voor Raad stemt in met komst straatcoaches i r© Weekendafsluiting A12 14-07 2010 klein X Eerlijk advies? Dijkin- specties i H nu20% KORTING Het echte nieuws gratis bij u in de bus ImakeöT’ 2ZD 58e Jaargang nummer 3216 Oplage 26.170 exemplaren Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 158.120 exemplaren Bezorging 088-0131831 www.rngnieuwsbladen.nl Jazeker. De Hypotheken NOODVERLICHTING Tip! www.huislijn.nl IVIDE AUDI» KTV DOWNLOAD DE GRATIS [SOFTWARE 0Pt www.fotoklein.nl/foto Voor uniek woonaanbod Uw PC doet 't. Altijd! I I Coaches spreken jeugd aan Nieuw voetbalveld Puttelaan WADDINXVEEN www.ikmaakhetwel.nl Examenresultaten Coenecoop €9,95 woensdag Crisis en volle markt Computer Problemen? Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. CEIME FOTOBOEK zircewe www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC,Waddïnxveen WADDINXVEEN - i WADDINXVEEN sanitairboss.nl te partijen het be- Wee addinxvecj Door Richard Avontuur Doortocht 13 - Bodegraven - tel. 0172 - 650378 Mef meer dan 25 vaiaaken altijd bij u in de buurt! 0182 820218 www.l-make-IT.nl elektrotechniek beveiliging telematica Complex- automatisering Complex.nl of bel 0182 682300 Onderhoud/reparatie van uw PC aan huis gesloten en geldt op de overi ge twee rijstroken een maxi mumsnelheid van 90 km en een inhaalverbod voor vrachtwa gens. Rijkswaterstaat verwacht dat in deze periode, de ochtend spits naadloos zal overgaan in de avondspits en dat de extra reistijd overdag, zowel doorde weeks als in het weekend, kan oplopen tot een uur. zou uitgesteld kunnen wor den. Deze veroorzaakt onrust in de omgeving en is in de zo mer bovendien niet nodig.” De onrust waar Bax op wees, kwam eerder tot uiting in de raadscommissie Samenle ving, waar bewoners hun pro blemen uitten. Lees verder op pagina 10. Het verkeer richting Rotterdam en Den Haag wordt daarom dringend geadviseerd de Al 2 te mijden of andere alternatieven te kiezen. Adviesroutes: Verkeer richting Den Haag wordt geadviseerd via Amsterdam te rijden via de A2, A9 en A4. Verkeer richting Rotterdam wordt geadviseerd via de A2/A27 en A15 te rijden. Gouda. Agnietenstraat 46 (0182) 547400 afgesloten voor al het verkeer en geldt een omleidingsroute. Vanaf vrijdag 16 juli tot en met maandagochtend 16 augustus voert Rijkswaterstaat tussen Woerden en Bodegraven groot schalige onderhoudswerkzaam heden uit én wordt op dit deel een spitsstrook aangelegd. Tij dens deze werkzaamheden is op dit traject één rijstrook af- Om de overlast door jongeren in de Wijk Zuid- plas op te lossen, zet de gemeente de komende maanden straatcoaches in. Samen met Woon- partners Midden Holland, dat het project mede financiert, en Zwind, het bureau achter de coa ches, werd vorige week donderdag een overeen komst getekend. Lees verder op pagina 10. Met een mooi doelpunt nam burgemeester Cre mers vorige week het nieuwe voetbalveld aan de Puttelaan officieel in gebruik. Het welgemik te schot ging langs keeper Patrick Vermeij, initi atiefnemer van een handtekeningactie voor dit veldje. Lees verder op pagina 3 Het hoogheemraadschap van Schieland voert extra in specties uit. De aanhoudende droogte kan scheuren veroor zaken in de veenkaden. Om te voorkomen dat deze scheuren te groot worden, wordt er ex tra geïnspecteerd. Op die ma nier kan het hoogheemraad schap tijdig ingrijpen als een kade schade oploopt. Om de herkansers niet teleur te stellen, koos het Coenecoop College ervoor pas na de uitslag van herexamens over te gaan tot publicatie van de namen van de geslaagden van dit jaar. De uitsla gen van de herexamens zijn inmiddels bekend. In deze krant het volledige overzicht van de ge slaagden. Lees verder op pagina 10. VANW Een economisch herstel in de bloemensector is moeilijk door een volle markt, stelt Bas Boevée van Ichtus Flowers. Het bedrijf werd in 2007 ge vestigd aan de Abraham Kroesweg en kreeg al snel de crisis over zich heen. Toch floreert het bedrijf, maar investeringen worden uitgesteld. Lees verder op pagina 21. komen dat zij ontsporen,” motiveerde Kees Bax namens de PCW de voorkeur voor het plan. Wel vroeg hij wethou der Dorenda Gerts, verant woordelijk voor deJOP, snel na de inzet van de straatcoa ches te evalueren of zij voor dat geld ook goed werk leve ren. "En de geplande dug-out Uw lui o C in «ir-n ui ill liurli' www.toloklciii.nl/lutii n het weekend van vrij- I dag 16 juli 22.00 uur tot H maandag 19 juli 05.00 I uur is er een weekend- afsluiting tussen Bodegraven en knooppunt Gouwe in ver- band met grootschalige on derhoudswerkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden is de A12 richting Den Haag investering van ruim 90 dui zend euro voor straatcoaches bij deJOP. De helft van dit be drag was eerder al opzij gezet door de gemeente, 25 duizend euro wordt 'gesponsord’ door Woonpartners. “Een substantieel bedrag, maar het gaat wel om het bij sturen van jongeren en voor- FOTOBOEKGt Zondagavond werd het KW-plein bij cafetaria De Bulldog, omgetoverd in een WK-plein waar honderden Waddinxveners op een groot scherm de finale Nederland-Spanje volgden. Ondanks het verlies was de sfeer prima. Foto: Carina Bergman drag wat aan de hoge kant von- den, stemden vorige week woensdag alle partijen in de gemeenteraad in met de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1