Techno-kunst Sinterklaas op de Nesse Rommelmarkt 14 november voor «w 11-11 2009 1 F wwsil II v I I Tel: 0182 -63 64 65 Het echte nieuws gratis bij u in de bus I JONGENEEL por M 58e Jaargang nummer 3182 I Oplage 25.000 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren' I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl I t 1 I ^9 Reparatie, onderhoud PC-APK van alle merken computers laptops Al 8 jaar uw vertrouwde partner www.COMPUTERMAATJE.nl Apollolaan 57 - Waddinxveen WADDINXVEEN WADDINXVEEN Noordeinde open WD startklaar woensdag r Hekserij Plastic afval COMPUTER PROBLEMEN COMPUTER of LAPTOP NODIG WADDINXVEEN f lp d lil B "B I? V f |Prr Wee Meer in deze krant. DEN HAAG De dansers van TOOS dansten vorige week zondag mee in de dansparade die dwars door het centrum regen hadden deze dansleeuwen het super naar hun zin. Als het aan de Sint ligt, staan kinderen tot en met groep 5 van de basisscholen vooraan bij het podium. Speciaal daarvoor laat hij op de Nesse een vak afzetten zodat zij alles goed kun nen zien. De (groot)ouders staan rondom dit vak; direct in de buurt van hun (klein)kinderen. Extra toezicht is geregeld. “Maar kom wel op tijd, want vol is vol”, aldus de Sint. Kunstenaar Daan Roosegaarde geniet inter nationale bekendheid en werkt vanuit Wad- dinxveen. Lees verder op pagina 11. Voor informatie (0182) 61 14 19 Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur addinxvec Zaterdag 14 november klokslag 10.00 uur arri veert Sinterklaas met zo’n twintig Pieten in Waddinxveen. Met hulp van het Zeekadetten- korps laat Sinterklaas zijn boot aan de kade van de Nesse aanmeren. Niet veel later ontvangt Waddinxveens nieuwe burgemeester Bert Cre mers voor de eerste keer de goedheiligman op een groot podium. Het kinderfeest op de Gou- weboulevard begint al om 9.30 uur. Rond die tijd vermaken DJ Perry, studio Da Danza en leerlingen van de Goudse Clownschool de kin deren en hun ouders met de coolste muziek en gekste grappen. Eerst gezellig met elkaar op straat, later op het podium. Zelfs Sinterklaas zorgt dit keer voor een wel heel bijzondere ver rassing. Het belooft één groot feest te worden. Baptistengemeente Ichthus houdt op zaterdag 14 november een rommelmarkt in het Anne Frankcentrum. Van 09.00 tot 15.00 uur is er van alles te koop: huisraad, kleine meubelen, boeken, platen, gereedschap. Kortom: van vin gerhoed tot kast. Voor de inwendige mens is er gratis koffie en koek. Ook de toegang is gratis. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de zending. Het Noordeinde (N 455) tussen Boskoop en Waddinxveen wordt vrijdag 20 november aan staande weer volledig opengesteld voor alle verkeer. De bestratingswerkzaamheden gaan ondertussen door en zijn medio december ge reed. De provincie kijkt samen met de wegge bruikers en bewoners uit naar dit moment. De Waddinxveense VVD is klaar voor de ver kiezingen. Vorige week presenteerde partij een verkiezingsprogramma met als thema 'Het kandidatenlijst. Lijsttrekker wordt Theo van der Velde (63), die overigens niet de beoogde wethouder is. Meer in deze krant. Onder grote belangstelling gaf schrijfster en co lumniste Susan Smit in de Waddinxveense biblio theek een lezing over hekserij. De schrijfster is zelf een heks maar daar bestaan veel misverstanden over. Hekserij s een religie, vertelde Susan. GORDIJNEN Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) van Den Haag trok. Ondanks de Foto: PR Minder sanering Passage Afvalverwerkingsbedrijf Cyclus is begonnen met het apart inzamelen van plastics, bestemd voor re cycling. Deze milieubeschermende maatregel is door de overheid verplicht gesteld. Kunststof ver pakkingsafval wordt in 14 gemeenten apart ingeza meld. De campagne kreeg vorige week in Gouda een officiële start. Meer in deze krant. langer nodig, aldus de gemeente. Hiermee lijken de onderhandelingen tussen Passagewinkeliers en gemeente over de aankoop van winkelpanden met bovenliggende woningen tot het verleden te behoren. De winkeliers zijn onlangs over deze nieuwe inzichten geïnformeerd. Henk de Bas, voorzitter van de OVW wil nu nog niet reageren. Hij zal deze week de reacties van zijn achterban inventariseren, en daarna met een formele reactie namens het OVW bestuur komen. ONZE NIEUWE WINTERCOLLECTIE GORDIJNEN en IN-BETWEENS IS BINNEN! ne groei van de bevolking is de verwachting dat het relatief kleine overschot aan winkels geen pro bleem oplevert. Op de korte termijn is een beperk te mate van concurrentie binnen het winkelaan bod een gezond uitgangspunt. Op de langere ter mijn is de verwachting dat het nieuwe centrum wellicht te klein is. Als met de realisatie van het centrum, een aantal winkeliers de Passage verlaat, blijft een buurtwinkelcentrum, ondersteunend aan het centrumplan over. Actieve sanering is dus niet e benodigde sanering van winkels in de Passage ten behoeve van het centrum- plan op het voormalige Be Fairterrein, is veel kleiner dan voorzien. Dit stelt de gemeente naar aanleiding van het geactualiseerde Distributie Planologisch Onderzoek (DPO). Hieruit blijkt dat het overschot aan winkels dat ontstaat met de realisatie van het nieuwe centrum, i veel kleiner is dan voorzien. Vanwege de voorzie- .1 'J:-'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1