I 'Jammer dat Gouda ramkoers kiest I 23-06 2010 I KS» Doortocht 13 - Bodegraven - tel. 0172 - 650378 sanitairboss.nl 5 107 CM FULL HD STUNT! Eerlijk advies? VOOr addinxvee F I H ImakeT Het echte nieuws gratis hij u in de bus 'Overlast JOP drie keer erger' Omwonenden maken zich zorgen over de situatie rond de JOP. Eén van hen somde tijdens een com missievergadering een lijstje frustraties op en meld de dat ‘het politie-optreden nihil is.’ Burgemeester Cremers vond de omschrijving van de problemen overdreven maar erkende een gebrek aan effectief toezicht Lees verder op pagina 11. 't weegje zomaar naar Gouda? Nu Waddinxveen niet langer wil fuseren met Gou da, heeft de laatstgenoemde gemeente de Provin cie gevraagd om het proces van grenscorrecties opnieuw op te starten. Het gaat hierbij om twee Waddinxveense gebieden die Gouda graag wil heb ben: ‘t Weegje en om Distripark Doelwijk. Kan dat zomaar? Lees verder op pagina 17. KGQO - 58e Jaargang nummer 3213 Oplage 26.170 exemplaren Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 158.120 exemplaren Bezorging 088-0131831 www.rngnieuwsbladen.nl -ynora Tips? 0182-638288 i ®Le TTiï BRANDBEVEILIGING VIDE» AUDI Uw PC doet 't. Altijd! 24 uur Service 1 dagen per week (06)54356665 www.de-rioolontstopper.nl Gouda: 'Onbehoorlijk bestuur' Voor informatie (0182)61 14 19 KetWK ruectwy ^HYUnOAl Bsert OCCASION center Kwaliteit n o b I I I t I t woensdag Computer Problemen? Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. VAN DER LINDEN GROEP Auto X snelservice JONGENEEL I Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER WADDINXVEEN www.angelocomputer$.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen Harm 10% korting op de horren Alle dameskleding HALVE PRIJS i f0182)547400 KOOPZONDAG 27 JUNI Wee Jazeker. De Hypotheken. Door Richard Avontuur <D ch 42 LD 450 ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES 0182 820218 -j www.l-make-IT.nl I elektrotechniek beveiliging telematica Complex- automatisering Complex.nl of bel 0182 682300 RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE uiteen. Op twee partijen na, die liever éérst in de eigen fractie de brief wilden bespre ken (VVD) of het aanstaan de overleg tussen de colleges van Gouda en Waddinxveen niet wilde verstoren (PCW), deden alle partijen hun zegje over de brief van Gouda. Zwe- der Bergman (CDA) meld- Onderhoud/reparatie van uw PC aan huis Overtocht 23, 2411 BS, Bodegraven Telefoon (0172) - 65 08 71 koers,” verwees de CDA-frac- tievoorzitter naar de Goudse opmerkingen over het her starten van het traject van grenscorrecties en het her overwegen van de bestaan de samenwerkingsverbanden tussen Waddinxveen en Gou da. Lees verderop pagina 3, 11 en 17. 3 o CF Het College van B&W van Gouda is verontwaar digd over de koerswijziging van Waddinxveen ten opzichte van de samenwerking met die stad. In een brief beticht het Goudse College, Waddinxveen nu van ‘onbehoorlijk bestuur’. Volgens Gouda bevindt burgemeester Cremers zich nu in een ongemakkelij ke positie. Lees verder op pagina 3. s 01 www.ikmaakhetwel.nl Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag lot 21.00 oor) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) de de teleurstelling van Gou da te snappen, maar merkte op de reactietermijn van Gou da (vijf dagen inclusief week einde) ‘opvallend kort te vin den.’ ‘‘Dat geeft de indruk dat er al een reactie klaar lag,” al dus Bergman. ‘‘Het is jammer dat de teleurstelling van Gou da wordt omgezet in een ram- het snelle en persoonlijke adres voor: G 0 R 0 I J M E N Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) Marnik Tamerus schreef burgemeester Bert Cremers een brief over het trapveldje aan het Waddepad. Hij mistte hier een net tus- sen de doelpalen waardoor hij zover moest lopen om de bal te halen. Lees verder op pagina 11. Foto: Riekelt Bezemer. e meningen over de brief van Gou- U da als reactie op Waddinxveens’ keuze om af te zien van een eventuele fusie met de buur- gemeente, lopen in de raad 2 HDMI AANSLUITINGEN^ |F0U W 1920X10801» ÏDVB-T&C TUNER i LG 107 CM BREEDBEELD LCD Mm* 4 RU «M m M-rBK tra «a 118 TadK coRoar «saug Maand juni Coenecoop 140 - Waddinxveen Tel.: 0182-63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl Gouda, Agnietenstraat 46 WIN UW AANKOOP BEDRAG TERUG! VAN 12.00 T/M 17.00 UUR klein Senioren/Mode

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1