voor Concert Remonstrantse kerk Echtpaar Knol zestig jaar getrouwd Geen kerstboom op de Beukenhof ImakelT \i A 58e Jaargang nummer 3189 I Oplage 48.270 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl Uw PC doet 't. Altijd! Overtochl 23. 24H BS. Bodegraven Telefoon (0172) - 6S 08 71 Voor informatie (0182)61 1419 WADDINXVEEN 24 uur Service 1 dagen per week (06)54356665 www.de-rioolontstopper.nl Bijbelstudiedag Supersnelrecht Fobische klachten - JONGENEEL Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER WADDINXVEEN Getuigen gezocht WADDINXVEEN Computer Problemen? Angelo’s Computershop repareert en onderhoud alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afpspraak. www.angelocomputers.nl info@angelOcomputers.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen Alle dameskleding HALVE PRIJS k 'fl B I Weel X addinxve L» Door Ruud Groot Burgemeester Cremers feliciteerde het echtpaar Knol met hun zestigjarig huwelijk. Foto: Riekelt Bezemer. 06 309 85 409 www.l-make-lT.nl Onderhoud/reparatie van uw PC aan huis Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE het zestigjaar geleden dat het echtpaar Knol-Veldman in het huwelijk is getreden. Dit vierden zij in gebouw 't Kruispunt. De heer en mevrouw Knol zijn bei de geboren in Hoogeveen. Het echtpaar heeft in Zutphen een geweest in de gemeentepolitiek van Waddinxveen, waarvan twee jaar als gemeenteraadslid voor de PCW. Het echtpaar heeft drie kinderen gekregen. Zij hebben zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Afgelopen kerst stond er geen kerstboom op de Beukenhof. De afgelopen j aren was er steeds een boom waarbij de burge meester de verlichting ontstak tijdens een feestelijke kerstbij- eenkomst. "Door de slechte financiële situ- www.ikmaakhetwel.nl Zaterdag 30 januari is er een Vrouwendag in de Morgenster, Sterrenlaan 1 in Waddinxveen. Aanvang 10.00, zaal open 9.30 uur. Spreekster Marleen Ramker, themaJeven met grenzen en mogelijkheden. De toegang is vrij, (inclusief lunch, koffie/thee), wel wordt er een collecte gehouden. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft 4 ja nuari zeven verdachten uit de regio Politie Hol lands Midden voor de supersnelrechter gebracht in verband met misdrijven gepleegd tijdens Oud Nieuw. Met dit lik op stuk-beleid wil het Open baar Ministerie het wangedrag tijdens de jaarwis seling hard aanpakken. Op dinsdagavond 19 januari organiseert GGZ Midden-Holland een voorlichtingsavond over fobische klachten. De avond is toegankelijk voor iedereen. De avond begint om 19.30 uur De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De avond wordt gehouden in De Veste Ridder van Catsweg 300, Gouda. ton Jan Douwes studeerde zang aan het Rotterdams. Vanaf 1991 was hij lid van verschillende ka merkoren in binnen- en buiten land. Daarnaast nam hij deel aan een groot aantal koorprojecten. Jan Douwes is met regelmaat te beluisteren in recitals met werk van uiteenlopende componisten. Beide muzikanten worden bege leid door pianist Andrew Clark. Andrew Clark studeerde muziek aan de Universiteit van Cam bridge. Andrew heeft zich steeds meer ontwikkeld als pianist en klavednist en was onlangs te ho ren als continuospeler bij het Prinsengrachtconcert 2009. Tij dens het concert zullen zij liede ren van Schumann en Schubert ten gehore brengen terwijl And rew Clark enige pianosolo's zal uitvoeren in hetzelfde genre. De avond begint om kwart over 8 maar de kerk is al open om kwart voor 8. De toegangsprijs urgemeester Cre- S mers heeft maan- dag het Bruidspaar Knol-Veldman gefe liciteerd met hun zestigjarig huwelijk. Precies die dag was Tijdens Oudejaarsavond, omstreeks 23.41 uur, is op Burgemeester de Boerstraat In Moerka- pelle-Zevenhuizen een auto in de brand gesto ken. Toen de politie ter plaatse kwam troffen zij drie personen aan bij het voertuig die on middellijk op de vlucht sloegen. De politie ver zoekt getuigen zich te melden via 0900-8844. geen budget voor vrijgemaakt”, zegt de persvoorlichter. In het verleden werd de boom ook mede gefinancierd door het be drijfsleven, maar die willen al leen bijdragen als de gemeente zelf ook een deel betaald. Voorzitter Henk de Bas van het OVW: "We vinden het wel jam mer, want het stond erg leuk in het hart van ons dorp. atie van de gemeente is er helaas Maar de gemeente doet niets en wij als OVW willen dit niet al leen doen. Het geld dat we hier voor beschikbaar hebben, blijft nu nog even in de pot en we zullen het zeker voor andere leuke gelegenheden in 2010 be waren.". e Remonstrantse PB kerk aan de Zuidka- de zet haar concert- reeks op vrijdag 15 januari 2010 voort met een con cert door tenor Ard Verkerke en bariton Jan Douwes. Tenor Ard Verkerke heeft zich na zijn mu zikale studies ontwikkeld tot een veelzijdig solist en ensemblezan ger. Behalve in oratorium, is hij ook actief in opera en lied. Bari- is 12 euro waarvan 2 euro be stemd is voor de restauratie van het kerkorgel. Plaatsen kunt u reserveren bij de Remonstrantse kerk (tel. 0182-616572) en bij pianohandel Mos en Spetter (tel. 0182-611697) of e-mail remonstr anten, wveen@kpnplanet.nl maar zijn ook voor het concert in de kerk verkrijgbaar. De Remonstrantse kerk ligt aan de Zuidkade 59 te Waddinx veen. ÉS bakkerij cafetaria gehad. Ver volgens is de heer Knol het ver zekeringswezen ingegaan. Aan het eind van zijn loopbaan is hij werkzaam geweest als boekhou der. De heer Knol is ook nog een aantal jaren politiek actief Senioren/Mode

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1