Bezwaar tegen vrachtwagens lobe Nieuw-Zeeland ■De Milandhof Kort nieuws Rondvaarten All inclusive vanaf 45,-- pp Vervolg voorpagina WADDINXVEEN I Een avond om niet te vergeten! Accordeon ensemble Beleef het in Zegveld/Woerden Gasterij Fietstocht senioren Communicatie BOSKOOP Uitslag koninginnerit Snuffelmarkt Omwonenden van de Zuidkade (tussen de Apol- lolaan en de Alblaslocatie) hebben een bezwaar schrift ingediend tegen het bouwverkeer be stemd voor de Alblaslocatie. Zij vrezen voor schade aan hun woningen door de trillingen die het langsrijdend vrachtverkeer veroorzaakt. Down Under, Australië Komt u ook? Waar: Holiday Inn, Leiden Wanneer: 18 mei Reserveer op tijd, want vol=vol! GLOBE REISBURO BOSKOOP over de veiligheid. R E I S B U R O Kom naar deze avond en maak kans op een reischeque van €100,-! www.globereisburo.nl 220 winkels 0900-8482 Gezellige avond met vermaak, lekker uit eten met familie, vrienden of collega's... dat de fietsers zelfs sneller rijden. "Er wonen ook kinderen op de Zuidkade die naar school moe ten, er zijn twee scholen in de buurt, en ook bejaarden met rollator kunnen er vrijwel niet door." De omwonenden maken zich dus naast de mogelijke schade aan huizen en overlast van la waai en trillingen, ook zorgen accordeonisten, brengt geva rieerde Hollandse composities ten gehore. Het optreden is van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Marchandzaal op de 3e etage de zaal is open om 19.00 uur. Toegangsprijs is volgens Com fort a la Carte inclusief koffie of thee voor leden drie euro vijf tig en voor niet leden vier euro vijftig. Gelieve bij binnenkomst met chipknip te betalen. Voor nadere informatie kunt u bellen naar 614366. De omwonenden hebben ook een brief ontvangen, maar dat was naar hun mening slechts een mededeling. "Geen of wei nig overleg dus," concludeert één van de omwonenden. Deze bewoners, die zich ver enigd hebben in een bezwaar schrift - vragen zich af waarom niet alle aanvoer per schip kan. En of er geen andere altematie- slag is als volgt: 1. B. v. Helden 163 strafpunten, 2. W. de Bruin 289, 3. Gebr. V. Vliet 289, 4. A. v. Doom 302, 5. R. v. Kooten 3256. P. de Joode 368, 7. E. Vette 380, 8. E.R. de Jong 421, 9. S. Attema 444, 10. R.v.Dalen 462,11. P.v.d.Starre 500, 12. Beekhuizen 504, 13. Uit- beijerse 518,14. P. v.d.Schee 563, 15. B. Geers 616,16. De Luitjes, 653, 17. V. Rossen 686, 18. J. Friggen 717. Keuze uit: All inclusive DANCING NIGHT 45,-pp) All inclusive met ENTERTAINMENT 48,50 pp) i AU inclusive MAGIC DINNER SHOW 58,50 pp) I 4 gangen walking dinner f Dranken: wijn, bier, sherry, Hollands gedistilleerd, E vermouth, frisdranken, sappen, koffie en thee I Avondvullend vanaf 19.00 tot 2330 uur (Dancing Night van 19.30-24.00) [Reserveren noodzakelijk. Telefoon 0348 - 691397, [maandag t/m zaterdag Op woensdag 19 mei treedt het accordeon ensemble Op eigen Risico op in Zorgcentrum Sou- burgh. Het ensemble, bestaande uit zes Op 18 mei wordt de lange fiets tocht (40 km) gereden. Vanaf 9.15 uur kan er worden inge schreven in het Anne Frank-actt- En tenslotte vinden ze de com municatie met de gemeente te mager. Een bewoner stelt dat de gemeente de infobijeenkomst voor de buurt over het bouw plan - georganiseerd door de projectontwikkelaar - als de communicatiebijeenkomst ziet. VW Boskoop en de Stichting Rondvaarten en Promotie Bo skoop houden op Hemel vaartsdag, donderdag 13 mei, verschillende rondvaarten. Er worden de hele dag boten in- Op vrijdag 30 april organiseerde autoclub De Gouwe Rijders voor de 53e keer in haar bestaan de traditionele Koninginnerit. Er kwamen 19 equipes zich melden aan de inschrijftafel. De rit was uitgezet door de he ren Arie v.d. Laan en Peter v.d. Laarse, zeer trouwe deelnemers, en de route van deze rit was rondom Waddinxveen uitgezet. Van de 19 equipes zijn er 18 weer op de startlocatie terugge komen. Voor alle equipes had de organisatie een prijs. De uit- Op zaterdag 29 mei wordt er bij buurtcentrum ‘De Boog’ aan de C. Huygenslaan 2 in Waddinx veen weer een snuffel/rommel markt georganiseerd van 10.00 - 15.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Verbeij, telefoon (0182) - 610469 b.g.g. 06 - 22 68 10 97. viteitencentrum (Jan van Bijnen- pad) en een kopje koffie of thee worden gedronken. Rond de klok van 10.00 uur wordt er ge start, halverwege de tocht vindt de koffiestop plaats. Kosten voor de fietstocht bedraagt 3,50 in clusiefs koffie/thee. Alle enthousiaste fietsers van 50 jaar en ouder zijn van harte wel kom. De tocht gaat alleen door bij goed fietsweer. Voor infor matie daarover kunt u die dag vanaf 9.00 uur bellen met Seni- orenwerk op telefoonnummer 631932. De volgende lange fiets tocht staat gepland op 15 juni. Het Seniorenwerk organiseert met grote regelmaat activiteiten die senioren de mogelijkheid bieden in beweging te komen. gezet. Het is mogelijk om zo wel individueel als voor een groep te reserveren. Tussen 11.00 en 16.00 uur vertrekken er ieder uur boten voor een één uur durende rondvaart langs de Boskoopse kwekerij en. Volwassenen betalen 5 eu- ro per persoon, de kosten voor kinderen tot 12 jaar zijn 2 euro per persoon. Wie een Polder- dagfietsroute heeft, kan op vertoon van deze fietsroute varen voor 4,50 euro per per soon. De organisatie stelt het op prijs als men van te voren reserveert. De boten vertrek ken vanaf de Overslag 14 in Boskoop. Reserveren kan via www.vwboskoop.nl. ven zijn. "Nu krijgen we alles langs ons huis, zowel vol bela den als leeg rijden ze af en aan. De gemeente wil de overlast in de woonwijk ontlasten, maar wij zijn ook een woonwijk", aldus een be woonster. De omwonenden geven aan re alistisch te zijn en zich zeker niet tegen het bouwplan op de Alblas- locatie te willen keren. iven grond per vrachtwagen vervoerd naar de Alblaslocatie aan de Zuidkade. Vanaf de centrumlocatie aan de Dreef wordt afgegra Foto: Carina Bergman ond de Alblaslocatie Jjfi spelen zich twee ver- schillende kwesties at. I Wk Enerzijds is er een voorlopige voorziening aange vraagd tegen de afsluiting van de Zuidkade ten behoeve van het vervoer over water. Ander zijds is er een groep omwonen den die een bezwaarschrift heeft ingediend bij de gemeente over het vervoer per vrachtwagen. Zij pleiten juist voor méér ver voer per schip. Voor de bouw van de wonin gen op de Alblaslocatie is deze week ook de aanvoer van grond gestart. De grond wordt per vrachtauto’s vanaf de cen trumlocatie aan de Dreef aan gevoerd over de Zuidkade om dat de gemeente de overlast in de woonwijken zo veel moge lijk wil ontzien. Alle buurtbe woners van de Apollolaan tot de Alblaslo catie hebben nu gezamenlijk een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente, vanwege de overlast door het zware vrachtverkeer. De Zuidkade is naar hun mening te smal voor de vrachtwagens. Bovendien zijn de bewoners bang voor verzakking en schade aan de huizen. Sommige woningen zijn niet onderheid. Als de vrachtwagens voorbij komen voelen de bewoners de trillin gen in huis. "Nu rijden de meeste chauffeurs gelukkig wel stapvoets, maar zodra er één weer wat sneller rijdt voel je het in de kamer trillen," al dus één van de omwonenden. Het gaat om 25.000 m3 grond, die per auto wordt aange voerd. De 40.000 m3 zand wordt per schip aangevoerd om de overlast tegen te gaan - dit scheelt 16.000 vrachtwa genbewegingen Maar de grond gaat wel over de weg. Bovendien zien de bewoners straks een mogelijk nog groter probleem op hen afkomen, om dat alle bouwmaterialen ook langs hun huizen gaan. "En al die verschillende leveranciers zullen heus niet allemaal zo de Zuidkade vanaf langzaam voorbijkomen", aldus een bewoner. "De Zuidkade is al erg verzakt en de omgeving zal hiervan nog meer proble men gaan ondervinden." De be woner heeft een chauffeur aan gesproken, die aangaf dat ze echt niet langzamer kunnen rij den dan 10 kilometer per uur en Voor groepen vanaf 10O personen Middenweg 2 3474 KC Zegveld bestaat de mogelijkheid, op andere Tel. 0348 - 691397 Fax 0348 - 692073 info@milandhof.nl data, voor een besloten avond Het land van de Kiwi's Toegang: 2,50 p.p. (inclusief 2x kop koffie/thee of lx fris) Burgemeester Colijnstraat 7, Tel. (0172) 23 56 90 boskoop@globereisburo.nl gaat nét even verder WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I -7 Dinsdag 11 mei 2010 I u |(unt inschrijven op onderstaande data vanaf 4 personen Zat. 5 juni Entertainment VOL Zat. 19 juni Magic Dinner Show Zat. 26 juni Entertainment Zat. 4 sept. Entertainment Zat. I I sept. Entertainment Zat. 25 sept. Magic Dinner Show Zat. 9 okL Entertainment Vrij. 22 okt. Entertainment VOL Vrij. 19 nov. Entertainment Zac 27 nov. Entertainment VOL Zat. 11 dec. Entertainment Zat. 18 dec. Magic Dinner Show 201 I I Zac 5 febr. Dancing Night asterij De Milandhof

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 7