huislijn nl I voor addinxveg Tips? 25-08 2010 zoek<£ Ambtswoning voor burgemeester r Eerlijk advies? H. laptopmaatje.nl l 0182-638288 Het echte nieuws gratis bij u in de bus BESTE FOTOSERVICE VAN EUROPA FORMAAT 10X15'^ ImakelT’ keukenboss.nl 58e Jaargang nummer 3222 I Oplage 26.170 exemplaren I Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 158.120 exemplaren I Bezorging 088-0131831 I www.rngnieuwsbladen.nl Florakrant Managers Opgelet! IVIDE+AUDI KTV Uw PC doet 't. Altijd! Middle Management A of B Negen keer de Bergrede Oostpolderwijk verzakt Metamorfose Coenecoop woensdag n ji!!5T> - Ontmoetingsdag ouderen Auto snelservice WADDINXVEEN urgemeester Bert Cremers is sinds deze week inwet ner van Waddinx- leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen üb k Jazeker. De Hypotheken I Door Carina Bergman Computer Problemen? I Mef meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! KEIHARD Apollolaan 57 - 2741 TN Waddinxveen - Tel. 0182 - 63 64 65^ ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES 0182 820218 www.l-make-IT.nl DOWNLOAD DE GRATIS SOFTWARE OP www.fotoklein.nl/foto Meld u aan vóór 15 september 2010 met actiecode ipdO81O en u ontvangt een i-Pod shuffle cadeau! aanmelden: www.IMKopleidingen.nl/mma Meer informatie? bel 0172 - 423 456 Kennismaken? Kijk op www.IMKopleidingen.nl/proeflokaal veen. Zijn huis in Rotterdam is verkocht en deze week betrek ken hij en zijn vrouw hun wo ning aan de Roosje Voshoeve. Het gaat hier om een ambtswo ning. De gemeente Waddinx veen huurt het huis voor 1350 Onderhoud/reparatie van uw PC aan huis euro per maand en verhuurt het voor 900 euro per maand aan de burgermeester. Cremers heeft zelf verzocht om een ambtswo ning. "Het kabinet was bezig met een regeling die gemeenten verplicht om een ambtswoning beschikbaar te stellen aan de burgemeester. Door de val van het kabinet is die regeling nu nog niet van kracht. Ik maak ge bruik van de regeling omdat het voor mij voordeliger is.” Lees verder op pagina 3. Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 Haal uw diploma in 1 jaar (16 avonden) of een 'A jaar (8 dagen) Start in september in Den Haag, Rotterdam of Alphen Bioloog, filosoof, theoloog, hoogleraar, prediker en publicist Willem Ouweneel verzorgt komen de najaar negen lezingen in Waddinxveen over de Bergrede, een Bijbels verhaal. Hij komt hier graag: "Omdat honderden mensen in Waddinxveen nog steeds naar mijn prediking willen luisteren." Lees verder op pagina 15. Vorige week donderdag werden bewoners van de Oostpolderwijk tijdens een inloopavond ge ïnformeerd over de geplande ophoogwerk- zaamheden, die noodzakelijk zijn vanwege de ernstige verzakkingen in wegen en trottoirs. De werkzaamheden starten eind dit jaar. Lees verder op pagina 11 BOSKOOP Deze week vindt u in het Weekblad voor Waddinxveen de ‘Florakrant', die volledig in het teken staat van gebouw Flora in Boskoop. Dinsdag 31 augustus wordt het bijzonde re pand aan de Parklaan offi cieel geopend door Koningin Beatrix. In de Florakrant is al les te lezen over de activiteiten die op stapel staan en maakt u kennis met de mensen achter het Floratheater, Grand Café Roos en Merkur Casino. Tijdens de vakantieperiode is met man en macht gewerkt aan het opknappen van het gebouw Zuid van het Coenecoop College. Op termijn moe ten aanpassingen en uitbouw - als daarvoor toe stemming is - leiden tot het afstoten van gebouw Noord. Dit alles om een sluitende begroting te krijgen. Lees verder op pagina 11. www.ikmaakhetwel.nl LAPTOPS NETBOOKS ALL IN ONE PC’S MINI PC’S Reparatie Onderhoud van alle merken laptops TOPMERKEN VOOR WEINIG Voor de elfde keer wordt in september een ontmoetingsdag voor ouderen en zieken ge organiseerd in het Anne Frankcentrum. De dag wordt georganiseerd door de gezamenlij ke kerken in samenwerking met de Waddinx- veense afdeling van de Zonnebloem. Lees verder op pagina 21 ge—1 het snelle en persoonlijke adres voor: Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag lm vrijdag 8.00-18.00 aar (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 oor (werkplaats tot 12.00 uur) Wee www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl w Tel: 0182 616207 Doortocht 13» Bodegraven 0172 - 650378 Grote belangstelling was er zaterdag voor de wijkdag van Wijkplatform Zuid Oost op de Beukenhof. Onder het genot van kof fie en een stroopwafel was er alle tijd voor een praatje. Lees verder op pagina 3. Foto: Carina Bergman

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1