01-07 2009 voor Vrachtauto's geweerd l’W! jngisa CV-KETEL NODIG? ZONWERING &ollu,ken lil W# F P. VISSER ZN Tel: 0182 -63 64 65 Het echte nieuws gratis bij u in de bus Bel 0180 - 631206 ZEVENHUIZEN OCCASION CENTER 58e Jaargang nummer 3163 Oplage 25.000 exemplaren Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren Bezorging 0900-1010107 lwww.rngnieuwsbladen.nl www.COMPUTERMAATJE.nl Apollolaan 57 - Waddinxveen Boos over overlast Minder vaak slachtoffer Bentwoud niet kleiner Jongeren in bedrijf woensdag aaiao Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER 24 uur Service 7 dagen per week (06) 54356665 www.de-rioolontstopper.nl Van der Linden Groep as BOVAG I. .1 if |f K:- ijl A 'IH Wj HYUnORI SEAT <D NON r 2 o er Reparatie, onderhoud PC-APK van alle merken computers laptops Al 8 jaar uw vertrouwde partner COMPUTER PROBLEMEN COMPUTER of LAPTOP NODIG keer in Waddinxveen zoveel mogelijk terug te dringen, onder andere op het gebied van de ver- keersdoorstroming en verkeersveilgheid. Behalve het eenrichtingsverkeer voor vrachtver keer op de Oranjelaan zijn er meer maatregelen die op de korte termijn ingaan. Zo blijft het in- rijdverbod voor vrachtauto’s op de Kanaalstraat gehandhaafd, maar wordt dat verbod eerder aangegeven. Ook voor andere straten gaat een vrachtwagenverbod gelden. De kruising Kanaal straat Kerkweg-Oost wordt bij de toekomstige herinrichting van de Kerkweg-Oost zodanig ont worpen dat het afbuigen van het vrachtverkeer van de Juliana van Stolberglaan naar de Kerkweg- Oost en vice versa de automatische rijdrichting wordt. Voor de bevoorrading van de winkels in de Kanaalstraat komen venstertijden. Het lossen van de vrachtauto's kan dan alleen nog maar in bepaalde blokuren en bijvoorbeeld niet meer tij dens de spitstijden. De Stationsstraat blijft afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer. De winkels in het Passagegebied kunnen via de Stationsstraat bevoorraad worden. Lees verder op pagina 13. 'NBBM MB MAAB ZOAlf IK BBN' Een doldwaze komedie Gebouw Stichting “Vonk”(v/h Kreater) Kerkstraat 13 Waddinxveen Aanvang 20.00 (zaal open 19.30) Kaarten 0182-640419 www.maskeradeweb.com NEFIT-DEALER Bezoek onze showroom op afspraak Het College is boos en verontwaardigd over de overlast en de vernielingen bij en aan de kinderboerderij door jongeren in het week end”, zegt burgemeester Cremers over de problemen bij Dierendal. Het College wil de overlast daar maar ook elders doen afnemen. Zie pagina 13. Inwoners van Waddinxveen voelen zich vaker onveilig, maar zijn minder vaak slachtoffer ver geleken met de referentiegroep. Dit blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2008. Aan de Veiligheidsmonitor hebben 356 be woners meegedaan. Zij geven de veiligheid in hun eigen buurt een 6,8. Zie gemeentenieuws. De Provinciale Staten van Zuid Holland hebben vorige week woensdag toch besloten het Bent woud volledig volgens de eerste plannen aan te leggen. Eerder bleek dat een deel van het Bent woud niet kon worden aangelegd, omdat er niet voldoende financiën beschikbaar waren. Zie ge meentenieuws. Vorige week donderdag stapten scholieren van het Wellantcollege op de fiets om bedrij ven in Waddinxveen en Boskoop te bezoe ken. Dit in het kader van ‘Milieu in Bedrijf waarbij de jongeren zich verdiepen in de mi lieuwetgeving voor bedrijven. Lees verder op pagina 25. VRIJDAG 3 JULI 2009 ZATERDAG 4 JULI 2009 Nationale Auto Pas ^FWaddinxvec waliteit in mobiliteit Deze mevrouw assisteerde artiest Mare Muy Dificil bij een van zijn trucs tijdens de bijeenkomst voor verkeersbrigadiers op het stadhuis.Vorige week woensdag werden leerlingen en ouders van de Theo Thijssenschool, de Bethelschool en de Eben Haëzerschool voor hun inzet in het zonnetje gezet. Lees verder op pagina 13. Foto: Saïda Erahoutan Ruim 200 occasions op voorraad.' Coenecoop 140 - 141 Waddinxveen Tel.: 0182- 63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE Graag verzorgen wij, samen met u, het juiste product in de juiste maat met de juiste bediening in de juiste kleur op de juiste plaats. Verbluffende garantie en service zoals het hoort. VOOR EEN GOED ADVIES Julianastraat 24 Boskoop •Tel. (0172) 21 38 90 Showroom geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 1700 uur én op afspraak. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur Voor de echte doe het zelver NU OOK ONLINE BESTELLEN www.zonweringmagnaat.nl - S Ap WADDINXVEEN W M rachtwagens kunnen straks nog via U één richting de Oranjelaan inrijden, W K namelijk vanaf de Kerkweg-Oost naar W de Noordkade. Zij mogen niet meer vanaf de Oranjelaan de Kerkweg-Oost inrijden. Hierdoor is er een betere verkeersdoorstroming mogelijk op de Kerkweg-Oost. De nieuwe ver keersmaatregel is een van de maatregelen uit het vrachtwagencirculatieplan dat het college on langs heeft vastgesteld. De maatregelen zijn be doeld om negatieve effecten van het vrachtver- I BERG2gNWERING.NL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1