60 jaaï ©ICO I 1 4e gratis actie De Vuurwerkgigant Den Bleker in Ter Aar "zuid Holland Ik 3 SLOGGI 3 2 3 2 F frankenwAld e_r COLLECTION Omega Combi houdt u van binnen en van buiten jong en gezond! W Rijnland naar ,rwerk' ,v/ro°'T PZVuidHollAND 38 nieuwe artikelen op op i ’oen Bleke' heeft het af g I illemaaly I I I GRATIS f60 jaar Den Bleker Vuurwerk llï Uw dealer voor uw eigen evenement met ruim 84 soorten 200 grams groot vuurwerk r"Msuuw alle: JACKS I 1 W Kennisgeving beschikking Wet bodembescherming Gratis bestellijsten zijn te verkrijgen en weer in te leveren bij: Kennisgeving beschikking Wet bodembescherming KORTING KORTING PANTALONS iy/ AANGEBODEN KORTING TRUIEN iy/ KORTING BLOUSES /e AANGEBODEN Vergunning AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN 60 JAARSSTUNT IN BOSKOOP T/M 31 DECEMBER Bekendmaking LUIDSPREKERS WINTERSPORT STEREO-APPARATUUR Uw voordeel 8,95 VUU’ sho gggg Wij hebben voor u een keuze uit 175 artikelen I ROBERTO SARTO MET ALLE ESSENTIËLE VETZUREN 3-6-9 IN 1 CAPSULE kijk oP Fot OP DEZE ARTIKELGROEPEN NU AL KORTING... l oq% GRATIS iy/ k GOUWE KOERIER WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 9 WOENSDAG 7 DECEMBER 2005 v. Deze locatie is geregistreerd onder code ZH062709015B20. www.rijnland.net ZH062709015B20 28 november 2005 AANGEBODEN Vj Deze locatie is geregistreerd onder code ZH049909018B41. m.u.v. de nieuwe collectie De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen omega vetzuren (3-6-9) ZH049909018B41 Goed voor hart en bloedvaten Voor meer informatie kijk op www.omegacombi.nl Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Omega Combi. Voor gezond ouder worden. t NIEUWKOOP TER AAR: ALPHEN A.D. RIJN Verkoopdagen: FIETSEN SPEELGOED FIETSONDERDELEN KERSTARTIKELEN TELECOM ALGEMEEN PRINTERS Zevenhuizen: Moerkapelle: grondbloemen 36 stuks babypijltjes 144 stuks astronauten 200 stuks dynasty displayboxen v.a. shock 6 stuks shockpijl 12 stuks Tevens kan een voorlopige voorziening ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer juncto artikel 36 Wet op de Raad van State, gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Kom naar onze showroom of kijk op onze site voor onze nieuwe Full loaded Collection. Tevens aparte folder verkrijgbaar. Cafetaria Supersnack, ‘t Gruttoplein Tel. 57 00 71 Tevens kan een voorlopige voorziening ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer juncto artikel 36 Wet op de Raad van State, gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door de belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen zes weken na de dag van de dagtekening van het besluit, onder vermelding van “Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Wij wijzen er op dat de termijn voor het indienen van een bezwaar mogelijk niet geheel samenloopt met de termijn voor het ter inzage leggen. Een bezwaar dient echter ingediend te worden binnen de daarvoor in de beschikking aangegeven termijn. Onderwerp Op 25 oktober 2005 is een aanvraag ingekomen van UDM Adviesbureau B.V. waarin namens Kodak Pathé s.a.te Parijs een vergunning op grond van de Wet verontreini ging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt aangevraagd. Het betreft hier een lozing van afvalwater dat vrijkomt bij een bodemsanering vanaf de locatie: Kodak, Coenecoop 17 teWaddinxveen.Wij hebben het voornemen de vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van de zuiveringsinstallatie en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het hoogheemraadschap, M.Waajen-Vlaanderen,tel.010 45 37 290. Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoog heemraadschap van Rijnland (postbus 156, 2300 AD Leiden). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening. De wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van de emissievoor- schriften voor een bedrijf met containervelden. De ongewijzigde voor schriften van de lozingsvergunningen blijven onverminderd van kracht. www.rijnland.net/ bekendmakingen (GLA), houdt de bloedvaten op spanning en bevordert de spijsvertering en de hersenfunctie. Bovendien is deze olie goed voor de weerstand. maandag gesloten, dinsdag t/m zaterdag van 12.00-22.00 uur 1,25 1,75 1,25 €14,50 3,25 7,50 •Kunstkerstboom 2x gebruikt, hoogte 185cm. Bel: 0900-6000.551 code 987507 (0,80e/min) 25 Bel: 0900-6000.551 code 978437 (0,80 e/min) Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door de belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen zes weken na de dag van de dagtekening van het besluit, onder vermelding van “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe eh bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Wij wijzen er op dat de termijn voor het indienen van een bezwaar mogelijk niet geheel samenloopt met de termijn voor het ter inzage leggen. Een bezwaar dient echter ingediend te worden binnen de daarvoor in de beschikking aangegeven termijn. Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van bureau Sanering in Eigen Beheer, telefoon (070) 441 71 87. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf heden gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien: secretarie van de gemeente Waddinxveen, sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling VROM, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, openingstijden van 08.30 tot 12.30 uur, telefoon (0182) 62 46 24; leeszaal van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, telefoon (070) 441 64 82. Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 29 lid 1 juncto 37 van de Wet bodembescherming hebben besloten dat er op de locatie Middelburgseweg 10 in Waddinxveen sprake is van een ernstig en niet urgent geval van verontreiniging. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten de openbare voorbereidings procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing te laten. Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 39 lid 2 van de Wet bodembescherming met het saneringsplan voor de locatie Biezen ongenummerd in Boskoop hebben ingestemd. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing te laten. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf heden gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien: secretarie van de gemeente Boskoop, Raadhuisplein 1 te Boskoop, openingstijden van 09.00 tot 12.15 uur, telefoon (0172) 21 95 13; leeszaal van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, telefoon (070) 441 64 82. Indienen van zienswijzen Uw zienswijze over de inhoud van de ontwerpbeschikking kunt u binnen de hierboven genoemde termijn indienen. U kunt uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het college van dijkgraaf en hoog heemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059,3006 A B Rotterdam. Als u behoefte heeft aan een gedachtewisseling over het onderwerp van de beschikking kunt u daarom telefonisch bij Schieland en de Krimpenerwaard verzoeken. U kunt dan ook mondeling uw zienswijze inbrengen. Droge voeten en schoon water, ons werk U kunt de desbetreffende stukken van 8 december 2005 t/m 18 januari 2006 inzien bij: - de afdeling Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden (op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (071) 3063610/3063611) (ad 1 t/m 6) - de gemeente Boskoop, Raadhuisplein 3 te Boskoop (op werkdagen van 9.00 tot 12.15 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon afdeling Bestuurszaken (0172) 219516) (ad 1 t/m 6) - de gemeente Rijnwoude, Frederik van Eedenplein 4 te Hazerswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (071) 3428282) (ad 6). Lijnzaadolie De uit vlaszaad gewonnen olie is rijk aan alfa-linoleenzuur, een essentieel omega-3 vetzuur, dat onmisbaar is voor de gezondheid. Vuurwerkshowroom M. den Bleker Korteraarseweg 150 - 152, Ter Aar Tel. (0172) 60 22 03 Gaarne tussen 08.00-12.30 en 13.30-18.00 uur; vrijdag tot 21.00 uur A •Dames skipak, maat m en s. prijs per stuk 10 Bel: 0900-6000.551 code 978376 (0,80 e/min) •Herenskipak, maat m. prijs 10 Bel 0900-6000.551 code 978382 (0.80 e/min) Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van bureau Sanering in Eigen Beheer, telefoon (070) 441 71 87. Kleurenprinter, in prima staat, hpdeskjet 840c, en 3 cartridges, wegens overcompleet prijs 70 Bel: 0900-6000.551 code 975457 (0,80 e/min) •Fietsmand, prijs 3 Bel: 0900- 6000.551 code 978408 (0,80 e/min) Burg. Colijnstraat I7 - Boskoop Tel. (0172) 2I 63 30 Passage 232 - Waddinxveen Tel. (0I82) 6I 54 27 c 07 A3 5 <U Jü <u Q. CL O o c o Ur <U +-» CU 5 - 1 Quality knitwear i o I Verdere procedure Nadat definitief op de aanvraag is beslist zal door betrokkenen beroep kunnen worden inge steld. Afgezien van enkele uitzonderingen komt het recht om in beroep te gaan alleen toe aan degenen die eerder al hun zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Gedurende de verdere procedu.e liggen de stukken ter inzage bij Schieland en de Krimpenerwaard. Beschermt de huid tegen veroudering Goed voor geheugen en concentratie van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Ontwerpwijzigingsbeschikkingen lozen afvalwater bedrijven Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan vergunningen -onder voorwaarden- te wijzigen van: 1. V. 32112 M. Verweij Zn. VOF te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 30 oktober 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van boom- kwekerijbedrijf, Zuidwijk 34 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in de watergangen van de Gouwepolder 2. V. 32246 Fa. Hermanja te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 4 december 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfs- afvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Toegangseweg 8 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in de watergangen van de Gouwe polder 3. V. 32274 Gebr. Rijnbeek VOF te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 15 januari 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Reijerskoop achter 309 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in een watergang van de Gouwepolder 4. V. 32338 B J. de Rooze en E.J. Looijestijn te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 22 januari 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Zuidwijk 31a te Boskoop. De lozingen vinden plaats in de watergangen van de Gouwepolder 5. V. 35996 F. Kuipers Zn. VOF te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 8 april 2002 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Jagerspad 4, Lombok 28 en Baanwegsekade 26 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in de watergangen van de Nessepolder 6. V. 32332 H. Pannebakker Export te Boskoop en M.C. Salm te Hazers woude - een ambtshalve wijziging van de op 5 maart 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van boóm- kwekerijbedrijf, Biezen 72a te Boskoop en Burgemeester Ten Heuvel- hofweg 88 te Hazerswoude. De lozingen vinden plaats in de watergan gen van de Riethoornse Polder. Maar vooral bij het gezond houden van hart- en bloedvaten Bevat alle belangrijke en het in conditie houden van de huid. Omega Combi bevat uitsluitend zuiver geconcentreerde olie, afkomstig uit vette vis (zalm, makreel, sardine en haring uit de Stille Zuidzee en Indische Oceaan). Inzage in destukken Een ieder kan de ontwerpbeschikking en de overige stukken van 8 december 2005 tot en met 19 januari 2006 op de volgende plaatsen inzien: - Op de secretarie van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123 te Rotterdam, elke werkdag van 09.00 -16.00 uur; - Op de gemeentesecretarie te Waddinxveen, Raadhuisplein 1, op werkdagen van 08.30 -12.30 uur, tevens op donderdag van 17.00-20.00 uur. •Ajaxpuzzel. prijs 3 Bel: 0900- 6000.551 code 978416 (0,80 e/min) •Piggelmee servies, een gedeel te. prijs 10 Bel: 0900-6000.551 code 978413 (0,80 e/min) Puzzels, 3 stuks, prijs 2 Bel: 0900-6000.551 code 978374 (0,80 e/min) Dit gaan we vieren! Bij bestelling van 60,- siervuurwerk l een diamant siervuurwerkpot t.w.v. 12,50 GRATIS! Hoogheemraadschap van \1 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard •Trekkersfietstas, prijs 8 Bel 0900-6000.551 code 978405 (0,80 e/min) •Wielen, prijs 10 Bel: 0900- 6000.551 code 973541 (0,80 e/min) Waddinxveen: Drogisterij Mieke, Juliana van Stolberglaan 4-6 Drogisterij Parfumerie Croenswaard, Groensvoorde 10 DA Drogisterij Rodenburg, Dorpsstraat 83 DA Drogisterij Rodenburg, Dorpsstraat 3 RD - RG - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - GOUWE KOERIER Als u hulp nodig hebt bij hèt opstellen van uvv zienswijze: Visolie Visolie bevat omega-3 vetzuren EPA en DHA. Deze vetzuren spelen een belangrijke rol voor de ogen en het zenuwstelsel. •Dames/herenfietsen, Batavus, trommelrem, 28 inch, prijs 125 Bel. 0900-6000.551 code 973529 (0,80 e/min) •Damesfiets 3 versnellingen, trom- melremmen, 28 inch, Gazelle, prijs 70 Bel: 0900-6000.551 code 989939 (0,80 e/min) •Damesfiets terugtrap, prijs 65 Bel: 0900-6000.551 code 989903 (0,80 e/min) •Jongenfiets, Batavus, 26 inch, prijs 75 Bel: 0900-6000.551 code 973535 (0,80 e/min) •Kinderfiets, 12/16/24/26 inch, prijs 40 Bel: 0900-6000.551 code 973533 (0,80 e/min) •Mountainbike, alle maten, ban den zo goed als nieuw, prijs 250 Bel: 0900-6000.551 code 973537 (0,80 e/min) •Toshiba combinatie tele- «Grote luidsprekerboxen. 80 foon/fax met extra rollen faxpapier. watt, aiwa. prijs 25 Bel: 0900- vraagprijs 20 Bel: 0900-6000.551 6000.551 code 985993 (0,80 e/min) •Kunstkerstboom. mooi.^pnjs^C code932214(0,80e/min) .Subwoofer, met 2 speakers, ind. •Antwoordapparaat, van Kpn, snoeren, nieuw, Fujitsu Siemens, prijs zwart inclusief snoeren, zwart, prijs 15 Bel: 0900-6000.551 code 5 Bel: 0900-6000.551 code 933248 994624 (0,80 e/min) (0,80 e/min) donderdag' 29 december van 6.30 - 22.00 uur vrijdag 30 december van 6.30 - 22.00 uur zaterdag 31 december van 6.30 -16.30 uur Met o.a. visolie, lijnzaadolie en vitamine E Teunisbloemolie Deze olie bevat een rijke bron van gamma-linoleenzuur Ondersteunt de vitaliteit van spieren en gewrichten T.OIO 45 37 200 www.schielandendekrimpenerwaard.nl Erik en Tim de Kok Raafstraat 3 (2 straten achter de Lijsterlaan) A ma. t/m za. 16.00 t/m 21.30 uur •Denon digitaal/analoog omzetter, coasx en optische ingan gen, verander uw stand, cd/dvd spe ler, in een topkJasser, eventueel te beluisteren, prijs 90 Bel: 0900- 6000.551 code 956785 (0,80 e/min) P BOEKJE OVER VETZUREN Tegen inlevering van deze bon ontvangt u i verpakking Omega Combi® (50st.) ■as -4 van €16,95 VOOr IZj,95 i voordeelverpakking Omega Combi®(wo st) VOOr 24,95

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 9