c Centrumplan gaat De Sint is in het dorp vaste vorm krijgen DE KOOPZONDAG 27 NOVEM Deze Week CV-ketel nodig! NiiMiiMiiMiiMiiiiiaiiaiiaii Nieuw! WAT IS ER GEBEURD? BOSRAND ZONDAG OPEN! Bo eieia Alles voor in en om uw woning DeBoxspringSpecialist.nl arden Zondag 27 november zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur life WOON Sk TOTAAL SERVICE De Waddinx- Orgelconcert veense Frans Bauer Wedstrijd van de week Merk pakken Van Gils etc. nu 249,- Verkeers ongeval Ferrari bij Boonstoppel VANAF 1MCBMUR MAG KDCRHN MT IMTONI l/SILCO (•Feest 8 win kef TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 57e JAARGANG nr. 2979 WOENSDAG 23 NOVEMBER 2005 lte^l80-63 1106 ALEXANDRIUM A.s. zondag 27 november koopzondag Hl voor kwaliteit erv -persoo^Lijle advies! UITSLUITEN VOOR BEZORGKLACHTEN deskundig! SchoCon hBrenmndB. 1 g --/Auto\ snetevice Coenecoop 397. Waddinxveen. Silco voor uw hele interieur WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 (I0 eurocent per minuut) /Aufco\ snelservice BIJ VAN LOON GOUDA B.V. RIJLES? Op zoek naar vrijwilligers(werk)? INLOOPSPREEKUUR en ontdek de mogelijkheden P. VISSER ZONEN T UINCENTRUM De Goudse OPEN VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR, ALEXANDRIUM III WOONMALL GESLOTEN i Meubelboulevard Waddinxveen-Zuid (II) klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen Kanaaldijk 30 - 44, Waddinxveen-Zuid 4 toonaangevende meubelzaken in Waddinxveen Zuid, gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken addinx Sinterklaas arriveert per stoomboot in Waddinxveen. (foto: Liesbeth van der Vis) ALLES voor IET www.woontotaalservice.nl Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 47 52 99 Nefit-dealer/Lid van UNETO-VNI GROOTSTE WINKELGEBIED VAN ROTTERDAM Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service WADDINXVEEN - In een gezamenlijke vergadering van de commissie openbare ruimte en de commissie bestuur en midde len, werd het voorstel van burgemeester en wethouders behan deld om in te stemmen met het basisbesluit grondverkoop ten behoeve van de centrumontwikkeling. Over het voorstel zal in de raadsvergadering van 29 november een besluit worden geno men. ONDERHOUD I [alle merken, APK-KEURINGEN ADVIES Kleiweg 65 Kleiwegstraat 3 Gouda Telefoon 0182-512038 Oranjelaan 9 in Waddinxveen Telefoonnummers Redactie: (0182) 638 288 Advertenties: (0182) 636 381 (0182) 620 626 Faxnummer: (0182) 631 088 Postadres: Postbus 196 2740 AD Waddinxveen Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder Weekblad voor Waddinxveen is verhuisd naar: Mercuriusweg 15 Waddinxveen tel. 01 82 634 324 het snelle en persoonlijke adres voor: HOOGENBOEZEMj| Auto, motor, aanhanger Hoog slagingspercentage! (0182) 61 25 19 www.rijschoollagrouw.nl Van Loon Gouda B.V. Ridder van Catsweg 681 Gouda 0182 - 53 20 00 www.autovanloon.nl Kom naar het Centrale verwarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.sitco.nl geopend van 11.00 tot 17.00 uur geven. Spannend zo helemaal vooraan. De eerste tekeningen worden al aan Sinterklaas over handigd en zo loopt hij langs al le scouts van Waddinxveen die in een lange rij het pad vormen. Bij het podium vragen ze zich intussen af of Sinterklaas al is gearriveerd. En ja hoor, daar komt hij. Voorzichtig beklimt de oude man de trap naar het po dium, waar zijn troon al klaar staat De burgemeester heet Sint hartelijk welkom en overhan digt hem een blikje 'Wokkels'. Maar Sint heeft ook iets voor de burgemeester meegenomen: een fles Spaanse wijn. Daarna zijn de kinderen aan de beurt. In de afgelopen tijd hebben kinde ren uit groep 1 tot en met 4 op school een leuke vraag kunnen inleveren die ze graag aan Sin terklaas zouden willen stellen. Uit al die vragen zijn de grap pigste en meest bijzondere vra gen gekozen. Nu mogen in de podiumwagen die speciale vra gen gesteld worden. Het groep je heeft de meest uiteenlopende vragen. Heeft Sinterklaas ook broers en zussen? Maakt hij daar wel eens ruzie mee? Hoe gaat zwarte piet naar bed? Hoe wordt je Sinterklaas? Waarom heeft Sint een jurk aan en 'niet geen' broek? Tim wilde graag weten of Sint een kunstgebit heeft. „Je mag er wel even aan trekken”, antwoordt Sint tot ie- ZEVENHUIZEN - Op het Koor deinde heeft op donderdag 17 november, rond 17.40 uur, een frontale aanrijding plaatsgevon den tussen twee personenauto's. Een 40-jarige vrouw uit Zeven huizen kwam uit de richting van Moerkapelle. Zij week uit om een obstakel op de weg, een snelheidsbeperkende maatregel, te ontwijken. Een tegemoetkomende auto was inmiddels zo dicht genaderd dat een aanrijding niet meer te voor komen was. De automobilist van de tege moetkomende auto, een 45-jari- ge man uit Zoetermeer, is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Woensdag 10 november, 14.00-16.00 uur ders verbazing. Voorzichtig steekt Tim zijn vingers in de mond van Sinterklaas. Maar de tanden zitten goed vast hoor! De vragenstellers krijgen een chocoladeletter en daarna vol gen vele liedjes en muziek. Als het tijd wordt om te gaan, worden Sint en Pieten naar de oude brandweerwagen geleid, voor hun rondtoer door het dorp. Bij diverse winkelpleinen en natuurlijk in de Dorpsstraat geeft Sint alle kinderen een hand en gaat met hen die dat willen op de foto. De opzet van het jaarlijkse Sin terklaasfeest is dit jaar door de Ondernemers Vereniging Wad dinxveen (O.V.W.) in een nieuw jasje gestoken. De activiteiten commissie met 8 OVW-leden heeft op de eerste plaats de lo catie gewijzigd. „We zijn aan het pionieren", vertelde Arie Pieter Van Dijk, zelf onderne mer en actief in de organisatie van het Sintfeest. „Ter hoogte van het oude raadhuis aan de Zuidkade is meer ruimte door het plein en het is er niet zo drassig. Zo is het ook bij de bur gemeester voor de deur. Op die plek kun je veel meer doen." Bij de organisatie zijn heel veel vrij willigers betrokken. „Daar zijn we ontzettend blij mee”, re ageerde Van Dijk. „Zoveel men sen die helpen met het plein versieren en de podiumwagen Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 Gouda (0182) 581337 50 meter achter station Gouda Goverwelle mooi aankleden. Sint moet weer een waardige ontvangst krijgen, had iemand gezegd en zette daarvoor een prachtige stoel neer. Zo doet iedereen iets." De activiteitencommissie wilde vooral duidelijk maken dat het feest om de kinderen draait. „Zij zijn de belangrijkste men sen, daarom bestaat het ont vangstcomité vooral uit kinde ren." De OVW heeft nu de eerste stappen gezet om er weer een 'ouderwets' Sinterklaasfeest van te maken. „We willen ons ook ontwikkelen", legt Van Dijk uit. „Dat was de uitdaging voor dit jaar. We hebben er veel zin in. En vooral de kinderen moe ten het naar hun zin hebben." De gemeente zorgde voor cho colademelk en speculaas voor de kinderen. Het programma werd vastgelegd en uitgewerkt. Dit jaar eens geen koets en paardentram, maar de oude brandweerwagen en een city trailer, een kleine oplegger voor de muziekpieten. Vanuit de OVW is er een kleurplatenactie en gaat de eindejaarsactie van de winkeliers van start. Ieder een kan dus weer kassabonnen sparen en leuke prijzen winnen. „We hebben er allemaal ver trouwen in. We doen het voor de kids", benadrukte Van Dijk nog eens. En het feest werd een succes. Sinterklaas is aangeko men. KOSTUUMS! Tevens hebber wij alle accessoires die Sint en Piet nodig hebben Hoge Gouwe 161 Gouda Telefoon (0182) 52 24 33 www.degoudsefeestwinkel.nl Zanger Irvine hoopt ooit een bekende Nederlander te worden. Zijn eerste single ligt inmiddels in de winkels. Lees verder op pagina 19. CDA ook weten wat er gaat ge beuren als de verplaatsing van de sportvereniging Be Fair naar de Piasweg langer gaat duren dan verwacht. Ook wilde het CDA weten of er al meer bekend is over de verhuizing van de ten nisvereniging Gouwe Smash. Daarnaast wilden verschillende fracties meer duidelijkheid over de financiële situatie. Wegens ziekte van wethouder Barth, werd door burgemeester Roijers de beantwoording van de gestelde vragen gedaan. Ten opzichte van de 2 miljoen euro vergoeding voor eerder gemaak te plannen, merkte de burge meester op dat dit bedrag rede lijk is. Hij gaf een uitvoerige toelichting hoe partijen tot dit bedrag gekomen zijn. Er mag niet vergeten worden dat het ontwikkelingstraject naar het de finitieve plan erg lang geweest is en het plan diverse keren is ge wijzigd. Het is niet helemaal zeker dat Gouwe Smash voor de aanstaan de raadsvergadering de handte kening zal hebben gezet om naar elders te verhuizen. Ten aanzien van de risico's zei de burgemees ter dat deze zoveel mogelijk in kaart zijn gebracht. Het is bijna ondenkbaar dat de uitvoering van een dergelijk groot plan zonder risico's ver loopt. Moerkapelle verzuimde in een slechte wedstrijd tegen kinschoten in te lopen op koploper Zwammerdam. Meer op pagina 33. WOONSELECTIE B.V. tel.0182-632441 vermaaswoonselektie. nl Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vindt u horeca, kinderopvang, zes verschillende par keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center, Alexandrium II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingrediënten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor iedereen. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - „Ik hoor de boot! Daar komt hij aan!" Het is een drukte van belang zater dagmorgen in het Gouwedorp. Ter hoogte van het oude ge meentehuisje in Waddinxveen zal de Sint nu toch echt aanko men met de boot. „Ik zie een stukje mast!" roept een kind op eens. Iedereen kijkt. Harten be ginnen sneller te slaan. De loop plank ligt al klaar. En dan is hij er eindelijk: Sinterklaas. De mu ziekpieten doen weer hun uiter ste best. De boot is afgeladen met pakjes en de goedheiligman zwaait naar alle kindertjes en natuurlijk ook een beetje naar hun ouders. „Piet! Piet!" wordt er geroepen. De cadeautjes vlie gen door de lucht. De boot wordt al uitgeladen. Eén van de kinderen, die eigenlijk stiekem onder het hek door was gekr open, krijgt een zak cadeautjes op haar hoofd. Nog meer pakjes komen van boord. O, een piet laat een pak in het water vallen! Als dat op 5 december nog maar goed komt. Maar er zijn zoveel cadeautjes. Sint zwaait, steekt zijn duim op en stapt dan de loopplank op. Daar wacht een speciaal ontvangstcomité hem op. Basisscholen hebben enkele kinderen als afgevaar digden mogen aanmelden. Ook Rona en Elanur staan te popelen om Sint als eerste een hand te WADDINXVEEN OPENBARE BIBLIOTHEEK WADDINXVEEN Van Mecklenburg Schwerinlaan I Vrijwilligerswerk 'RPS’ Waddinxveen www.waddinxveen.vrijwilligers-loket.nl WADDINXVEEN Bij Shell Boonstoppel kan iedereen zich zaterdag 26 november van 11.00 tot 15.00 uur gratis op de foto la ten zetten in een Ferrari Formule 1 wagen. Deze actie is een initia tief van Parfumerie Mieke, Shell Boonstoppel en Sjaak Noteboom Fotografie. „Met zn drieën hebben we de handen ineen geslagen," vertelt Marius Verboom, van Parfume rie Mieke. „Ferrari komt met een nieuwe geur op de markt. Die willen wij uiteraard promoten. En hoe kun je dat beter doen dan met een sportwagen?" Shell heeft de Ferrari geregeld. Iedereen mag er zaterdag even in zitten. Sjaak Noteboom maakt vervolgens een foto, die de men sen daarna in zijn winkel op de Passage kunnen ophalen. concept tel.Ol 82-649744 tel. 0182-615066 boconcept.com hoogenboezem.nl GROTE COLLECTIE SINTERKLAAS- EN ZWARTE WADDINXVEEN - In de Brug- kerk vindt er op zaterdag 26 no vember een orgelconcert plaats door de Maassluise organist Jaap Kroonenburg. Hij behaalde aan het Rotterdams Conservatorium het Solistendiploma orgel (U.M.) onder leiding van docent André Verwoerd. Hij geèft elk jaar veel orgelconcerten in het land. Uit de orgelliteratuur zullen werken van Bach, Handel, Guil- mant, Petri, Thalben-Ball en Nie- land worden uitgevoerd. Daarnaast staan enkele koraal- bewerkingen van Feike Asma op het programma. Het concert be gint om 20.00 uur en de toe gangsprijs bedraagt 5,- euro voor volwassenen en 2,- euro voor kinderen tot en met 12 jaar. De opbrengst is bestemd voor de voltooiing van het orgel in de Morgenster. In het voorstel wordt een aantal motiveringen aangevoerd dat betrekking heeft op het plan. Zo werd door D66 de vraag gesteld of er gratis en/of betaald parke ren wordt ingevoerd en wie de parkeergarage gaat exploiteren, of de grondruil met de Neder landse Spoorwegen al rond is en hoe het met de aansprakelijk- heidsregeling gesteld is. Van den Berg (PvdA) vroeg waarom het aantal woningen dat gebouwd gaat worden niet in overeenstemming is met de woonvisie. De PCW drong er op aan de winkeliers uit de Passage in het nieuwe centrum voorrang te verlenen boven ondernemers van elders. De WD stelde schriftelijk vra gen waarop ook een schriftelijke beantwoording wordt verwacht. Deze fractie zal geen medewer king verlenen aan het bedrag van 2 miljoen euro als vergoe ding voor eerder gemaakte plan- kosten. Ook het CDA had hiertegen be zwaren. Bovendien wilde het '1 i' oc a z 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1