Trifolium MOERKAPELLE ZEVENHUIZEN A zich redt vaak i s bartiméus WOONKRANT BOSKOOP WADDINXVEEN een steuntje de met prima rug ^Bejaardenhuis vesting i n Stichting ^addin-^veense Woonpartners VERANTWOORDING WONINGEN VERENIGING W <><>nft»on CBFs A J Woondiensten Boskoop 316,33 308,70 344,88 395,63 314,25 300,94 H- 1 De Vereniging Bartiméus steunt blinden en slechtzienden, T V V www.steunbartimeus.nl Uiterste inlevertijd: dinsdag 16 augustus om 12.00 uur 203,87 26,00 30,00 259,87 bew.datum 04-2002 08-2004 07-1972 05-2003 1) 07-2003 1) 04-1999 1) 05-1966 07-1994 1) 07-1997 1) 04-1956 jong en oud. Met projecten voor onderwijs, zorg en dienstverlening. Al negentig jaar. Help mee via giro 400 40 40 T STARTERS WADDINXVEEN adv.nr. 512001 512004 512006 513002 513003 513004 513005 513006 DOORSTROMERS WADDINXVEEN adv.nr. 512002 512003 512009 512010 512011 513001 513007 513008 513009 513010 Woonpartners M-Holland Woonpartners M-Holland Woonpartners M-Holland Woonpartners M-Holland Woonpartners M-Holland Woonpartners M-Holland minimaal 2,maximaal 6 minimaal I, maximaal 3 minimaal Imaximaal 3 minimaal 2, maximaal 6 minimaal Imaximaal 2 minimaal Imaximaal 3 Bijzonderheden 26 augustus 2005 30 augustus 2005 6 september 2005 2 september 2005 Woonpartners M-Holland Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten 65 jaar Bijzonderheden ..Huisnummer: ,m/v .m/v STARTERS ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE 11 Aantal volwassenen: Aantal kinderen: salarisgegevens 1 recente Eenmalig bijvoegen zelfstandig ....sinds:.. binding ...in gemeente .tot binding ...te .sinds Kale huurprijs Handtekening aanvrager: Handtekening partner: r b 11 nd w i e T i i Belastb. gezinsinkomen p.j. Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Speciale bestemming Aantal personen Leeg per Bijzonderheden Naam en voorletters partner: Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Voor woningen In Waddinxveen en Zevenhuizen/Moerkapelle dient deze bon te worden ingeleverd bij: Woonpartners Midden-Holland Coenecoop 6 2741 PG Waddinxveen Ondergetekende woont: niet zelfstandig Naar waarheid ingevuld. Datum: VOOR GOEDE DOELEN minimaal Imaximaal 6 p.j.: max: 49160 I oktober 2005 keurmerk veilig wonen 5I6007 EENGEZINSWONING I september 2005 keurmerk veilig wonen Voor woningen in Boskoop dient deze bon te worden ingeleverd bij: Trifolium Woondiensten Boskoop Zijde 27, 2771 EJ Boskoop Op de envelop vermelden: “Woonbon" Trifolium Woondiensten voorrang gezin m minderj. kinderen min 2, max 6 max 49.160 p.j. 516501 EENGEZINSWONING 26 september 2005 keurmerk veilig wonen max 3 I p 25jr.) max 49.160 p.j. 516502 DUPLEX 10 september 2005 keurmerk veilig wonen 512007 512008 max I eenpersoonshuishouden 65 jaar max 18.700 p.j. 516505 ETAGEWONING 30 augustus 2005 keurmerk veilig wonen 03-1980 10-1982 3) 30 augustus 2005 keurmerk veilig wonen max I eenpersoonshuishouden 65 jaar max 18.700 p.j. 5I6503 ETAGEWONING 17 10 Op bovengenoemde adressen is met de uitgebreide spelregels 1) Doorstromingsvoorrang 2) Urgentieregeling 3) Urgentie Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle 27 augustus 2005 keurmerk veilig wonen 29 augustus 2005 slaapkamer 10 m2 5I6504 ETAGEWONING Totaal gezinsinkomen per jaar volgens laatste jaaropgave(n) Julianastroat 58 De Meerkoet 6 WADDINXVEEN Nic. Beetslaan 192 adres Kerkweg-West 170 Jan van Bijnenpad 85 Kerkweg-West 140 Wingerd 99 Tesselschadelaan 134 Trompstraat 8 Kerkweg-West 142 Nic. Beetslaan 198 Mozartlaan 45 Sniepweg 37 WADDINXVEEN Eikenlaan 28 Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen 486,81 zolder-combiketel-tuin-berging 323,16 combiketel-tuin-berging 5I6002 EENGEZINSWONING Victorwijk WADDINXVEEN St. Victorstroat 28 ZEVENHUIZEN De Taling 3 314,75 combiketel-balkon-berging WADDINXVEEN Kon. Wilhdminaplein 21 BOSKOOP Julianastroat 53 5I6005 GALERIJFLAT MET LIFT Vondelwijk 3 e etage 3 (woonkamer 18 m2) 330,50 42,44 55,00 427,94 cv-lift-balkon-berging-hobbykamer WADDINXVEEN Vondellaan 144 BOSKOOP Azalealaan 118 adres Vondellaan 180 J.W. Frisoweg 10 Kon. Wilhelminapl. 36 Zuidplaslaan 230 Henegouwerweg 52 Joh. Postiaan 5 Vondellaan 182 Wingerd 126 5I6003 GALERIJFLAT MET LIFT Vondelwijk 2e etage 4 (woonkamer 26 m2) 374,60 28,77 55,00 458,37 cv-1 ift-ba I kon-bergi ng begane grond 2 (woonkamer 16 m2) 188,45 4,25 35,00 227,70 cv, aparte kl. slpkmr, tuin BOSKOOP Babsloot 1 26 geb.datum 09-1982 2) 07-1975 3) 09-1981 3) 07-1956 04-1955 04-1952 06-1978 3) 04-1971 pers 3 1 3 3 1 2 1 3 reacties 30 38 23 12 9 6 20 4 begane grond I (woonkamer 20 m2) cv, balkon, incl. water- verbruik WADDINXVEEN Peppelhorst 67 BOSKOOP Zijde Z4 INFORMATIE Waddinxveen: Woonpartners Midden-Holland, Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen, telefoon 0182 - 646464, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur. Zevenhuizen/Moerkapelle: Woonpartners Midden-Holland, zie boven, of Dorpsstraat 202a, 2761 AJ Zevenhuizen, telefoon 0180-63 34 02, internet: www.woonpartners-mh.nl REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhui zen-Moerkapelle. 307,76 combiketel-zolder-balkon-berging Ie etage 2 (woonkamer 17 m2) 218,88 20,25 30,00 269,13 cv, balkon, nabij dorpskern BOSKOOP Voorofscheweg 63 pers 1 1 1 3 1 1 2 6 6 2 reacties 6 1 1 19 13 45 9 10 25 60 Midden-Holland STICHTING VOOR BOUWEN EN BEHEREN URGENTIE, VOORRANG BIJ NOODSITUATIES Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een woningzoekende die door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Voor woningen uit Waddinx veen kan de urgentie worden aangevraagd bij Woonpartners Midden-Holland. Een urgentie voor woningen uit Boskoop en Zevenhuizen/Moerkapelle kan worden aangevraagd bij de betreffende gemeente Voor het aanvragen van een urgentie worden u behandelingskosten in rekening gebracht. 09.00 - 12.30 uur. 13.30 - 15.30 uur vrijdagmiddag gesloten een informatiebrochure verkrijgbaar Eigenaar Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. 4 (woonkamer 29 m2) 349,76 1,00 0,00 350,76 cv, tuin op zuiden Ie etage 3 (woonkamer 28 m2) 336,99 4,36 0,00 341,35 combiketel, balkon, berging 5I6004 GALERIJFLAT MET LIFT Groenswaard 2 begane grond 2 (woonkamer 25 m2) 295,77 27,17 55,00 377,94 cv-tuin-berging maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Boskoop: Trifolium Woondiensten Boskoop, Zijde 27, 2Z71 EJ Boskoop, telefoon 0172 -210005, maandag t/m vrijdag WIE KRIJGT DE WONING? De woning wordt in principe toegewezen aan de oudste starter (een woningzoe kende die geen zelfstandige woning achterlaat), of aan de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoekende die over zelfstandige woon ruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop). Bij de volgordebepa- ling worden de voorrangsregels uit de thans geldende huisvestingsverordeningen toegepasf. De verordeningen liggen ter inzage op de gemeentehuizen van Wad dinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. max 2 eenpersoonshuishouden 65 jaar max 18.700 p.j. meerpersoonshuishouden max 25.075 p.j. Alleen invullen indien u zelfstandig woont I ype huidige woning Minder-validen woning? ja/nee Aantal kamers Komt de woning vrij? ja/nee U ontvangt voor deze woning individuele huursubsidie? ja/nee Inschrijfdatum op huidige adres in het bevolkingsregister I van de drie invullen: Ingezetene van gemeente*: Maatschappelijke woonde van Economische mijn werkgever is Tel 4 (woonkamer 26 m2) 479,99 6,82 DOORSTROMERS ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE 512005 Papoverlaan 44 11-2003 1) 2 Indien niet woonachtig in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop of Zevenhuizen-Moerkapelle: kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie met gegevens betreffende inschrijfdatum huidig adres en aantal personen met geboortedatum meesturen. ONJUISTE VERMELDING Aan een eventueel onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten wor den ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordeningen van de gemeenten Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. Advertentie adres: woningnummer j i Naam en voorletters aanvrager: Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: I Telefoon overdag: Telefoon thuis: 4 (woonkamer 21 m2) 316,33 6,83 516001 PORTIEKWONING De Sniep Ie etage 3 (woonkamer 16 m2) 298,44 9,32 SPELREGELS Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwoorden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren, 1 woning per bon. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen of woonbonnen die na de slui tingsdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behandeling worden genomen. Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoekenden met een lokale bin ding aan Waddinxveen voorrang op Waddinxveense woningen. Boskoopse woningzoekenden hebben gedurende de eerste vier weken voorrang op Bos koopse woningen. Woningzoekenden uit Zevenhuizen/Moerkapelle hebben de eerste vier weken voorrang op woningen uitZevenhuizen/Moerkapelle. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en de gelegenheid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te kloppen, dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsver- gunning. Voor woningen in de gemeente Waddinxveen is deze verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland in Waddinxveen en bedragen de leges 48,00. Voor huurwoningen in Zevenhuizen/Moerkapelle is de huisvestingsvergunning verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland te Zevenhuizen, tegen betaling van 39,60 legeskosten. Kandidaten voor een woning in de gemeente Boskoop kunnen de woonruimtevergunning verkrijgen bij de gemeente Boskoop tegen betaling van 36,05. 5I6006 PORTIEKWONING Oranjewijk 4e etage 3 (woonkamer 27 m2) 306,43 8,32 - z -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 6