I VOOR EEN NIEUWE FIETS OF REPARATIE Aanslagen gemeentelijke belastingen 2010 (svhj) o o KUNSTSTOF KOZIJNEN Mi1 Nomen Wat doen jullie op 29 en 20 maart? Q JHI mnnnciHaannci TSHnaampiaH O IHL □BnnnDEüHnn HünnHHHünnn nni- i ■U lül II “II ID UI I RECHTSTREEKS VAN ONZE FABRIEK w. Fr v\ Te da. zo ter ve en spi va Zt pk jet (K ke on loc Aa V5 git dii W Pa. sei he de Br w< T\ de hu ve en tin spi cai on wc do Ier pk PROFIALIS s 8 6 7 2 3 4 5 1 10 9 14 13 11 12 18 17 15 16 21 20 19 23 22 27 24 31 30 29 28 35 34 33 32 37 36 39 38 v| Al A O I E I S s K Oplossing Week 7 I Vind jullie vrijwilligersklus op nldoet.nl! JJ _l_ T A N. E JH A A L I A A R A A Dealer van Gazelle - Koga - Batavus - Raleigh - Agu fiets- en regenkleding Verticaal V n De A A Tweewielers Horizontaal --iH0 s p A t E T S R E N T T E-mail: boskoop@nomenfietsen.nl Internet: www.nomenfietsen.nl II—“I S C o A M P U W D L O R P L O D E M V T R A A N G N Boskoop - Zaterdag 27 februari ontvangen de inwoners van Boskoop de gemeentelijke belastingaanslagen 2010. Peze aanslagen worden verstuurd door het SVHW. Het SVHW is het centrale belastingkantoor voor 21 gemeenten uit Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst (RAD) Hoekschc Waard. -«•I «ét' Hoofdvestiging Goudserijweg 81 Boskoop tel. (0172) 21 56 89 Vestiging Raadhuisweg 31 Reeuwijk tel.(0182) 39 63 34 Nieuwe WOZ-waarde De aanslag Onroerendezaakbelastingen (OZB) wordt berekend op basis van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Deze aanslag is gebaseerd op een door de gemeenteraad vastgesteld percentage van de WOZ-waarde. Voor 2010 is een nieuwe WOZ-waarde voor alle woningen en niet-woningen vastgesteld. Deze waarde staat voor eigenaren van woningen en bedrijven en voor gebruikers van bedrijven op het aanslagbiljet vermeld. Jaarlijks wordt een nieuwe WOZ-waarde bepaald. 15 JAAR GARANTIE Vragen over de aanslag Voor al uw vragen over de aanslag kunt u terecht op de website www.svhw.nl. De website www.svhw.nl geeft niet alleen concreet antwoord op uw vragen, maar biedt ook de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar als de aanslag niet goed is opgelegd. Tevens biedt de website de mogelijkheid voor het aanvragen van automatische incasso, kwijtschelding en het treffen van een betalingsregeling Mocht de website onvoldoende antwoord op uw vraag geven, dan kunt u het SVHW telefonisch bereiken onder het nummer 0800-0200873. Automatische Incasso gemeentelijke belastingen De aanslag gemeentelijke belastingen moet in principe binnen drie maanden worden betaald. U kunt SVHW ook machtigen de aanslag automatisch te incasseren. Dit biedt als voordeel dat de betaling van de totale aanslag wordt gespreid over 10 maandelijkse termijnen. De machtiging tot automatische incasso blijft van kracht totdat deze wordt Ingetrokken en geldt voor alle gemeentelijke belastingen, die SVHW voor de gemeente Boskoop int. Bezwaar Als u vindt dat de aanslag fout of onterecht is opgelegd kunt u bezwaar maken. Een bezwaar moet binnen zes weken (uiterlijk 12 april) zijn ingediend. Het indienen van bezwaar kan via de website www.svhw.nl of schriftelijk bij de directeur van SVHW (Postbus 7059, 3286 ZH te Klaaswaal). 2008 gezien geen sprake van een daling Pas in de eerste maanden van 2009 begint de stevige daling. Dit zijn natuurlijk gemiddelde prijsontwikkelingen, maar het zal zeer waarschijnlijk op een teleurstelling uitdraaien als u op een fors lagere waarde rekent. BUZING Puzzels Informatie Bij het aanslagbiljet is een informatiefolder gevoegd. Deze folder geeft een nadere toelichting op de belastingen. Meer informatie staat vermeld op de website van het SVHW (www.svhw.nl). Controle Het SVHW verricht ook de controle op het bezit van honden. Naast de Individuele controles voert het SVHW ook huis-aan-huis controles uit. 1. Zintuig.- 2. En omstreken(afk.).- 3. Sociale Verzeke ringsbank .- 4. Nakomeling.- 5. Deel van hoofd .- 6. In dien .- 7. Soort verlichting.- 8. Geweldig.-10. Getroffen .-12. Etalageverzorger.-14. Voor dit.-16. Watergeest .- 18. Onwijs .- 20. Bedrog.- 21. Zelfstandig naamwoord .- 24. Harde beet.- 25. Gehoorzaam .- 27. Hazenslaapje .- 29. Kier.- 30. Prima .- 33. Sliert.- 34. Bijbelse figuur.- 36. Frater(afk.).- 37. Onbekende. Hondenbelasting Aangifte Het SVHW verzorgt voor de gemeente Boskoop ook de heffing en invordering van de hondenbelasting. Voor de hondenbelasting geldt een aangifteplicht Iedereen die een hond heeft en geen hondenbelasting betaalt, moet aangifte van de hond doen. Het aanmelden, maar ook het afmelden, van een hond kan eenvoudig via de website www.svhw.nl plaatsvinden. U kunt ook telefonisch of schriftelijk uw hond bij het SVHW aanmelden (SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH te Klaaswaal, tel.: 0800-0200873). SVHW Rl/ksstroatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal KEURMERK VEILIG WONEN De vee ma lijst bat hui is N bij i wo her P( De W W tij- bit ge in bel ce en en Oc tijc mt dn PC on te bu de ref PC de nie spe bel de gra ed str< daj PC in Zu orr vra stai Bij PC gar baa DOET J (gratis advertentie) Op 19 en 20 maart 2010 organiseert het Oranje Fonds de landelijke vrijwilligers actie NL DOET. Tijdens NL DOET zijn overal in het land leuke vrijwilligersklussen te doen. Verzamel een groep vrienden, collega's of klasgenoten en maak er met elkaar het betere dagje uit van. N MONTAGETEAMS Ondersteund door Oranje Fonds 1 Waarde niet gedaald De gemiddelde waarde voor de OZB is niet gedaald. Dat klinkt in deze tijden van crisis erg raar maar een korte toelichting volstaat. De WOZ-waarde voor 2010 is de vastgestelde waarde van de woning naar de peildatum 1 januari 2009. De waardebepaling die deze week op de mat valt betreft dus de waarde verandering tussen 1 januari 2008 (de vorige WOZ-waarde) en 1 januari 2009. Prijsindex woningen 1. Plaats in Utrecht.- 5. Jonge poes .- 9. Werkpak.-11. Aartsbisschop .-13. Inwendig orgaan .- 14. Noot.-15. Absolute atmosfeer.-17. Ganzengeluid .-18. Mannetjesbij .-19. Botervat.- 21. Spo replant .- 22. Aardig.- 23. Boomtronk.- 24. Insnijding.- 26. Eenheid van vermogen.- 28. Getal .- 29. Zeehond .- 31. Oude munt.- 32. Slee .- 33. Werkelijk.- 35. Europese Kampioenschappen(afk.) .- 36. Wielrijden .- 38. Vleesproduct.- 39. Familielid. Kunststof ramen&deuren 116,0 114,0 112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 |s |s |s bron: Prijsindex bestaande koopwoningen van Kadaster en CBS Gemiddeld geen daling in 2008 Zoals uit voorgaande prijsindex blijkt, stijgt de waarde in de eerste periode van 2008. Tot de crisis in het najaar uitbreekt. Gemiddeld is er over het jaar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 12