Held Peters beloond WEWA ZONDAG OPEN! voor addinxvec 24-02 2010 CARWASH j laptopmaatje.nl LIJST 5 www.wewa.nl OmakeOT' Heeft u nieuws? HET lokale alternatief I Is uw PC wel veilig? BoConcept 11] Het echte nieuws gratis hij u in de bus I E U 1 (Mediterrane I *De feite cwMtfnaat ItJaddiKtyeen e.a. L. Ji 58e Jaargang nummer 3196 I Oplage 26.170 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 191.920 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl Bel: 0182-612825. Belastingadviseur Kanaaldijk 30 - 32 - 44, Waddinxveen-Zuid (II) 5 overdekte wasboxen bij iedere wasbeurt gratis stofzuigen voor particulieren aan huis. Gespecialiseerd in ziektekosten en toeslagen, ook de jaren 2004 t/m 2008. Laatste zetje Jongerendebat Interview WB woensdag Garden Life Style ticatiesse Tuinmeubelen Moderne meubelen i TOPMERKEN VOOR WEINIG ««IM**- -~ WADDINXVEEN Auto snelservice K' d~ Wee A het Camegie Heidenfonds. Door Fred Spoor Doe nu de 'PC-Check' ■M ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES weekbladvoorwaddinxveen@ rngnieuwsbladen.nl Kouwe Hoek 1 2741 PX Waddinxveen www.carwashxl.nl ook op zijn gezicht te lezen toen Peters zoveel bekenden aantrof. Na een kort welkom gaf burge meester Cremers het woord aan de heer H.W. de Vries, secreta ris van het Heidenfonds. De Vries memoreerde het honderd jarig bestaan van de Stichting dat in 2011 aandacht zal krijgen. Hij noemde de heer Peters een voorbeeld voor velen. Lees ver der op pagina 3. Foto: Riekelt Bezemer 06 309 85 409 hoorde PC-Check) Kanaalstraat 4 Waddinxveen Tel. 0182 611339 keihard, GOEDKOPER’- ^Apollolaan 57 - 2741 TN Waddinxveen - Tel. 0182 - 63 64 65 Met de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week woensdag doen in Wad dinxveen zeven politieke partijen mee, die de afgelopen weken uitvoerig in deze krant aan het woord zijn geweest. Maar hoe zit het eigenlijk met de lijstduwers? Lees verder op pagina 13. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tol 12.00 uur) Debatteren, argumenteren en concessies doen waren de ingrediënten tijdens de bij eenkomst voor jongeren afgelopen don derdag in het gemeentehuis. Zo'n zeven tig leerlingen van het Coenecoop College kregen een bestuurlijk kijkje in de keuken. Lees verder op pagina 3. Op 3 maart vinden de gemeenteraadsver kiezingen plaats. In de aanloop ernaartoe zeven interviews. Deze week: Onno Schuurman van Waddinxveens Belang. „We zijn nog steeds een gezonde gemeen te met groeipotentie." Lees verder op pagina 11 XL LEKKER BUITEN LEVEN urban design gemeente, als werkgever, aanlei ding was hem voor te dragen voor een onderscheiding bij de Stichting Camegie Heidenfonds. Het fonds besliste positief. Op vrijdag 19 februari was het zover. Zijn echtgenote, kinde ren, kleinkinderen, andere fami lieleden en collega's waren, bui ten hem om, uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal. Verbazing was dan dacht heeft voor wat er om hem heen gebeurt is al vele malen ge bleken. Zo ook op vrijdag 18 september 2009 toen bij een on geluk een kinderwagen met daarin een baby van acht maan den te water raakte. Zonder eni ge aarzeling wist hij in een pijl snelle actie, samen met de moe der, het kindje op het droge en in veiligheid te brengen. Een dappere daad die voor de V WOONSELEKTIE B.V. o.a. olijven, tapenades, tapas enz. enz. LAPTOPS NETBOOKS AU. IN ONE PC'S MINI PC'S Reparatie Onderhoud van alle merken laptops. i UJU. Openingstijden: ma. t/m za. 08.00 tot 18.00 uur| zo. 10.00 tot 17.00 uur erard Peters is werkzaam bij de gemeente Wad- dinxveen op de af deling Beheer Openbare Ruimte. In zijn functie is hij dus veel op straat te vinden voor reparaties, onderhoud en controle. Dat hij daarbij aan- Computer Problemen? Angelo's Computershop repareert »i onderhoud alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afpspraak. www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 «rtr- leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen www.computers-virusvrij.nl het snelle en persoonlijke adres voor: Gerard Peters kreeg uit handen van burgemeester Cremers de penning van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1