r zoek op y voor addinxvet Start centrumbouw schuift weer op Heeft u nieuws? 19-05 2010 huislijn nl BELASTINGVRIJ WOENSDAG 19, DONDERDAG 20, VRIJDAG 21 EN ZATERDAG 22 MEI BETAALT II GEEN: 19WW. 2e PINKSTER DAG OPEN! P V DAGEN! TIENTJES Is uw PC wel veilig? (ImakelT' BoConcept Kom naar de gezellige - 2' k... Het echte nieuws gratis bij u in de bus Tegels... Jan Volfr NU HET GEHELE ASSORTIMENT JPER GOEDKOOP! Groen 1 Gouwebosloop /epletru nl Afsluiting Zuidkade het WK rUeawy j Be Fair zicht op promotie Orchidee cadeau woensdag thuis.nl WADDINXVEEN Vanaf 10 mei is de Zuidkade ter hoogte van de Alblaslocatie af gesloten. De afsluiting is nodig om de aanvoer van zand voor het aanbrengen van voorbelas ting per schip mogelijk te ma ken. De gemeente heeft in over leg met de projectontwikkelaar gekozen voor de aanvoer per schip om de Oostpolderwijk zo min mogelijk te belasten met zware transporten. Met de af sluiting wordt beoogd de ver keersveiligheid voor al het ver keer in de Oostpolderwijk en op de Zuidkade te waarborgen. Haring met uitjes Kanaaldijk 30 - 32, Waddinxveen-Zuid (II) c Wee 58e Jaargang nummer 3208 I Oplage 26.170 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 191.920 exemplaren I Bezorging 0900 - 1010107 I www.rngnieuwsbladen.nl Moderne-, Design- en Classic Trends meubelen Door Carina Bergman WOONSELEKTIE 8.V. INBRAAKBEVEILIGING Doe nu de 'PC-Check' aaneengesloten weken. Er wor den aparte omleidingen inge steld. In ongeveer twaalf niet aaneengesloten weken, waarin de voorbelasting moet zetten, wordt de Zuidkade opengesteld voor voetgangers en fietsers. Er wordt ook grond voor de toe geleverd. De aan- en afvoerrou- te vindt plaats via de Apollolaan en de Zuidkade. Dit duurt veer tien niet aaneengesloten weken de van 2,4 miljoen euro, worden terug gestort. Voorwaarde voor deze subsidie is dat er voor 1 juli gestart wordt. Maar behalve het afgraven van de grond en de aan- gekondigde voorbelasting, is van echte bouwactiviteit nog geen sprake. Een eerder geopperd plan om alvast damwanden te slaan, elektrotechniek beveiliging telematica Complex- automatisering Complex.nl of bel 0182 682300 waarde geldt dat er voor 1 januari 2011 gestart wordt Vandaag is de uitspraak van de rechter over de zaak van 19 Pas sage winkeliers tegen het cen trum. Waarmee volgens wet houder De Jong een belangrijke "juridische hobbel" is genomen. 06 309 85 409 (vroog,jaar de PC-Check) Be Fair heeft de eerste stap richting promotie naar de tweede klasse gezet. In een thuisduel tegen Kagia werd de 2.0 verliespartij uit de eerste ontmoeting goed gemaakt. Er was wel een penaltyserie nodig om de ploeg uit Lisserbroek op de knieën te dwingen. Lees verder op pagina 61. Dit jaar viert het Nederlandse Rode Kruis haar 140- jarige bestaan. Vrijwilligers van de hulporganisatie werden vorige week verrast-in het Anne Frankcen- trum met een orchidee. De Waddinxveense Welfare-afdeling viert boven dien haar eigen jubileum met het 60-jarige bestaan. Lees verder op pagina 25. www.computers-virusvrij.nl urban design Computer Problemen? Angelo’s Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. klein komstige tuinen via de weg aan- i •vraag naar ds voorwaa^ten weekbladvoorwaddinxveen@ rngnieuwsbladen.nl blijkt niet uitvoerbaar. "Er is uitge zócht wat 'start bouw1 inhoudt, maar vanuit het ministerie ligt er toch wel de eis dat er na de start ook echt afgebouwd wordt," aldus wethouder Kees de Jong. De ge meente wil nu een aanvraag doen voor de derde tranche van de overheidssubsidie waarbij de voor- Lees verder op pagina 11 WADDINXVEEN - Het traditionele Hemelvaartsdag concours hippique is voor de 44e keer succesvol georganiseerd op de uitge- strekte accommodatie van manege Reigersburgh. Lees verder op pagina 15. Foto: Riekelt Bezemer. Telefoon: (0182) 615 713 REPUTATIE DOOR PRESTATIE! De afsluiting duurt maximaal 30 WADDINXVEEN SC Antilope houdt dinsdag avond 25 mei de eerste Gou webosloop van 2010. Deze loop, voor zowel leden als niet-leden van SC Antilope, is bedoeld voor iedereen die zijn of haar conditie wil testen, of buiten met anderen een stuk wil hard lopen (of wandelen). De hardlo pers kunnen 2,5, 5, 7,5 of 10 kilo meter lopen. Daarnaast is er een parcours voor wandelaars. Le& verder, pp pagina 61,. Ondanks de wat zure gezichten bij de start van de boottocht, veroorzaakt door voorgeschotelde harin gen, kijken de Tsjechen terug op een geslaagd be zoek. "Niet alleen een bezoek aan de bevriende ge meente, maar ook aan persoonlijke vrienden," stel de burgemeester Leopold Bambula. Lees verder op pagina 15. www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen Gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken. WADDINXVEEN e bouw van het nieuwe centrum zal niet voor 1 juli star- ten. Als gevolg daar- i van moet het subsidiebedrag van de Rijksoverheid, ter waar- T| ?l 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1