Ferrari trekt veel bekijks fusie door DE TANK WASH ITC Boskoop zet onderzoek naar CV-ketel nodigt 5QSRAND VERZIJL sport life Alles voor in en om uw woning 552 Cafetaria 't Kleijntje Zondag 4 december zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur Vervanging van uw keukeninbouw apparaten? arden Laatste editie Easy as Jazz auping Witgoed s| Agenten bevoegd met wapens op straat Flessenactie IF I - Jongeren in de politiek Zie onze advertentie elders in deze krant. Stilteviering in Sint Victorkerk Activiteit Groen- decoratie in wijk Zuid 31 NEELEMAN /SILCO VEEL VOOR WEINIG voor Zuid-Afrika Sinterklaas nogmaals naar Waddinxveen de In september 2006 definitief yjll»M 1MIMB WOON 3 TOTAAL - SERVICE I za- Bel QI80-63 1106 A.s. zondag 4 december koopzondag 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 De plek voor de lekkerste en voordeligste snack! Natuurlijk ook voor salades, belegde broodjes en bittergarnituur! SFEERAVONDEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 (I0 eurocent per minuut) VVL(A,ter- en, sportfeUdLt-vg 5 kilo 2,95 5 kilo 1,95 25 kilo 4,95 2 kilo 0,99 per kilo 0,49 per kilo 0,99 VOFT.VAN DER SPEK ZN Aardappelen, groente en fruithandel Tel. (0182) 64 00 72 Laadkleppen Silco voor uw hele interieur Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder P. VISSER ZONEN 57e JAARGANG nr. 2980 Spaar mee voor gratis oliebollen www.GigaGood.com dad vo OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN geopend van 11.00 tot 17.00 uur <nr«Ju{UdtpseniC6.a> IHJ I I i Tel. (0180) 32 84 85 1 Euro: 139,- www.woontotaalservice.nl 1 r I Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 47 52 99 UW Nefit-dealer/Lid van UNETO-VNI WONEN SLAPEN WERKEN 1 Nieurr en gebruikt Verhuur LPK knuring Onderhoudscontracten Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service ITAUELAAN 12, 2391 PT HAZERSWOUDE (ITC-TERREIN) ZONDAG'S GESLOTEN Stralende glans. De kracht van veel water. ken. Ter introductie van het nieuwe geurtje van Ferrari, Fer rari Passion, stond er een heuse Formule 1 wagen op het terrein MAGFJh'lÉ MX® LXAST Rijneveld 86a - Boskoop www.boerentafels.nl teboom. Deze actie was georga niseerd door Parfumerie Mieke, Shell Boonstoppel en Noteboom Fotografie. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Nieuw blijft nieuw. Conference handperen St. Remie stoofperen Grote aardappelen Mandarijnen, Clementina’s Waspeen, spruiten of prei Witlof Uien Extra belegen kaas VERZIJL sport REGIO - In Hollands Midden loopt geen enkele agent op straat zonder bevoegd te zijn tot het dragen van wapens. Van de 1172 wapendragende politiemannen en -vrouwen bij het politiekorps Hollands Midden is 96 procent gecertificeerd. De niet-gecertifi- ceerde groep bestaat voomame- WADDINXVEEN - In het kader van de 'Brede School Zuid' wordt de cursus Groendecoratie wegens groot succes nogmaals Zuid kade 166 2741 JJ Waddinxveen Telefoon (0182) 61 69 66 KALKMAN WONEN EN SLAPEN Wilhelminastr. 20-24 2411CZ BODEGRAVEN Tel. 0172-61 27 74 www. beddenn u Bij de Woonark op vrijdag avond 2 en 9 december van 18.00 tot 21.00 uur. Kom ook onze oud en antiek grenen meubelen bekijken in een kerstsfeer met wat lekkers en heel veel kaarslicht erbij. 5 kilo 0,99 20 kilo 2,95 per kilo 4,95 Bredeweg I 16 - Zevenhuizen Telefoon (0180) 63 I5 II Naast de oprit van de AI2 vindt u ons. Geldig t/m 3 december. Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 Gouda (0182) 581337 50 meter achter station Gouda Goverwelle Autoradio-DVD Euro: 139,- Kerkweg Oost 185 2741 HD Waddinxveen wij komen gratis bij u thuis de juiste maten opnemen Cadiens' in Easy Dinner. Mo menteel maken zij furore in zo wel het binnen- als buitenland. In augustus oogstte de band al erg veel lof en was het verzoek om nog een keer terug te komen. Op donderdag 15 december is het zover. Zoals burgemeester WADDINXVEEN - In de Sint Victorkerk is er op vrijdag 2 de cember om 19.30 uur een stilte viering. De kerk gaat om 19.00 uur open, ingang via zijdeur. In deze viering worden liederen van de oecumenische klooster gemeenschap in Taizé gezongen. Er is altijd ruimte voor eigen in tenties en gedachten en voor persoonlijk gebed. Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken. Bel voor meer infor matie met Carla Schuurs, tel 0182 - 615813. Maasdijk. Boskoop Color-LCD 7,2 inch F JS LAADTECHNIEK B. V. HydraulLecha LaaWpptn 24-UURS SERVICE: 0174 -540340 WADDINXVEEN - Ferrari lief hebbers kwamen afgelopen za terdag behoorlijk aan hun trek- ^TUINCENTRUM Centrale verwarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen - Tel. 0182 616878 www.silco.nl van Rijnwoude is een lastig punt in het hele ver haal. Zoals bekend wil Rijnwou de zelfstandig verder en bestaat daar geen belangstelling voor slype*'. ew WPX6VV euroiÖ-- feit 02: U draait zich tijdens uw slaap 30 tot 40 keer om. Dit is belangrijk voor het herstel van uw spieren en de wervelkolom. van Boonstoppel geparkeerd. Ie dereen mocht eventjes in de wa gen zitten en zich gratis op de foto laten zetten door Sjaak No- 7,2 inch LCD Euro: 99,- Noordeinde 51a (ingang Molenweg langs de A-12) BOSKOOP - De Boskoopse gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met een krediet van 33.000 euro voor verder onderzoek naar samenwerking met Waddinxveen, waarin mogelijk ook een rol is weggelegd voor Rijnwoude. In dit bedrag zijn ook opge nomen de kosten voor het inhuren van een extern deskundige. Hoewel er hier een daar wat twijfel heerst besloot de raad una niem het ingeslagen traject voort te zetten. Zonder risico’s. Met fantastisch glanseffect. Bij inlevering van uw kassabonnen van december tw.v. 50,- krijgt u I0 oliebollen gratis aan het eind van de maand. PDA Navigatie Tel. (0180) 32 84 85 Euro: 269,- WADDINXVEEN - De statie- geldflessenactie van Project Knysna Zuid-Afrika, een project van Youth for Christ, komt in zicht. Zaterdag 10 december zul len bierkratten en statiegeldfles- sen ingezameld worden voor su permarkt Plus Rijnart. Tevens gaan jongeren vanaf 9.00 uur langs de deuren in de Zuidplas. Bij genoeg animo worden er ook flessen ingezameld in de andere WASSEN ZONDER KRASSEN Het superxachte wasmateriaal reinigt uw auto zeer GRONDIG en bijzonder ZACHT Home Car Entertainment GPS Navigatie PDA DvD Home-Cinema IWADDINXVEEN - Als laatste attractie sluit de Raad voor Kunst en Cultuur het Culturele de jaar 2005 af met het optreden van de Cajun Jazz Band 'Les Chats Roijers tijdens het vorige concert een voordracht hield, zo is het dit keer de beurt aan Dorenda Gerts. De wethouder zal voor deze gelegenheid een kerstver telling doen omlijst met een mu zikaal arrangement. De entree bedraagt 5,- euro. WADDINXVEEN - Sinterklaas komt op vrijdag 2 december op nieuw naar Waddinxveen. Hij brengt die dag een bezoekje aan D. Sonneveld op het Koningin Wilhelminaplein. Van 15.45 tot 16.15 uur kunnen de Waddinx- veense kinderen Sinterklaas een handje komen geven en hem te vens een kleurplaat overhandi gen. Deze kleurplaat kan nu al opgehaald worden bij de winkel van Sonneveld. Sinterklaas zal kijken wie er goed zijn best heeft gedaan en vervolgens enkele prijsjes uitdelen. Natuurlijk heeft Sinterklaas ook een paar Pieten bij zich die pepernoten uitdelen. zij alsnog voor hun toets slagen. Het overgrote deel van de poli tiemensen heeft ook een vuur wapen. Zij moeten twee keer per jaar (voor 1 januari en voor 1 ju li) ook een toets schietvaardig heid halen. Als zij niet slagen, moeten zij hun vuurwapen inle veren, en werk doen met alleen lichte wapens totdat zij alsnog voor hun schietvaardigheid slagen. lijk uit langdurig zieken. Van hen zijn de wapens ingenomen. Zij krijgen de wapens weer terug en mogen dan weer dienst doen op straat als zij voldaan hebben aan de toetsen geweldsvaardig- heden en slagen voor hun schiet vaardigheid. De registratie van de bij het korps ingebruik zijnde wapens is op orde. Politiemensen die alleen lichte wapens dragen (handboeien, wapenstok, pepperspray) moe ten elk jaar voor 1 januari een toets aanhouding en zelfverde diging en een theorietoets over het gebruik van geweld afleg gen. Als zij zakken, moeten zij het komende jaar ander, onbe wapend politiewerk doen, totdat Auping nights, Betterdays georganiseerd. Deze cursus is keuze maken bestemd voor iedereen vanaf 18 jaar. De cursus vindt plaats op donderdagochtend 8 december van 9.30 tot 11.30 uur in wijk- en speeltuinvereniging Zonnig Zuid. Onder het genot van een kopje koffie gaan deelnemers met diverse materialen een mooie groendecoratie maken. Alle materialen en gereedschap- Vooral de rol pen zijn aanwezig. De kosten voor deelname bedragen 7,50 euro. Opgeven kan telefonisch bij de Stichting Waddinxveens Wel- een fusie. Voor Boskoop is echter zijnswerk, telefoon 0182 - 631932. E-mailen kan ook via bredeschoolzuid@stww.nl. De bovenstaande cursus is uitslui tend voor bewoners van de wijk 'Zuid'. addinxv Mi WADDINXVEEN 6 WASPROGRAMMA'S U wast al vanaf 2/40 TANKEN MET UW PINPAS Naast tanken met de Tank jS® Wash card, kunt u bij ons ook terecht met uw pinpas! recht en Nieuwerkerk a.d. IJssel) als de resterende gemeenten, waaronder Boskoop, waren daarbij betrokken. Van Waddinxveen is bekend dat deze gemeente samenwerking met Boskoop serieus neemt, maar tegelijkertijd een nauwe 'bestuurlijke alliantie' met Gouda nastreeft. Dit roept bij G. Schotanus (CU-SGP) enige reser ve op. „Waar loopt dat op uit? Het mag niet zo zijn dat Boskoop straks het wormvormig aan hangsel van Waddinxveen wordt." Rijsdijk legde uit dat in het over leg is geschetst welke ideeën er leven en dat het nu tijd is om een koers te kiezen. Op het parkeerterrein van Boonstoppel stond afgelopen zaterdag een Ferrari Formule 1 wagen geparkeerd. (foto: Liesbeth van der Vis) wijken van Waddinxveen. Plus Rijnart zal de uiteindelijke opbrengst, onder meer bestemd voor dakloze kinderen, aidspro- jecten en verkrachte en onge wenst zwangere meisjes, ver dubbelen. Ook Tabac Gifts Sonneveld op het Koningin Wilhelmina Plein is een actie gestart. De waarde van volle spaarzegel- kaartjes wordt verhoogd tot 5,- euro, bestemd voor Project Knysna Zuid-Afrika. Meer informatie is te vinden op www.steun-afrika.com. een combinatie met Waddinx veen en Rijnwoude gunstig, om dat dan een gemeente ontstaat die qua grootte vergelijkbaar is met Alphen aan den Rijn. Daar mee zouden ook de sierteeltbe- langen gediend zijn. Voor Wad dinxveen speelt dat geen rol. Burgemeester J. Rijsdijk legde uit dat zeer recent overleg is ge weest met het provinciebestuur. Zowel de Vijf Zuidplasgemeen- ten (Waddinxveen Zevenhuizen- WADDINXVEEN - Tien jonge- Moerkapelle, Gouda, Moord- ren uit Waddinxveen in de leef tijd van 14 tot 20 jaar hebben zich kandidaat gesteld voor de jeugdadviesraad voor volgend jaar. f- Bij meer dan twaalf aanmeldin gen zouden er verkiezingen worden gehouden. Eén van tien leden wordt reserve. Home-Cinema Euro: 59,- Open: ma. t/m vr. 09.00 - 17.00 en za. 12.00 - 16.00 uur o? - 7--00 IflHUMSTOril f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1