Trifolium I I U kunt de woonbon ook invullen via de website: www.trifolium.nl Woondiensten Boskoop Ons volgende aanbod staat op 4 augustus in deze krant. Trifolium WOONBON Telefoon (0172) 210005 38,35. d. Hamwijk 33 Voorofscheweg 40 Voorofscheweg 45 Proeftuin 24 VERANTWOORDING WONINGEN De woonbon dient te worden ingeleverd bij: Trifolium Woondiensten Boskoop Zijde 27, 2771 EJ Boskoop STARTERS DOORSTROMERS •<Tb TE HUUR dj Straatnaam 24 augustus 2010 Woondiensten Boskoop Huisnummer: .m/v Telefoon thuis: .m/v Telefoon overdag: 1Doorstromingsvoorrang - Eenmalig bijvoegen s.v.p. n handtekening aanvrager: handtekening partner: •iV Leeg per Bijzonderheden Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Woningnummer ïype woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen max. 2 lp 65 jr. max. 21.450 lp >65 jr. max. 20.200 mp 65 jr. max. 29.125 mp 65 jr. max. 27.575 Aan een eventueel onjuiste vermelding kunnen geen rechten worden ontleend. situaties Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een v.a. 35 jr, voorrang v.a. 55 jr max. 2 max. 50.796 Advertentie adres: Woningnummer: 015504 EENGEZINSWONING .sinds .tot l i I l l l l l l l l l l l i l l i l 1 l l l l l l l l i l l l l l l t I I I I I I I I I I I I I Starter max.l max.€ 21.450 WIE KRIJGT DE WONING? De woning wordt in prin cipe toegewezen aan de REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moor drecht, Nederlek, Nieuwer- 1 van de drie invullen Ingezetene van gemeente*: Maatschappelijke binding: woonde van in gemeente mijn werkgever is'.... te .1 Telefoon sinds Aanvrager: Naam en voorletter(s): Huidige adres: Postcode/Plaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: uiterste inleverdatum dinsdag 27 juli om 12.00 uur U kunt de woonbon ook invullen via de website: www.trifolium.nl zoekende die geen zelfstan dige woning achterlaat)of aan de langst in de huidige woning wonende doorstro mer (een woningzoekende die over zelfstandige woon ruimte beschikt en deze Gedurende de eerste vier weken genieten Boskoopse woningzoekenden voor rang. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de ver- Adres Azalealaan 6 J.P Thijssestraat 16 Klaverblad 8 Babsloot 178 Woonplaats Boskoop Boskoop Boskoop Boskoop Woonplaats Boskoop Boskoop Boskoop Boskoop Bew. datum 28-05-1987 25-11-1979 23-08-1984 30-08-1956 Reacties 8 1 8 2 Reacties 8 2 7 6 omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Een urgentie voor woningen kan worden aangevraagd bij de gemeente Boskoop. Voor het aanvragen van een urgentie worden u behan- Boskoop tegen betaling van delingskosten in rekening gebracht. bepaling worden de voor- rangsregels uit de thans geldende huisvestingsveror dening toegepast. De veror dening ligt ter inzage op het gemeentehuis. huurder en de gelegenheid Urgentie, voorrang bij nood de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet woningzoekende die door te kloppen, dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisves- tingsvergunning. Deze is te verkrijgen bij de gemeente Adres J.P. Thijssestraat 5 Voorofscheweg 46 Zuidkade 34 c Voorofscheweg 11 e 497,78 cv, balkon, lift, videofoon, centraal afgesloten per direkt 015503 DUPLEX le etage 2 (woonkamer 15 m2) 264,01 22,00 47,00 333,01 cv, balkon, traplift 015501 ETAGEWONING begane grond 2 (woonkamer 16 m2) 235,41 22,99 30,00 288,40 cv, balkon, aparte kleine slaapkamer, nabij dorpskern 10 augustus 2010 4 (woonkamer 23 m2) 538,57 2,00 0,00 540,57 combiketel, tuin op het westen, zonneboiler 30 juli 2010 voorrang gezin met min derjarige kinderen min. 2, max. 6 min. 30.000 015502 PORTIEKWONING 2e etage 2 (woonkamer 22 m2) 413,66 48,12 36,00 SPELREGELS Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoe kenden reageren die ten minste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een econo mische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaarden goed en rea geer niet op woningen als u niet aan deze voorwaar den voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren, 1 woning per bon. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen of woonbonnen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet in oudste starter (een woning- kerk a/d IJssel, Ouderkerk, behandeling genomen. zoekende die geen zelfstan- Reeuwijk, Schoonhoven, Het heeft geen zin andere dige woning achterlaat)of Vlist, Waddinxveen en stukken (bijvoorbeeld over aan de langst in de huidige Zevenhuizen-Moerkapelle. de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen i enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in i behandeling worden geno- achterlaat voor verhuur of men. verkoop)Bij de volgorde- Bewoningsdatum 01-12-2003 1) 01-03-2000 1) 14-02-2006 1) 01-10-1981 1) I l l l l l l l l l I l l J Telefoon overdag: Partner: Naam en voorletter (s): I Huidige adres: 1 Postcode/Plaats: i Geboortedatum: l Aantal volwassenen:Aantal kinderen: i Totaal gezinsinkomen per jaar I Volgens: recente salarisgegevens laatste jaaropgave(n) i Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig h I I j Economische binding: l l l l i 1 Alleen invullen indien u zelfstandig woont Type huidige woning Minder-validenwoning? ja nee Aantal kamers i Kale huur Eigenaar 3 Komt de woning vrij? ja nee Ontvangt u huurtoeslag? ja nee i Inschrijfdatum op huidige adres in het bevolkingsregister l l Indien niet woonachtig in de gemeente Boskoop; kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie meesturen. I l Naar waarheid ingevuld, 1 Datum: l l l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 12