VOO/- Donkere lokken tussen ronkende dieselmotoren WEEK Sportieve vrijwilligers gezocht voor Sport Actief GRATIS* NOG Waddinxveen op internet Brand in serviceflat Meezingen tijdens Wokkelpop Basisopleiding Eerste Hulpverlener start in Waddinxveen CV-KETEL NODIG? veen Laatste week! RUIT REPAREREN? Aanhouding na diefstal Nationaal Midden- korenfestival in Waddinx- Rijden onder invloed BEL (0180) DIE DEUK WAS ER ZO UIT 63 12 06 ^GLASBEEK AUTOSCHADE B.V. J /SILCO NU 25°Z extra korting Brand door hennep kwekerij BakkerSport Stadshart TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN via Omdat u op de centen bent. r i CKXX) PETER COMPEER Nefit-dealer WADDINXVEEN - Sport Actief is een tweedaags groots sporte venement dat op 19 en 20 augustus zal plaatsvinden in en rond sporthal de Dreef. Het is een evenement waar sportverenigingen van Waddinxveen zich presenteren door het verzorgen van cli nics, workshops of demonstraties. Daarnaast zijn er een aantal (fun)activiteiten die in het teken zullen staan van sport en/of spel. „Ik was best wel verrast dat de organisatie mij heeft gevraagd om dit jaar Miss Trekkertrek te zijn en zo moeilijk zal het niet rein voor het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan 552 en is afgelopen om 23.00 uur. Nieuw dit jaar is het grote meezing spektakel voor de jeugd; er zijn drie zangeressen die met alle aanwezige kinderen de echte meezing nummers van de top 40 zullen gaan zingen. Wie van zingen en een gezellig festijn houdt, mag zeker niet ontbreken op dit evenement. C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen Silco voor uw hele interieur Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder P. VISSER EN ZN WADDINXVEEN - EHBO Wad dinxveen heeft nog maar net haar 85-jarig jubileum achter de rug en staat nu alweer in de startblokken voor het komende seizoen. Dit betekent herhalings- lessen voor ongeveer 150 leden, maar ook wil EHBO Waddinx veen weer starten met de basis opleiding tot Eerste Hulpverle ner. Deze basisopleiding is voor iedereen die vanuit privé-sfeer of beroepsmatig interesse heeft in EHBO. Onderwerpen die aan de orde komen zijn botbreuken, shock, slagaderlijke bloedingen, vergiftiging en zelf reanimatie. zijn. Prijzen uitreiken en zoenen geven," vertelt de goedlachse Diana. „Daarentegen vind ik mijn deelname aan de wedstrijd veel belangrijker. Ik ben al druk met de voorbereidingen bezig." Met een handgebaar naar de Oost-Europese Zetor, die er nu nog een beetje troosteloos bij staat, legt Diana uit dat de trak- tor nog flink geschuurd en ge schilderd moet worden. „Moto risch is de traktor in orde. Het is alleen jammer dat ik, als indivi dueel, niet echt kan trainen zo als andere teams dat doen. Die zijn maanden met voorbereiden bezig om het juiste gewicht aan ballast te berekenen en dan hun krachten met elkaar te meten. Maar het gaat mij dan ook niet om het winnen, maar puur om het plezier." In tegenstelling tot andere deel nemers aan Trekkertrek, die him traktor ieder jaar flink on site is een informatiedeel over het Centraal Sportpark. Dit on derdeel is te vinden onder Plan nen en Projecten. Er is hier ook een nieuwsbrief over de laatste stand van zaken te downloaden. Het menuonderdeel Vergaderin- Het traktoravontuur van Diana begon vier jaar geleden, toen zij voor de 'gein' haar vader had opgegeven voor deelname aan Trekkertrek. Hij wilde pertinent niet meedoen, waarna Diana besloot zelf de stoute schoenen aan te trekken. „Het meedoen geeft je gewoon een enorme kick, het is zo'n stoer evene ment. Bovendien is het ontzet tend leuk dat er steeds meer vrouwen aan meedoen." Echt in de prijzen gevallen is Diana nog niet. Afgelopen jaar eindig de ze zelfs op de laatste plaats. „De oorzaak hiervan was dat ik twee verschillende banden on der de traktor had, waardoor hij scheef trok en ik uiteindelijk op de andere baan belandde. Ook hiervan heb ik veel geleerd en ik zal zorgen dat dit pro bleem zich niet meer zal voor doen. Ik hoop dit jaar wel wat hoger te kunnen eindigen." DE GOEDKOOPSTE KEUKENZAAK VAN NEDERLAND ZIT OOK DU 0 IN DE DDURT L. Door Marianka Peters WADDINXVEEN - Wat be zielt een mooie brunette om zich in de stoere mannenwe reld van de traktoren te bege ven. De Waddinxveense Dia na Baars (22) is dit jaar gekozen tot Miss Trekkertrek 2005 tijdens het traditionele Trekkertrek spektakel in Koudekerk aan den Rijn. Hoewel zij verguld is met haar titel is zij pas echt in haar element als zij haar Ze tor beklimt en de strijd aan gaat om de machtige Python te verzetten. Want Diana zal dit jaar voor de vierde keer aan het traktorfestijn deelne men dat op zaterdag 6 augus tus zal worden gehouden. 57e JAARGANG nr. 2963 der handen nemen om een nog betere prestatie neer te zetten, weet Diana nooit van tevoren welke traktor zij tot haar be schikking krijgt voor de wed strijd. „Ik kom uit in de oldti- mersklasse tot 1,7 ton en ieder jaar heb ik een andere traktor, maar wel altijd een Zetor. Mijn vader-zit namelijk in de traktor- handel, dus ik moet maar af wachten wat hij voor mij be schikbaar heeft." In het dagelijks leven werkt Diana op een Reeuwijkse boomkwekerij. In haar vrije uurtjes is zij druk in de weer met het verzorgen van haar poezen, geitjes, kip pen, pony's en zelfs een mini- varkentje. „Ik heb dan ook wei nig tijd om mij in de techniek van een traktor te verdiepen. Hij moet het gewoon doen, punt uit. Nogmaals gaat het niet om het winnen, maar puur om de lol om mee te doen." Keurslager i REEUWIJK - De politie heeft op donderdag 28 juli, rond 11.30 uur, een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op de Oud Reeuwijkseweg. De man reed rond op een bromfiets, zonder helm en zonder verzekerings- plaatje. Agenten hielden hem op basis van deze feiten aan. Na vraag leerde dat de bromfiets als gestolen gesignaleerd stond. Vervolgens hebben de agenten de man aangehouden. Vermoe delijk heeft de man de bromfiets die hij voor een proefrit had op gehaald bij een verkoper nooit meer teruggebracht. De man geeft echter aan dat hij de brom fiets via een bekende van hem gekocht heeft. De politie stelt een onderzoek in. WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2005 REEUWIJK De politic heeft op dinsdag 26 juli, rond 16.20 uur, een 45-jarige automobilist uit Gouda aangehouden. De auto mobilist had een bloem geplukt uit een tuin van een woning aan de Edisonstraat, waarop de in woonster de politie die zojuist langsreed inlichtte. De agenten gaven de automobilist, die zijn weg inmiddels weer was ver volgd, een stopteken. De agen ten roken een alcohollucht waar op zij de man hebben onderworpen aan een blaastest. De uitslag bleek meer dan de toegestane hoeveelheid van 220 ug/1, namelijk 600 ug/1. Na vraag leerde dat de man niet in het bezit was van een rijbewijs. Voor beide overtredingen krijgt de man een proces-verbaal. OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN J WADDINXVEEN - Het eer ste Nationaal Middenkoren- festival dat eind oktober wordt gehouden is in Wad dinxveen. Er worden mini maal elf kerkkoren ver wacht. Leden van Middenkoren zijn jongeren die niet meer terecht kunnen bij jongeren koren en zich niet willen aansluiten bij het 'normale' gemengd kerkkoor. Het mo dernere repertoire van een jongerenkoor spreekt ze veel meer aan, alleen zijn ze de 26-jarige leeftijd gepas seerd. Een maximumleeftijd bestaat niet in een midden koer. Het fenomeen middenkoren is in opkomst. De koren zijn allen verbonden aan een ka tholieke kerk. Op het Natio naal Middenkorenfestival dat op 30 oktober wordt ge houden staat, zoals in alle katholieke kerken die dag, het thema 'De tederheid te gemoet' naar psalm 131 cen traal. Behalve een eigen keuze aan liederen en een drietal verplichte werken, kunnen de koren in oktober even eens een gooi doen naar een prijs met een eigen compo sitie. Dat wordt onder meer bepaald door een vakkundi ge jury die bestaat uit een zangpedagoog, een diri gent, een theoloog en een voorzitter. Op alle aspecten zit er een deskundige. De theoloog gaat vooral kijken naar hoe er met de teksten wordt omgegaan. Daar naast heeft ook het publiek in de Ontmoetingskerk een stem, want er is ook een pu blieksprijs. De prijzen wor den waarschijnlijk uitge reikt door bisschop Van Luijn van het bisdom Rot terdam. Sport Actief is bedoeld om de jeugd kennis te laten maken met de sporten die in Waddinxveen en omstreken te beoefenen zijn. Tevens is het de bedoeling om 'gewoon' twee dagen lol te heb ben. De organisatie is in handen van de leden van Stichting Wad dinxveen Actief in samenwer king met een aantal leden van de Jeugd Advies Raad van Wad dinxveen. Laatstgenoemde on dersteunt het evenement tevens financieel. De organisatie heeft nog een gen is niet meer terug te vinden op de website. Deze informatie is nu ondergebracht bij Bestuur en Organisatie. Bij het onderdeel College van B&W kan men nu kiezen om de samenstelling van het college te bekijken of de besluitenlijsten te lezen. Bij de gemeenteraad en de com missies kan er vanaf nu gekozen worden voor samenstelling, ver gaderschema of verslagen. EEN RE1SC T.W.V. I.ÓOÖ,- kRU aankoop ban een keuken WADDINXVEEN - Van afvalin zameling tot het aanvragen van een paspoort: op www.waddinx- veen.nl vindt men bij de Digitale Gemeentebalie uitgebreide in formatie over producten en diensten van de gemeente Wad dinxveen. Bovendien zijn er di verse formulieren beschikbaar, die alvast uitgeprint en meege nomen kunnen worden bij het aanvragen van een product of dienst. aantal vrijwilligers nodig dat jongeren wil begeleiden bij acti viteiten (zoals sumoworstelen). Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig voor de verkoop van eten en drinken en om te helpen met op en afbouwen. Dus heb je een paar uurtjes over op 19 en 20 au gustus en lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen tijdens Sport Actief, mail dan je gege vens naar info@sport-actief.nl of bel naar 0182 - 635832. Voor meer informatie kijk op www.sport-actief.nl. ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Kortsluiting door over belasting van het elektriciteitsnet is er waarschijnlijk de oorzaak van dat er woensdag 27 juli rond 09.25 uur brand uitbrak in een slaapkamer van een woning aan de Taling. Bij het blussen werd een hennepkwekerij aangetrof fen. Ook op de 2e etage van de woning was dit het geval. Er werden 150 hennepplanten ge ruimd. De politie hield een 16-ja- rige jongen uit Nieuwerkerk aan den IJssel in de woning als ver dachte aan. De twee andere aan wezige verdachten, een 36-jarige man uit Nieuwerkerk aan den Ijssel en de 48-jarige bewoner van het pand, werden met rook vergiftiging overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Hun aanhouding volgt. De politie onderzoekt de zaak. WADDINXVEEN - Stichting wijkwerk de Zuidplas houdt op zaterdag 3 september in samen werking met het Waddinxveense muzikanten collectief het jaarlijk se evenement Wokkelpop. Ook dit jaar is er weer een keur van ar tiesten die hun kunnen vertonen en er een spetterende show van zullen maken. Deze dag begint om 12.00 uur op het parkeerter- Naast Miss Trekkertrek 2005 is Diana Baars ook één van de weinige vrouwelijke deelnemers aan het traktorspektakel. (foto: Marianka Peters) Deze opleiding omvat ongeveer achttien lesavonden van twee uur waarin de cursist theorie en praktijk krijgt aangeboden over het verlenen van Eerste Hulp. Medio maart zullen zij dan klaar zijn voor het officiële examen volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Deze basisoplei ding zal starten op maandag 31 oktober. De lessen vinden plaats op maandag van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk. De cursus wordt geleid door de ka derinstructeur de heer J. de Ja ger. Kijk voor verdere informatie op de website www.ehbo-wad- dinxveen.nl. Mocht u zich willen inschrijven dan kunt u op de website het inschrijfformulier downloaden, invullen en vervol gen versturen aan het secretari aat. U kunt eventueel ook telefo nisch contact opnemen met mevrouw S. van Dijk, 's avonds bereikbaar via telefoonnummer 0172 - 217811 of secretaris@ehbo- waddinxveen.nl. WADDINXVEEN - Bewoners van de serviceflat aan de Prins Toekomst Bemhardlaan zijn op woensdag In de toekomst is het zelfs moge- 27 juli korte tijd geëvacueerd ge- lijk om zaken helemaal via de di- weest, wegens een brand op de gitale snelweg te regelen. derde etage. De brand is door Nieuw op de gemeentelijke web- kortsluiting in een meterkast van één van de woningen ontstaan. De brandweer had het vuur snel onder controle. Desondanks ver spreidde de rook zich zo hevig door het trappenhuis, dat een deel van de bewoners even het huis moest verlaten. (zie pagina 2) EURSlACtR Lid van UNETO-VNI Maandag 8 augustus zijn wij weer GEOPEND na een heerlijke vakantie te hebben gehad. Let op de advertentie elders in de krant Groensvoorde 6 Waddinxveen Tel. (0182) 61 29 37 27 EUMGAMf/TBSKLf Centrale verwarming Zevenhuizen Ma-di-wo: 1 kilo mager Rundergehakt 4,50 Leiderdorp: Meubelplein 10. Utrecht: Hollantlaan 22. Woerden: Straat van Gibraltar 4. Gevestigd in Aimere. Alkmaar. Amstelveen. Arnhem. Baarle-Nassau, Barendrecht. Beuningen, Breda. Den Haag, Groningen, Heerlen. Hengelo, Hoorn. Kaatsheuvel, Numansdorp, Oss, Roosendaal, Rotterdam. Schagen. Son, Wateringen, Zaandam en Zwolle. Binnenkort ook in Deventer en Helmond, www.keukenconcurrent.nl ■•FNoordkade 24 JF2741 EV Waddinxveen JF Tel. 0182 -61 25 88 www.glasbeek.nl Waddinxveen Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen - Tel. 0182 616878 www.silco.nl OP UW KEUKEN Deze week alle keukens super- scherp geprijsd en bij aankoop van uw keuken een reischeque t.w.v. c 1.000,-. Graag tot zzziens. bij KeukenConcurrent WIJ MAKEN HET GOED

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1