Met een sisser afgelopen wiwi voor M de pater 18-11 2009 I DE LNIE Collecte I SS makelaardij I I ll Tel: 0182 -63 64 65 Het echte nieuws gratis bij u in de bus WIJNPROEFAVOND OCCASION CENTER ■ffli I F Van der Linden Groep W BOVAG II ■1 58e Jaargang nummer 3183 I Oplage 25.000 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl >*- ■Mfli HEMA 28 november a.s. OPEN HUIS, kijk snel op pagina 13! www.COMPUTERMAATJE.nl Apollolaan 57 - Waddinxveen COMPUTER PROBLEMEN COMPUTER of LAPTOP NODIG Ladiesnight bij Café Zititie Maatregelen overlast Passagewinkeliers Vrijdag 27 november Inschrijfformulier af te halen bij de klantenservice in de winkel. TAPASPROEVERIJ Zondag 29 november 17.00 uur Reserveren: Tel. 0182-612103 Of info@hoteldeunie.com woensdag □QWI WADDINXVEEN Dijksterhuis stopt HOTEL CAFE RESTAURANT Ruim 200 occasions op voorraad! te I» WADDINXVEEN Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER 24 uur Service 7 dagen per week 4 w Reparatie, onderhoud PC-APK van alle merken computers laptops Al 8 jaar uw vertrouwde partner (06)54356665 www.de-rioolontstopper.nl X Wr'- v-l J /OU Wee I Meer in deze krant. Meer in deze krant. HYUnDRI SEPT re HEMA Waddinxveen I Kerkweg Oost 161 a h 3 o w addinxvei Zie redactie elders in de krant. Nesse 20 2741 ES Waddinxveen Tel: 0182-632880 Mobiel: 06-23662535 lnfo@cafezinne.nl www.cafezinne.nl Aanvang 20.00 uur dinsdag 24 november Toegang: 27,50 p p. Deelnemers: Sylli Beads, De Wilgenschuur, Nelly's Haarsalon, Schoonheidsspecialiste Astrid Vervoort, Alexandra's Passiön4NaiIs, Pedicure Aldy Kool, Vantassie tassen/kinderkleding. Plannen voor woningbouw maken maatregelen nodig om de huidige activiteiten van Partyservice Van der Loo voort te kunnen zetten. De wonin gen komen op een steenwoip afstand op een be drijfsterrein aan de Noordkade. Henk de Bas, voorzitter van de Ondernemers vereniging, is niet gelukkig met het bericht van de gemeente dat een deel van de Passagewin keliers kan blijven zitten als het nieuwe cen trum gerealiseerd is. Kerkweg Oost 226 Waddinxveen Hatlonale Auto Pas het de niet de instelling van het College is om Vonk kapot te maken. „Het is een proces waarvan we de raad op de hoogte houden. Daarom komen we volgend najaar met een nadere uitwerking." Met deze toezegging leek voor de PvdA de kou uit de lucht. Op donderdagavond was de stemming dan ook volledig omgeslagen en stemde de raad, - op de fractie Alhaft na, in met de begroting. Lees verder in deze krant over de deelonderwer pen. De collecte voor het Diabetes Fonds, begin no vember gehouden, heeft in Waddinxveen ruim 8051 euro opgebracht. Van de opbrengst wordt onderzoek naar diabetes gefinancierd. De orga nisatie is alle gevers en collectanten erkentelijk voor het resultaat. Geld kan ook worden over gemaakt naar rekening 5766 t.n.v. Het Diabe tes Fonds Nederland van Vonk?" Fractievoorzitter Stoffers diende een motie in met het doel de vaststelling van de meer jarenbegroting uit te stellen tot na de verkiezingen om zo de kiezers de gelegenheid te bieden zich uit te spreken. Visscher (WD) reageerde: „Ik mis een motie van wantrouwen richting het College." Peters (We- Wa) vroeg: „Wat gaat u als PvdA voor de verkie zingen concreet nog doen?" Wethouder Gerts gaf in een eerste reactie aan dat Kwaliteit in mobiliteit 5 -O, A Voor wethouder Wiebrand Dijksterhuis is deze raadsperiode zijn laatste. „Ik zit al twintig jaar in de politiek. Ik vond het een heel mooie pe riode en uitdagend werk maar nu is de tijd aan gebroken om er een punt achter te zetten," zegt hij. Meer in deze krant. T Coenecoop 140 - 141 Waddinxveen Tel.: 0182- 63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl e begrotingsbehandeling door de ge- meenteraad verliep vorige week rusti- ger dan verwacht. Met name de achter ban van de PvdA had er blijk van gege ven, niet akkoord te gaan met de voorgestelde be zuiniging op de subsidie van Stichting Vonk. Tijdens de eerste avond, gaf de PvdA-fractie dit standpunt weer: „Wil het college door willens en wetens in te zetten op een sterfhuisconstructie af Angelo's Computershop repareerd en onderhoudt ate.computer systemen en notebooks. Dit gebeurd snel voordelig en goed U kunt uw pc zonder afspraak brengen, op locatie is ook mogehjk maar dan op afspraak! RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE a WADDINXVEEN Afgelopen zaterdag zette Sint Nicolaas weer voet aan wal in Waddiiixveen. Dat onder het toeziend oog van vele blije Waddinxveen- se kinderen en ouders en grootouders. Op pagina 17 een fotoverslag. Foto: Riekelt Bezemer r i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1