c Muziekfeest aan de Nesse Let op! G SUMMERSALE Deze Week Bloemendaalseweg afgesloten voor doorgaand verkeer M NEELEMAN /silco b BURGERT iKeukenmaxx Minibikes mogen niet op de openbare weg Politie waarschuwt voor oplichters Witgoed specialis SCAPA X SPORTS Kerkdeuren Onderzoek CKxn BakkerSport Stadshart Bock to school! Klaverjassen in het Zuidhonk Expositie in de bieb Tsjechische band op Wokkelpop DONDERDAG 11 AUGUSTUS VANAF 9:30 UUR GEOPEND Vervanging van uw keukeninbouw apparaten? CV-KETEL NODIG? gaan weer open naar mishandeling AE TOPMERKEN N BOÜWAPPARATU U Rl* De leukste trends en 1 de beste aanbiedingen! V ■_van’t hof Deze week op pagina 5 Nefit-dealer 09:30 - 21:00 uur 09:00 - 17:00 uur Dorpstraat 39 Waddinxveen www.burger-waddinxveen.nl C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen BEL (0180) 63 12 06 Silco voor uw hele interieur P. VISSER EN ZN Tijdens de vakantie zijn wij normaal geopend! Openingstijden: Ma: 13:00 - 18:00 uur Di - Do: 09:30 - 18:00 uur V.O.F. T. VAN DER SPEK ZN AARDAPPELEN-, GROENTE-, EN FRUITHANDEL EN TUINPLANTEN III River Woods iq rw Waddinx' WADDINXVEEN -- y »r r makelaardij EASTPAK Bel gratis 0800-0232380 voor onze brochure of kijk op www.keukenmaxx.nl Lid van UNETO-VNI Zomer in de bieb Twee dames van de biblio theek in Waddinxveen vinden het dit jaar beduidend drukker dan de afgelopen jaren tijdens de zomervakantie. Meer op pagina 3. den worden in week 38 of 39 as- falteringswerkzaamheden uitge voerd. Ten slotte worden de ber men afgewerkt. Verwacht wordt dat op vrijdag 7 oktober (week 40) de werkzaamheden zijn afge rond. Alle werkzaamheden, met uitzondering van het asfalteren, worden gefaseerd uitgevoerd. De totale werkzaamheden wor den in zes delen opgedeeld, zo dat alle woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Bij de Zwar- teweg en de Otweg komen bor den waarop staat aangegeven tot welke woning/bedrijf de weg bereikbaar is. juli, dus daar rekenen we dan maar op. Bovendien heeft het podium toe is het weer in deze zomer nog niet om over naar huis te Mini-Bikes (Race Cross) Vrij: Za: Let op de advertentie elders in de krant Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder REEUWIJK (Nabij Gouda) Reeuwijkse Poort 304 (At2, Afslag 12) Tel. 0182 - 399 355 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Centrale verwarming Zevenhuizen wij komen gratis bij u thuis de juiste maten opnemen Kerkweg Oost 185 2741 HD Waddinxveen Tel. 0182-64 00 72 NVM \^Als je alles op 'n rijtje zet, ga je gelijk naar van 't Hof!J het echte werk weer begint, kan iedereen nog even genieten van een feestje aan de Gouwe. De Nesse leent zich uitstekend voor zo'n festijn. Dat hebben we gezien tijdens het succesvolle evenement 'Wadd'Lekker'. Het is een prima locatie aan het wa ter, heel gezellig met allerlei ho recagelegenheden. zaamheden, scharenslijpen of bijvoorbeeld het opknappen van tuinen. Bovendien advi seert de politie zéker geen on middellijke aanbetaling aan de deur te doen om korting te ver krijgen. De politie wijst erop dat pas door vergelijking van offertes een juist beeld kan wor den verkregen van het eventu ele noodzakelijke onderhoud en een reëel kostenplaatje. Ook bij ons zijn er volop terras jes en ook bij 'Wadd'Lekker' traden er live bands op. Alleen wordt ons evenement veel intie mer. En voor de kinderen zal er bij ons genoeg te beleven zijn. Er Alleen zullen de bezoekersaan tallen door eventuele regen flink worden aangetast en dat zou heel vervelend zijn. Maar we blijven positief. Op 13 au- WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2005 Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.silco.nl WADDINXVEEN - De rustige vakantieweken zijn voorbij, het is weer tijd voor actie op de Pas sage. Iedereen is vanaf zaterdag 13 augustus welkom in de Kruis kerk. In de hal van de kerk zijn mensen die alle belangstellen den klaarstaan met koffie en thee. Er is dan gelegenheid om met elkaar over de diepere za ken van het leven te praten. Voor de muziekliefhebbers zal er re gelmatig orgelspel ten gehore worden gebracht. De opening stijden zijn 's ochtends van 10.30 tot 12.00 uur. ZEVENHUIZEN - De politie heeft aangifte opgenomen van een 21-jarige man uit Zevenhui zen. Hij is op zondag 7 augustus, omstreeks 04.30 uur, door een aantal mannen geslagen en ge schopt op de Boslaan. Aanlei ding van de mishandeling is een woordenwisseling van drie we ken eerder tussen de aangever en een aantal nog onbekende mannen. De politie stelt een on derzoek in naar de verdachte. WADDINXVEEN - Dankzij de stichting vriendschaps band Waddinxveen - Pehlri- mov is het weer mogelijk om een Tsjechische band uit te nodigen op wokkelpop 2005. Dit jaar zal het de band Salta- rella zijn die hun kunsten ko men vertonen. Er vindt al jaren een uitwis seling plaats tussen de twee gemeenten op cultureel en muzikaal gebied. Saltarella is een groep (oudere) muzikan ten vergeleken bij het jonge bandje dat vorig jaar op Wokkelpop optrad. Ze spe len nummers uit de jaren '70 en '80 maar ook de heden daagse muziek wordt niet vergeten. Het optreden be gint op 3 september om 20.30 uur op het parkeerterrein voor wijkgebouw het Zuid- honk aan de Zuidplaslaan 552. 57e JAARGANG nr. 2964 hiürl tl M ktiktai, lalltil tl Itt Bands Volgens Pim gaat het een heus muziekevenement worden. „We gaan zelf een groot podium bouwen, waar verschillende li ve bands him kunsten op mo gen vertonen. Boogie Woogie Special is de eerste band die op treedt. Tevens de band waar ik in meespeel. Wij spelen Boogie Woogie muziek op drie ver schillende piano's. Boogie Woogie klinkt vrolijk, het swingt, er wordt op gedanst en het heeft een grote mate van im provisatie. De sfeer zit er dan meteen goed in bij het publiek." Michel: „De tweede band die gaat optreden, speelt onder de naam Botlek. Deze Rotterdamse band speelt jazz/groove mu ziek. Daarna treedt de Rexveld- huisband op. Zij spelen enkel en alleen covers. Allerlei soorten bedjes, die het publiek zeker zal herkennen en hopelijk ook gaat meezingen. Als klapper op de vuurpijl verschijnt The Souths ide Blues Revue op het podium. De naam verraad het al; zij spe len bluesmuziek. Met al deze verschillende soorten muziek stijlen, is er voor elk wat wils en k WADDINXVEEN - Op woens dag 10 augustus wordt er gestart met reconstructiewerkzaamhe- den van de Bloemendaalseweg. Doorgaand rijverkeer voor au to's en fietsers is tijdens deze werkzaamheden niet mogelijk. Omleidingsroutes staan ter plek ke aangegeven. De Bloemen daalseweg wordt volledig 'gerenoveerd. Er worden pas- seerhavens aangelegd. Daarvoor is het nodig om damwanden aan te brengen. Vervolgens worden de wegbreedtes aangepast. Af hankelijk van het weer en de voortgang van de werkzaamhe- WAÖO4NXVEEN - Drie jaar ge leden stond Waddinxveen op zijn kop. Vandaag de dag heb ben inwoners het nog steeds over het zeer succesvolle evene ment 'Wadd'Lekker', waarbij de Nesse werd omgebouwd tot een heuse uitgaansboulevard vol met terrasjes, kraampjes en optredende live bands. Michel Mos en Pim Spetter van Piano- handel Mos en Spetter hopen dat succes te evenaren. Speciaal voor alle Waddinxveners heb ben zij een groot muziekfeest langs de Gouwe georganiseerd dat op 13 augustus zal plaats vinden. Pianohandel Mos en Spetter be staat 25 jaar. Daarom willen Mi chel en Pim iets leuks doen. „Iets waar alle Waddinxveners plezier van hebben," aldus het tweetal. „In juni stonden we op de jaarlijkse braderie op de Dorpstraat. We hadden een po dium gebouwd en een live band ingehuurd. Het werd een be hoorlijk succes. Toen begon het bij ons te kriebelen. Het leek ons geweldig om zoiets in het groot te organiseren." Michel en Pim zochten meteen contact met de gemeente Wad- dinxveen en alle horeca-exploi- tanten langs de Gouwe. „Van de gemeente hebben we alle ver eiste vergunningen gekregen en ook de horeca werkt maar wat graag mee aan dit evenement," vertelt Michel. „We hebben be wust gekozen voor 13 augustus, het laatste weekend van de schoolvakantie. Vlak voordat Uit eigen boomgaard heerlijke Opal pruimen 3 kg 3,®s Doré of Frieslander25 kg 6,9S Hollandse sperziebonenper kg O,79 Boeren belegen kaas per kg 4,91 Granny Smiths 5kg 2,9Ï Limonade superfles, 6 smaken5 liter I 9" Bredeweg 116, Zevenhuizen, tel. (0180) 63 IS II Naait de oprit van de AU vindt u ons. fetófaj» k» li aupaus chauffeur zou een minibike over het hoofd kunnen zien. Ten tweede laat de kwaliteit van de minibike te wensen over. De mi- nibike heeft banden zonder pro fiel waardoor het remmen en sturen, zeker bij hoge snelheid, bemoeilijkt wordt. De laatste valkuil is de verzekering; door dat de minibike geen goedge keurd voertuig is voor op de openbare weg, kan men ook geen verzekering afsluiten. De politie adviseert de bestuurders van een minibike de openbare weg te vermijden. Worden zij ge zien door de politie dan wordt de minibike direct in beslag ge nomen en wordt er een proces verbaal tegen de bestuurder op gemaakt. De minibike mag alleen op de daarvoor bestemde racebanen rijden, maar dan nog raadt de politie aan om een helm en beschermende kleding te dra gen voor de eigen veiligheid. Kijk voor meer info op www.mini-motors.nl Noordeinde 51 A-by te Zevenhuizen (ingang Molenweg) Tel: (0180) 32 84 85 bij aankoop van een keuken: L 5°% j PORTING *Dit geldt voor alle topmerken zoals Miele, Siemens, Atag etc. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom. Nieuw beleid v.v. Waddinxveen Bij v.v. Waddinxveen zijn ze het beu om op een nieuw cen traal sportpark te moeten wachten. Vanaf heden kiest de vereniging voor een eigen be leid. Lees verder op pagina 15. REGIO - Politie Hollands Mid den waarschuwt voor oplich- terspraktijken. De regiopolitie vindt het belangrijk haar inwo ners op dit moment te wijzen op de toegepaste werkwijzen. De politie adviseert niet on- middellijk in te gaan op aanbie dingen van onbekenden die aan particuliere woningen worden aangeboden. Dit kan gaan om dakbedekkingwerk- Wadd'Lekker Lekker weer Pim Spetter schuift zelf achter Zoals de meeste evenementen, de piano tijdens dit evenement, valt of staat ook dit muziek- Heeft zijn collega Michel Mos spektakel met het weer. Tot nu geen behoefte om te laten zien wat hij in huis heeft? „De mu ziekstijlen die gespeeld worden schrijven. Zien Pim en Michel tijdens dit festijn, zijn niet de de letterlijke bui al hangen voor 13 augustus? „Ja, we houden wel ons hart vast. Het weer zal ontzettend belangrijk zijn op TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN BUMJT TO MSiST j Pianohandel Mos en Spetter bestaat 25 jaar. Daarom hebben Michel Mos en Pim Spetter een groot muziekfeest langs de Gouwe georganiseerd. (foto: Liesbeth van der Vis) speelgoed, maar is mogelijk. Op 30 augustus zal Ed Vieveen van 14.00 tot 16.00 uur een demonstratie geven. Voor nadere informatie neem contact op met de heer Vieveen, groep geïnteresseerden, tel 0182 - 636098. Maar het rijden op de minibike is niet zonder gevaar, waar schuwt de politie. De minibike is een niet-goedgekeurde brom fiets, van amper een halve meter hoog, waarmee niet op de open bare weg gereden mag worden. Het eerste gevaar schuilt zich in het feit dat de minibikes klein WADDINXVEEN - Stichting zijn en dus moeilijk waameem- Wijkwerk de Zuidplas houdt baar zijn in het verkeer. Een au- donderdagavond 11 augustus tomobilist of een vrachtwagen- een klaverjasavond. Aanvang 20.00 uur op Zuidplaslaan 552. Voor meer Informatie bel 0182 - 611171. De hele maand augustus is er een bijzon- JREGIO - De Politie Hollands dere tentoonstelling van Ed Vie- Midden kreeg de afgelopen we- veen in de bibliotheek van Wad- ken te maken met diverse over- dinxveen. De heer Vieveen lastmeldingen van mini-bikes. specialiseert zich in airbrush- Een nieuwe trend schijnt zich te techniek. Deze techniek past hij hebben ingezet. Na de gemotori- voomamelijk toe op schilderijen seerde step en de dure minibike en diverse voorwerpen, zoals is er nu ook een goedkopere ver- ook bodypaint sie van de minibike in de win kels te verkrijgen. Deze minibi ke, vaak afkomstig uit Azië, zijn al vanaf 250,- euro te verkrijgen en dus betaalbaar voor een grote stijlen die bij mij passen," ver telt Michel. „Ik vind ze heel fijn om naar te luisteren, maar niet om te spelen. Mijn tijd komt nog die dag. Gelukkig is het in au- wel. Misschien bij een volgend gustus vaak beter weer dan in evenement.” Net als 'Wadd'Lekker', wordt dit muziekspektakel aan de Gouwe gehouden. Hebben deze een dak, dus een kleine bui zal twee evenementen nog iets met ook geen al te grote ramp zijn, elkaar te maken? „Nee, maar we hopen wel het succes van 'Wadd'Lekker' te evenaren. Bo vendien zijn wij van mening dat er veel meer activiteiten langs de Gouwe georganiseerd zou- gustus wordt het gewoon heel den moeten worden. erg lekker weer." Het is namelijk een prachtige lo catie. Natuurlijk zijn er wel overeenkomsten tussen 'Wadd' Lekker' en ons muziekfeest. hoeft niemand zich te verve len." Hoe zijn Michel en Pim aan al deze bandjes gekomen? „Door ons beroep kennen we heel veel mensen uit de muziekwereld, dus dat was niet zo moeilijk," legt Pim uit. „En reken maar dat staat onder meer een springkus hét bands van hoog niveau zijn, sen, een suikerspinkraam en Al deze jongens kunnen er wat een ijscokraam. Ouders kunnen van, het zijn absoluut geen dus met een gerust hart hun knoeiers. Maar dat zullen de kinderen meenemen, zonder mensen op 13 augustus snel ge- bang te zijn dat die al na een noeg horen." kwartier naar huis willen."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1