I deBlauwe vlinder y Stervensbegeleiding Uitvaartverzorging Nazorg Boudewijn Verkerk Paul Anthony Martin van Eijk CD CD Boudewijn Verkerk Theo van der Vis Lieve. Taut c CD Theo van der Vis Ted Diep bedroefd, intens boos en totoabversbogen. Vee t te vroeg en veel te jong ben je van ons af genomen. Je hebt nu geen pijn meer, maar toch zutten wij jou abtijdbbijven missen. ‘Wij houden van jou Taub en je bbijft voor abtijd in onze harten. Johanna Elizabeth Lam-van der Hoeven - Annie- Q -QJ familieberichten Je papa en mama Je 'grote' zus Christa en zwager Jtbbert Je neefje Samuëben nichtje Caitbin, jij bent echt hun oom Taub Antje Grootendorst Huwelii „Jubileum "Opa, wie brengt ons nou naar school?" Op 18 juli is overleden Geboren i Wilnis, 2 mei 1950 t Gouda, 15 juli 2010 1932 ■2010 Ellen is van ons heengegaan Emmelie en Jean-Paul Lieve Paul, je hebt nu nooit meer pijn Meissie ik en verdere familieleden Altijd in onze gedachten is tot ons grote verdriet een einde gekomen. Gerda, Bob en llona Niemand leeft voor zichzelf Psalm 84:12 10 juni 1933 t 15 juli 2010 Jan Lam Geen bloemen. Arie-Jan en Paula rust en ruimte cE famili p b e r i c h t e c o n b ne.ot Alphen aan den Rijn, Hans van der Vis Amstelveen, Charley van der Schoot Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in Restaurant Bibelot, Limaweg 54, Waddinxveen. In de Wolken 252 1186 BR Amstelveen Juli 2010 Lieve familie, vrienden, de buurt en collega's. Heel veel dank voor jullie warmte en enorme steun na het overlijden van Ruud. Erna Sibbald 06-53252933 (24/7 bereikbaar) Vergeet niet uw volledige adresgegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl* Sluitingstijden familieberichten Dinsdag 11.00 uur Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan te geven bij opgave van de advertentie. Gruttoplein 1 2771 SE Boskoop De begrafenis heeft op maandag 19 juli te Boskoop plaatsgehad Fortunalaan 5 2741 SX Waddinxveen Veel te snel, veel te kort, we hebben niet meer tijd met elkaar gekregen Een onmogelijke niet te winnen strijd, je lichaam kon niet meer Niet te bevatten.... Mijn grote liefde, mijn man Onze geweldige papa Onze geliefde zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 juli jl. Onze speciale dank gaat uit naar de zorgverleners van de Vierstroom en de nachtzorg. Mancha van Eijk-Koster Anna Antonie Betty en Ruud Aranka en Leon Imre Gelijk het gras is ons kortstondig leven, Gelijk een bloem, die op het veld verheven, Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer; Wanneer de wind zich over ’t land laat horen, Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 vers 8 Vrijdag 23 juli is van 14.00 tot 14.20 uur gele genheid tot condoleren in Uitvaartcentrum Kramer, Stationsstraat 16 te Waddinxveen. De Dienst wordt aansluitend daar gehouden waarna de begrafenis omstreeks 16.00 uur zal plaatshebben op de gemeentelijke begraaf plaats Thijmhof te Waddinxveen. Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Theo op vrijdag van 19.00-20.00 uur in Uitvaartcentrum Bouwens, Startbaan 7 hoek Van der Hooplaan, Amstelveen. De afscheidsplechtigheid zal worden gehouden op zaterdag 24 juli om 13.30 uur in de Dorps kerk, Kerkplein 5, Boskoop, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Roemer 39, Boskoop. Zorgcentrum Souburgh, Waddinxveen correspondentieadres: N.M. Grootendorst Meidoornstraat51 2742 XP Waddinxveen Aan het bijzondere en kleurrijke leven van onze liefste vriend en onze'geweldige "oom" Zijn innemende persoonlijkheid was een bron van inspiratie voor ons gezin. Hij had de gave echt te luisteren. De meer dan 50 jaar vriendschap, zijn charisma, zijn humor en warmte zullen wij nooit vergeten. Het was een rijkdom hem in ons midden te mogen hebben. Boskoop: Rineke Spaargaren-Rosbergen t Alex J. Spaargaren Mieke Spaargaren-Laken Sandra en Anton Elenbaas-Spaargaren Loosd recht: Patricia en Rob van Rooij-Spaargaren Doorn: Mirjam en Henk Bongers-Spaargaren en kinderen Want God, de Heere, is een Zon en Schild: de Heere zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. De begrafenis heeft woensdag 21 juli om plaatsgevonden op de algemene begraaf plaats "Thijmhof", Alberdingk Thijmlaan 8 te Waddinxveen. Correspondentieadres: Passage 92 2741 GP Waddinxveen Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van hele mooie herinneringen Dag lieve Bou Een lieve schat van weinig woorden, maar lief voor ons die bij je hoorden Dit gemis zo plotseling en onverwacht, nu rest alleen de stilte in ons hart Zuidkade 176a 2741JJ Waddinxveen ema@blauwevfnder.nl www.blauwevlindernl Michelle en Ritchie Lukas Julia Neelie en Henk Nico Menno en Numeria Sanne Barbara Dicken Carla Marjolein en Bas Evelien Rob en Heidi Dionne Yentel Amber t Boskoop, 14 juli 2010 Persoonlijke zorg voor uw begrafenis UIT VA ART DIENSTVERLENING Na een moeilijke laatste periode hebben wij verdrietig afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve (schoon)moeder en oma Gouda, 14 april 1975 Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (010)469 92 08 Met familieberichtenonline.nl kunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie... Begrafenissen info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl Telefoon (0172) 21 21 22 Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren. Email familieberichten© plmlokalemedia.nl Telefoon |(010) 469 92 08 Internet j zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Z. lijden Dankbetuiging Als laatste van haar generatie is van ons heengegaan onze lieve schoonzuster en tante *22 december 1918 - 120 juli 2010 K.J. Bouwman-van Eijk A. Grootendorst-Schouten nichten en neven Ons hart is gebroken lemol

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 4