■■I c Wandeltocht voor senioren bemiddeling Samenwerking buurt- CV-ketel nodig! ,u ■fö neeleman s... Jeugd van Waddinxveen op de schaats PORTIER WEER IN TOPVORM GLASBEEK DE GROTE CV-KETELSHOW COENECOOP 85C WADDINXVEEN Alle topmerken cv-ketel voor super scherpe prijzen Topkwaliteit Combiketel geplaatst va. 1685,00 Concert in Souburgh 1 installatietechniek II i I Uitbraak Noro-virus in GHZ Bedrijfsinbraak Dorpstraat Shantykoor bij Vonk r< Weerman bij Vrouwen van Nu k. Inloopmiddag l/SiLCO www.silco.nl Lekker sporten?? Onze -x WOENSDAG 14 JANUARI 2009 Door Fred Spoor i ■Ml \Jave\aar SUPER VEEL VOORDEEL €150,00 SUBSIDIE (OP=OP) GRATIS 10 JAAR GARANTIE PRIVÉKLUIZEN brand-en inbraakwerend met waardeberging van €5.000,- verkrijgbaar vanaf €189,-tot €1.223,- Nijverheidstraat 10 Moerkapelle OPLAGE 15.750 EXEMPLAREN - --Iirt-it- - AUTOSCHADE B.V. P. VISSER ZONEN 57e JAARGANG NR.3139 ,TQ TA A LPPL AG EREGIC>EE NIEUWSBLADEN GROEP 220.000 EXEMPLAREN geen inschrijfgeld geen lidmaatschap Diana’s Free Aerobics www.dfasport.nl p***k>. Ravenhorst DE RIOOLOHTSTOPPER (06) 54356665 www.de-rioolontstopper.nl c raties bij ons terecht. Ook de po- informatie 0182- Samen aan de wandel richting het Gouwebos. Foto: Martin Sharrott over de tuin. Erkend WINDOW FASHIONS i zonwering K.A. HAVELAAR ZN. BV Nefit-dealer/Lid van UNETO-7NI DIE afdelingen geldt een opname- stop en besmette patiënten wor- gevallenbruikbaar. Wil Fac- tor-G een zaak oppakken dan mag er tussen de buren geen „Met drugsdealers, mensen die voortdurend dronken of high in ruim 180 zaken bemiddeld. In het merendeel van deze za ken boekten de bemiddelaars een vrijwilligers. Zij zetten de wan delroutes uit, selecteren de Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service WIJ MAKEN HET GOED 6 kilometer 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 de cember 10 kilometer 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26- mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 no vember, 15 december Bezoek ook onze website uuu.menjinterieur.nl Wij helpen u geheel vrijblijvend een passende inrichting uit te zoeken, in ons adviescentrum of bij u thuis. Uitgever: PCM Lokale Media Redactie 0182 - 638288. Verkoop 0182 - 620626. Bezorging 0900 - 1010107 (10 eurocent p.m.) NIEUW: alles voor de tegelzetter: www.tegelgereedschap.nl Anna van Burenstraat 6 2741 VG Waddinxveen Telefoon (0182) 61 29 58 (Rijksgediplomeerd CIOS) - Showroom en meubelmakerij: Zuidkade 230 Waddinxveen Telefoon: 0182-616878 Mark Huisman 06-22523389 Fred Zweere 06-53798137 info@menjinterieurnl Zevenhuizen Tel. 0180-632703 Fax 0180-328434 Noordkade 24, 2741 EV Waddinxveen Tel. 0182 - 61 25 88 www.glasbeek.nl komstplannen. Anderen beste den aandacht aan een tweetal aan beide zijden van het wandelpad, als roerloze koor bestaat uit ruim twintig personen, begeleid door accor deons. Het repertoire bestaat uit zeemansliederen en liedjes om heerlijk mee te zingen. De zaal gaat om 19.30 uur open en het optreden begint om 20.00 uur. Toegang: 4 euro per persoon inclusief een kopje koffie of thee. Voor meer informatie kunt u bellen met stichting Vonk, tele foon (0182) - 63 19 32. REGIO - De afdeling Moerkapelle heeft voor donderdag 22 janu ari de heer Reinier van den Berg uitgenodigd om meer over het weer te vertellen. Juist in deze tijd waarin iedereen elke dag weer met spanning naar de weersver wachtingen luistert. De afdelings- avond vindt in het dorpshuis 'Op Moer' plaats, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Introducés zijn van harte welkom. verdwijnt Zodat ze weer een visje kunnen verschalken. Opvallend dat deze eerste wandeling van het nieuwe jaar hoofdzakelijk vrouwelijke deelnemers telt. De opmerking: 'Waar blijven de mannen?', is dan ook duidelijk te horen tij dens de koffiestop. Wellicht een uitdaging voor mannelijke seni oren om in te schrijven voor de maandelijkse tochten van zes en tien kilometer. Zie ook het schema van de wandeidata, Ze worden bovendien steeds tijdig vooraf in het Weekblad, samen met de verzamelplaats, gepu bliceerd. Eén van de mannelijke deel nemers, Piet Bloemendaal, ziet in deze wandelingen ook een nuttig stukje training voor lapijl Vinyl 1 Ma> moletitn k Laminaat Gordijnen Horren 1 Hinnen builen- Centrale venvarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Jan Koorengevel, stellen dan van- aan de wandel gaan, naar en door het Gouwebos Maar niet na dat zij 's ochtends vroeg nog even hebben gecontroleerd of de route goed begaanbaar en 19.00 uur, het concert eindigt om 21.00 uur de zaal is open om 18.30 uur De toegangsprijs in clusief koffie of thee is 4 euro vijf tig. Voor leden met een Comfort a la Carte pas 3 euro vijftig. Eenmaal in het Gouwebos in wintertooi wordt dè afstand tussen de koploper en de hek kensluiter geleidelijk wat gro ter. Iedereen kiest in kleine groepjes zijn eigen tempo, praat elkaar bij over de achterlig- stuk minder gezellig dan met een groep. De beide organisatoren van de maandelijkse zes kilometer weer aan de praat te krijgen en samen een oplossing te zoeken .voor de overlast of de ruzie. Deze bemiddelaars zijn actief in 13 gemeenten, waaronder Gouda, In 2008 heeft buurtbemiddeling Waddinxveen en Boskoop. Veel mensen komen bij buurtbemid- Noteer vast de wandeidata voor 2009 op uw kalender of in uw agenda WADDINXVEEN - De Culturele Commissie van Stichting Vonk verzorgt op dinsdag 20 januari in het Anne Frank-activiteiten- centrum een muzikale avond. Dit keer komt het shantykoor 'de ma, waaronder deze wandelin- Vlister Zangers' optreden. Het gen, zou kunnen bieden. Bleiswijk Tel. 010-521 5055 Ma-za open vrijdag koopavond www.jangroentegels.nl WADDINXVEEN - Met twin- tig, in Nederlandstalig of in in het tig zingende en muziekmakende Nederlands vertaald. Aanvang is vrouwen treedt het gezelschap de Gebekte Wijffies woensdag 28 januari op in de Marchandzaal van Zorgcentrum Souburgh. De Gebekte Wijffies zingen levens liederen uit de jaren vijftig en zes- zijn jaarlijkse deelname aan de Vierdaagse te Nijmegen. Ooit maakte hij zelf deel uit van het organisatieteam van de tien ki lometer, maar enkele jaren gele den gaf hij bet stokje over aan andere vrijwilligers. Op de valreep treffen we nog een drietal dames die voor de eerste keer hebben deelgeno men.. Unaniem tonen zij zich enthousiast over deze ervaring, prijzen de afstand en nemen zich stellig voor de volgende maand weer van de partij te zijn. Een prima voornemen in het nieuwe jaar! Ter navolging en met dank aan de vrijwilli gers, zonder wie Stichting Vonk nooit zo'n uitgebreid program- WADDINXVEEN - In de avond van 'donderdag 8 of de nacht van vrijdag 9 januari is er inge broken in een autobedrijf aan de Dorpstraat. Men heeft aan de achterzijde het slot van een deur geforceerd 'om binnen te komen. Vervolgens werd er on der meer gereedschap, een na vigatiesysteem en een computer gestolen. De politie stelt een onderzoek in en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 - 8844. Weekblad voO/- Waddinxveen WADDINXVEEN - Op woens dagmiddag 28 januari vindt een inloopmiddag van de reuma- patiëntenvereniging Gouda en ‘omstreke^ plaats. Reüma is de naam voor diverse aandoenin gen van het. bewegingsappa raat, de gewrichten en spieren, die gepaard gaan met ontste kingen, pijn en vermoeidheid. Bekende vormen zijn artrose, reumatoide artritis en de ziekte van Bechterew. In totaal zijn er INTERIEURS RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE 24 uur Service 1 dagen per week persoonlijke benadering brede kennis goede service juiste prijs/kwaliteits- verhouding vrijblijvende offerte WADDINXVEEN - Na een forse vorstperiode is de dooi net in getreden- op maandagochtend tocht, het echtpaar Kobie en 12 januari. Gladde wandel wegen en fietspaden behoren ook tevreden vast dat wij weer (bijna) tot het verleden. In daag met 17 deelnemers de ruime foyer van het Anne Frank verzamelen zich de seni oren die gaan deelnemen aan een wandeltocht van ruim zes kilometer. Het is één van de vele initiatieven van Stichting redelijk ijsvrij is. „De zieken- Vonk voor ouderen en wordt huizen en poliklinieken hebben ook in dit geval gedragen door het druk genoeg gehad na het schaatsplezier van de afgelopen weken", merkt een deelnemer beste plek voor een koffiestop terecht op. en printen keurige routebe schrijvingen uit. Dat alles voor een minimale bijdrage per deel nemer van drie euro, inclusief twee consumptiebonrien voor een kopje koffie of thee. Dat wandelen een gezonde li chaamsbeweging is mag als gende feestdagen of over toe bekend worden verondersteld, maar menigeen heeft soms een duwtje nodig om een aarzeling reigers die, te overwinnen en deze tak van sport te beoefenen. Bovendien schildwachten staan te wachten is wandelen in je eentje een tot het ijs in de sloten verder sociale en werkzame leven. Aanwezig zijn ervaren lotgeno ten, die kunnen adviseren over de aanpak van reuma, waaronder ook artrose. De middag wordt van 14.00 tot 15.30 uur gehouden in de Jo- zeflocatie van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Een af spraak maken is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbon den. cini van Wooripartners: „Woon- het belangrijk dat de buurman Voor meer informatie 0182- partners heeft inmiddels veel of buurvrouw aanspreekbaar is. 523980 of www.gouda.reumapv. goede ervaringen opgebouwd nl. met buurtbemiddeling. In het afgelopen jaar maakten wij in zijn, of psychisch in de war, valt 41 gevallen gebruik van deze nu eenmaal moeilijk te praten", dienstverlening. De ervaring aldus Jette Bertels. leert dat in iets meer dan de helft Voldoet een zaak aan de voor- van de gevallen direct positieve waarden, dan wordt één van de resultaten geboekt worden." bemiddelaars ingeschakeld. Jette Factor-G heeft op dit moment een Bertels: „Onze bemiddelaars zijn team van 15 bemiddelaars die ge- geen rechters, zé vellen geen REGIO - In het Groene Hart traind zijn,om ruziënde partijen vonnis. Ze proberen om de par- Ziekenhuis (GHZ) is op drie weer aan de praat te krijgen en tijen dichter bij elkaar te brengen, verpleegafdelingen A4 (Interne samen een oplossing te zoeken om onderling begrip te kweken Geneeskunde en Geriatrie), A5 .voor de overlast of de ruzie. Deze en samen concrete afspraken te (Longgeneeskunde) en BI (Neu- bemiddelaars zijn actief in 13 maken." rologie) een uitbraak van het Noro-virus geconstateerd. Op dit moment zijn er 62 besmet tingen bekend. Het GHZ heeft deling terecht op verwijzing van direct verscherpte maatregelen woningcorporaties. Jette Bertels, positief resultaat. In hoogbouw- gefroffen. Voor de betreffende régionaal en algemeen coördina- complexen gaat het vaak over tor buurtbemiddeling bij Factor- geluidsoverlast, bij eengezinswo- G: „Op dit moment komt circa 35 ningen gaan de geschillen vaak den in isolatie verpleegd. Als procent van alle zaken via corpo- gevolg van de uitbraak is er in het ziekenhuis een beperkte op namecapaciteit. Norovirussen zijn kleine besmet telijke virussen die 'buikgriep' veroorzaken (een ontsteking van het maagdarmkanaal). Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Ne derlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen geval len wordt veroorzaakt door het norovirus. CAS WATER C.V. ELECTRA ZON-ENERGIE bel voor informatie 088 - 500 6050 of ga naar neeleman.com, REGIO - Welzijnsorganisatie Factor-G, de gemeente Gouda, de politie Hollands Midden en de twee woningcorporaties Woon- partners Midden-Holland en Mozaïek Wonen hebben op 7 januari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend rondom meer dan 120 soorten reuma, buurtbemiddeling. Voor de meeste partijen is de overeenkomst Een op de vijf Nederlanders een vervolg op eerdere afspraken, Mozaïek Wonen doet dit jaar heeft een vorm van reuma, voor het eerst mee. Reuma beperkt hen niet alleen lichamelijk doen, maar ook hun Buurtbemiddeling is een initia tief van Factor-G. Huurders én litie is een belangrijke verwijzen kopers die overlast ondervinden Maar we hebben ook individuele van hun buren, of ruzie heb- bewoners, die zich rechtstreeks problemen rond ben met hun buren, kunnen gra- bij ons aanmelden." tis deze hulp inschakelen. Het Buurtbemiddeling is niet in alle project wordt gesteund en ge financierd door 12 gemeenten, 10 woningcorporaties, de Politie Hollands Midden en de Politie lichamelijk geweld zijn gebruikt. Rottterdam-Rijnmond. Mensen moeten ook niet in een Directeur-bestuurder René Mas- juridisch traject zitten. Verder is cini van Wooripartners: „Woon- WADDINXVEEN - Eindelijk kon er weer eens geschaatst worden op de Petteplas. Het ijs op de Petteplas werd al een tijdje goed in de gaten gehouden en begin vorige week bleek het ijs dik genoeg om er met een grote menigte op te kunnen schaatsen. Woensdag 7 januari was het dan zover. Er konden weer wedstrijden georganiseerd worden. Een kans die de Waddinxveense schaatsvereniging De Gouwe Streek met beide handen aangreep. Gesponsord door de Rabobank lukte het vele vrijwilligers al vroeg flyers uit te delen op scholen, het ijs sneeuwvrij te maken eri de baan af te zetten. Vanaf een uur of 1 stroomden de inschrijvingen van kinderen van 4 tot en met 16 jaar binnen. Om 14.00 uur kon de ijspret dan eindelijk echt beginnen. Er werden wedstrijdjes gereden in verschil lende leeftijdscategorieën, waarna de winnaars het in de volgende rondes weer tegen elkaar op moesten nemen. Dit alles onder aanmoediging van vaders^ moeders, opa's en oma's. Dat het flink aan het dooien was, mocht de pret niet drukken. De uitslagen en foto's van deze middag zijn te vinden op www.degouwestreek.nl. Foto: Cicero Ss.'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1