDA 0182-512509 (NAAST DE ZALM) Produktieweg 15-17, Alphen aan den Rijn tel. 0172 - 46 96 70 ll plek. In die halve finale kwam hij uit tegen Marcel Drost en weer kwam de 'diesel' traag op gang. De achterstand in het be gin van de partij werd snel inge lopen. Op het andere biljart stond vader Cor Drost tegenover Cock Verstoep. Omdat Verstoep ronduit beneden zijn kunnen stond te spelen en Drost goed op dreef was, werd het een gemak- kwam wat moeizaam uit de startblokken en Erik scoorde er lustig op los. Door in het mid dengedeelte de nadruk meer op de verdediging te leggen, wist Marcel knap langszij te komen. Maar Winkster liet zich niet zomaar uit het veld slaan en vocht dapper terug. Toch was het Drost die als eerste zijn beno digde caramboles volbracht. In de nabeurt kwam Winkster nog tot een serie van 20, hetgeen 5 caramboles te weinig was voor een remise. De volgende kwartfinale ging tussen Cor Drost en de 80-jarige Piet Wisse uit Zevenhuizen. Cor nam in het begin van de wed strijd al gauw een voorsprong en stond deze niet meer af. De eind stand was 31-31, en dat waren 7 caramboles te weinig voor good- LU Ij coll De indeling is: hoofdklasse da mes: Nereus, GZC DONK, SG Twente, De Ham, Het Ravijn, ZVL, Polar Bears, Brandenburg, De Robben, De Gouwe, PSV, OZPC, heren eerste klasse: MNC Dordrecht, GZC DONK, SG Twente, SG Haeren, Het Ra vijn, BZPC, Schuurman BZC, ZV Vlaardingen, De Mos, De ger Baas/Ralph Zijderhand-Joep Gouwe, LZ'86, UZSC. van de Broek/Christiaan de Jong 6-3, 4-6, 6-3, HD 5: Mark Glissenaar/Edwin Plooster-D. Koppenol/H. van der Werff 3-6, 3-6, DD5: C. Geers/A. Admi- raal-R. Bouwman/E. van Gro ningen 6-2, 7-5, HD 7: K. Pul- zen/Lars Vink-K. den Edel/Jan Kreder 1-6, 0-6. GOUDA/WADDINXVEEN - Zowel het hoogste vrouwen team als het mannenteam van de waterpoloclubs Widex GZC DONK en Van Uden-De Gouwe voor de nieuwe competitie bij elkaar ingedeeld. Dat bete kent dat er veel derby's op het programma staan. Bij de man nen is ook het Bodegraafse GD 5: M. Zuur/H. van der BZPC ingedeeld Werff-E. van Groningen/P. Vink 6- 1, 6-3, GD 6: R. Bouwman/K.den Edel-N. de Bruijn/Jan Kreder 6-1,6-2, HD 6: Bas van der Vlist/Hans van Ber- kel-Jan-Kees en Kees Amesz 6-1, 7- 5, HE 7: R. van Gennip-S. Sass 6-3, 6-0, GD 7: W. en E. Dekker- C. van Ravesteyn/Ton van Coe- veringe 4-6, 6-1, 6-3, HD 3: Rut- met 32 namen. Met 361 tennis sers was de toemooicommissie bestaande uit Rene de Jonge, Pe ter Odinot, Jeroen Capelle en Hans Boonstra tevreden over de opkomst. Alleen bleek het niet mogelijk een toernooi voor de categorie dames 5 te organise ren. Ook voor dames 7 was de belangstelling minimaal. Hier won Marloes de Bruin de finale met tweemaal 6-0 van Adeodus Admiraal. De Jonge: „Volgend jaar hopen we het vijfentwintig- zijn ste toernooi te houden. Daar wil len we iets bijzonders aan doen. De overige uitslagen zijn: HE 5: J van Gennip-J. Benard 2-6, 2-6, in Nieuwerkerk, daarna speelt hij op tennispark De Woerd in Waddinxveen. Joep van de Broek had heel wat te stellen met de jonge Boskoper Tim Geers (6- veldkorfbalcompetitie 1, 2-6, 7-5) voor hij de finale be reikte. Eerder was de geblesseer- Waddinxvener Martin Kalkhoven, die als tweede was geplaatst, afgevallen. In catego- de tweede klasse G uit tegen All rie 3 werd gewerkt met een lijst Ready, Bolnes, Merwede, Olym pia (S), RWA, Sagitta en TOP (A). WADDINXVEEN - De ledenver gadering van de schaatsvereni ging De Gouwe Streek is accoord gegaan met het bestuursvoorstel om de ijsclub Nooit Gedacht te integreren in de schaatsvereni ging De Gouwe Streek. Dat bete kent dat Nooit Gedacht, opge richt 26 januari 1933, ophoudt te bestaan. De Gouwe Streek heeft de verplichting op zich genomen om in geval van natuurijs op de Petteplas schaatswedstrijden voor de jeugd te organiseren. De club heeft de materialen, nodig voor een ijsbaan op te zetten, van Nooit Gedacht overgeno men. Ook worden de aanwezige te goeden van Nooit Gedacht over gedragen op de bankrekening van De Gouwe Streek. Daarvoor dienen naast voorzitter Piet Ver- GOUDA/WADDINXVEEN - De korfbalclub IJsselvogels uit Moordrecht is in de nieuwe inge deeld in de eerste klasse F met HKC, Nieuwerkerk, ODO, Rust Roest, Snel, VEO en Vitesse. Het Waddinxveense Korbis komt in achter, maar nog geen 49. Maar toen stokte de produktie van Drost sr. en scoorde junior er lus tig op los. Na negentien beurten was het gedaan, Marcel was op 80 aanbeland en Cor bleef op 18 car. steken. Deze negende Biljart- kampioenschap van Moerkapel le leverde, in de persoon van Marcel Drost, weer een nieuwe winnaar op. Uit handen van de penningdame van Biljartvereni ging Moerkapelle, Margriet van Belzen-Hanse, ontving Marcel een mooie wisselbokaal en een blijvend aandenken en mocht hij ook nog een prijs, in de vorm van een huishoudelijk apparaat, uitzoeken. Volgend jaar staat de tiende edi tie op het programma met wel licht nog grotere en mooiere prij zen. GOUDA/WADDINXVEEEN - De Nederlandse Ski Vereniging met zijn 133.465 leden kent ver schillende disciplines. Het Alpi ne skiën is de grootste tak, maar ook in langlauf en biathlon is het mogelijk door training ver der te komen en aansluiting te vinden tot de grotere ski-lan- den. In het kader van Talenten ontwikkeling werd twee jaar ge leden een geselecteerd groepje in het leven geroepen waartoe naast Jannick Molenaar (Gouda) en Ilonca Leijn (Wad- dinxveen) behoren Joran Klaas- sens (Wateringen) en Kevin Ris- sema (Papendrecht). Op de 15-jarige Rissema na zijn allen veertien jaar. Zij worden ge traind door de Reeuwijker Erik van Leeuwen, die net als actief biathlon-atleet was gestopt. De trainingen worden gegeven in het Nationaal Nord Center in Bergschenhoek waar in het Ho ge Bergse bos ook een spring- schans is. Het belangrijkste is het winterseizoen in Duitsland en Oostenrijk, maar in de zo- gaat Jannick Molenaar beginnen aan de Schladminger Skihan- delsschule in Oostenrijk waar voor hij een toelatings-examen heeft gedaan. Studie en sport is dan meer verenigbaar. Maar ook trainer Erik van Leeuwen blijft een belangrijke factor. „Hij bepaalt of we later in de top- sportgroep komen of niet". Op 25 juni zijn de NK zomer- biathlon, die door de KNSA op Papendal worden gehouden. Daar zullen beide streekgenoten ook van de partij zijn. Ilonca Le ijn kwam met langlauf in aanra king doordat vrienden van haar ouders in Gouda op de kunst- stofbaan in het Groenhoven park gingen skiën. Zij zegt: „Al vanaf mijn vijfde jaar doe ik aan langlauf. Door trainer Erik van Leeuwen, die een keer langs kwam, doe ik vanaf mijn twaalf de jaar ook aan biathlon. Op zijn aanraden ben ik naar trainings centrum in Bergschenhoek ge gaan om te leren schieten. Eerst alleen op zaterdag, later ook op dinsdag- en donderdagavond. Ik ben er nu anderhalf jaar mee bezig. Ik ben op het NK langlauf old Wisse. De laatste finale ging tussen de clubgenoten Francis de Keyzer en Dick de Graaf. Francis, als enige dame tussen al het mannelijke geweld, startte voortvarend en leek zo door te stomen naar de winst. Maar Dick is net een dieseltreintje, het duurt even voordat hij op gang is. Eenmaal op snelheid raasde hij Francis voorbij en greep zo de laatst overgebleven halve finale- der en zoon Drost. Vader Cor, die af en toe wel eens biljart in het bejaardenhuis, dacht dat hij het wel op een akkoordje kon gooien, maar volgens zoon Mar cel (fervent clubspeler) stond de macht in de familie op het spel. Marcel (80 car.) ging van start en Cor (31 car.) was al snel weer aan de beurt. Na zeven beurten was de duidelijke voorsprong voor vader Cor (22-13). Negen car. Déze aanstormende talenten wa ren uitverkoren door het comité van aanbeveling dat bestaat uit Rob Hukker, Jan van Rijs, Ruud Scheps en Kors van Tilburg. De zeer talentvolle Joëlle Scheps werd dit seizoen tot winnares uit geroepen en kreeg de trofee uit gereikt uit handen van Gillian zelf, die overgekomen was uit Pa lermo. Het afgelopen seizoen was zeer succesvol voor Van Uden-De Gouwe. Maar liefst vijf teams werden kampioen. Op de eerste plaats wist het zwemteam in dis trict 4 kampioen te worden in de 2e klasse en te promoveren naar de le klasse. Bij het waterpolo waren dit jaar vier kampioens- teams. Heren 1, heren 2, dames 2 en jongens A. Alle leden, trainers en' begeleiders van deze teams werden in het zonnetje gezet. Verder werden Rob Boele en Nancy van der Hoek uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Ook de afscheid nemende leidsters van het Sterrenplan i.c. Jeanette Wiessenberg en Michelle Nahon werden niet vergeten. Tenslotte waren er nog bloemen voor de drie leden die afgelopen jaar zo danig hebben gepresteerd, dat deze in aanmerking kwamen voor de KNZB-medaille: Judith van Berkel, Nico Geers en Joëlle Scheps, die maar liefst negen starts had bij de NK zwemmen. van de vereniging in Torsby ge worden en heb in Zweden aan enkele wedstrijden in langlauf deelgenomen. In de wedstrijd voor skatestijl in Mora werd ik 22ste van de 27 deelnemers, in de wedstrijd klassieke stijl ze vende van de negen deelne mers". Duidelijk is dat Duits land en Zweden komende winter weer in haar agenda voorkomen. Ilonca Leijn, die in gymnasium 2 van het Coene- coop College zit: „Deze zomer ga ik een week naar de zomers- kischool in Zweden. In de herfst ben ik in Ramsau, rond de kerst weer in Zweden en end januari neem ik deel aan de NK in Ramsau.Het is allemaal goed te combineren met mijn school. Ze doen ook niet moelijk als ik vrij wil voor een wedstrijd in het buitenland”. In het zomercircuit, het Westfa len championat, gaat het voort varend met de Waddinxveense Zij bezet in het scholierenklasse ment de tweede plaats. De Goudse langlaufvereniging ziet haar ook nog regelmatig. „Als in het winterseizoen de baan open is ben ik er op zondag voor de techniektraining en op woensdagavond voor de condi tietraining". AMSTERDAM - In het weekend vajr 10, 11 en 12 juni zijn in het sloterpark zwembad de Neder landse junioren kampioenschap pen lange baan (50m) gehouden. Sinds enige jaren heeft De Gou we weer zwemmers die voldoen aan de limieten om te mogen deelnemen aan deze wedstrijd. Twee zwemmers hadden zich weten te plaatsen: Davey de Vos op 2 afstanden en Joëlle scheps op 9 afstanden. Joëlle had dit sei zoen al eerder meegedaan aan het NJK korte baan (25m) in Vlissingen en mocht op vrijdag voor De Gouwe het spits afbijten met een 400m vrije slag. Dit wist zij met een goed resultaat te doen in een tijd van 5.15.37, Ve der zou zij op de twee opvolgen de dagen vier afstanden zwem men. Joëlle kan terugkijken op een kelijke overwinning in 19 beur ten voor de één jaar oudere Moer kapellenaar. De strijd om het brons werd een makkelijke prooi voor Verstoep, in vijftien beurten verpulverde hij tegen stander Dick de Graaf, voor wie drie wedstrijden op één avond duidelijk teveel van het goede was. De finale werd dus een fa milieaangelegenheid tussen va- Vijftien jaar geleden begonnen de gesprekken tussen de gemeente Waddinxveen en Be Fair over de komst van een nieuw winkelcentrum en de daarbij horende verhuizing van de voetbalvereniging. Cartoonist Elias stelt voor om dit jubileum te vieren met een voetbalwedstrijd tussen Be Fair en de gemeente Waddinxveen. Succes verzekerd met ongetwijfeld hoge bezoekersaantallen. MOERKAPELLE - In biljartcafé 'Het Wapen van Moerkapelle' werd de finale van het Open Bil- jartkampioenschap van Moerka pelle gehouden. Acht spelers hadden zich middels twee voor ronden geplaatst uit een veld van 40 deelnemers. De kam pioen van vorig jaar, René van Leeuwen, was in de tweede voorronde uitgeschakeld, dus wederom geen speler die de titel zou prolongeren. De voorgaan de acht edities hadden acht ver schillende winnaars opgeleverd. Onder de finalisten van dit jaar bevond zich wel de kampioen van 2003: Cock Verstoep uit Reeuwijk. In de kwartfinale speelden Wad- dinxvener Erik Winkster tegen Marcel Drost, de organisator van het kampioenschap. Marcel WADDINXVEEN - De Wad dinxveense turnster Verona van de Leur, die net de training heeft hervat, behaalde een derde plaats op de meerkamp tijdens de nationale turnkampioen- schappen in Nijmegen. Suzanne Harmes pakte voor de derde keer op rij de titel. De uitslag: 1. Suzanne Harmes 36.437 punten, 2. Loes Linders 35.724 punten, 3. Verona van de Leur 35.524 pun ten. van Van Leeuwen deel aan zo- merbiathlonwedstrijden in het Duitse Westfalen de zgn. West- falenchampionat Sommerbiath- lon. Zowel de Gouwenaar Jan- leeftijd met langlaufen begin- nick Molenaar als de nen. In mij zag men een natuur- Waddinxveense Ilonca Leijn talent, ik ben op driejarige leef- staat daarin bij de scholieren op tijd lid geworden van de de tweede plaats. Het zomercir- langlaufvereniging. Zes jaar cuit bestaat uit acht wedstrij den. Jannick Molenaar voelde zich al op piepjonge leeftijd aangetrok- strijden zijn we begonnen in het ken tot het biathlon, het skiën en schieten in een wedstrijd. Hij vertelt: „Toen ik drie jaar was wandelden we in het Groenho venpark. Bij de langlaufvereni ging Gouda werd toen een open ge leeftijd ben ik overgestapt op huis gehouden. Er werd ook aan biathlon gedaan. Toen ik dat zag dacht ik: dat ga ik la- Ilonca Leijn en Jannick Molenaar maken deel uit van de talentengroep langlauf/biathlon van de mermaanden neemt de groep NSV. Drie keer in de week trainen zij in het Nationaal Nord Center in Bergschenhoek. (foto: Marianka Peters) in Ramstein drie keer eerste ge worden. Door vrienden heb ik progressie te maken. Ik leer veel ook aan langlauf en biathlon ge- van trainer Erik van Leeuwen. Mijn doel is om mijn tweede plaats in zomercircuit te be houden. De eerste plaats is ste vig in handen van Simon Grei- temann van SC Wilzenberg. In het winterseizoen doe ik weer mee aan het NL langlauf en verder wil ik er over twee jaar bij Jeugd-Olympiade bij zijn. Wat verder weg lonken de Olympische Winterspelen in 2014", vertelt de scholier, die in de tweede klasse zit van het Thorbecke Lyceum. Niet voor lang meer want in september WADDINXVEEN - Bij het pols- stokverspringen in Linschoten sprong Niels Koetsier een nieuw persoonlijk record. Bij zijn derde sprong zat de jonge Waddinxve- ner goed in de polsstok en ging recht over waardoor hij een af stand haalde van 14.26 meter. Een flinke verbetering van zijn oude record dat op 13.82 meter stond. Niels Koetsier won de wedstrijd in de junioren B-groep voor Thijs van Oostrum (Lopik) met 13.07 meter en Dennis Snoek (Benschop) met 12.96 meter. Za terdagmiddag 25 juni wordt vanaf 14 uur gesprongen in Jaarsveld. biathlon. Dat heeft alles met de Nederlandse wetgeving over het gebruik van een geweer te maken. Ik ben toen ook op het rolskiparcours in Bergschen hoek gaan trainen waar ook een schietbaan is. Aanvankelijk trainde ik met Kevin Rissema. Af en toe worden daar ook wed strijden voor ons gehouden". In het afgelopen seizoen is hij 's winters vijf, zes keer naar wed strijden in het buitenland ge weest. „Bij het langlaufen kan ik mij goed handhaven. Ik ben nu voor het tweede jaar aan het schieten en probeer daarin goed NJK, waarbij zij op de meeste door haar gezwommen afstanden goede tijd verbeterin gen liet noteren. Davey mocht op zaterdag star ten met de 200m wisselslag, dit deed hij zeer goed in een tijd van 2.29.61, een goede verbetering van zijn persoonlijke record. Op zondag stond het konings nummer op het programma: de 100m vrije slag. In een zeer sterk bezet deelnemersveld wist Dave zich staande te houden en zwom zich naar een tijd van 0.59.96. Daarmee heeft hij de barrière van onder de minuut zwemmen voor zichzelf gebroken. Volgens Coach Rob Boele was het een zeer succesvol weekend. Tevens was hij erg duidelijk over de toekomst. „Er zit genoeg po tentie in en dat moeten we op de goede manier benutten." MOORDRECHT - Ralph Zijder hand (26) won voor de tweede achtereenvolgende maal het open Saab tennistoernooi van de tennisvereniging Moordrecht, maar de tennisser uit Waddinx- veen stuitte dit keer in de finale op taaie tegenstand van de tien de jaar oudere Joep van de Broek van Berkenrode uit Berkel en Ro denrijs. Uiteindelijk won Ralph Zijderhand, die sterke met zwakke momenten afwisselde, in twee sets met 6-2 en 6-4. „Ik moet er niet aan denken dat er nog een derde set gespeeld had moeten worden", pufte Zijder hand, die duidelijk last had van de warmte en ook later dan an ders met de training js begon nen. „Ln november is mijn lin- kerknieband ingescheurd. Tot februari heb ik niets gedaan. Daarna ben ik toch gaan trainen en met ALTV uit Zoetermeer competitie in de eredivisie gaan spelen. Ik heb lang niet alle par tijen meegespeeld. Af en toe heb ik er nog last van". Voor de eerste prijs van 250 euro was de Waddinxvener bereid diep in de reserves te tasten. Al had hij het in de halve finale ge makkelijk doordat tegenstander en eerste geplaatste Karst Fol- kerts van het Alphense Tean bij de stand 5-1 in de eerste set met een rugblessure moest opgeven. Daarvoor had Zijderhand met tweemaal 6-2 gewonnen van de jonge Gouwenaar Jeroen Camf- ferman. „Ik stond er van te kij ken dat die jongen zo goed speelde. Dat ik ruim won was verrassend zeker als ik de trai- ningsuren vergelijk", sprak Zij derhand, die een volledige baan heeft bij Zandbergen in Zoeter- woude. Komend weekeinde is Ralph Zijderhand van de partij sluijs nog vier leden van de ijs club in ruste te tekenen. De Gou we Streek legt zich toe op schaatstrainingen op de kunstijs banen. De ijsclub Nooit Gedacht genoot vroeger bekendheid door roem ruchte hardrijderijen op de korte baan op de ijsbaan op de Pette plas. Deze wedstrijden werden door honderden schaatsliefheb bers uit de regio bezocht. Door het uitblijven van ijswinters en nieuwe leden vergrijsde het be stuur en ledenbestand en kwam het voortbestaan van de vereni ging in het gedrang. Enkele jaren geleden stapte de club al uit de KNSB. Voorzitter Hans Andela van De Gouwe Streek is blij met het besluit waardoor een stukje schaatssport voor de jeugd van Waddinxveen behouden blijft.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 23