J klein voor 20% KORTING Wa Provincie neemt regie bestuurlijke toekomst laptopmaatje.nl ImakelT' www.ikmaakhetwel.nl Meldweek van 20 t/m 24 september van 9.00 tot 21.00 uur Het echte nieuws gratis bij u in de bus Help! Mijn huis staat te koop Verkoop uw huis op 9 oktober kijk op www.huislijn.nl J |VIDE< AUDI# KTV www.fotoklein.nl/canvas I Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER Onderhoud Tweede Bloksweg van de mat gespeeld Uw PC doet 't. Altijd! Sloop biedt kansen Voorbelasting centrumlocatie woensdag 15-09 2010 OP ELK FORMAAT CANVAS! Heroverweeg bezuinigingen WADDINXVEEN <S>HYUnDRI HSERT OCCASION CENTER Kwaliteit in mobiliteit VAN DER LINDEN GROEP JONGENEEL (06)54356665 WADDINXVEEN FORMAAT 20x30 VANAF14re 11" Door Carina Bergman rt> Aanbieding is geldig t/m 30 september Met meer dan 25 va la aken altijd bij u in de buurtl cb KEIHARD, L Apollolaan 57 - 2741 TN Waddinxveen - Tel. 0182 - 63 64 65 naam verrast’ door het nieuws dat de Provincie de regie over de bestuurlijke toekomst van Waddinxveen wil ovememen. Aanleiding voor dit Provincia le voornemen is het feit dat met het besluit van de gemeenteraad De nieuwe najaarscollectie is weer binnen. om onderzoek naar fusie met Gouda niet voort te zetten, het gewenste einddoel niet wordt bereikt. Het College verzet zich tegen deze visie. In de eerste plaats vindt zij Waddinxveen sterk ge- Onderhoud/reparatie van uw PC aan huis 3 o Be Fair werd zaterdag door Koudekerk versla gen: 0-2. Trainer Mark Weel was tevreden over het spel van de Waddinxveners. Des te zuur der was de in zijn ogen onterechte nederlaag. “We hebben Koudekerk van de mat gespeeld en toch staat er dan 0-2 op het scorebord. Een deceptie.” Lees verder op pagina 47. 24 uur Service 1 dagen per week noeg om zelfstandig te blijven en in de tweede plaats wil zij nog steeds de samenwerking met Gouda intensiveren. Op pa gina 17: ‘Politiek predikt eenheid in uitstraling.’ Op pagina 38 ‘Col lege onaangenaam verrast’. rWaddinxve§ 58e Jaargang nummer 3225 Oplage 26.170 exemplaren Totale oplage Regionale Nieuwsbladen Groep 158.120 exemplaren Bezorging 088-0131831 I vyww.rngnieuwsbladen.nl Het waterzuiveringsbedrijfaan de W. de Zwij- gerlaan wordt momenteel gesloopt. Later deze maand wordt besloten of het terrein afgesto ten wordt door het Hoogheemraadschap. Dan zou het meegenomen kunnen worden in de woningbouwplannen op het terrein van ASW. Lees verder op pagina 3. Op de centrumlocatie is een start gemaakt met het aanbrengen van de zandlang voor de voorbe lasting. Op 2 oktober vindt een Open Dag plaats in het ASR informatiecentrum aan de Kerkweg. Daar is ook een maquette van het centrum te be zichtigen. Lees verder op pagina 11 0> 0182 820218 www.l-make-IT.nl w. Voor informatie (0182)61 1419 Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur De bezuinigingen die het College aan de hand van haar programma wil doorvoeren, treffen veel organisaties. Op een hoorzitting vorige week don derdag deed een aantal van hen een dringend be roep op de gemeenteraad, de bezuinigingen te heroverwegen. Lees verder op pagina 29. Op 20 september start de pro vincie Zuid-Holland met on derhoudswerkzaamheden aan de parallelweg van de N 453, de Tweede Bloksweg in Waddinx veen. Tijdens de werkzaamhe den worden de fundering en het asfalt vervangen en wordt de weg veiliger ingericht. De weg inclusief de fundering wordt vervangen. Aan de zij kanten van de weg komen zo genoemde passeerstroken waarop langzaam verkeer in gehaald kan worden. Op meer dere plaatsen op de rijbaan worden wegversmallingen aangebracht. Aan beide zijden van de weg komen zogenoem de fietssuggestiestroken. De werkzaamheden duren naar verwachting tien weken. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg, door middel van omleidingsborden, bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Fietsverkeer wordt omgeleid via de IJsermanweg. De pro vincie zorgt ervoor dat huizen buiten de werktijden gewoon te bereiken zijn. De bedrijven blijven ook tijdens openingstij den bereikbaar. Meer informatie over de werk zaamheden aan de Tweede Bloksweg is te vinden op de website www.n453.nl. Computer Problemen? Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. GORDIJNEN Noordkade 92a Waddinxveen f/n pand Gebr. Bakker) TOPMERKEN VOOR WEINIG LAPTOPS NETBOOKS ALL IN ONE PC’S MINI PC’S Reparatie Onderhoud van alle merken laptops Weekbh IM-’ma mb I Coenecoop 140 - Waddinxveen Tel.: 0182-63 21 00 J www.vanderlind_en-groep.nl RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE www.de-rioolontstopper.nl et gemeentebe- stuur van Wad- I dinxveen toont I zich ‘onaange- PRIJSD00RBRAAK! www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen Discriminatie gezien of ervaren? Melden helpt!Bel gratis 0800-321 86 86 klachtenformulier op www.discriminatiezaken.nl Tijdens Open Monumentendag stelden drie Waddinxveense kerken de deuren open voor publiek. Ook werden er diverse activitei ten georganiseerd waaronder een snuffelmarkt bij de Victorkerk. Lees verder op pagina 17. Foto: Riekelt Bezemer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1