Weekblad voor Waddinxueen Snelcursus fusiedwang klein Boerderi wti: i 1 1 1LU (Mtuurfesriv \X I V jvc €9,50 I €0,11 0,13 C J> F J 1 «r Ook Ralph Mackenbacl doet mee Als je toe bent aan een nieuwe uitdaging I JOP Zuidplas krijgt dugout Burgemeesters met Arhi-ervaring De eerste prijzen zijn uitgereikt maar... elke maand zijn er weer nieuwe kansen in de paparazzi actie Tip tot ecad otkto&ezf Verhuizen of verbouwen? Ex-Burgemeester Van der Linden overleden Woensdgal3 Voor uniek woonaanbod KOOPZONDAG 17 OKTOBER rnakeOT Repair Centre CARWASH Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER 0p de foto Andere baan 1 www.deweekkrant.nl www.deweekkrant.nl I 1 CAMCORDER PRUSDOORBRAAK DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK 28X OPTISCHE ZOOM Wasprogramma 1 van £-44^J0 voor w www.huisliin.ni GR D 725 IVIDE3 AUDlëKTV moderne wasstraat. 5 overdekte wasboxen, autopoetsbedrijf en tankstation Oktober 2010 Oplage 26.200 De nieuwe najaarscollectie is weer binnen. ^HYUnDRI Bsefit OCC ASION CENTER Kw.llt.it In noblllt.lt 24 uur Service 7 dagen per week (06)54356665 www.de-rioolontstopper.nl Voor informatie (0182)61 14 19 ij GRATIS VAN DER LINDEN GROEP JONGENEEL GORDIJN E h Hulp In Praktijk 1 X JVC DIGTTALE CAMCORDER www.stichtinghip.nl F I Jazeker. De Hypotheken ro Computer Problemen? Met meer dan 25 valaalten altijd bij u in de buurt! PHUSOOOHBNaAK' Door Richard Avontuur Waddinxueen plande themaraadsvergade- ring over Arhi-procedures, zoals het traject dat de Pro vincie nu heeft opgestart heet, lichten Van der Hart en Schelberg de Waddinxveense raad nader in. De eerste burger van Teylin- gen, Sander Schelberg, zal donderdagavond een positief verhaal over de gedwongen fusie vertellen. Na de arhi- procedure is de samensmel ting van Warmond, Sassen- heim en Voorhout immers een succes. “Niet om recla me te maken, maar ons doel was de beste heringedeelde gemeente van Nederland te worden en dat is behoorlijk gelukt,” meldt Schelbeg po sitief. “In bijna vijf jaar tijd ben ik vijf tegenstanders te gengekomen, waarvan drie uit Teylingen. Zij bleven te genstander* door hun gevoel, maar ze beaamden dat alle gemeentelijke zaken gelijk ge bleven of verbeterd waren.” Lees verder op pagina 15. Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. Jaargang 58 Nummer 3229 Waddinxveen Oud-burgemeester Kees van der Linden is zaterdag overleden in zijn woonplaats Oudeschoot. Van der Linden was van 1982- 1996 burgemeester van Wad dinxveen. Burgemeester Bert Cremers: “Het overlijden van Kees van der Linden is een slag voor Waddinxveen. Het college heeft daar met droefenis kennis van genomen. Hij heeft Wad dinxveen op de kaart gezet. Wij wensen zijn echtgenote en kin deren sterkte bij het verwerken van dit verlies.” Lees verder op pagina 11 RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE Staringlaan 3 Waddinxveen Telefoon 0182 820218 www.l-make-IT.nl voldoet. Dit is samengevat in het Projectplan JOP onder de noe mers Samen, Schoon en Sociaal. Er worden ondermeer enquetes gehouden onder omwonenden en jongeren. Ook meten straat- coaches het gebruik van de JOP. Verder moet de overlast niet ho ger zijn dan vorig jaar. Inmiddels is al vastgesteld dat er regelmatig spontane activiteiten plaats vinden bij de JOP. Zowel door de jongere doelgroep als door de oudere doelgroep wordt regelmatig gebruik gemaakt van de JOP. Na een positieve evaluatie volgt de tweede fase van de JOP: de aanleg van de Pannankooi, een verdiept voetbalveld. Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 3 o er Uw PC of laptop binnen 2 uur gerepareerd of anders vervangende mee naar huis Wie kan mij helpen met wat klusjes in huis? X DJ Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur VAN 12.00 T/M 17.00 UUR KUIL VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINCSTUDEN OP IVWW.FOTOKLEIN.NL korting op diesel korting op benzine I CEWE FOTOBOEK IW.II 29" Uw PC doet 't. Altijd! En altijd veilig! XE ueui 'WaddiM.rtirM e.o-. Kouwe Hoek 1 2741 PX Waddinxveen www.canwashxl.nl Een snelcursus 'gedwongen fusies.’ Dat is de bedoeling van de themaraad morgen avond. Nu de provincie voor nemens is om, vanaf medio december, zelf de leiding te nemen in het fusieproces tus sen Waddinxveen en Gouda, krijgen de raadsleden de kans twee 'ervaringsdeskundigen' aan de tand te voelen. Burgemeesters Bart van der Hart van Oud-Beijerland en eerste burger Sander Schelberg uit Teylingen zullen vertellen over hun ervaringen met de zogenaamde Arhi-procedure. Kort nadat de Provincie bekend maakte de regie over de fusie tussen Waddinxveen en Gouda zelf ter hand te nemen, toonden de raadsleden zich al eenduidig over de stappen die Waddinx veen moest zetten. In de vorm van de morgen ge- Waddinxveen De Dugout, het laatste on derdeel van de eerste fase van de JOP in de Zuidplas, wordt binnenkort geplaatst. Dit heeft wethouder Kees de Jong aangekondigd. De dugout zou al eerder geplaatst worden. “Omdat de omwonenden hier grote moeite mee hadden, heb ben we even gewacht met de Dugout. Als gebaar van de gemeente om een beetje de druk van de ketel te halen.” Na plaatsing van de Dugout volgt een evaluatiefase van zes maanden waarbij aan de hand van diverse criteria wordt vastgesteld of de JOP Coenecoop 140 - Waddinxveen Tel.: 0182-63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) Helpen is HiP! P Hulp nodig? Bel gerust! 0900 - 447 44 74 (toet p/m) Stichting l Week kramt .ni De drie Waddinxveense toneelverenigingen Maskerade, Kameleon en Toi Toi organiseerden afgelopen weekend een Cultuur/estival waar eenakters centraal stonden. Zoals dit verhaal over de liefde van een boer voor zijn koe. FOTO: RiEKELT bezemer. www.angelocomputers.nl info@angelocomputer5.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen Krachtige zoom Zeer eenvoudige bediening 6,9 CM breedbeeld LCD 800.000 pixels konica minolta lens Tape (DV) camcorder

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1