voor Ma Eerste huis? 01-09 2010 College: 2,3 miljoen bezuinigingen ■et VaK<®ll€flt Houtman de Vogel Het echte nieuws gratis bij u in de bus Makelaars met pit 'O iii' ImakeST' Repair Centre Hevige regens en windstoten De hevige'regenval vorige week en de storm van zondag, gaven overal in het land grote overlast. In Waddinxveen bleef de schade beperkt en hoefde de brandweer niet uit te rukken. Het waterpeil in de sloten kwam hoog, maar zakte weer op tijd en vallende bomen raakten geen auto’s of huizen. Lees verder op pagina 15. Bestuurswisse ling victor -O iVIDEeAUDI Een gedeelte van ons huizenaanbod vindt u op pagina 8. Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER u II (06)54356665 www.de-rioolontstopper.nl Startsein Tineke Huizinga £9,95 Be Fair dames naar 1e klasse Correspondent gezocht <2&HYUDDFII Hsert OCCASION center Kwaliteit in w o b I I I t I t woensdag zircewe VAN DER LINDEN GROEP CEWEFOTOBOEK JONGENEEL GOBDIJHtN J.C. Zwanenburg Wee addinxvec 58e Jaargang nummer 3223 Oplage 26.170 exemplaren Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 158.120 exemplaren Bezorging 088-0131831 I www.rngnieuwsbladen.nl JcZ Door Carina Bergman Jazeker. De Hypotheker. Europalaan 73 Alphea aas den Rijn wwwAoutffiaadevügeljil 0172-234406 RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE leid van de komende vier jaar baseert. Het programma be vat een financiële bijlage dat een voorzet geeft voor de komen de meerjarenbegroting. Hier in doet het College een bezui nigingsvoorstel van 2.284.000 euro in de periode 2011-2014. Meest opvallende zaken daarin: één binnensportaccomodatie. Ouders zullen meer moeten gaan betalen voor de peuter speelzaal tenzij hun kind een taalachterstand heeft. Deze en andere maatregelen De nieuwe najaarscollectie is weer binnen. komen voort uit de drie peilers waarop het Collegeprogramma Gouda. Agnietenstraat 46 (0182)547400 3 o c- Uw PC of laptop binnen 2 uur gerepareerd of anders vervangende mee naar huis Staringlaan 3 Waddinxveen Telefoon 0182 820218 www.l-make-IT.nl Minister Tineke Huizinga van Ruimte en Mi lieu heeft maandag in Waddinxveen het start sein gegeven voor het doortrekken van de OCAP-leiding naar de Zuidplaspolder. Dit vond plaats in de binnentuin van rozenkweke rij Marjoland. Lees verder op pagina 3. 24 uur Service 1 dagen per week VANAF CU Na het ongeslagen kampioenschap in de twee de klasse zijn de veteranendames van Be Fair Vol leybal gepromoveerd naar de eerste klasse in de regio. Sinds vorige week zijn de trainingen her vat met op 25 september de eerste competitiewed strijd in het verschiet. Lees verder op pagina 19. Het Weekblad zoekt een correspondent m/v op oproepbasis. Wie geïnteresseerd is in plaat selijk nieuws, het leuk vindt om dorpsgeno ten te interviewen en beschikt over een vlotte pen, wordt uitgenodigd te reageren. Stuur een bericht met CV naar: weekbladvoorwaddinx- veen@rngnieuwsbladen.nl Voor informatie (0182)61 14 19 Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur - -■ vpcr QC rrifjci&te tOtOS sc Uw PC doet 't. Altijd En altijd veilig! Computer Problemen? Angelo’s Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. WADDINXVEEN In het bestuur van de Victor Activiteiten Commissie (VAC) hebben er verschillende wisse lingen plaatsgevonden in het bestuur van de stichting tot be houd van de St. Victorkerk. Het VAC voert allerlei activi teiten uit met als doel geld in te zamelen voor onderhoud en instandhouding van de Sint Victorkerk. Tijdens de vergade ring heeft Leo Verweij de voor zittershamer overgedragen aan Hans Kientz. Ook Han Lelie veld heeft zijn functie neerge legd. Na een enorme staat van dienst van ruim 30 jaar in al lerlei functies heeft hij afscheid genomen als secretaris. Een opvolger is al gepolst. Daar naast neemt begin volgend jaar Han Zoet afscheid als penning meester en wordt opgevolgd door Loes van Luyn. Hij maakt eerst nog het begrotingsjaar 2010 af, alvorens het stokje over te dragen. Uw lolo s in een echt bock' Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) Wethouder Dorenda Gerts gaf vorige week het startsein voor het Vakcollege, de nieuwe technische opleiding van het Coenecoop- college. Lees verder op pagina 15. Foto: Riekelt Bezemer. Kunstgebitten 7 dagen per week Vergoeding van alle zorgverzekeraars Ook aan huis op afspraak Anna van Burenstraat 8 (achter AH) 2741 VGWadcfinxveen Tetetoon (0182) 61 29 58 afstoten van buurt- en wijkacco- modaties, afstoten van gebouw Wereldwijd en het afstoten van - rust: ‘meedoen’, ‘leefbaarheid’ en ‘besturen’. "We benadrukken het eigen ini tiatief en de eigen verantwoor delijkheid van Waddinxveners’’ aldus burgemeester Cremers. Lees verder op pagina 11. Coenecoop 140 - Waddinxveen Tel.: 0182-63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl DOWNLOAD DE GRATIS SOFTWARE OP WWW.FOTOKLEIN.NL/FOTO www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl w Tel: 0182 616207 tCT--- leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen WADDINXVEEN et College van Burgemeester en I Wethouders heeft I haar Collegepro gramma gepresenteerd, het document waarop zij het be- 26 pagina's. Geldig van 1 september t/m 30 september Geldt niet op uitbreidingen FOT® BESTB. NU 2X HETZHJDE FOTOBOEK A4 VOOR DE PRUS Wil klem Met meer dan 25 vakzaken altijd bij u in de buurt! -Sue

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1