Computerles Meerwaarde fusie Gouda voor 02-12 2009 vrouwendag D I AViNCi d]@ W 80VAG Het echte nieuws gratis bij u in de bus OCCASION CENTER Tel: 0182-63 64 65 I 4 d 58e Jaargang nummer 3185 I Oplage 25.000 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl Zuidkade 166,0182-616966 B II www.COMPUTERMAATJE.nl Apollolaan 57 - Waddinxveen COMPUTER PROBLEMEN COMPUTER of LAPTOP NODIG KLEDINGREPARATIE GORDIJNATELIER WADDINXVEEN Middelburgseweg Gecertificeerd Kerkweg Oost 285 - WADDINXVEEN 0182-63 12 46 www.perfectwaddinxveen.nl Fitness bij Curves woensdag □HWl WADDINXVEEN Ruim 200 occasions op voorraad! (06)54356665 www.de-rioolontstopper.nl WADDINXVEEN KLEDINGREPARATIE, GORDIJNATELIER STOMERIJ I Ml Cafetaria 't Kleijntje verzorgt met trots uw feestelijke salades! z- Reparatie, onderhoud PC-APK van alle merken computers laptops Al 8 jaar uw vertrouwde partner Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER r RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE 24 uur Service 1 dagen per week Van der Linden Groep WADDINXVEEN I HYUnDfll SERT <0 addinxvec staat hoe het onderzoek wordt ingevuld en uitge voerd. Er staat ook in hoe inwoners en andere be langhebbenden bij het proces worden betrokken. In het bestuurlijke convenant wordt geregeld hoe de onderzoeken moeten plaats vinden en hoe de strategische samenwerking de komende tijd wordt uitgebreid. Door de beide gemeenten wordt al op verschillende terreinen intem samengewerkt zoals op het gebied van inkoop, aanbesteding en ICT. do. 3 december^ Extra koopavond^ Het computerleercentrum voor senioren houdt op 11 en 18 december kennismakingsbij eenkomsten voor cursussen voor ouderen. De ze zijn in het eerste kwartaal van 2010. Telefo nisch opgeven bij Stichting VojUk 0182 -63 19 32. 3 De bezorgproblemen op de Middelburgseweg zijn opgelost. Huisnummerbordjes zijn nu ook voorzien van de plaatsnaam waar deze weg voorkomt. Omdat deze weg in meerdere ker nen te vinden is vergemakkelijkt dit het vinden van juiste adressen. Meer hierover op pagina 13. Fysiotherapie Joosten in Waddinxveen is als eerste gecertificeerd met het door de Kiwa gehanteerde kwaliteitskeurmerk HKZ ISO 9001In het gezond heidscentrum De Boemerang werd dit feit gevierd door alle medewerkers. De reacties waren zeer positief en werden door Fred Spoor gepeild. Meer hierover op pagina 15. Vrouwen sterker maken in de brede zin van het woord en deze vrouwen een beter zelf beeld geven. Dat is volgens Jeannette van der Loo van Curves het doel dat haar vestiging in Waddinxveen heeft. Tim Tempelaars nam een kijkje in de 'keuken' van dit bedrijf. Meer op pa gina 19. Nationale Auto Pas e besturen van de gemeente Waddinx veen en de gemeente Gouda denken dat een fusie van beide gemeenten meer waarde kan toevoegen aan de sa- WOONBLVD Alphen aan den Rijn www.davinciwonen.nl Zaterdag 30 januari 2010 wordt er opnieuw een vrouwendag gehouden in Waddinxveen. Deze wordt gehouden in de Morgenster, Ster renlaan 1 en begint op 9.30 uur. Spreekster voor deze dag is Marleen Ramaker met het thema: Leven met grenzen en mogelijkheden. De toegang is gratis, er is geen kinderoppas aanwezig. Opgeven via corrie.oosterom@tel- fort.nl of via 0626767641 twee convenanten die vorm geven aan hun sa menwerking. Ook stelden zij de uitwerking van het plan van aanpak 2009-2011 vast. Er is wel na der onderzoek nodig om te kijken of de meerwaar de in de toekomst echt ontstaat. Tot 1 mei 2011 is hier de tijd voor. Dan moet duidelijk zijn in hoe verre de bestuurlijke samenwerking leidt tot een fusie of dat het blijft bij een intensieve samenwer king. In de uitwerking van het plan van aanpak Kwaliteit in mobiliteit Coenecoop 140 - 141 Waddinxveen Tel.: 0182- 63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl menwerking. Hiermee ontstaat een gemeente die strategisch, tactisch en operationeel en duurzaam de toekomst aan kan, zo stellen zij. Op 24 november 2009 sloten de beide besturen Het adres voor alle reparaties en veranderingen aan kledingstukken (óók leer en bont) gordijnen, vitrage en overige textiel. s b Kfafinppeoalist Met het deponeren van de eerste wokkels in de buizen van de dertien verschillende deelnemende goede doelen bij de Rabobank aan de Kerkweg, gaf burgemeester Bert Cremers vorige week officieel het startsein voor de wokkelactie van de Ondernemersvereniging Waddinxveen (OVW). Lees verder op 13. Foto: Riekelt Bezemer Wee alle computer systemen en notebooks Dit gebeurd snel voordelig en goed U kunt uw pc zonder afspraak brengen, op locatie is ook mogelijk maar dan op afspraak!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1