voor OPEN! klem ïrfj I Zwemvierdaagse in De Sniep afgelast sanitairboss.nl Help politie met en- quete woninginbraken ^nu20% korting OP alle fotoboeken Tip Verhuizen of verbouwen? Maandag 16 augustus zijn we weer waddinxpirience Pagina 3 Binnen wonen, buiten leven en puur genieten. Deze peilers staan garant voor een eerste editie van Waddinxpirience, een lifestyle event dat op 27 en 28 augustus op het stijlvol. ingerichte terrein van Wijsman Hoveniers aan de Twee de Bloksweg 42a wordt gehouden. Arie Pieter van Dijk en Gert Wijsman blikken vooruit. MS 58e Jaargang nummer 3220 I Oplage 26.170 exemplaren Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 158.120 exemplaren Bezorging 088-0131831 lwww.rngnieuwsbladen.nl vuwvu.fotoklein.nl/toio |VIDEr AUDléKTV Huis verkopen? www.huislijn.nl Renovatie Wegafsluiting Trekkertrek 2010 Pagina 11 .tfcewe voor <JC moe st* foton ImakeOT' Repair Centre Wijsman Hoveniers JONGENEEL 10% korting op shutters CEWEFOTOBOEK - ch Wee A addinxve Jazeker. De Hypotheken d Mef nw don 25 vokxaken altijd bij u in de buurH ch Staringloan 3 Waddinxveen Telefoon 0182 820218 www.l-make-IT.nl 16 tot en met 20 augustus, gaat dit jaar niet door in Gouwebad De Sniep. Foto: Marianka Peters worden besteed aan het schrij ven van technische en bouw kundige bestekken. Begin vol gend jaar kan de aanbesteding plaatsvinden. Dit betekent dat het komende winterseizoen, dat op 23 augus tus van start gaat volledig door gang kan vinden. II van de beweegbare bodem te vervangen. De enige mogelijkheid om dit te doen is in de week van de zwemvierdaagse. Voordeel hiervan is dat de zwemlessen, het schoolzwem men en de verenigingsactivitei ten niet in het geding komen. Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 als preventietips, kunnen wo ninginbraken worden voor komen. Hoewel er al heel veel wordt gedaan om woningin braken tegen te gaan, kan het altijd beter. Om beter inzicht te krijgen roept de politie de hulp van de burgers op. Door men sen goed te informeren hoopt de politie immers datzij hun huizen beter beveiligen. De politie wil graag inzicht krijgen in hoe men de voor lichting op dit moment beoor deeld en waar nog verbetering mogelijk is. Deze enquête kost u ongeveer 10 minuten van uw tijd. De antwoorden van de enquê te zullen anoniem worden ver werkt, wat inhoud dat de on derzoeksgegevens niet aan uw persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld. Ga voor de enquête naar http:/ www.politie ml hol- lands-midden/nieuws en help mee het aantal woninginbra ken terug te dringen. De renovatie van het Gouwebad De Sniep, waartoe de gemeente raad op 17 februari heeft beslo ten, zal worden uitgevoerd in de periode van mei tot en met au gustus 2011. De voorbereidin gen zijn nu al in volle gang. De komende maanden zullen Uw PC of laptop binnen 2 uur gerepareerd of anders vervangende mee naar huis Wegens onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt is de Zuidelijke Rondweg tot en met 20 augustus ca. 16:00 uur volledig afgesloten. Het verkeer wordt mef borden omgeleid. Het af- valbrengstation aan de Zuidelijke Rondweg is in deze periode alleen vanaf de Beijerincklaan bereikbaar. Voor informatie (0182) 61 14 19 Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur Ondanks de regelmatige regenbuien heeft.de 19e editie van Trekkertrek in Koudekerk aan den Rijn evenals voorgaande jaren weer een record aantal bezoekers getrokken. Ook het aantal aanmeldin gen lag ver boven de limiet, waardoor een groot aantal deelnemers moest worden uitgeloot. Aan de Trekkertrek deden tal van regiogenoten mee. REGIO De politie Hollands Midden maakt zich zorgen over de forse toename van het aantal wonin ginbraken in de regio. Gedurende het eerste halfjaar, met een piek in de zomermaan den is het vaak raak. Heel vaak gaat het om gelegenheidsinbra- ken, doordat ramen en deuren niet goed zijn afgesloten. “De gelegenheid maakt immers de dief,” meldde districtschef Paul van Musscher onlangs. “Er zijn inbraken die best voorkomen hadden kunnen worden." Een inbraak zorgt voor een gevoel van onveiligheid. Door goede voorlichting, zo- Uw PC doet 't. Altijd! En altijd veilig! Computer Problemen? Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. Gert Wijsman van Wijsman Hoveniers werk te onlangs mee aan de opnamen van het TV-pro- gramma “LifestyleXperience.tv” dat door RTL5 wordt uitgezonden. Centraal in het programma staat de Groenkeur. Het programma wordt op zondag 15 augustus om 16.30 uur uitgezonden en op zaterdag 21 augustus om 16.30 uur herhaald. Doortocht 13 - Bodegraven - tel. 0172 - 650378 De zwemvierdaagse die was gepland van GORPIJNCM Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) WADDINXVEEN e zwemvierdaag- se die was ge- U pland van 16 tot en met 20 augustus, kan dit jaar helaas niet door gaan in Gouwebad De Sniep. In verband met de veiligheid is het noodzakelijk de kabels Maand augustus PETER COMPEER Keurslager Groensvoorde 6 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 29 37 www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 KT 1 lepüan 75,2742ZC, Waddinxveen - - 35* r 11, - Uw toros ,n een echt boei'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1