o c UW BETROUWBARE PARTNER m familieberichten I - VOOR DE MOEILIJKSTE MOMENTEN IN HET LEVEN... GEEF WENSEN DE RUIMTE H a r v a s I Annie Abbema-Bos O OJ CD Erna Sibbald erna@blauwevlinder.nl www.blauwevlinder.nl Ruimte Jacobus Pieter Gerard van Dijk Telefoon: 0182-615055 of 0180-328094 jjT Koos van Dijk Kramer Uitvaarten fietsmobiel.nl r' CD StervcnsEcgcEciding U iWoarWcrzorging J\(azorg Zuidkade 176A 2741 JJ Waddinxveen (06)53252933 Dag en nacht bereikbaar Natuursteen BV Uitvaartbegeleiding p* Jacqueline Vegt www.modeltuinenzwanenburg.nl GEDENKTEKENS I t Fietsmobiel Hulp In Praktijk <4*2 - In Amo t NIEUWE SIERBESTRATING? Nu slechts (gratis advertentie) Email in de leeftijd van 83 jaar. Wij verzorgen uw dierbare met eerbied en respect In de gehele wijde omgeving Dag en nacht directe hulp na overlijden Ook thuis opbaren neven en nichten Waddinxveen, 4 mei 2010 - keuze uit 200 modellen eigen ontwerp mogelijk vele soorten natuursteen Wi nnen met astma dierbare staat de wereld even stil. famiUe&erichtenonUng-nl zo mooi mogelijk afscheid wilt. jubileum Vergeet niet uw volledige adresgegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl* Sluitingstijden familieberichten Dinsdag 11.00 uur Indien de advertentieniet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan te geven bij opgave van de advertentie. 4 mei 2010 Kerkweg-West 228 2742 VW Waddinxveen De begrafenis heeft zaterdag 8 mei 2010 plaatsgehad op begraafplaats "Thijmhof" te Waddinxveen. Met droefheid geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende krachten, voor ons onverwachts door de HEERE is Thuis gehaald mijn innig geliefde man, onze vader, opa en overgrootvader Bedroefd delen wij u mee dat de Heere onver wachts uit de familiekring heeft weggenomen onze zwager en oom Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. Romeinen 6 vers 23 Oudewater: Janie Verbree - van der Ben t Niek Verbree Zoetermeer: t Jannie Burger-van der Ben t Wim Burger Delfgauw: Heiltje Kluinhaar-van der Ben Rien Kluinhaar Haastrecht: Adrie Verburg - van der Ben Ties Verburg Waddinxveen: t Wil la Grand - van der Ben Piet la Grand Hazerswoude, 4 juni 1925 Correspondentieadres: Familie Streng-Abbema Halve Raak 28 2771 AD Boskoop Denk aan mij Maar niet in de dagen van pijn en verdriet Denk aan mij terug in de stralende zon Hoe ik was toen ik alles nog kon Wij danken de verzorgers en vrijwilligers van Meander voor alle goede zorgen. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. sinds 13 maart 2009 weduwe van Frits Abbema J. van Dijk-van der Ben Elly en Jan van der Spek Coby en Daan Bac Rieta en Leo de Stigter Corrie en Bob van Krimpen Janneke en Cors Hoogendoorn Jack van Dijk Arjan en Corina van Dijk Kleinkinderen en achterkleinkinderen Jolanda en Nico Cynthia en Peter Selena Ronald en Marieke Dick en Brygida Ferry t Damian en Silvia Sebastiaan Olga Nieuwerkerk aan den IJssel, 28 april 2010 Uitvaartverzorging met aandacht en betrokkenheid Onze speciale zorg gaat uit naar thuis opbaringen Dorpsrouwkamer Boskoop Gouwestraat 18 2771 CH Boskoop Uitvaartcentrum Waddinxveen Stationsstraat 16 2741 HS Waddinxveen Bestel gratis het boekje met 11 tactische tips van Phillip Cocu! Bel: 0800 - 00 02 (gratis) astmafonds.nl Persoonlijke aandacht-Keuzevrijheid-Transparantie Tijd voor nabestaanden - Kwaliteit Nijverheidstraat 7 Leerdam tel. (0345) 61 40 37 Aarkade 70 2406 BW Alphen aan den Rijn 0172 -41 66 63 info@jacquelinevegt.nl www.jacquellnevegt.nl Omdat ieder mens uniek is Jacqueline Vegt Nel Moerings Henriette v/d Knijff Uitvaartcentrum Alphen a/d Rijn Ambonstraat 5 2405 EN Alphen a/d Rijn UITVAARTVERZORGING Boekweitakker 1 - 2743 DL Waddinxveen Aanleg sierbestrating en tuinhout ook bij U in de regio. oecföcrop fte(sen.‘ jMa. t/m Za. van 8:00-17:OT uur] UITVAARTDIENSTVERLENING vlindert Telefoon (0172) 49 32 82 www.krameruitvaartzorg.nl info@krameruitvaartzorg.nl Dank betuiging Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren. Met verdriet in ons hart is van ons heengegaan, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma Joris en Omi SHOWROOM Reijerskoop 265 Boskoop tel. (0172) 21 63 97 Incl. stenen en zand, uitgraven, afvoer, i aanleggen, trillen en 1 jaar garantie. Modeltuinen Zwanenburg a IJweg 411, Zwanenburg S 023 - 55 52 475 Z 030 - 29 48 370 Gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave ook bij U thuis. Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (010)46992 08 LEERDAM BOSKOOP Met familieberichtenonline.nl kunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie... betrokken mensen. Of misschien wilt u zich vast laten informeren en goed W In die stilte wordt de uitvaart met zorg vormgegeven. Dat doet u het liefst met deskundige onoprecht I familieberichten® plmlokalemedia.nl Telefoon |(010) 469 92 08 Internet zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl J)cts pots ecfif Hulp nodig? Bel gerust! 0900 -4 ^4 ^7 4*4 ~7*4- (ioct p/m) www.stichtinghip.nl SticEiting voorbereid zijn, omdat u voor uzelf en uw nabestaanden een fietsen reparaties accessoires lemoffWP Ovediden f Bij het overlijden van een Geboren J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 4