Eerste paal wordt emotioneel moment Deze Week CV-ketel nodig! Eindelijk schaatsen 35= G 51 B Ronde van het Groene Hart mogelijk afgelast 2009 T +- Workshop decoratie Autorijschool Rvan Rijnen Vanaf Januari 2009 AANBIEDING!!! NIEUW IN WADDINXVEEN! I Echtpaar kerkhoven viert jubileum www.silco.nl Jaaroverzicht 2008 Brand geitenstal WADDINXVEEN - In Waddinx- Gerts en Dijksterhuis aan het begin van het nieuwe centrum. Foto: Carina Bergman Start Fases Kerkradio WADDINXVEEN - Zondagmor- Hart Bel 0180-63 1206 deerde." ^HYUnOAl OCCASION CENTER Lekker schaatsen en daarna koek en zopie. FotorPR k velaar Y^eeft Y/et BU HET KEUKENCENTRUM Man overlijdt na val van dak De beide wethouders hebben het nieuwe centrum als geza- manier van energievoorziening wel rendabel." afgerond en zal dan ook ter inzage gelegd worden voor alle invtoners van Waddinxveen. Bel voor rijbewijs B 06 - 29 41 84 25 Bel voor rijbewijs BE 06 - 22 69 91 05 maar er zit ook een andere om- zetverwachting aan gekoppeld. Er 'zit natuurlijk een bepaald ondernemersrisico in. Dat moet gaat naar een van de Canarische eilanden met hun dochter. www.vanderlinden-groep.nl N WADDINXVEEN - Traditiege trouw stelt de redactie van het Weekblad voor Waddinxveen het jaaroverzicht 2008 samen. Het is onmogelijk om alle hoogtepunten van het afgelo pen jaar de revue te laten pas seren. U vindt een overzicht van een aantal bijzondere mo menten op pagina 9. 3 VAN DER LINDEN •GROEP de klimpartij viel hij en vijf verdiepingen lager terecht. Hij overleed ter plaatse. er straks, met de bouw van Tri angel, zo'n zesduizend consu menten bij op loop- en fietsaf- stand. Als dat niet kansrijk is voor winkeliers, wat dan wel?" Dit voorjaar wordt de eerste paal geslagen. Voor de beide wethouders, nu al, het hoogte punt van 2009. Wiebrand: „Dan moet er wel champagne zijn. Het wordt mis schien ook wel een emotioneel Rijschool van Erk presenteert: Bij aanmelden 5 lessen GRATIS Bel snel want VOL IS VOL Voor aanmelding voor rijbewijs BE HONDERD EURO KORTING de wekker ging wel eens aan vloog: als Gouwesmash en Be Fair maar op tijd verhuisd zijn!" lacht Dorenda. „Maar toen dat rond was, toen kreeg ik echt het vertrouwen: het komt helemaal goed met het centrum." P. VISSER ZONEN starten. Maar dat is los van al le externe factoren. Wij zijn er den gaat de Ronde, zoals het er nu naar uit ziet, niet door. En daarmee mogelijk ook het opleverde en economisch ren cultuurprogramma dat we heb ben opgezet met een literair festival, een boekenmarkt, een recreatie en toerisme weekend, en een culinair event." Maar de bevlogen voorzitter blijft optimistisch: „Ik heb in mijn functies bij diverse orga nisaties wel eens vaker in een vergelijkbare situatie gezeten en dan kwam er op de val reep toch nog een redding in de vorm van een sponsor die het voortbestaan van een eve nement mogelijk maakte. Niet wordt nog druk onderhandeld. Dorenda: „Er zijn aanbiedingen en we hopen dat de winkeliers 'en masse' ja gaan zeggen. Wiebrand: We ver wachten dat er in de komende twee maanden een aantal con- Ronde was ook uniek omdat de gehele wedstrijd met start in Zoetermeer en finish in Woer den live door SBS6 werd uitge zonden. Stichtingsvoorzitter Paul Nou- wen: „Wij zijn in een uitermate cruciale fase aanbeland en het voortbestaan van de Ronde staat serieus op het spel. De huidige economische omstandigheden leiden er toe dat vele bedrij ven, ook sponsoren die ons de afgelopen 2 jaar steunden, nu de hand op de knip houden. Wanneer wij niet binnen twee weken een hoofdsponsor voor de wielerronde hebben gevon- WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag vonden de Natuurijs- kampioenschappen bij de Wad- dinxveense Schaatsvereniging de Gouwe Streek plaats. Op 2 januari ging de technische com missie, gewapend met boor machine en meetstok, diverse locaties in Waddinxveen af om de dikte van het ijs te meten. De geschiktste plaats, dik ijs, genoeg parkeerruimte en een lange, brede vaart bleek in de Coenecoop te zijn. De vaart tegenover de Grond- mij lag er goed bij. Er werd een het boek maar los daarvan zijn ze uit en te na bekend met de historie van het centrum. „Ik ben hier geboren en getogen en heb dit van jongs af aan meegemaakt. Zo herinner ik mij nog goed dat Prins Bernhard ■Halt o l* WADDINXVEEN - De heer en mevrouw Kerkhoven- van Os zijn maandag 5 januari 2009, 65 jaar getrouwd. De burgemeester feliciteerde hen maandag met hun bruiloft. Mevrouw en me neer wonen al 57 jaar in Wad dinxveen, nog steeds in het zelfde huis op de Burgemeester Trooststraat 67. Meneer is werk zaam geweest als meubelmaker bij de firma van Berkestein en mevrouw zorgde voor de kin deren en het huishouden. Zij hebben 2 dochters en 1 zoon, 9 klein- en 9 achterkleinkinderen. De gezondheid van het echtpaar is nog goed, alleen wordt het lopen met het ouder worden wel moeilijker. Mevrouw en meneer fietsen graag en gaan graag op moment. Al achttien jaar zijn vakantie. De eerstvolgende reis we bijna elke week, in welke rol dan ook met het centrum bezig geweest. Het is nogal eens een hoofdpijndossier geweest." Wakker hebben ze er niet van gelegen. Hoewel: „Ik heb tijden afvalwedstrijd gereden in ver schillende leeftijdscategorieën. Het publiek moedigde de rijders enthousiast aan en de gratis aan geboden koek en zopie (bedankt fam. ten B^rge) vond gretig af trek. De uitslagen als volgt: Jongens t/m 9: 1. Jasper Hulst, 2. Martijn Oosterom, 3. Wou ter Begeer; Meisjes t/m 9: 1. Lisanne Klink, 2. Britt Geneu- gelijk, 3.Emma van Wieringen; Jongens t/m 12:1. Sander Hulst, 2. Thijs Meijer, 3. Jur Zijlstra; Meisjes t/m 12: 1. Anna Oudijk, 2. Bregje Schipper, 3. Anke ten l/SILCO Barge; Jongens t/m 16:1. Reinout Oudijk, 2. Jelle Meijer, 3. Bram Schipper; Ouder dan 16 heren: 1. Wout Matze, 2. Koen Hoondert, 3. Remco Mocking; Ouder dan 16, dames: 1. Lisanne Rozema, 2. Hester Hoondert, 3. Jeanette Schipper Zij ontvingen een memorabele hand van de voorzitter, de prij zen komen later op de eindfeest- avond, die waren zo snel niet te realiseren. Meer foto's van deze wedstrijd en vereniging kunt u vinden op www.degou- westreek.nl. WADDINXVEEN - Op dinsdag 13 januari wordt er van 9.30 uur tot 11.30 uur door de Stichting Vonk een workshop groendeco- ratie gehouden. Deze workshop wordt verzorgd door José Rem- merswaal van BloomArt. Het wordt een luxe bloemstuk. Na alle kerstversieringen is het leuk om het voorjaar alvast in huis te halen. Er zal dan ook gewerkt worden met bloembollen en veel meer vers materiaal. De kosten voor deze workshop bedragen 20 euro, inclusief een kopje koffie of thee en alle benodigde materia len. Aanmelden kan tot 10 janua ri bij Stichting Vonk op telefoon nummer 63 19 32, op het kantoor in het Anne Frankcentrum of via cursussen@stichtingvonk.nl. echt in het oog. „Het is niet heel strak westers maar heeft iets oosters in zich. Echt heel apart. Het staat solitair en heeft echt iets heel uitnodigends." „Het is mooi dat er ook wo ningen komen," stelt Wiebrand. „Het wordt een woon-werkge- bied, een kloppend hart. Een plek waar je graag wilt zijn, ook in het weekend en 's avonds. In een winkelcentrum valt het 's avonds na zeven uur stil. Maar het nieuwe centrum moet echt een ontmoetingsplek worden. Waddinxveen heeft nooit een kloppend hart gehad. De On dernemersvereniging heeft een terecht punt waar ze stelt dat inwoners vooral komen voor de levensmiddelen. Er vloeit veel koopkracht weg. Dit centrum wordt- uitnodigend en zeer kansrijk om een levend hart te zijn." Duurzaam voorwaarden. In het contract staan harde en fatale data. Rik is heel druk bezig geweest om deze termijnen te halen." Het project is in verschillende fases op gebouwd. De eerste fase had te maken met de vrij stelling van het bestaande be stemmingsplan. Wiebrand: „Er zit nu nog een sportbestemming op." Deze eerste fase is nu nog in bezwarenstatus. Zodra dat WADDINXVEEN - De kans is groot dat er op 22 maart geen derde Ronde van het Groene Hart wordt verreden. Dit meldt de orangisatie. Dat zou een grote tegenvaller zijn voor de organisatie, die terug kan kij ken op twee succesvolle edities van de wielerklassieker voor beroepsrenners. De wedstrijd over 200 km is vooral in het leven geroepen ter promotie van het Groene Hart en kon tot dusver op een brede steun van de diverse overheden (Rijk, Provincies, Stuurgroep Groene Hart en vele gemeenten) en het bedrijfsleven rekenen. De rond is kan er een bouwvergun- tis start niet eerder met de bouw ning aangevraagd worden. De dan wanneer zestig procent van twee fase wordt deze maand de woningen verkocht is. Wie brand: „Fortis trekt er hard aan maar het is afwachten hoe het ^uitpakt met de financiële crisis. Ik heb goede hoop." Winkeliers WADDINXVEEN - Achttien jaar zitten ze al in de politiek. Achttien jaar al zijn ze bijna wekelijks bezig met het nieuwe centrum voor Waddinxveen. Eerst als raadslid en nu al weer zeven jaar als wethouder. Vaak was het een hoofdpijndossier en iets om - bijna - wakker van te liggen. Voor de wethouders Do renda Gerts en Wiebrand Dijksterhuis wordt het slaan van de eerste paal, komend voorjaar, dan ook een bijzonder moment. Met de beide wethouders keek het Weekblad voor Waddinx veen medio december terug maar vooral vooruit. zonder BTW te betalen tot 31 j'anuari 2009 KEUKEJNCEWTRUfrl alleen uit liefdadigheid, maar ook omdat het veel exposure In januari wordt ook gestart met de voorbelasting van het ter- Met de winkeliers in de Passage rein. Er komt een tiik pak zand op dat zeker een half jaar moet liggen. .Rik: „Er komt verticale gedaan drafnage in wat het proces kan versnellen en ondertussen kan er gewoon in geheid worden." Dorenda: „Volgens onze plan ning kan het heien in maart tracten gesloten gaan worden." Dorenda: „Het is ook wel eVen wennen zo'n nieuw centrum, gehad dat het me 's morgens als intern in ieder geval helemaal Het zijn heel andere huurprijzen klaar voor." „Een externe factor is bijvoorbeeld de bezwaar- en beroepsprocedure. Zolang dat loopt mag je niet bouwen," stelt Wiebrand. Ook de verkoop kan je willen, dat is ondernemen." een vertragende rol spelen. For- Wiebrand: „Bovendien komen aan: „Je komt dit vooral tegen in grote projecten zoals woon- menlijk project in hun porte- wijken. Maar hoewel dit een feuille. Echte afspraken zijn hier relatief klein project is, is deze nooit over gemaakt - de verde ling van het werk gaat volgens hen „heel natuurlijk'. Ieder doet wat hem of haar het beste ligt. Wiebrand: „De nieuwe locatie Rik Bolderheij werkt sinds begin van de bibliotheek is echt iets 2008 als hoofd van het gemeen- waar Dorenda zich mee bezig telijk projectbureau. Hij kwam houdt, het zit ook in haar por- volgens Wiebrand Dijksterhuis tefeuille. Terwijl ik mij richt op niet in een „gespreid bedje", de duurzaamheid, daar hecht „We zijn richting de projectont- ik groot belang aan. Ik ben niet wikkelaar gebonden aan allerlei voor niets milieuwethouder." En duurzaamheid staat zeker hoog in het vaandel bij het nieu we centrum. Wiebrand: „We gaan bijvoorbeeld warmte uit de bodem halen en die inzet ten voor de warmtevoorziening van het centrum." Geen nieuw concept maar wel uniek als toepassing voor een centrum. Projectleider Rik Bolderheij, ook aanwezig bij het gesprek, vult Een overzichtelijke terugblik op de lange voorgeschiedenis van het Waddinxveense centrum is te lezen in het onlangs ver schenen boek van de Onder nemersvereniging, getiteld 'An ders nog iets'. Dorenda Gerts en veen heeft in de nieuwjaarsnacht Wiebrand Dijksterhuis hebben een grote brand gewoed in een geitenstal. Tientallen geiten zijn door de hitte bezweken. Met groot materiaal is geprobeerd om de schuur op het Noordeinde te sparen, maar dat is niet gelukt. De brandweer kon het vuur moeilijk onder controle krijgen. De oorzaak de huisjes tegenover de Pas van de brand is nog onbekend. sage zou opblazen. Er was veel rook maar de huisjes stonden er nog," vertelt Dorenda Gerts. „Nu mag ik aan het begin staan van het nieuwe centrum. Nu gaat het echt bèginnen." WADDINXVEEN - Een 21-jarige Wiebrand Dijksterhuis: „We zijn man uit Waddinxveen is vlak beide in 1990 gestart als raads- voor de jaarwisseling overleden lid. Heel wat plahnen zijn sinds- na een val van vijf hoog. De fa- dien gepasseerd: de uitbreiding tale valpartij vond plaats in Rot- van de Passage, het Kerkweg- terdam. Het slachtoffer wilde plan. Maar geen van deze plan- via een trapje het dak op. Tijdens nen zijn zo concreet geweest als kwam het huidige centrumplan. Ande re locaties lagen meer centraal maar de nadelen van het ver keer en het parkeren vormden echt de 'bottleneck'. Het werd te duur en er was veel maatschap pelijke weerstand. De huidige locatie is vanaf het begin het gen 11 januari zal de Hervormde meest kansrijk geweest. We zijn Gemeente het kerkenprogram- nu zover dat we kunnen gaan ma voor de RTW verzorgen. De- bouwen. Het is onomkeerbaar, ze uitzending begint om negen Dat geeft een fantastisch gevoel, uur met het kinderprogramma. We zijn ook echt trots op dit Om half tien zal worden overge- plan." Dorenda „Ook vanwege schakeld naar de Brugkerk, voor de mooie architectuur." de rechtstreekse uitzending van de kerkdienst. Voorganger in deze dienst is ds. P. Nobel. Na Maar liefst vijf architecten hou- de kerkdienst, om ongeveer tien den zich bezig met het centrum- voor elf, kunt u luisteren naar de project. Zij maken gezamenlijk serie 'Mijn muziek'. RTW radio - met ieder hun eigen signatuur is te vinden op Kabel FM 103.4, - één compositie. Voor Dorenda Ether FM 105.8. springt hierbij de bibliotheek I r 57e JAARGANG NR.3138 WOENSDAG 7 JANUARI 2009 Door Carina Bergman S BADKAMERS Nijverheidstraat 10 Moerkapelle - Nefit-dealer'Lid van UNETO-VNI KA. HAVELAAR ZN BV FRANKRIJKLAAN 4 HAZERSWOUDE-DORP (iTC-TERREIN BOSKOOP) TEL. 0172 236323 www.keukencentrum.nl Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service Uitgever: PCM Lokale Media Redactie 0I82 - 638288. Verkoop 0I82 - 620626. Bezorging 0900 - IO10107 (I0 eurocent p.m.) COENECOOP 140 -141 Waddinxveen Tel. 0182- 632 100 Wij wensen iedereen een gelukkig en voorspoedig en hopen u ook in het nieuwe jaar bij ons te mogen verwelkomen OPLAGE 15.750 EXEMPLAREN Centrale verwarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN INTERIEURS TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 220.000 EXEMPLAREN Showroom en meubelmakerij: 2uidkade 230 Waddinxveen Telefoon: 0182-616878 HfaddinjQ ,-oo« - Hiermee vervallen alle voorgaande acties en aanbiedingen. KEUKENS B B I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1