Gratis fietsverlichtingsactie KEUKEN DAGEN VERRASSENDE CV-ketel nodig! o verkuilen I VOO Ingrijpende maatregelen zijn nodig 1 n'C?9JMr> y r 1A- GOED Alles voor in en om uw woning life garden RT EUKENS SieMatic r ■IIHIIHUIIHIIHilHilHI IKI Nieuw! DeBoxspringSpecialist.nl I Witgoed specialist WOON TOTAAL SERVICE Bingo is gearriveerd! JVIDE^ AUDIS KTV Leerlingen maken beste werkstuk Koppel- klaverjasavond De nieuwe collectie Vervanging van uw i keukeninbouw apparaten? RIJLES? NEELEMAN .VIDE AUDI Verkeersvisie maakt duidelijk: SURF OOK NAAR WWW.FOTOKIEIN.NL MEÉsn (|3fc KIEINJN PRIJS, GROOT IN SERVICE!!) /SILCO ^showA in Ans Stuntshop v.o.f. Hennep- kwekerij I Car HiFi Navigatie het J Be| QI80-63 110$ Zie de advertentie verderop in dit blad www. woo ntotaal s e rvicen I 1 VERRASSENDE DEMONSTRATIES 1 i VERS VAN ’T LAND ZATERDAG 5 NOVEMBER, 11.00-16.00 koken met de stoomoven van Miele HR motorloze wasemkappen van Itho (Voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem) de snelste combi-oven ter wereld van Siemens de nieuwste computergestuurde bakoven van ATAG ESPRIT PANDORA Auto, motor, aanhanger 0182 61 25 19 www.rijschoollagrouw.nl PWffTÏ26a -Alphen a/d Rijn (t.o. Avifauna) Tel 0172-422100 wij komen gratis bij u thuis de juiste maten opnemen Tel. 0182 - 64 00 72 MAKELAARDIJ Zie onze I advertentie I elders in I deze krant. I Silco voor uw hele interieur P. VISSER ZONEN Mercuriusweg 15 Waddinxveen tel. 01 82 634 324 V.O.F. T. VAN DER SPEK ZN WOENSDAG 2 NOVEMBER 2005 pSTPAKKE,.,. loop even binnen b'l. fflodert den Jffaap Passage 234, Waddinxveen, tel. 0182-617868 57e JAARGANG nr. 2976 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN Lz P o n In het kader van de campagne 'Licht aan' was er weer een gratis fietsverlichtingsactie. (foto: Liesbeth van der Vis) Waddinxveen Kerkweg-Oost 297 Qeen last ip tuinonderhoud. w A.s. zondag 6 november koopzondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur Nefit-dealer/Lid van UNETO-VNI Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! 95 95 Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service irituafsateyen. pers en een rode reflector ach ter. Ideaal is ook een witte direct een bekeuring. En dat is duurder dan het kopen of laten repareren van een fietslichtje. Prins Hendrikstraat 1a Bodegraven Kerkstraat 4 Woerden WADDINXVEEN - Op vrijdag 4 november is er weer een bingo in buurtcentrum 'De Boog'. Ie dereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2 in Waddinxveen. Er zijn mooie prijzen te winnen. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo begint om 20.00 uur. Oranjelaan 9 in Waddinxveen Telefoonnummers Redactie: (0182) 638 288 Advertenties: (0182) 636 381 (0182) 620 626 Faxnummer: (0182) 631 088 Postadres: Postbus 196 2740 AD Waddinxveen Weekblad voor Waddinxveen is verhuisd naar: Geldt voor het goedkoopste paar! time jewel Kijk voor meer info op www.GigaGood.com Noordeinde 51 A-by- Zevenhuizen Rijksweg A-12 (ingang Molenweg) Tel: 0180-328485 W! z 2 Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 Gouda (0182) 581337 50 meter achter station Gouda Goverwelle Kerkweg Oost 185 2741 HD Waddinxveen ‘t Liefst een SieMatic. Olafeber NVM van niet en een nieuwe brug zal absoluut noodzakelijk zijn. Is er rekening gehouden met de ver- keershinder door de komst van Beste lezer, Wegens een technische storing ziet uw krant er deze week anders uit dan u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor. de spoorlijn door 4,2 miljoen eu ro. Het college gaat nu de moge lijkheid bestuderen om de Dreef te verlengen; onderzoeken of een bypass beslist nodig is en wat voor gevolgen het openstel len van de Passage heeft voor de verdere ontwikkeling van het I Ridder van Catsweg 298 2804 RS Gouda tel. (0182) 53 68 88 fax (0182) 53 76 78 e-mail gouda@lafeber.nl wwwlafetxrnl Ook vestigingen in Zoetermeer en Reeuwijk Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder Centrale verwarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN WADDINXVEEN - Op donder dagmorgen 27 oktober heeft de politie een hennepkwekerij aangetroffen in een schuur aan de Oranjelaan. De politie was ter plaatse gegaan na een mel ding van een inbraak. Hierbij werd de opengebroken schuur aangetroffen met een in wer king zijnde kwekerij. Door een gespecialiseerd bedrijf is de kwekerij vervolgens ontman teld. Onderzoek leerde dat er ook gerommeld werd met de afname van stroom. Er werden geen aanhoudingen verricht. De politie stelt een verder on derzoek in. ryCaèijtuinJtefs, restaurants en Vraagprijs 235.000,- kk. is voor sommige leden wel aan vaardbaar omd^t het verkeer de Kanaaldijk vanaf de hefbrug dan recht door kan rijden, maar dan wel met een maximum snelheid van 30 kilometer. De volgende opmer- In de winkel en in de showroom staan de kerstpakketten klaar. U kunt ook uw pakket zelf samenstellen. Tevens veel leuke cadeaus voor Sinterklaas WADDINXVEEN - Kim Blok en Yvonne Kooiman (beiden 11 jaar) van de Rehobothschool in Waddinxveen hebben de hoofd prijs gewonnen in de Nationale Werkstukkenwedstrijd van uit geverij Wolters-Noordhoff. Af gelopen maandag werden ze in het Rijksmuseum voor Volken kunde in Leiden in het zonnetje gezet. Dit jaar was het thema van de wedstrijd 'In welke tijd zou je willen leven'. Kim en Yvonne besloten hun werkstuk over indianen te gaan houden. Een goede keuze, want de jury vond het werkstuk goed passen binnen het thema. "Wat we we ten van indianen komt vooral uit films en strips en dat is niet altijd hoe het echt was en is. Daarom is het goed om in het werkstuk van Kim en Yvonne te lezen hoe de indianen nu echt leven", zo staat in het juryrap port vermeld. De beide Waddinxveense leer lingen reageren nuchter op de prijs. "We vinden het leuk maar gaan er niet mee te koop lopen." Kim en Yvonne kregen niet zo zeer een prijs, maar van hun werkstuk wordt wel een boekje gemaakt. Daarmee zijn ze de jongste auteurs van Wolters- Noordhoff. STUNTTIJDEN: ma. t/m wo. 10.00 - 14.00 uur do. 10.00-18.00 uur vr. en za. 10.00-14.00 uur Kerkweg-Oost 169, Waddinxveen WADDINXVEEN - Onder leiding van wethouder Dijksterhuis werd vorige week een themabijeenkomst gehouden over de ver keersvisie in Waddinxveen. Dat gebeurde door onder meer een presentatie van het bureau Goudappel Coffing. Op duidelijke wijze werd in dat rapport inzicht gegeven óver noodzakelijke verkeersmaatregelen op lange, middellange en op korte termijn. Uiteindelijk bleek dat voor het centrum ingrijpende maatrege len nodig zijn om de verkeersdruk te verminderen, maar ook om heel Waddinxveen leefbaar te maken. PROFITEER VAN ONZE GROTE OOGST!! UIT EIGEN BOOMGAARD HEERLIJKE Elstar of Jonagold.5 kg 2 Conference handperen 5 kg 2, Bildtstar25 kg 6,®s Mandarijnen nieuwe Clementina per kistje DEZE WEEK KAASACTIE!!! 3 STUKKEN HALEN, 2 BETALEN! keuze uit I 5 soorten Woensdag 2 november de hele dag gesloten AARDAPPELEN-, GROENTE-, EN FRUITHANDEL EN TUINPLANTEN Bredeweg 116, Zevenhuizen, tel. (Ol 80) 63 IS II Naast de oprit Yan de Al 2 Vindt U ons. Aanbiedingen geldig t/m 5 november WADDINXVEEN - In het kader lichtingsactie. Licht, reflectie en van de campagne 'Licht aan' remmen van de fiets stonden op was er weer een gratis fietsver- zaterdag 29 oktober centraal bij IKarahteristieh. door architect 7dD. Stuurman ontajorpen, poedonderhouden 6-hamer dubde!bovenhuis met uitzicht op de dlefbrup en de altijdfevendipe ^zouive. Deze poedonderhouden voormahipe mid- denstandsajoninp uit 1938 biedt veel ruimte ca. 500 m3j en modern comfort en hent authentieke details zoals paneeldeuren en schildercuerh dat henmerhendis voor de bouwperiode. Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.silco.nl WA DDINX/EEN www.robertdenhaag.nl WADDINXVEEN - Stichting Wijkwerk de Zuidplas heeft op vrijdagavond 4 november een koppelklaverjasavond georgani seerd. De aanvang is 20.00 uur in Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 552 te Waddinxveen. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Jan van Vel- zen (telefoon: 0182-611171). Ie der klaverjaskoppel is van harte welkom. maakt, zal het verkeersaanbod van noord naar zuid op de Beet hovenlaan toenemen en de aan leg van een eerste stuk van de sluiting op de Kanaaldijk. De Westelijke Randweg langs de Dreef in westelijke richting ver- Eerste Tochtweg nodig zijn. De lengen bleek voor De Vogel kosten voor het verlengen van (WD) niet zo eenvoudig, omdat de Beethovenlaan zijn 5,6 mil- aan die kant het toekomstige joen euro en van de Dreef onder sportpark gepland is. Het ver keersluw maken van het cen trum bleek voor de raadsleden eveneens een obstakel. Verschil lende mogelijkheden werden naar voren gebracht. Een belangrijk punt is het weren van vrachtwagens die door Waddinxveen rijden en helemaal verkeer in het centrum. Op korte niet in het Gouwedorp moeten termijn zullen deze zaken in de zijn. Daar moeten zo snel moge- betreffende commissie aan de lijk maatregelen voor worden orde worden gesteld. rechts of naar links wil afslaan. Daarom is het volgens sommi gen nodig dat de Passage wordt te leggen via Coene- opengesteld voor het verkeer, coop. Met lange termijn wordt dat Waddinxveen weer kan ver een twintig jaar bedoeld. Zolang laten via een langs de spoorlijn deze weg er niet is, is het wel aan te leggen weg. Ook werd ge mogelijk op middellange termijn dacht het verkeer een rondje te oplossingen te creëren. Dat moet laten rijden via de Passage en dan gebeuren door een zoge- door de Stationsstraat. De Passa- noemde bypass. De Dreef moet ge openstellen voor het verkeer dan worden doorgetrokken via de aanleg van een tunnel onder de spoorlijn naar richting Triangel. Naar de weste lijke kant moet de Dreef worden doorgetrokken om deze dan te zijner tijd te laten aansluiten op king was of door het toenemen de Westelijke Randweg. Het de verkeer buitenom de Coene- voordeel hiervan is dat op lange coopbrug dat allemaal kan termijn mensen in de zuidelijke verwerken. De verwachting is wijken eenvoudig de A12 kun nen bereiken en het niet meer nodig is voor rijden naar Bo skoop gebruik te maken van de wegen in het centrum.Op korte een containerterminal in Alphen termijn is het nodig dat het een- aan den Rijn, waardoor veel trum zo snel mogelijk verkeer- meer schepen door de Gouwe sluw wordt gemaakt zullen gaan varen en de hefbrug Na de uiteenzetting en de daar dan vaker open zal zijn. Als het op volgende discussie bleek dat centrum verkeersluw wordt ge- de aanwezige leden van de raad zonder meer konden instemmen met het verlengen van de Dreef in oostelijke richting met aan- addinxvee .«■«■■■■MB.-s Uit de gehele discussie bleek dat genomen om dit onmogelijk te de aanleg van een Westelijke maken. Zonodig is een dergelij- RandWeg onontbeerlijk is. Op ke oplossing te creëren in samen lange termijn is het noodzakelijk werking met de gemeente Bo- dat de Westelijke Randweg skoop. Daarnaast is het wordt aangelegd en Beethoven- dagelijkse knelpunt het verkeer laan en Dreef daarop worden dat van de hefbrug komt en naar aangesloten. In het zuiden van Waddinxveen zou het gewenst zijn een parallelweg naar Moer- kapelle aan Tweewielers Henk van den Bor, natuurlijk een setje fietsverlich- Versluis Tweewielers en Wiel- ting op batterijen. aard voor de fiets. Genoemde Tijdens de fietscontrole werd zaken zijn belangrijk voor de ook gekeken naar de verplichte veiligheid van de fietsers met reflectie op fietsen: witte zijre- het oog op de donkere dagen, flectie, reflectoren op de trap- waarbij zichtbaarheid van de fietser van levensbelang is. De actie werd mede gesteund door reflector voorop, soms is dit bij 3VO afdeling Waddinxveen en nieuwe koplampen integraal de politie. Tijdens de controle opgenomen. Als de politie con- werden noodzakelijke kleine re- troleert op onverlicht fietsen (en paraties gratis uitgevoerd. Al- dat gaan ze zeker doen), krijg je leen eventuele benodigde on derdelen en materialen werden berekend. Een alternatief was

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1