Sint en Pieten op KW-plein voor addinxvej 25-11 2009 Jp'' BoConcept urban design N WOONSELEKTIE B.V. AViNCi Tel: 0182 - 63 64 65J b Het echte nieuws gratis bij u in de bus Garden Life Style JONGENEEL Kanaaldijk 30 - 32 - 44, Waddinxveen-Zuid (II) Tuinmeubelen Moderne meubelen a 58e Jaargang nummer 3184 I Oplage 25.000 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl i -/AutóV_ snelservice Reparatie, onderhoud PC-APK van alle merken computers laptops Al 8 jaar uw vertrouwde partner www.COMPUTERMAATJE.nl Apollolaan 57 - Waddinxveen COMPUTER PROBLEMEN COMPUTER of LAPTOP NODIG 29 november koopzondag WADDINXVEEN Snelheid Noordeinde Woningbouw onderweg Workshop stages woensdag *1111 WADDINXVEEN WADDINXVEEN GORDIJNEN en IN-BETWEENS Gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken. Wee Teus Esveldt Koninklijk onderscheiden. Foto: Riekelt Bezemer Door Ruud Groot B&w: sloop recreatiebad het snelle en persoonlijke adres voor: ZONDAG OPEN! ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES strijdbad en nieuwbouw van een doelgroepenbad. Variant 2 is renovatie van het wedstrijdbad en nieuwbouw van een wedstrijdbad. Variant 3 is sluiten en variant 4 is renovatie van het zwembad naar een wedstrijdbad en sloop recreatie- en bui tenbad. Variant 5: renovatie van het bestaande zwembad. Het college heeft gekozen voor variant 4, maar de gemeenteraad moet beslissen. Variant 4 is het goedkoopst en kost met ingang van het begro- scheiden voor 30 jaar inzet bij de brandweer van Waddinxveen. Hij gaat het korps verlaten en is bij zijn afscheid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Esveldt heeft in die jaren 1350 uit- rukken meegemaakt. De onderscheiding werd tij dens een bijeenkomst uitgereikt door burgemees ter Ben Cremers. Elders in dit blad meer over de brandweer. Voor informatie (0182) 61 14 19 Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00.uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Brandweerman Teus Esveldt is Koninklijk Ondei Het Noordeinde moet andere bebouwde kom- grenzen krijgen om de snelheid op deze weg te verlagen. Dat voorstel doet B&W aan de raad. Aan de Waddinxveense kant is dat 40 meter ten noorden van kmp 5.6. Bij Boskoop komt die grens bij kmp 4.7. Dit ligt wel op Waddinx- veens grondgebied. De gemeente heeft een voorovereenkomst geslo ten met projectontwikkelaar VOF Plan Nooitge- dacht over de ontwikkeling van de locatie Onder weg 8-12. De ontwikkelaar wil hier 25 luxe wonin gen bouwen. Momenteel is hier een autodealer gevestigd. De daadwerkelijke bouw zal dan ook nog aan aantal jaren op zich doen wachten. Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen wil vrijwilligersorganisaties goed informeren over de komst van de verplichte maatschappelijke stage voor jongeren door middel van een gratis works hop op 1 december 2009 in het Anne Frankcen- trum. Aanmelden kan op T: 0182-601729 ofin- fo@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl LEKKER BUITEN LEVEN 1 GORDIJNEN Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) gg rijdag 27 november komt Sint met K zijn Pieten naar het Koningin Wil- helminaplein in Waddinxveen. Van- af 14.00 uur zijn de Pieten al op het plein en de weekmarkt te vinden, al hoelahoe- pend, muziekmakend en steppend. Kinderen kunnen iets lekkers krijgen van de Pieten. Sin terklaas arriveert om 15.00 uur. Iedereen die hem wat wil vragen, een mooie tekening wil geven of samen met hem op de foto wil, is wel kom op het KW-plein. Tevens reikt Sint bij BlitsKikkers KinderKleding de prijzen uit aan de winnaars van de kleur- en knutselwedstrijd die vorige maand in het kader van het 50-jarig bestaan van het KW-plein Werd georganiseerd. m M Ct college wil het wedstrijdbassin ren- overen en het recreatiebassin en bui- tenbassin van zwembad De Sniep slo- I pen. Dat is financieel het meest haal baar om in Waddinxveen een zwembadftmetie te behouden. Het college komt tot zijn advies naar aanleiding van een onderzoek waarin vijf varian ten met elkaar zijn vergeleken. Variant 1 komt neer op renovatie van het wed- ONZE NIEUWE WINTERCOLLECTIE IS BINNEN! tingsjaar 2011 circa 58.000 euro structureel per jaar minder dan wat er beschikbaar is in de begroting. Wethouder Gerts: "Sluiting van het zwembad in Waddinxveen is voor ons geen optie en maat schappelijk ongewenst. Het zwembad wordt nu in afgeslankte vorm behouden en dat is goed voor heel veel kinderen en volwassenen”. Zwem- en poloclub De Gouwe heeft de leden op geroepen om met zoveel mogelijk mensen op 12 december in de raadszaal aanwezig te zijn. WOONBLVD Alphen aan den Rijn www.davinciwonen.nl Angelo s Computersbop repareert en onderboudi a-ife computer systemen en notebooks. OH gebeurd snel voordelig en goed O kunt uw pc zonder afspraak brengen, op locatie is ook mogelijk maar dan op afspraak!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1