Einde festiviteiten 04-11 2009 voor addinxve< Bouw centrum vóór 1 juli Realistische brandoefening Tel: 0182 - 63 64 65 I Het echte nieuws gratis bij u in de bus 1 VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP 8 vanavond om 19.30 uur Coenecoop College OCCASION CENTER 58e Jaargang nummer 3181 I Oplage 25.000 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl Reparatie, onderhoud PC-APK Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER COMPUTER PROBLEMEN COMPUTER of LAPTOP NODIG in het gebouw Dreef 2 in Waddinxveen (achter de sporthal) (06) 54356665 www.de-rioolontstopper.nl WADDINXVEEN Mantelzorgers Sint in aantocht Plaswijck/Esdoomlaan Lokfiets woensdag ciHian Ruim 200 occasions op voorraad.1 24 uur Service 1 dagen per week www.COMPUTERMAATJE.nl Apollolaan 57 - Waddinxveen Van der Linden Groep BOVAG WADDINXVEEN j van alle merken computers laptops Al 8 jaar uw vertrouwde partner Wee 3 HYUHDRI SEAT <D 4 mei herdenking. Vorig jaar hebben wij 16.750 euro subsidie van de gemeente ontvangen en vol gens het voorstel zal dit volgend jaar met 5.000 eu ro worden verminderd om daarna verder te wor den afgebouwd.” Op de vraag van Robert Vis- scher (WD) of sponsoring van het bedrijfsleven niet een oplossing kan bieden, reageert Van Noort dat het bedrijfsleven al heeft laten weten, niet de rol van de gemeente te zullen ovememen. Angelo's Computershop repareert! en onderhoudt alle computer systemen en notebooks. Dit gebeurd snel voordelig en goed U kunt uw pc zonder afspraak brengen, op locatie is ook mogelijk maar dan op afspraak! samenwerkingsschool voor vmbo havo atheneum en gymnasium 3 o De voorgestelde bezuinigingen, die de gemeente wil doorvoeren, raken ook de evenementen die jaarlijks door de stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen worden georganiseerd. Bert van Noort deed een verzoek aan de gemeenteraad de bezuinigingsvoorstellen terug te draaien. „Wij zijn elk jaar onder meer betrokken bij de feestelijkhe den op Koninginnedag en bij de organisatie van de De gemeente Waddinxveen verzorgt op 10 no vember in samenwerking met Informele Zorg Midden Holland de jaarlijkse Dag van de Man telzorg. De geregistreerde mantelzorgers van de gemeente Waddinxveen worden op deze dag in het zonnetje gezet. Lees verder op pagina 7. Zaterdag 14 november klokslag 10.00 uur arriveert Sinterklaas met zo'n twintig Pieten in Waddinx veen. Met hulp van het Zeekadettenkorps meert Sinterklaas zijn boot aan de kade van de Nesse. De nieuwe burgemeester Bert Cremers ontvangt de goedheiligman. Lees verder op pagina 13. De overeenkomst met betrekking tot exploita tie van het voormalig terrein van automobiel bedrijf Van Leeuwen aan de Piasweg aan de Plaswijck en de Esdoomlaan is vorige week ge tekend bij vastgoedontwikkelaar Veenstede BV. Meer hierover op pagina 19. De politie constateert een extreme stijging van het aantal fietsendiefstallen. Om deze vorm van crimi naliteit terug te dringen en daders in de kraag te vatten, zet de politie Hollands Midden, district Gouwe IJssel, een aantal 'lokfietsen' in. Deze fiet sen worden op diverse locaties uitgezet. Lees verder op pagina 15. Nationale Auto Pas vraag is samenspraak met projectontwikkelaar ASR gedaan. Dat deze hierin mee gaat, is voor het College een duidelijk signaal dat de projectontwik kelaar wil starten met de bouw. Wethouder Dijksterhuis stelde: „Wij hebben er geloof in. Dat zouden wij niet hebben als ASR dat geloof niet had. De gesprekken met ASR geven ons een goed gevoel. Daarnaast is ASR in gesprek met WoonPartners voor de aankoop van nog een contingent wonin gen boven het centrum. „Er is sprake van serieuze interesse,” aldus wethouder Dijksterhuis. in mobiliteit *aiaa^ Coenecoop 140 - 141 Waddinxveen Tel.: 0182- 63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECT1E RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE De aangevraagde stimuleringsregeling bedraagt circa 7000 euro per te bouwen woning, totaal zo'n 1,5 miljoen euro. De rijksoverheid beslist begin volgend jaar welke Nederlandse projecten in aan merking komen voor de stimuleringsregeling. Naast het centrum heeft de gemeente ook een re geling gevraagd voor de geplande woningbouw in het Noordpark en voor de bouw van woningen op Zuidkade 28-31. Eerder hebben de projecten Hooge Brugge en Mercuriusweg een positieve be oordeling gekregen voor een eerste uitkering van de stimuleringsregeling. r is een goede kans dat de eerste paal voor het nieuwe centrum nog vóór 1 juli 2010 de grond in gaat. Momenteel zijn er ■HM diverse aanwijzingen dat er weer wat vaart in het project komt. Zo heeft de gemeente een beroep gedaan op de stimuleringsregeling van het Rijk. Deze regeling is speciaal in het leven ge roepen voor bouwprojecten die als het gevolg van de recessie stil zijn komen te liggen. Voorwaarde is wel dat nog v oor 1 juli 2010 gestart wordt met de werkzaamheden. De gemeente heeft de aan- z; s G) j GR0EP Kwaliteit Maandagavond werd bij autobedrijf Boonstoppel een grote brandoefening gehouden, waarbij brandweer en bedrijfshulpverleners getest werden of bij calamiteiten juist wordt gehandeld. Lees verder op pagina 15. Foto: Riekelt Bezemer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1