I €0.99 2009 €9.95 I tót ITTI444 voor addinxvej I |m gögH Wsééés L fgSfeSgggs MM ^S&ssggsa n f 1.95 CV-KETEL NODIG? lH Opal pruimen 1.49 1.35 22-07 i Nectarines Het echte nieuws gratis bij u in de bus P. VISSER ZN NIEUW BED NODIG? uit eigen boomgaard! Galia meloenen Aardbeien Hollandse Pers sinaasappels Sinaasappels Bel 0180 - 631206 ZEVENHUIZEN 'Ik zal mijn neefjes missen' Cambodjaans spreekt ze niet, ze is ook nog nooit in het land geweest. Toch gaat de 33jari- ge Marjonneke de Bas twee jaar in Cambod ja wonen, in de hoofdstad Phnom Penh. Zij gaat daar lokale mensen trainen voor de hulp verlening aan seksueel misbruikte kinderen. Lees verder op pagina 11. 10% KORTING JONGENEEL I i I SBjTT4 7 BI BB 58e Jaargangnummer 3166 Oplage 25.000 exemplaren Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren Bezorging 0900-1010107 lwww.rngnieuwsbladen.nl t I *1 10 stuks 2 voor VOF T. van der Spek Zn Aardappelen, groente, fruit en tuinplanten Bredeweg 116, Zevenhuizen. Tel. 0180-631511 U vind ons naast de oprit van de A12. Aanbiedingen geldig t/m 28-7-2009. Kijk voor meer aanbiedingen op www.tvdspek.nl www.backupbedden.nl Loop geen risico. Laat u GRATIS meten! Gouda Gr.v. Prinsterersingel 45 tel.(0182)558880 hele kist e -e NEFIT-DEALER. Discriminatiezaken 3 kg 500 gram woensdag Nu met gratis glazen SAPKAN! SwiTi'fü gras i 1 Expositie Dobbelmann Bijna 6000 euro schade WADDINXVEEN NECERL- FABRIEK VQCR MOLENBQUW TEL J.YANQEnBERGeZ *1 PWr»*! V4M VE'R. SPEK - 'vwbm» iumn» i 1 J awsrawsg' IMBHI gSSgüErg I Wee 1 B A O K - U P gedrag van hun zoon of dochter en de waarschu wing dat zij nauwlettend in de gaten gehouden worden. „Dit in beeld zijn kan marginaal maar ook heftig zijn'. Sommige jongeren zitten midden in de problematiek, anderen zijn er zijdelings bij betrokken,” vertelt burgemeester Cremers. De brieven hebben veel reacties opgeroepen bij de ouders, met name van degenen van wie de kinderen er zijdelings bij betrokken zijn. „Sommige ouders vroegen zich af hoe hun zoon 6000 euro aan schade toegebracht door van dalen. Geregeld komen er klachten en mel dingen binnen bij de gemeente over vernie lingen in Waddinxveen. De vernielingen leiden tot de nodige ergernis en onnodige kosten. Zie gemeentenieuws. Voor informatie (0182) 61 14 19 Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur BEODEISI ADVIESCENTRUM Bezoek onze showroom op afspraak Burgemeester Bert Cremers heeft maandag zijn handtekening gezet onder een uitvoeringsover eenkomst om de start van het Bureau Discrimi natiezaken Hollands Midden en Haaglanden te bekrachtigen. Ook de directeur van het bureau, Gert-Jan Ankoné, zette zijn handtekening onder de overeenkomst. Zie pagina 3. OP ALLE INBETWEENS (geldig hele maand juli) a ni of dochter op die lijst kwam en of het wel zo erg was. Dan vertelden we hen precies het hoe en wat. Er zijn ook ouders die zeggen: ik weet zelf ook niet meer hoe ik mijn kind moet aanpakken.” In september en oktober volgen er informatie avonden; één voor de jongeren en hun ouders en één voor dè omwonenden. Hier worden zij inge licht over het plan van aanpak. Lees verder op pagina 3. «M 80RDIJNEM Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) Halverwege de Noordkade in Waddinxveen staat In het tweede kwartaal van 2009 is voor bijna een monumentaal kantoorgebouw. Velen herin neren zich dit als de NKF, de ‘kabelfabriek'. Maar het gebouw was oorspronkelijk de tabaksfabriek Dobbelmann. Daarover is tot eind oktober een tentoonstelling te zien in de bibliotheek. Lees verder op pagina 23. e jeugdoverlast in de Zuidplas gaat de komende tijd stevig aangepakt wor- Sg den. Dit blijkt uit het plan van aan- pak dat burgemeester Cremers vorige week bekend maakte. De groep jongeren die overlast geeft, totaal gaat het om 83 jongeren, is bij naam en toenaam be kend. Hun ouders zijn aangeschreven over het CS r o n Ou i 1 r» tuin I «XFtavSl-M V’ ^..*3 HLLXJ jJLI Stevige aanpak jeugd Door Carina Bergman ‘x-Ls- T k SATSESs B. I I I te.--s--=s=xu= I Ml 1 MMWWM ."“JS3SSS88 ■«snSÜ51P”.15 Na 111 jaar is het doek gevallen voor Machinefabriek J. van den Berg Zn Waddinxveen. De 53 medewerkers is ontslag aangezegd en de productie afdeling is direct gesloten. Op de foto is de voorzijde van het toenmalige pand aan het Jaagpad (de huidige Henegouwerweg) in 1920 te zien met daar achter de ‘Nederlandse fabriek voor molenbouw J. van den Berg Zn.’ In het woonhuis links woonde eigenaar Marinus van den Berg, zoon van de oprichter, met zijn gezin en in het woonhuis rechts Opoe Bol, de stiefmoeder van zijn vrouw en zijn schoonmoeder. Voor personeelsleden die in 1917 van Rotterdam naar Waddinxveen waren meeverhuisd kocht Marinus van den berg enkele panden aan de Kerkweg. Lees verder op pagina 15. Foto: Archief Bert Woudenberg V. L 1 ~~T—

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1