HOUDT UW AUTO PEKELVRIJ voor addinxvei 20-01 2010 CARWASH 1 _JI Samen op de Sniep D NIEUW ImakelT' Het echte nieuws gratis bij u in de bus Mediterrane delicatesse o.a. olijven, tapenades. tapas enz. enz. 58e Jaargang nummer 3190 I Oplage 48.270 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 220.000 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl 1 ^HYUnORI HSERT OCCASION CENTER Ravenhorst DE RI00L0NTST0PPER Uw PC doet 't. Altijd! Naar Amerika Sporttarieven (06)54356665 www.de-rioolontstopper.nl woensdag in memoriam W flR j VAN DER LINDEN GROEP JONGENEEL J.C. Zwanenburg WADDINXVEEN Lees verder op pagina 3 rt> Burgemeester Cremers, wethouder Gerts en de beide voetbalbesturen vieren de samenwerkingsovereenkomst. Foto: PR Onderhoud/reparatie van uw PC aan huis Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) Openingstijden: ma. t/m za. 08.00 tot 18.00 uur zo. 10.00 tot 17.00 uur e gemeente Wad- i dinxveen, WSE en W Waddinxveen hebben vorige Voor informatie (0182)61 14 19 Kouwe Hoek 1 2741 PX Waddinxveen T: 0182-61 47 82 F: 0182-63 50 91 E: info@carwashxl.nl I: www.carwashxl.nl Kanaalstraat 4 Waddinxveen Tel. 0182 611339 3 o Kunstgebitten 7 dagen per week Vergoeding van alle zorgverzekeraars Ook aan huis op afspraak Anna van Burenstraat 8 (achter AH) 2741 VG Waddinxveen Tetetoon (0182) 61 29 58 24 uur Service 7 dagen per week Bijna een jaar geleden trok Boskoper Niels van Vliet de stoute schoenen aan. Dag vader en dag moeder, dag zus Ursula.ik ga naar Amerika. Het land van de onbegrensde mogelijkheden: ook voor voetbaltrainers. „Ik verbaas me elke keer weer wat ik zie en mee maak." Lees verder op pagina 33 www.ikmaakhetwel.nl 06 309 85 409 www.l-make-IT.nl De bezem gaat rigoureus door de wirwar van Wad- dinxveense sporttarieven. Niemand weet hoeveel 'sport' de gemeenschap kost per vereniging, laat staan per individuele sporter. Bovendien wil de gemeente een 'taakstellende'bezuiniging van 100.000 euro. X S CU 'Een architect die men node kan missen'. Zo noemde de gemeenteraad de uit de KVP afkomstige CDA'er bij zijn afscheid in 1993. Paul van Schie overleed woens dag na een periode van ziekte in Gouda. Gistermorgen is hij na een afecheidsdienst in het Goudse crematori um IJsselhof gecremeerd. Lees verder op pagina 11 XE Week reiden. Er wordt nu gewerkt aan het definitief ontwerp van de velden. Zodra het bestek klaar is, kan de aanbestedingprocedu- re starten. Verwacht wordt dat de werken in het veld na de bouwvakantie 2010 kunnen aan vangen. Het besluit dat WSE en W Waddinxveen samen verder gaan op de Sniep, heeft gevol gen voor de tweede fase van Sportpark 't Suyt. Er worden geen voetbalvelden meer aange legd. In plaats daarvan worden er woningen ontwikkeld. kleedkamers en op de eerste eta ge de kantine. De gemeente is verantwoorde lijk voor de herinrichting van de velden. Beide verenigingen gaan een stichting oprichterydie de bouw van de accommodatie on der haar hoede zal nemen. De Sniep wordt heringericht tij dens het voetbalseizoen 2010- 2011 en tijdens deze periode zul len beide verenigingen geza menlijk spelen op de velden van WSE in Oranjewijk. De gemeente is deze herinrich ting inmiddels aan het voorbe- GORDIJNEN Computer Problemen? Angelo's Computashop repareert en onderhoud alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder a fspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogetijk maar dan op afpspcaak. www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 Sepiaan 75.2742ZC. Waddkween RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEU WING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE JcZ Coenecoopl40 - Waddinxveen Tel: 0182-63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl vanaf voetbalseizoen 2010-2011 samen verder te gaan. Met de herinrichting van de Sn iep krijgt Waddinxveen er straks een nieuwe sportaccommodatie bij, waar WSE en W Waddinx veen samen verder kunnen bou wen aan een gezonde groei van de voetbalvereniging. De Sniep wordt heringericht met een hoofdgrasveld, twee kunstgrasvelden, een grasveld voor pupillen en een gloednieu we accommodatie. Deze accom modatie omvat twee lagen. Op de begane grond komen de week donderdag een Samen werkingsovereenkomst on dertekend. In deze overeen komst zijn de afspraken vast gelegd over de herinrichting van de voetbalvelden en de accommodatie op Sportpark De Sniep. In het kader van de ze afspraken hebben beide voetbalverenigingen inmid dels besloten te fuseren om

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1