1 ovw: 'Wij gaan voor het centrum' Gemeente koopt 'groen gas' trti voor addinxve iBwl ÏIÏÏÏ BoConcept I Tel: 0182-63 64 65 I s Garden Life Style Kanaaldijk 30 - 32 - 44, Waddinxveen-Zuid (II) Tuinmeubelen Moderne meubelen in X' I OCCASION CENTER 58e Jaargang nummer 3179 I Oplage 25.000 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl r Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER Reparatie, onderhoud PC-APK van alle merken computers laptops Al 8 jaar uw vertrouwde partner www.COMPUTERMAATJE.nl Apollolaan 57 - Waddinxveen COMPUTER PROBLEMEN COMPUTER of LAPTOP NODIG -(06)54356665 www.de-rioolontstopper.nl 'Gebouw Noord' sluiten Politiek verslaggever □HIÜD Begroting gemeente 'Dat PvdA dit tekent WADDINXVEEN Ruim 200 occasions op voorraad! WADDINXVEEN 24 uur Service 7 dagen per week Gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken. I Van der Linden Groep W BOVAG V. J O bgj t± i Lees meer in deze krant. HYUnDRI SERT ro Door Carina Bergman ZONDAG OPEN! Het Coenecoop College heeft de gemeente voorgesteld het school gebouw aan de Dreef- zijde ('gebouw Noord’) te sluiten en zich volle dig te vestigen in het achterliggen de gebouw. Zo kan jaarlijks 400.000 euro worden bespaard. 3 er Het Weekblad zoekt een correspondent voor de verslagen van Raads- en Commissievergade ringen. Circa drie avonden per maand. Hebt u/jij affiniteit met plaatselijke politiek en een vlotte pen? Mail dan naar weekbladvoorwad- dinxveen@mgnieuwsbladen of bel 0182 - 638288. LEKKER BUITEN LEVEN National* Auto Pm ren. Dat begrijp ik ook wel. Maar voor de meeste ondernemers ligt de toekomst niet meer in de Pas sage. Dat kan ook in één van de andere wijkwin- kelcentra zijn, als ondernemers uit die centra wél naar het nieuwe hoofdwinkelcentra gaan.” Thon: „Ons is er alles aan gelegen dat we zo min moge lijk gaten houden in de wijkwinkelcentra. Wij jui chen dan ook de komst van de groentewinkel aan de Groensvoorde toe. Dat heeft nu al geleid tot een toename van de koopactiviteiten daar.” Lees verder op 7. ren de gemeenten genoeg om de CO2 -uitstoot van bijna 3.500 auto's een jaar lang te compense ren. De gemeenten kunnen het ‘groene gas’ onder meer gebruiken voor het verwarmen van zwem baden en gemeentelijke gebouwen. De inkoop van duurzame energie (elektriciteit en gas) is een van de maatregelen uit het Klimaatplan van de ge meente Waddinxveen. O, LINDEN Het is het college van burgemeester en wethouders gelukt om voldoende be zuinigingsmaatregelen te vinden om het tekort van 1,1 miljoen weg te wer ken. De bezuinigingen zijn zowel binnen als bui ten de organisaties gezocht. Zie pagina 3. „Wij gaan voor het centrum. Soms botst dat, zegt Henk de Bas, waarmee hij duidt op eerdere berichtgeving dat een aantal Passagewinkeliers de wens uitspreekt om het centrumplan te herover wegen. „De belangen van de ondernemers in de Passage hebben wij hoog in het vaandel staan. Maar we behartigen de belangen van al onze 120 leden." Thon Bostelaar: „Wij begrijpen de onrust. Maar de OVW heeft de gelederen gesloten. Wij hebben geen ruzie in de tent.” Henk: „Als je 62 bent, dan wil je niet meer investe- Wethouder Lont krijgt de wind van voren van zijn eigen achterban naar aanleiding van de begro ting. Vooral de bezuiniging op Vonk valt slecht. „Ik vind het kwalijk dat een PvdA wethouder hier zijn handtekening onder zet,” zei Martin Kraaijes- tein. Lees meer in deze krant. et OVW bestuur staat nog steeds vier- kant achter de plannen voor een nieuw centrum. „Wij hebben er geloof in,” I stellen OVW voorzitter Henk de Bas en penningmeester Thon Bostelaar. „Het was lang stil maar met de nieuwe burge meester komt er weer vaart in. Een nieuw gezicht opent net wat meer deuren.” Coenecoop 140 - 141 Waddinxveen Tel.: 0182- 63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl e gemeente Waddinxveen koopt vanaf 1 januari 2010 ‘groen gas’ in, samen met de gemeenten Delft. Zoetermeer, Rijswijk en Lansingerland. Energieleve rancier Greenchoice kwam als meest duurzaam en voordeligst uit de bus. De gemeenten hebben een contract afgesloten voor de periode 2010 - 2011. Door collectief 'groen gas' in te kopen compense- RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE urban design N WOONSELEKTIE B.V. Kwaliteit in mobiliteit Albert Verlinden, Anouk Smulders en Winston Gerschtanowitz zetten een boompje op in het Kinderbomenbos in het Bentwoud. Een half dozijn BN- ers en nog wat bestuurders van naam waren zaterdag opgetrommeld om de start van dit bos in het Bentwoud de nodige luister te geven. Midden in de polder, aan de rand van Benthuizen, zijn zaterdag de eerste bomen geplant van een ‘gedenkbos’ voor kinderen. Hier kunnen op naam gestelde geboor- tebomen worden geplant maar ook levensbomen voor kinderen die zijn overleden als gevolg van ziekte of een ongeval. Lees verder op pagina 15. Foto en tekst: Cicero Wee fe W n pF W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1