DAT MOET KUNNEN IN WADDINXVEEN! HET ROER MOET OM! WWW.WD-WADOINXVEEN.NL I Nu voor Op onze snijbloemenaffdeling Tulpen 2 bossen Voorjaarsbollen in sierpot I ferst angelos nieuwste trends BLOEMEN- EN PLANTENCENTRUM Zolang de voorraad strekt dus op=op I Bfa ook-***1**?"1 WADDINXVEEN, EEN MOOI DORP Web/Email hosting Ook online te €499.00 incl. 19% BTW €399.00 incl. 19% BTW Deze aanbieding is geldig vanaf donderdag 25 febr. t/m woensdag 3 maart. Intel Processor T3100 1 9GHZ Intel GMA Videokaart 3GB DDR2 Geheugen 320GB Harddisk DVD Brander 17,3" LED Led scherm Nummoriok toetsenbord Windows 7 Home Premium 2e Bloksweg 2, Waddinxveen Tel. (0182) 612559 Fax (0182) 631735 Nieuwe e-mail: info@centrumverkleij.nl AMD Processor 2.0GHZ Ati HD4200 Videokaart 2GB DDR2 Geheugen 320GB Harddisk DVD Brander 15.6" LED Led scherm Nummeriek toetsenbord Windows 7 Home Premium I Wil jij met ons van gedachten wisselen? Op vrijdag 26 februari vind je ons: van 13.00 tot 17.00 uur op de markt (van 13.30 tot 15.30 uur komt Brigitte van der Burg, tweede kamerlid van de WO, ons team versterken). Op zaterdag 27 februari vind je ons: van 11.00 tot 13.00 op de Passage en van 13.00 tot 15.00 uur op het KW-plein (Albert Heijn). Angelo's Computershop, leplaan 75. 2742ZC Waddinxveen www.angelocomputers.nl,lnfogangelocomputers.nl, Telefoon: 0182 518207 Domeinnamen Asus K70IJ notebook bestellen! Waarom zult u kiezen voor ACS Hosting? IK WIL GEWOON TROTS ZIJN OP MIJN DORP! Moer informatie kunt u vinden op www.ocehootlno.nl €2,95 Bent u het ook zo zat, dat u steeds een ander email adres krijgt? Of wilt u een eigen website? Het verenigingsleven is een belangrijk bindmid del in de samenleving. De VVD ondersteunt dit dan ook actief. Hondenpoep is een grote ergernis in het dorp. Wij willen duidelijker hondenuitlaatplekken aan geven en vinden dat hondenbezitters zelf het fatsoen moeten hebben om hun hondenpoep op ongewenste locaties te verwijderen. De WO wil een kleine ambtelijke organisatie die kwaliteit levert. De belangrijkste uitgangspunten voor het ambtenarenapparaat zijn: verantwoor delijkheid nemen en geven, afspraak is afspraak, integriteit en klantgerichtheid. Wij willen in Waddinxveen meer deskundige ambtenaren en minder dure externe adviesbureaus of maak meer gebruik van de lokale kennis. De VVD wil meer openheid van het gemeen tebestuur richting de burgers en het bedrijfs leven en minder bureaucratie en regelgeving. De WD wil dat de gemeente de “probleem” gebieden in de wijk aanpakt in nauwe samen werking met politie, welzijn, en wijkbeheer. De VVD wil meer activiteiten in de buurtcentra voor "Tieners" in samenwerking met de Jeugd Advies Raad. Prijs p*r jwr 10,00 t io.oo 14.90 10.00 10,00 10,00 Platinum Plus 5.00 Euro 1500MB Onupono 4 OttNpMt M 1.50 Euro 150MB soa 1 Onwpar» 1 Ootó 2.50 Euro 500MB 10ÖB 2 üOMpona Piawwm 3.50 Euro 1Ó00MB 29M 1 Onwtin 15 Deze campagne is ontwikkeld door Reclamestudio Teller. Belangrijk* opties Prijs per maand Webruimte Maandelijks* Bandbreedte Max. aantal websites/emall domeinen Mailboxen (email accounts) MySQL Databases Gratis instelkosten Onlln* ta bestallen WFERKLEIJ I Voor €2.33 p/m heeft u al een eigen domeinnaam incl webhosting met onbeperkt aantal mailboxen, bijvoorbeeld, www.uwachternaam.nl Cfïrys Z «-höP uwvoornaam@uwachternaam.nl ’uptltSrS** Webhosting/Emailhosting binnen 10 minuten gereed! Hogs uptime garantie Goedkoop Binnen enkele minuten aan de slag Dagelijks worden er m»erd*re backup-ups gemaakt Gratis support Domain extensie .nl domeinnaam .com domeinnaam .«u domeinnaam .net domeinnaam ,org domeinnaam .info domeinnaam ACS Hosting.nl is onderdeel van Angelo's Computershop, AH» prijien ven on»« webhosting dienswn lijn »»el. 19% BTW HP Compaq Presario notebook tS3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 6