LITI E o Si Lh Tl EEK DIERENCENTRALE e OFFICIËLE BEKEND EN MEDEDELINGEN Nieuws uit Waddinxveen E N T E R E E G M BEZWAAR VERGADERINGEN WERK IN UITVOERING GEMEENTERAADSVERKIEZING 2006 WADDINXVEEN OP INTERNET GROEN RUIMTELIJKE ORDENING OVERIGE VERGUNNINGEN www.waddinxveen.nl Onderweg Waddinxveen 'A www.lieftink.nl Diefstal Vanuit een winkel aan de Passa- BEPERKTE DIENSTVERLENING GEMEENTE de veronderstelling dat het meis je het dier pestte. Toen de moe der van het meisje verhaal kwam halen werd zij woordelijk be dreigd door de eigenaar van de ■MÉ! GEVONDEN - Kater, Zwart, witte haren on der kin, Sweelinckhof Wad dinxveen - Kat, Zwart, witte neus, bef door naar buik, sokken achter en witte poten voor, Nic. Beet- slaan Waddinxveen - Kater, Rood, Sniepweg Waddinxveen - Bok, Wit-zwart, zwarte borst, voorpoten en strepen op neus, Boomgaard Waddinxveen - Geit, Wit, Boomgaard Waddinxveen Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen 0186- 601199. Binnen 24 uur uw melding op in ternet. Kijk voor recente gege vens op www.dierencentrale.nl. VERMIST - Poes, Schildpad, donker van kleur, gele vlek onder oog, jong, Junolaan Waddinxveen - Grasparkiet, Blauw-wit, tam, Koekoekdreef Waddinxveen - Kater, Zwart, wit vlekje onder kin, knipje uit oor, Bredeweg Moerkapelle - Kater, Rood, witte bef, sokken en wit in snuit, Onderweg Waddinxveen - Kater, Zwart, witte voeten en bef, Onderweg Waddinxveen - Kater, Britse korthaar, Grijs blauw effen, zonder wit, Zuidplaslaan Waddinxveen - Poes, Zwart, met bruin door de vacht, witte tenen voor, sokken achter, links in snuit scheve zwarte snor, Fortunalaan Waddinxveen - Konijn, Grijs, staande oren, heeft grote tepels, schuw, kat. Na verhoor is de verdachte weer in vrijheid gesteld. Er wordt nader overleg gevoerd met justitie over het vervolg in deze zaak. zijn personenauto op de Dorps straat tegen een wegversmalling aangereden. Agenten ter plaatse roken een alcohollucht bij de be stuurder en onderworpen de man aan een blaastest. De uitslag van de blaastest gaf een F aan, ge is een portemonnee met geld en bescheiden ontvreemd. De diefstal vond plaats op dinsdag 27 september vanuit een jas, die een paskamer van de be- ger als gestolen was opgegeven de bij de politie Utrecht. De diefstal was al in 1994 gepleegd. De poli tie Utrecht is van het aantreffen Onder invloed De politie heeft op donderdag 29 september, omstreeks 21.45 uur, een 36-jarige man uit Boskoop aangehouden. De man was in inwoner van Waddinxveen aan gehouden voor het rijden onder invloed. De uitslag van de adem analyse kwam uit op 685 ug/1 waarop het rijbewijs van de man werd ingevorderd. Hij kreeg daarnaast ook nog een rijverbod opgelegd. van de maximumsnelheid. Tot slot werd ook nog een bromfiet ser bekeurd omdat hij geen bromfietscertificaat had. Eerder die dag werd ook op de draagplicht van gordels gecon troleerd op het Noordeinde. De ze controle werd uitgevoerd door de collega's van het Regio nale verkeershandhavingsteam. Zij schreven veertien bekeurin gen uit voor het niet dragen van de autogordel. Vernieling In de avond van maandag 26 september heeft de politie een Auto-inbraak 15-jarige jongen aangehouden Bij een auto-inbraak aan de Nes vernieling. se werd een attachékoffer buitge- hij niet in het bezit is van een rij- maakt. De inbraak vond plaats bewijs. In overleg met de officier van woensdag 28 van justitie werd ditmaal de auto van de verdachte inbeslaggeno- men. wat betekent dat de man onder invloed van alcohol kan zijn. Hij werd aangehouden en overge bracht naar het bureau alwaar hij een ademanalyse onderging. De uitslag van de ademanalysetest bedroeg 580 ug/1, terwijl de li miet in het verkeer 220 ug/1 is. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt en hij kreeg een rij verbod van 6 uur opgelegd. Om dat hij onder invloed betrokken was geweest bij een aanrijding is tevens zijn rijbewijs ingenomen. In de nacht van 1 oktober wer den een 20- en 32-jarige Wad- dinxvener op respectievelijk de Beethovenlaan en de Dreef aan gehouden voor het rijden onder invloed van drank. Zij bliezen bij de ademanalyse 445 en 425 ug/1. Het leverde hen een bekeuring en een rijverbod op. In de nacht van zondag op maandag 3 oktober werd op de Henegouwerweg een 37-jarige ters de kans hepen sneller te val len dan normaal. Hij heeft een bekeuring gehad voor het plegen Bij het keuringsstation van van baldadigheid. Rijksdienst voor het Wegverkeer werd op donderdag 29 septem- Vier automobilisten en twee ber een aanhangwagen ter keu- bromfietsbestuurders werden ring aangeboden. Bij controle bekeurd voor het overschrijden Mishandeling Op zondagmiddag 2 oktober heeft de politie een 34-jarige in woner van Spijkenisse aange houden op verdenking van mis handeling en bedreiging. De man pakte een tienjarig meisje bij haar neus en tilde haar op na dat het meisje de kat van de ver dachte probeerde te vangen om dat het beest een teek op het lichaam had. De Spijkenissenaar verkeerde in op verdenking van De jongeman had toestellen van de skatebaan aan de Dreef met in de avond van woensdag 28 typex besmeurd en ingesmeerd september. Van de auto werd een met kaarsvet, waardoor de ska- achterruit ingeslagen, waarna de koffer kon worden weggeno- Tijdens de verkeerscontrole wer- men. den ook 22 processen-verbaal de opgemaakt voor het niet dragen van de verplichte autogordel. BOUWZAKEN Man trekt verkeerde aandacht De politie heeft op maandag 26 september, omstreeks 23.45 uur, een 56-jarige man uit Waddinx veen in zijn woning aangehou- in den. De man was gezien door treffende winkel hing, een passant, terwijl hij zonder de Een dag later, op woensdag 28 gordijnen dicht te doen, in een september werden twee porte- verlichte kamer zichzelf aan het monnees gestolen in respectieve- werd vastgesteld dat de aanhan- bevredigen was. Aangezien het lijk supermarkten aan het Konin- voor passanten die langs zijn gin Wilhelminaplein en woning hepen zichtbaar was, is Passage. Op het Wilhelmina- hij aangehouden. De man is aan- plein werd de portemonnee ont- gehouden en verhoord op het vreemd uit een tas, die aan het in kennis gesteld, bureau. Hij is in het bezit van winkelwagentje hing. In de Pas- een proces-verbaal vervolgens sage werd de diefstal gepleegd Controle weer in vnjheidgesteld. vanuit een tas, die in een rolla- Bij een controle op de Koningin termandje lag. Ook hier worden Wilhelminasingel op donderdag geld en bescheiden vermist. 29 september werd voor de tweede keer deze week dezelfde Waddinxvener achter het stuur van een auto aangetroffen terwijl MILIEUZAKEN K WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 WOENSDAG 5 OKTOBER 2005 WADDINXVE Onze excuses voor eventueel ongemak. het Ber- orlopige voorziening de afdeling bestuurs- - Al 2, 3 d 4 populi melding ook doorgeven T A OPENINGSTIJDEN DE PUBLIEKSBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur donderdagavond 17.00 20.00 uur RAMENFA LIEVER LIEFTINK I COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: Stafafdeling Ondersteuning, cluster Communicatie SPREEKUREN De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via S 624 600. K Produktieweg 15-17, Alphen aan den Rijn tel. 0172 - 46 96 70 Gedurende deze termijn kunt telijk uw B&W. Mondeling is ook mogelijk via telefonisch (01 82-624832 of 624835). Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. jen het besluit, is, later beroep instellen van de brug in weken niet zijn bereikbaar via Firma van Alleen zij die tijdig bezwaar indienen teg( kunnen, wanneer daar sprake van is, later bi tegen het besluit op bezwaar. Het ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 6 oktober 2005 t/m woensdag 19 oktober 2005 ter inzage bij de Publieksbalie, op werkdagi 12.30 uur en, op verzoek, op at rende drie aaneengesloten uren (telefoon 0182-624838, de heer W. van Vak november 2005 worden ingezien. om zaken helemaal via t u over de aanvragen schrif- zienswijze kenbaar maken bij het college van i een afspraak of ONTWERPBESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGEN MILIEU VERGUNNING B&W hebben het voornemen de op 21 januari 1 992 ver leende milieuvergunning voor een metaalbewerkingsbe- drijf Glasbeek Finish B.V., Noordkade 20 ambts halve te wijzigen. 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Heeft u geen internet? U kunt uw via telefoonnummer 624 500. Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 62 45 00 Wingerd, het vervangen van OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. RENOVATIE EIKENLAAN Inmiddels is gestart met een grote renovatie van de Eiken laan. Aan beide zijden van de straat komen parkeervak ken, Er worden nieuwe boomvakken gemaakt en de krui sing met de Vijverlaan leplaan wordt ingericht als een gelijkwaardige kruising. Deze werkzaamheden duren ongeveer 5 werkzame weken. In het volgende plantseizoen worden nieuwe bomen geplant. Tegen dit besluit kunt u t/m donderdag 17 november 2005 schriftelijk bezwaar indienen. Dit geschiedt krach tens de Algemene wet bestuursrecht bij het college van B&W. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopii worden gedaan bij de Voorzitter van rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Voor dit laatste is griffierecht verschuldigd. Wanneer moet dit gebeuren? Dit moet uiterlijk vrijdag 9 december a.s. schriftelijk gebeuren. Welke politieke partijen hoeven zich niet te laten registreren? 1Politieke partijen die nu al in de Waddinxveense gemeenteraad zijn vertegenwoordigd; 2. Partijen die al landelijk of provinciaal zijn geregistreerd. REGISTRATIE POLITIEKE GROEPERINGEN Politieke groeperingen die willen meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezing op dinsdag 7 maart 2006 en die boven hun kandidatenlijst een naam of aan duiding \yillen plaatsen, moeten zich in sommige gevallen laten registreren bij het centraal stembureau in het gemeen tehuis. VERVANGEN BRUG BROEKHUIZEN Deze week is begonnen met het vervangen Broekhuizen. De doorgang is ongeveer zeven mogelijk. Bewoners e.a. zijn bereikbaar kesteijn aan de Kanaaldijk. u krijgen bij de BESLUIT OPLEGGEN NADERE EISEN Om te kunnen voldoen aan de geluidsvoorschriften, zoals weergegeven in het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, hebben burgemeester en wethouders besloten een nadere eis op te leggen aan: Van Leeuwen Truckservice B.V. voor net perceel Bredeweg 23/25 ASFALTEREN BLOEMENDAALSEWEG Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober wordt de Bloemendaal- seweg geasfalteerd. Doorgaand verkeer is gestremd. Een alternatieve fietsroute is het fietspad langs de Al 2. In de week van 9 oktober worden de bermen aan de Bloe- mendaalseweg aangevuld. van een De bouw is niet in overeenstemming met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan, doch de afwijking is van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. Op de agenda: - inspraakmogelijkheid belanghebbenden - Actiepunten vorige vergadering nalopen - Lintjesregen - Bespreking rapport Waarden en normen - Nadenken over activiteiten in Waddinxveen - Bespreking jeugdenquête BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20050312 Souburghlaan 26, het plaatsen van een hekwerk en vernieuwen van de garagedeur (23-9-2005) De ontwerpbesluiten liggen m.i.v. donderdag 6 oktober t/m woensdag 16 november 2005 ter inzage bij de Publieksbalie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. jen vanaf 08.30 uur tot Ie maandagavonden gedu- Valen). Het besluit kan t/m woensdag 16 Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 624832 of 624835. VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE Op dinsdag 11 oktober a.s. om 08.30 uur vergadert de welstandscommissie. In deze vergadering worden diverse bouw- en reclameaanvragen beoordeeld op redelijke eisen van welstand. De agenda kunt u vanaf maandag 10 oktober a.s. inzien bij de Publieksbalie en staat dan ook op onze website www.waddinxveen.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot mevrouw C. Demmendal van de Milieudienst Midden-Holland (tele foon 0182-545772). Wie dan wel? In de praktijk betekent dit dat alleen nog nieuwe politieke partijen zich moeten laten registreren. Een politieke partij moet overigens wel een 'vereniging met volledige rechts bevoegdheid' zijn. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het vormge ven van een nieuwe gemeentelijke organisatie. Een orga nisatie die efficiënter en doelgerichter werkt. Maandag 3 oktober is het officiële startschot gegeven voor deze nieuwe organisatie. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. MELDPUNT OPENBARE RUIMTE Een omgewaaide boom; opgehoopt vuil; een flakkerende lantaarn; een kapot fietsenrek en natuurlijk de losse stoep- tegel, allemaal ongemakken in de buurt. Even melden bij de gemeente. Via internet, wel zo handig. Sinds 1 septem ber 2005 kan dat via www.waddinxveen.nl. Handig voor u, handig voor de gemeente. Toegang tot het meldpunt krijgt u via de button 'meldpunt openbare ruimte' op de homepage. Gemeentehuis postadres telefax website e-mailadres De Publieksbalie voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/bescnikking, kunt u binnen zes weken na de ver- zenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publi catie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt genoemde afdelingen. Van afvalinzameling tot het aanvragen van een paspoort: op www.waddinxveen.nl vindt u bij de Digitale Publieksbalie uitgebreide informatie over producten en diensten van de gemeente Waddinxveen. Bovendien zijn er diverse formulieren beschikbaar, die u alvast uit kunt printen en mee kunt nemen bij het aanvragen van een pro duct of dienst. In de toekomst is het zelfs mogelijk de digitale snelweg te regelen. MASTERPLAN TRIANGEL Vorige week woensdag heeft de gemeenteraad het Mas terplan Triangel vastgesteld. Dit Masterplan is te downlo aden via www.waddinxveen.nl/triangel. U vindt er ook een samenvatting van dit plan. VERLEENDE VERGUNNINGEN (O.G.V. APV OF ANDERE REGELGEVING) - HELI-Holland te Bennekom: verklaring van geen bezwaar voor het landen en opstijgen van 1 helikopter op I VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20050175 Bredeweg 23-79, het maken van inpandige kantoor ruimten op een.bestaande entresol (30-9-2005) 20050277 Gerstakker 86, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak (30-9-2005) 20050284 tussen Zuringveld en een brug (30-9-2005) 20050286 Piasweg 37a, het gedeeltelijk veranderen pluimveestal (30-9-2005) 20050298 Juliana van Stolberglaan 106, het gedeeltelijk ver anderen en het vergroten van de woning (30-9-2005) De wijziging betreft het actualiseren van de vergunning voorschriften met betrekking tot bodem, lucht, geluid, afval preventie, afvalwater, energie, aardgasgestookte installa ties, externe veiligheid en milieuzorg. een weiland aan de Zuidelijke Rondweg (locatie voormalig asielzoekerscentrum) op 28 september 2005 tussen 13.00 en 15.00 uur. - Van Leeuwen Autobedrijf: vergunning om ballonop- stijgingen te mogen organiseren in 2006 vanuit het Gou- webos te Waddinxveen. - Scouting Klimopgroep Waddinxveen: vergunning voor de huis-aan-huis verkoop van stroopwafels (t.b.v. aan koop materialen) op zaterdag 8 oktober 2005 van 10.00 tot 16.00 uur. Tegen het ontwerpbesluit kunt u t/m donderdag 20 okto ber 2005 schriftelijk bedenkingen indienen bij het college van B&W. Mondeling bedenkingen indienen is niet moge- lijk. Als u niet wenst dat uw persoonlijke gegevens open baar worden gemaakt, kunt u tegelijk met de bedenkingen een schriftelijk verzoek tot geheimhouding indienen. Alleen als u tijdig bedenkingen uit tegen het ontwerpbe sluit, kunt u later beroep instellen tegen het definitieve besluit. Heeft u vragen of overweegt u een nieuwe politieke partij te laten registreren? Neem dan even contact op met mevrouw Van Delft, tel.: 624 702 of de heer Speelman, tel.: 624 701beiden van de afdeling Dienstverlening. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Gra- venhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningen rechter, Postbus 20302, 2500 ÉH 's-Gravenhage. De rech ter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten j verbonden. JEUGDADVIESRAAD vergadert op donderdag 6 oktober, aanvang 19.30 uur in het gemeente huis. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Diensverlening. GEMEENTEHUIS GESLOTEN - Vrijdag 7 oktober a.s. is het gemeentehuis de gehele dag gesloten. In verband met de 'reorganisatie' wordt op deze dag een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers. Team building staat hierbij centraal. Uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte of overlijden is de balie burgerlijke stand 's morgens geopend van 08.30 tot 09.30 uur. Wanneer wordt de registratie van de beoogde aanduiding geweigerd? 1Als die beoogde aanduiding in strijd is met de openbare orde; 2. als de aanduiding overeenkomt met een reeds geregis treerde aanduiding van een andere politieke partij; 3. als de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: Al 2, 3 a 4 populieren bij de afrit 1 1 richting Gouda. De kap is noodzakelijk vanwege de onveilige verkeerssitu atie. De vangrail wordt naar voren geplaatst. - Burg. Warnaarplantsoen, 2 meidoorns die zijn aan getast door bacterievuur. De bomen zijn op aanzegging van de Plantenziektenkun- dige Dienst middels noodkop verwijderd. VERZOEKEN OM VRIJSTELLING B&W hebben het voornemen vrijstelling van de bestem- ';i' ,tr waarborgsom van 112,50 worden mingsplannen te verlenen voor de bouwplannen: betaald (dit bedrag wordt overigens teruggegeven a s 20050261 Kerkweg-West 7, het plaatsen van een schuur; op 23 januari 2006 een c"1,1'"" 1i...»-i - - ingeleverd); 4. Een verklaring waarin de (plv) gemachtigden-bij het cen traal stembureau worden aangewezen. Welke stukken moet de politieke partij inleveren om te kunnen worden geregistreerd? 1Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten V van de vereniging zijn vastgelegd; 2. Een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 3. Er moet een waarborgsom van 112,50 worden Ti aT 20050261 Kerkweg-West 7, het plaatsen van een schuur; geldige kandidatenlijst wordt 20050273 Busken Huetlaan 2 t/m 94, het gedeeltelijk vernieu wen en veranderen van het woongebouw.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 3