A GRATIS* RUIT REPAREREN STER IN VOORRUIT: OOK OP VAKANTIE! 4!8 ]98 3.88 4.” I o fel b DE VITTE 6" 39 KEUKENCENTRUM 5!8 MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS, J98 Jl fii KEUKEWCEWÉBUIVI BADKAMERS 0 Vrijdag in Waddinxveen: 5 is ^2?' 2® pS:of 3W «n b "5 iso 138 gram ïf L- lappen fee' KEUKENS i D D EH GRABS* Beethovenlaan in Waddinxveen en wel van 09.00 tot 17.30 uur .1. 50 Vrijdag 7 oktober kunt u terecht op de parkeerplaats van Winkel centrum Groensvoorde aan de c. CU CU kippen- vlees rib- karbo nade HET VERST...MET LAG! PRIJZEN: 52 WEKEN PER JAAR! Rijnland J burgers i i I sudder-10 reepjes- lETr under-W 498 ham- leverworst 'luxe' 52 cu cu ffl 9. kipdrum-.A. kipkluifje? I Stkks l'superieur' rdikbevleesde^ vlees- krabben d” 'P :hr i R - I T WK AANGEBODEN I VERLICHTING GRATA haasfilet -lapjes of -rollade VI h CU Dl CU CU 1 BIJ AANKOOP KEUKEN VAN/5 BIJ AANKOOP VAN EEN KOMPLE'fE RAHZAMPR V A G 1 Mft. VRIUTTtl paardenworst stuk GELDIG VAN DONDERDAG T/M ZATERDAG ■H p rosbief fricandeau boerenachterham filet americain héél s h- sas vinken 4«8 [EEN KOMPLETE 4.000,- KRIJGT U EXTRA! EXTRA! EXTRA!*) magere runder braad lappen „mm.- NNETON TW.V. 500,-, MET O.A. BADJASSEN, HANDDOEKEN, I 1O LEGENDA BADKAMER V.A.€ 3.000,- KRIJGTU r-s A LEIDEN VOORSCHOTEN WN a HAZERSWOUDÉ )RP ST( LEIJ ZOI BODE! IMEER A 12 GOUDA* HAASTRECHT i A 1 www.rijnland.net D 5 oktober 2005 «VOORDEEL! *W- Let op de gele tent van Automark 1 I I I A GOUDA: WADDINXVEEN: *”Reflectielaag”, “Automark”, het “STOF’logo, de kleur “geel”, de “vorm tent” en “Safe Sight” zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst i V 'j www. wittevl I -arvl PER w w w. w i tvl I i 1 KS NET ALS IN SPANJE! 1 Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt ervoor dat er voldoen de water in de waterlopen staat. Ook als het hard regent of juist lange tijd droog is. Dat kan alleen als de waterlopen, die zorgen voor de aan- en afvoer van water, goed onderhouden zijn. Daarom controleert Rijnland regelmatig de waterlopen, de zogenaamde schouw. Als waterlopen of gedeelten ervan niet door Rijnland of anderen worden onderhouden, bent u als eigenaar van de percelen verplicht het onderhoud van de waterlopen vóór de schouwdatum uit te voeren. De waterlopen moet u onderhouden over de helft van de sloot die grenst aan uw perceel. Dit alles is vastgelegd in de Keur van de voormalige waterschappen. Rijnland controleert vanaf 17 oktober 2005 of het onderhoud van watergangen, waterkeringen, waterscheidingen goed is uitgevoerd. De onderhoudsplicht bestaat, voor wat betreft: Hoofdwatergangen uit het: - maaien en verwijderen van begroeiingen op de oevers en taluds. Waterkeringen uit het: - instandhouden van de grasmat - instandhouden van de oeverbegroeiingen, die dienen tot verde diging van de waterkering - vrijhouden van ruigten, waaronder stekels, netels en distels - snoeien van de aanwezige houtgewassen, zodanig dat het on derhoud en de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt bemoeilijkt - bestrijden van wild, dat het waterkerend vermogen van de waterkering schaadt - vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen - herstellen van beschadigingen, zoals veroorzaakt door gebruik, verkeer, vee e.d. Waterscheidingen uit het: - bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de water scheiding schaadt - vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen - herstellen van beschadigingen, veroorzaakt door verkeer, vee e.d. - instandhouden van de aanwezige begroeiingen en oeverbe groeiingen, die dienen tot verdediging van de waterscheiding. Kunstwerken uit het: - vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen. voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd. www.rijnland.net/ bekendmakingen Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost 15,- per auto. Voor 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures ’s avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen dief stal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moefhij alle ruiten met het oude nummer vervangen! Watergangen uit het: - verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging van water hinderen - schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van taluds - instandhouden van de oevers en taluds, alsmede de daartoe behorende verdedigingswerken, voorzover.dat nodig is om te ALPHEN A/D RIJN: W.C. Herenhof 30 0172-422340 Markt 67 0182-514120 Brederolaan 11 0182-612561 Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en inkrimping doen kleine barstjes sterretjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50 Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repa reren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit. Een voorruit op vakantie laten ver vangen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buitenland!) ingewikkelder. Laat geen barst in uw vakantie ontstaan! naturel of gekruid originele serrano ham r- ‘n specialiteit! shoarma of -Hoofdweg Het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterschappen Groot- Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke zijn per 1 januari 2005 gefuseerd tot een nieuw waterschap, ook het hoogheemraadschap van Rijnland genoemd. Op grond van artikel 1 van het overgangsreglement voor het hoog heemraadschap van Rijnland blijven alle waterschapsbesluiten van kracht, zolang het bevoegde bestuursorgaan van het hoogheem raadschap niet anders beslist. Dit geldt ook voor de keur. Totdat een nieuwe keur voor het hoogheemraadschap van Rijnland is vast gesteld, blijven de keuren van het oude hoogheemraadschap van Rijnland en de voormalige waterschappen Groot-Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke van kracht. Actie geldig van 3 t/m 31/10/2005 Frankrijklaan 4 Hazerswoude-Dorp (ITC terrein Boskoop) Tel. 0172-236323 Vraag naar de voorwaarden ALTIJD 'S ZONDAGS GESLOTEN www.keukencentrum.nl BOSKC •Zwarte staande lamp, zwarte staande lamp met aan de zijkant een draaiknop, t.e.a.b. 0 Bel: 0900- 6000.551 code 981267 (0,80e/minj •Stereomeubel, Hollandsnoten, 55x42x1.03. prijs 500 Bel: 0900- 6000.551 code 985424 (0,80 e/min) •vitrinekast, met spoed aangebo den goed uitziende kast, wegens aan schaf nieuwe meubels, vraagprijs 100 Bel: 0900-6000.551 code 984926 (0,80 e/min) Als tijdens de schouw blijkt dat het betreffende onderhoud nog niet of onvoldoende is uitgevoerd, is het waterschapsbestuur bevoegd de nagelaten werkzaamheden op kosten van de on derhoudsplichtige uit te laten voeren. kom maar halen bij: /VLEESHAL 'k Reparatie van een sterretje breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is daarom voor bijna alle WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel uw laatste groene kaart meenemen. Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden van Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere verzekeraars dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Automark, specialist in hars reparaties. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskun dig advies. Hoogheemraadschap van KILO ^MET GOUD BEKROOND! ketelverse BENTHUIZEN U KUNT BIJ ONS PINNEN Len ailPPtN reuze vlees- sudder- B98l^roketten amerikaanse ham- HÉÉLAOfi burgers*^” Droge voeten en schoon water, ons werk 'EEL iQND u vindt deze publicatie ook op onze site: j AM® - I S?S sres in J „JjRArisjMI ™gere fïÉEL runder- kilo mooi stukje heÉL KILO naturel 18 'MET GOUD BEKROOND! de échte ouderwets lekkere •Plafondlamp, glas, 51cm. prijs 50 Bel: 0900-6000.551 code 985194 (0,80 e/min) •Ssjieke eettafel lamp, alumini um, ruimte voor 8 gloeilampen (zie licht bol, hangende drakenlamp hanglamp koper, vraagprijs 20 Bel: code984525(0,80e/min) met licht hol nrife 12S Rol-nonn. nonn.Riw>«1 rndo onoono mm HERFST-ACTIE: Het hoogheemraadschap controleert vanaf 17 oktober 2005 alle watergangen, waterkeringen, waterscheidingen en kunstwerken in de polders in de op het onderstaande kaartje aangegeven veenweidegebied. iNDAM 0900-6000.551 code 902902 (0,80 e/min) •Kroonlamp, eiken koperen 5 6000.551 code963452 (Ó,80e/minj armino l/rnnn lamn mof S kanioc nriiQ -Tl -r r w i i-Mör\r\ci i, vuawuiii, Hiu idinucil, 40 Bel: 0900-6000.551 code 6 stuks, per stuk 8 Bel: 0900- 902995 (0,80 e/min) 6000.551 code 927941 (0,80 e/min) HAZERSWOUOe-RyaPMK A/l I Veenweidegebied Plas •Hanglamp, mooie uitklapbare lamp, eiken met kap en lamp (spaar), met snoer, prijs 25 Bel: 0900- 6000.551 code 963451 (0,80 e/min) bgg inspreken en n.o.z. •Drakenlamp hangend met •Hanglamp, petroleummodel foto), prijs 75 Bek 0900-6000.551 licht bol, hangende drakenlamp hanglamp koper, vraagprijs 20 Bel: code984525 (0,80e/min) met licht bol. prijs 125 Bel: 0900- 0900-6000.551 code 902902 (0,80 «Staande olielamp op qlasvoet 6000.551 code 981793 (0,80 e/min) e/min) jaren '60-70. prijs 15 Bel: O9Oo! •Halogeenlampen, 2 stuks, .Kroonlamp, eiken koperen 5 6000.551 code963452(0,80e/min) staand model, 1 wit en 1 zwart, apart armige kroon lamp met 5 kapjes prijs .TL bakken, 60x60cm ind lampen model, prijs per stuk 15 Bel: 0900- 1~ - - 6000.551 code 936086 (0,80 e/min) 1 verse 2SX- - geKruiu; ii malse hÉÉL schouder-^0 karbo- A98 jiade JASSEN, HANDDOEKEN. ^“--■AKENlEIQ Uw:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 9