Rechtbank stelt gemeente in het gelijk Ir voor addinxve Beter advies? 1 Is uw PC wel veilig? KEUKENS j keukenboss.nl OmakeflT’ T J Tip! BESTE FOTOSERVICE VAN EUROPA Voor uniek woonaanbod FORMAAT 10X15 NU V.A. OP ALLE SHOWROÖfö- Subsidie voor Centrumplan In het kader van de Stimuleringsregeling Wo ningbouw 2009 heeft de gemeente Waddinx- veen heeft een rijkssubsidie van bijna 2,5 mil joen euro ontvangen voor de ontwikkeling van het Centrumplan. MI0*'- 14 d^Cemi 58e Jaargang nummer 3218 I Oplage 26.170 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 158.120 exemplaren I Bezorging 088-0131831 I www.rngnieuwsbladen.nl www.huislijn.nl |VIDE«AUDI» KTV Goede vangst HSW-ouderen Kwartet in Waddinxveen Italiaanse tomaten ZAuto x snelservice 'f. 4 Ts; grenzeloos genieten Reeuwijk (Nabij Gouda), Reeuwijkse Poort 304 (A12, afslag 12), Tel. 0182 - 399 355 Door Ruud Groot Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u m de buurti 0182 820218 Jazeker. De Hypotheken NOODVERLICHTING HTIETOPPEH.' ■wt 150 st Md aBunMfk nn 0e Doe nu de 'PC-Check' ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES DOWNLOAD DE GRATIS SOFTWARE OP www.fotoklein.nl/foto elektrotechniek beveiliging telematica Complex- automatisering Complex.nl of bel 0182 682300 ONTDEK MEDIO OKTOBER 2010 ONZE SPLINTERNIEUWE SHOWROOM! mening dat de vrijstellingen zijn voorzien van een goede ruim telijke onderbouwing van het bouwplan. De rechtbank ziet ook geen probleem in de kap- vergunning, omdat het geen bij zondere bomen zijn die bescher ming verdienen. Lees verder op pagina 3. Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 De gemeente wil vóór 1 januari 2011 starten met de bouw. Lees verder op pagina 3. De Hengelsportvereniging Waddinxveen (HSW) viste de 10e wedstrijd voor de ouderencompetitie met acht deelnemers in de Amsteldrecht. Gezamenlijk werd ruim 41 kilo witvis boven water gehaald, waarvan Rob Poldervaart bij na 13 kilo, Rinus Reichard ruim 7,5 kilo en Gert v.d.Bosch bijna 6 kilo voor hun rekening namen. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 oor (donderdag tot 21.00 eer) zaterdag 8.30-17.00 oer (werkplaats tot 12.00 nar) Op 18 mei 1978 werd het Raadhuis officieel in gebruik genomen door Prins Bemhard. Ter gelegenheid van deze opening werd een kwar tet uitgegeven. De kaarten tonen typisch Wad- dinxveense locaties. Deze zomer leggen we wat kaarten naast foto’s van nu. Deze week deel 2 Zuidplas op pagina 11. Zie voor ons complete aanbod en openingstijden www.keukenmaxx.nl U.Uiu 'c-nd getdg Keukf'1 rj-zr n Vrug .1 de showr-xz»1 'Hf de tctevO’Or* Doortocht 13" Bodegraven 0172 - 650378 www.computers-virusvrij.nl I 2e fase en de procedure rond om de kapvergunning. Volgens de rechtbank heeft de gemeen te de vrijstelling voor de voor belasting en de vrijstelling en de bouwvergunning le fase ver leend op grond van artikel 19 van de WRO (Wet Ruimtelijke Ordening). De rechtbank is van nen tegen de komst van het nieuwe Centrum van Waddinx veen op het voormalige ter rein van Be Fair. Het betreft de procedures rondom de vrijstel ling voor de voorbelasting, de vrijstelling en de bouwvergun ning van de le fase, de procedu re rondom de bouwvergunning Waddinxveen is een dorp en moet dat volgens ve len vooral blijven. Eén van de kenmerken van een hedendaags dorp is dat er, in tegenstelling tot een stad, veel agrarische activiteiten zijn. En die zijn er in Waddinxveen. Vandaag in de zomerserie: To matenkwekerij Mont Royal. Lees verder op pagina 6. Computerproblemen? Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN ■l^^k e rechtbank in W Den Haag heeft de gemeente Wad- dinxveen op alle procedures in het gelijk ge steld, die waren aangespan- Wee NOc www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel:0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen Rond het Centrumplan heeft de rechtbank de gemeente Waddinxveen in het gelijk gesteld. Voor 1 januari 2011 wordt begonnen met de bouw. Foto: Marianka Peters

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1